Changeset 1546


Ignore:
Timestamp:
Jun 29, 2008, 9:14:20 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

vinagre: готово за подаване

Location:
gnome
Files:
1 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/vinagre.gnome-2-22.bg.po

  r1545 r1546  
  11# Bulgarian translation of vinagre po-file.
  2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2008. Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the vinagre package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  55#
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: vinagre trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-11-20 08:23+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-11-20 08:19+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-06-29 09:12+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-06-29 09:11+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2222
  2323#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:2 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:2
  24 #: ../src/vinagre-main.c:120
   24#: ../src/vinagre-main.c:134
  2525msgid "Remote Desktop Viewer"
  2626msgstr "Отдалечени работни места"
   
  4949msgstr "Редактиране на отметка"
  5050
  51 #: ../data/vinagre.glade.h:6 ../src/vinagre-tab.c:690
   51#: ../data/vinagre.glade.h:6 ../src/vinagre-tab.c:682
  5252msgid "Host:"
  5353msgstr "Адрес:"
   
  7171#: ../data/vinagre.glade.h:11
  7272msgid "_Port:"
  73 msgstr "П_орт:"
   73msgstr "орт:"
  7474
  7575#: ../data/vinagre.glade.h:12
   
  7777msgstr "_Запомняне на паролата"
  7878
   79#: ../data/vinagre.schemas.in.h:1
   80msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
   81msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „vnc://“"
   82
  7983#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:1
  8084msgid "Remote Desktop (VNC) file"
   
  109113msgstr "Грешка при махането на %s от отметките: %s"
  110114
  111 #: ../src/vinagre-commands.c:89
   115#: ../src/vinagre-commands.c:90
  112116msgid "Choose the file"
  113117msgstr "Изберете файла"
  114118
  115 #: ../src/vinagre-commands.c:100 ../src/vinagre-tab.c:773
   119#: ../src/vinagre-commands.c:101 ../src/vinagre-tab.c:765
  116120msgid "Supported formats"
  117121msgstr "Поддържани формати"
  118122
  119 #: ../src/vinagre-commands.c:132 ../src/vinagre-main.c:89
   123#: ../src/vinagre-commands.c:133
  120124msgid "The following file could not be opened:"
  121125msgid_plural "The following files could not be opened:"
  122 msgstr[0] "Следният файл не можеше да бъде отворен:"
  123 msgstr[1] "Следните файлове не можеха да бъдат отворени:"
  124 
  125 #: ../src/vinagre-commands.c:308
   126msgstr[0] "Следният файл не може да бъде отворен:"
   127msgstr[1] "Следните файлове не могат да бъдат отворени:"
   128
   129#: ../src/vinagre-commands.c:383
  126130msgid "Vinagre is a VNC client for the GNOME Desktop"
  127131msgstr "Vinagre е клиент за VNC за работната среда GNOME"
  128132
  129 #: ../src/vinagre-commands.c:311
   133#: ../src/vinagre-commands.c:386
  130134msgid ""
  131135"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   
  134138"version."
  135139msgstr ""
  136 "Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
  137 "според условията на версия 2 или по-висока (по ваш избор) на Общия публичен "
  138 "лиценз на GNU, който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер."
  139 
  140 #: ../src/vinagre-commands.c:315
   140"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   141"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   142"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   143"ваше решение) по-късна версия."
   144
   145#: ../src/vinagre-commands.c:390
  141146msgid ""
  142147"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
   
  145150"details."
  146151msgstr ""
  147 "Тази програма (Vinagre) се разпространява с надеждата да е полезна, но БЕЗ "
  148 "НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА "
  149 "КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
  150 
  151 #: ../src/vinagre-commands.c:319
   152"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   153"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   154"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
   155
   156#: ../src/vinagre-commands.c:394
  152157msgid ""
  153158"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
  154159"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
  155160msgstr ""
  156 "Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с тази "
  157 "програма. Ако не се сте - погледнете <http://www.gnu.org/licenses/>."
  158 
  159 #: ../src/vinagre-commands.c:337
   161"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   162"заедно с тази програма. Ако не сте, погледнете <http://www.gnu.org/licenses/"
   163">."
   164
   165#: ../src/vinagre-commands.c:416
  160166msgid "translator-credits"
  161167msgstr ""
   
  166172"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  167173
  168 #: ../src/vinagre-commands.c:340
   174#: ../src/vinagre-commands.c:419
  169175msgid "Vinagre Website"
  170176msgstr "Уеб сайт на Vinagre"
   
  174180msgstr "Изберете сървър за VNC"
  175181
   182#: ../src/vinagre-connection.c:161
   183#, c-format
   184msgid "The protocol %s is not supported."
   185msgstr "Протоколът „%s“ не се поддържа."
   186
  176187#: ../src/vinagre-fav.c:382
  177188msgid "Image"
   
  190201msgstr "Скриване на отметките"
  191202
  192 #: ../src/vinagre-main.c:43
   203#: ../src/vinagre-main.c:42
  193204msgid "Opens a .vnc file"
  194205msgstr "Отваряне на файл .vnc"
  195206
  196 #: ../src/vinagre-main.c:43
   207#: ../src/vinagre-main.c:42
  197208msgid "filename"
  198209msgstr "име_на_файл"
  199210
  200 #: ../src/vinagre-main.c:47
   211#: ../src/vinagre-main.c:46
  201212msgid "[server:port]"
  202213msgstr "[сървър:порт]"
  203214
   215#: ../src/vinagre-main.c:71 ../src/vinagre-main.c:90
   216#: ../src/vinagre-window.c:284
   217msgid "Unknown error"
   218msgstr "Непозната грешка"
   219
   220#: ../src/vinagre-main.c:101 ../src/vinagre-window.c:283
   221msgid "The following error has occurred:"
   222msgid_plural "The following errors have occurred:"
   223msgstr[0] "Възникна следната грешка:"
   224msgstr[1] "Възникнаха следните грешки:"
   225
  204226#. Setup command line options
  205 #: ../src/vinagre-main.c:107
   227#: ../src/vinagre-main.c:121
  206228msgid "- VNC Client for GNOME"
  207 msgstr "- клиент за VNC за GNOME"
  208 
  209 #: ../src/vinagre-main.c:115
   229msgstr " клиент за VNC за GNOME"
   230
   231#: ../src/vinagre-main.c:129
  210232msgid ""
  211233"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
   
  214236"командния ред"
  215237
  216 #: ../src/vinagre-main.c:126
  217 msgid "Could not initialize GnomeVFS\n"
  218 msgstr "Системата GnomeVFS не може да бъде инициализирана\n"
  219 
  220 #: ../src/vinagre-notebook.c:113
   238#: ../src/vinagre-notebook.c:98
  221239#, c-format
  222240msgid "Connection to host \"%s\" was closed."
  223241msgstr "Връзката към машината „%s“ бе прекъсната."
  224242
  225 #: ../src/vinagre-notebook.c:139
   243#: ../src/vinagre-notebook.c:124
  226244msgid "Connecting..."
  227 msgstr "Свързване..."
  228 
  229 #: ../src/vinagre-notebook.c:163
   245msgstr "Свързване"
   246
   247#: ../src/vinagre-notebook.c:148
  230248msgid "Close connection"
  231249msgstr "Прекъсване на връзката"
   
  246264msgstr "Грешка при свързване със сървър."
  247265
  248 #: ../src/vinagre-tab.c:293
   266#: ../src/vinagre-tab.c:290
  249267#, c-format
  250268msgid "Authentication to host \"%s\" has failed"
  251269msgstr "Неуспешна идентификация пред машината „%s“"
  252270
  253 #: ../src/vinagre-tab.c:321
   271#: ../src/vinagre-tab.c:318
  254272#, c-format
  255273msgid "Authentication method to host \"%s\" is unsupported. (%u)"
  256274msgstr "Методът за идентификация (%2$u) не се поддържа от машината „%1$s“."
  257275
  258 #: ../src/vinagre-tab.c:377
   276#: ../src/vinagre-tab.c:374
  259277msgid "Error saving recent connection."
  260278msgstr "Грешка при запазване на скоро отваряна връзка."
  261279
  262 #: ../src/vinagre-tab.c:408
   280#: ../src/vinagre-tab.c:405
  263281msgid "Error saving the password on the keyring."
  264282msgstr "Грешка при запазване на паролата в ключодържателя."
  265283
  266 #: ../src/vinagre-tab.c:468 ../src/vinagre-tab.c:564
   284#: ../src/vinagre-tab.c:465 ../src/vinagre-tab.c:561
  267285msgid "Press Ctrl+Alt to grab the cursor"
  268286msgstr "Натиснете Ctrl+Alt, за да прихванете показалеца на мишката"
  269287
  270 #: ../src/vinagre-tab.c:543
   288#: ../src/vinagre-tab.c:540
  271289msgid "Press Ctrl+Alt to release the cursor"
  272290msgstr "Натиснете Ctrl+Alt, за да освободите показалеца на мишката"
  273291
  274 #: ../src/vinagre-tab.c:689
   292#: ../src/vinagre-tab.c:681
  275293msgid "Desktop Name:"
  276294msgstr "Име на работния плот:"
  277295
  278 #: ../src/vinagre-tab.c:691
   296#: ../src/vinagre-tab.c:683
  279297msgid "Port:"
  280298msgstr "Порт:"
  281299
  282 #: ../src/vinagre-tab.c:692
   300#: ../src/vinagre-tab.c:684
  283301msgid "Dimensions:"
  284302msgstr "Размери:"
  285303
  286 #: ../src/vinagre-tab.c:759
   304#: ../src/vinagre-tab.c:751
  287305#, c-format
  288306msgid "Screenshot of %s"
  289307msgstr "Снимка на екрана на %s"
  290308
  291 #: ../src/vinagre-tab.c:762
   309#: ../src/vinagre-tab.c:754
  292310msgid "Save Screenshot"
  293311msgstr "Запазване на снимката на екрана"
   
  312330#: ../src/vinagre-ui.h:37
  313331msgid "_Help"
  314 msgstr "_Помощ"
   332msgstr "Помо_щ"
  315333
  316334#: ../src/vinagre-ui.h:41
   
  370388#: ../src/vinagre-ui.h:67
  371389msgid "C_lose All"
  372 msgstr "Прекъсване на _всички"
   390msgstr "_Прекъсване на всички"
  373391
  374392#: ../src/vinagre-ui.h:68
   
  388406#: ../src/vinagre-ui.h:79
  389407msgid "Take screenshot"
  390 msgstr "Снима на екрана"
   408msgstr "Снимка на екрана"
  391409
  392410#: ../src/vinagre-ui.h:80
   
  416434#: ../src/vinagre-ui.h:98
  417435msgid "Show or hide the bookmarks panel"
  418 msgstr "Показване/скриване на лентата за отметките"
  419 
  420 #: ../src/vinagre-window.c:367
   436msgstr "Показване/скриване на панела с отметките"
   437
   438#: ../src/vinagre-window.c:401
  421439#, c-format
  422440msgid "Could not merge vinagre-ui.xml: %s"
  423441msgstr "Файлът vinagre-ui.xml не може да бъде слян: %s"
  424442
  425 #: ../src/vinagre-window.c:395
   443#: ../src/vinagre-window.c:429
  426444msgid "_Recent connections"
  427 msgstr "_Скоро отваряни връзки"
  428 
  429 #: ../src/vinagre-window.c:535
   445msgstr "С_коро отваряни връзки"
   446
   447#. Translators: This is server:port, a statusbar tooltip when mouse is over a bookmark item on menu
   448#: ../src/vinagre-window.c:578
  430449#, c-format
  431450msgid "Open %s:%d"
 • gnome/trunk/vinagre.trunk.bg.po

  r1330 r1546  
  11# Bulgarian translation of vinagre po-file.
  2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2008. Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the vinagre package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  55#
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: vinagre trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-11-20 08:23+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-11-20 08:19+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2008-06-29 09:13+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-06-29 09:12+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
   19#: ../data/GNOME_VinagreApplet.xml.h:1
   20msgid "_About"
   21msgstr "_Относно"
   22
   23#: ../data/GNOME_VinagreApplet.xml.h:2 ../src/vinagre-ui.h:37
   24msgid "_Help"
   25msgstr "Помо_щ"
   26
  1927#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:1 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:1
  2028msgid "Access remote desktops"
   
  2230
  2331#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:2 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:2
  24 #: ../src/vinagre-main.c:120
   32#: ../src/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:2 ../src/vinagre-applet.c:221
   33#: ../src/vinagre-applet.c:227 ../src/vinagre-main.c:144
  2534msgid "Remote Desktop Viewer"
  2635msgstr "Отдалечени работни места"
  2736
  2837#: ../data/vinagre.glade.h:1
   38msgid "<b>Connection options</b>"
   39msgstr "<b>Настройки на връзката</b>"
   40
   41#: ../data/vinagre.glade.h:2
  2942msgid "<b>Editing a bookmark</b>"
  3043msgstr "<b>Редактиране на отметка</b>"
  3144
  32 #: ../data/vinagre.glade.h:2
   45#: ../data/vinagre.glade.h:3
  3346msgid "<b>Enter a name for this connection</b>"
  3447msgstr "<b>Въведете име за тази връзка</b>"
  3548
  36 #: ../data/vinagre.glade.h:3
   49#: ../data/vinagre.glade.h:4
  3750msgid ""
  3851"<b>In order to connect on this machine, a password is required. Please, "
   
  4154"<b>Необходима е парола, за да се свържете с тази машина. Въведете я.</b>"
  4255
  43 #: ../data/vinagre.glade.h:4
   56#: ../data/vinagre.glade.h:5
  4457msgid "<b>Which machine do you want to connect to?</b>"
  4558msgstr "<b>Към коя машина искате да се свържете?</b>"
  4659
  47 #: ../data/vinagre.glade.h:5
   60#: ../data/vinagre.glade.h:6
  4861msgid "Editing a bookmark"
  4962msgstr "Редактиране на отметка"
  5063
  51 #: ../data/vinagre.glade.h:6 ../src/vinagre-tab.c:690
   64#: ../data/vinagre.glade.h:7 ../src/vinagre-fav.c:424 ../src/vinagre-tab.c:896
  5265msgid "Host:"
  5366msgstr "Адрес:"
  5467
  55 #: ../data/vinagre.glade.h:7
   68#: ../data/vinagre.glade.h:8
  5669msgid "Saving to bookmarks"
  5770msgstr "Записване на отметка"
  5871
  59 #: ../data/vinagre.glade.h:8
   72#: ../data/vinagre.glade.h:9
   73msgid "_Bookmark name:"
   74msgstr "_Име на отметка:"
   75
   76#: ../data/vinagre.glade.h:10
   77msgid "_Full screen"
   78msgstr "На _цял екран"
   79
   80#: ../data/vinagre.glade.h:11
  6081msgid "_Host:"
  6182msgstr "_Адрес:"
  6283
  63 #: ../data/vinagre.glade.h:9
   84#: ../data/vinagre.glade.h:12
  6485msgid "_Name:"
  6586msgstr "_Име:"
  6687
  67 #: ../data/vinagre.glade.h:10
   88#: ../data/vinagre.glade.h:13
  6889msgid "_Password:"
  6990msgstr "_Парола:"
  7091
  71 #: ../data/vinagre.glade.h:11
  72 msgid "_Port:"
  73 msgstr "П_орт:"
  74 
  75 #: ../data/vinagre.glade.h:12
   92#: ../data/vinagre.glade.h:14
  7693msgid "_Remember this password"
  7794msgstr "_Запомняне на паролата"
   95
   96#: ../data/vinagre.glade.h:15
   97msgid "_Scaling"
   98msgstr "_Мащабиране"
   99
   100#: ../data/vinagre.glade.h:16
   101msgid "_View only"
   102msgstr "_Без контрол"
   103
   104#. Tooltip for host entry in connect dialog
   105#: ../data/vinagre.glade.h:18
   106msgid "host or host:display or host::port"
   107msgstr "машина или машина:дисплей, или машина::порт"
   108
   109#: ../data/vinagre.schemas.in.h:1
   110msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
   111msgstr "Максималният брой запомнени връзки в прозореца за връзки"
   112
   113#: ../data/vinagre.schemas.in.h:2
   114msgid ""
   115"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
   116"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
   117"and will not be sent to the remote host."
   118msgstr ""
   119"Задайте да е лъжа, за да изключите клавишните комбинации в менюто. Задайте "
   120"да е истина, за да ги включите. Забележете, че когато са включени, "
   121"клавишните комбинации се прихващат от менюто и не се пращат към отдалечената "
   122"машина."
   123
   124#: ../data/vinagre.schemas.in.h:3
   125msgid ""
   126"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
   127"tabs when there is more than one active connection."
   128msgstr ""
   129"Задайте да е истина и подпрозорците винаги ще се показват. Задайте да е лъжа "
   130"и подпрозорци ще се показват при повече от една активна връзка."
   131
   132#: ../data/vinagre.schemas.in.h:4
   133msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
   134msgstr ""
   135"Указва максималния брой запомнени връзки в падащото меню в прозореца за "
   136"връзки."
   137
   138#: ../data/vinagre.schemas.in.h:5
   139msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
   140msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „vnc://“"
   141
   142#: ../data/vinagre.schemas.in.h:6
   143msgid ""
   144"When connecting to a host, the client can say to the server to leave others "
   145"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
   146"to share the desktop with the others clients."
   147msgstr ""
   148"При свързването към машина клиентът може да укаже на сървъра да запази "
   149"връзките с другите клиенти или да ги прекъсне. Задайте да е истина, за да "
   150"споделяте работното място с други клиенти."
   151
   152#: ../data/vinagre.schemas.in.h:7
   153msgid "Whether we should leave other clients connected"
   154msgstr "Дали другите клиенти да останат свързани"
   155
   156#: ../data/vinagre.schemas.in.h:8
   157msgid ""
   158"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
   159msgstr "Дали да се показват подпрозорци, дори когато има само една връзка"
   160
   161#: ../data/vinagre.schemas.in.h:9
   162msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
   163msgstr "Дали да се показват клавишните комбинации в менюто"
  78164
  79165#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:1
   
  85171msgstr "Връзка с отдалечено работно място"
  86172
  87 #: ../src/vinagre-bookmarks.c:58 ../src/vinagre-bookmarks.c:76
   173#: ../src/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:1
   174msgid "A menu to quickly access remote machines"
   175msgstr "Меню за бързо свързване към отдалечена машина"
   176
   177#: ../src/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:3
   178msgid "Vinagre Applet Factory"
   179msgstr "Фабрика за аплети на Vinagre"
   180
   181#: ../src/vinagre-applet.c:98 ../src/vinagre-applet.c:144
   182#, c-format
   183msgid "Could not run vinagre: %s"
   184msgstr "Не може да се стартира vinagre: %s"
   185
   186#: ../src/vinagre-applet.c:167
   187msgid "Open Remote Desktop Viewer"
   188msgstr "Отдалечени работни места"
   189
   190#: ../src/vinagre-applet.c:228
   191msgid "Access your bookmarks"
   192msgstr "Достъп до отметките"
   193
   194#: ../src/vinagre-bookmarks.c:92
   195msgid ""
   196"Copying the bookmarks file to the new location. This operation is supposed "
   197"to run only once."
   198msgstr ""
   199"Копиране на файла с отметките на новото място. Това действие трябва да е "
   200"еднократно."
   201
   202#: ../src/vinagre-bookmarks.c:97
   203#, c-format
   204msgid "Error: %s"
   205msgstr "Грешка: %s"
   206
   207#: ../src/vinagre-bookmarks.c:420
   208msgid "Confirm removal?"
   209msgstr "Потвърждавате ли махането?"
   210
   211#: ../src/vinagre-bookmarks.c:423
   212#, c-format
   213msgid "Are you sure you want to remove <i>%s</i> from bookmarks?"
   214msgstr "Сигурни ли сте, че искате да махнете <i>%s</i> от отметките?"
   215
   216#: ../src/vinagre-bookmarks.c:434
   217#, c-format
   218msgid "Error while removing %s from bookmarks: %s"
   219msgstr "Грешка при махането на %s от отметките: %s"
   220
   221#: ../src/vinagre-bookmarks.c:501
   222#, c-format
   223msgid "Error while initializing bookmarks: %s"
   224msgstr "Грешка при инициализирането на отметки: %s"
   225
   226#: ../src/vinagre-bookmarks.c:522 ../src/vinagre-bookmarks.c:539
  88227#, c-format
  89228msgid "Error while saving bookmarks: %s"
  90229msgstr "Грешка при запазване на отметки: %s"
  91230
  92 #: ../src/vinagre-bookmarks.c:111
  93 #, c-format
  94 msgid "Error while initializing bookmarks: %s"
  95 msgstr "Грешка при инициализирането на отметки: %s"
  96 
  97 #: ../src/vinagre-bookmarks.c:282
  98 msgid "Confirm removal?"
  99 msgstr "Потвърждавате ли махането?"
  100 
  101 #: ../src/vinagre-bookmarks.c:285
  102 #, c-format
  103 msgid "Are you sure you want to exclude <i>%s</i> from bookmarks?"
  104 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да махнете <i>%s</i> от отметките?"
  105 
  106 #: ../src/vinagre-bookmarks.c:296
  107 #, c-format
  108 msgid "Error while removing %s from bookmarks: %s"
  109 msgstr "Грешка при махането на %s от отметките: %s"
  110 
  111 #: ../src/vinagre-commands.c:89
   231#: ../src/vinagre-commands.c:106
  112232msgid "Choose the file"
  113233msgstr "Изберете файла"
  114234
  115 #: ../src/vinagre-commands.c:100 ../src/vinagre-tab.c:773
   235#: ../src/vinagre-commands.c:117 ../src/vinagre-tab.c:979
  116236msgid "Supported formats"
  117237msgstr "Поддържани формати"
  118238
  119 #: ../src/vinagre-commands.c:132 ../src/vinagre-main.c:89
   239#: ../src/vinagre-commands.c:149
  120240msgid "The following file could not be opened:"
  121241msgid_plural "The following files could not be opened:"
  122 msgstr[0] "Следният файл не можеше да бъде отворен:"
  123 msgstr[1] "Следните файлове не можеха да бъдат отворени:"
  124 
  125 #: ../src/vinagre-commands.c:308
   242msgstr[0] "Следният файл не може да бъде отворен:"
   243msgstr[1] "Следните файлове не могат да бъдат отворени:"
   244
   245#: ../src/vinagre-connect.c:172
   246#, c-format
   247msgid "Error while saving history file: %s"
   248msgstr "Грешка при запазване на файла с отметки: %s"
   249
   250#: ../src/vinagre-connect.c:183
   251msgid "Choose a VNC Server"
   252msgstr "Изберете сървър за VNC"
   253
   254#: ../src/vinagre-connect.c:261 ../src/vinagre-main.c:79
   255#: ../src/vinagre-main.c:98 ../src/vinagre-window.c:285
   256msgid "Unknown error"
   257msgstr "Непозната грешка"
   258
   259#: ../src/vinagre-connection.c:530
   260#, c-format
   261msgid "The protocol %s is not supported."
   262msgstr "Протоколът „%s“ не се поддържа."
   263
   264#: ../src/vinagre-fav.c:762
   265msgid "Bookmarks"
   266msgstr "Отметки"
   267
   268#: ../src/vinagre-fav.c:807
   269msgid "Hosts nearby"
   270msgstr "Съседни машини"
   271
   272#: ../src/vinagre-main.c:47
   273msgid "Opens a .vnc file"
   274msgstr "Отваряне на файл .vnc"
   275
   276#: ../src/vinagre-main.c:47
   277msgid "filename"
   278msgstr "име_на_файл"
   279
   280#: ../src/vinagre-main.c:50
   281msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of vinagre"
   282msgstr "Създаване на нов прозорец от най-горно ниво във вече стартиран vinagre"
   283
   284#: ../src/vinagre-main.c:54
   285msgid "[server:port]"
   286msgstr "[сървър:порт]"
   287
   288#: ../src/vinagre-main.c:109 ../src/vinagre-window.c:284
   289msgid "The following error has occurred:"
   290msgid_plural "The following errors have occurred:"
   291msgstr[0] "Възникна следната грешка:"
   292msgstr[1] "Възникнаха следните грешки:"
   293
   294#. Setup command line options
   295#: ../src/vinagre-main.c:130
   296msgid "- VNC Client for GNOME"
   297msgstr "— клиент за VNC за GNOME"
   298
   299#: ../src/vinagre-main.c:139
   300msgid ""
   301"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
   302msgstr ""
   303"Изпълнете „vinagre --help“, за да видите пълния списък с налични опции за "
   304"командния ред"
   305
   306#: ../src/vinagre-mdns.c:118
   307#, c-format
   308msgid "Failed to resolve avahi hostname: %s\n"
   309msgstr "Не може да се открие адреса на компютъра за avahi: %s\n"
   310
   311#: ../src/vinagre-mdns.c:170 ../src/vinagre-mdns.c:179
   312#, c-format
   313msgid "Failed to browse for hosts: %s\n"
   314msgstr "Мрежата не може да се прегледа за машини: %s\n"
   315
   316#: ../src/vinagre-notebook.c:127
   317#, c-format
   318msgid "Connection to host \"%s\" was closed."
   319msgstr "Връзката към машината „%s“ бе прекъсната."
   320
   321#: ../src/vinagre-notebook.c:153
   322msgid "Connecting..."
   323msgstr "Свързване…"
   324
   325#: ../src/vinagre-notebook.c:180 ../src/vinagre-tab.c:709
   326msgid "Close connection"
   327msgstr "Прекъсване на връзката"
   328
   329#: ../src/vinagre-prefs.c:167
   330msgid "Cannot initialize preferences manager."
   331msgstr "Мениджърът на настройките не може да бъде инициализиран."
   332
   333#: ../src/vinagre-tab.c:287
   334msgid "Error connecting to host."
   335msgstr "Грешка при свързване със сървър."
   336
   337#: ../src/vinagre-tab.c:320
   338#, c-format
   339msgid "Authentication to host \"%s\" has failed"
   340msgstr "Неуспешна идентификация пред машината „%s“"
   341
   342#: ../src/vinagre-tab.c:348
   343#, c-format
   344msgid "Authentication method to host \"%s\" is unsupported. (%u)"
   345msgstr "Методът за идентификация (%2$u) не се поддържа от машината „%1$s“."
   346
   347#: ../src/vinagre-tab.c:429
   348msgid "Error saving recent connection."
   349msgstr "Грешка при запазване на скоро отваряна връзка."
   350
   351#: ../src/vinagre-tab.c:460
   352msgid "Error saving the password on the keyring."
   353msgstr "Грешка при запазване на паролата в ключодържателя."
   354
   355#: ../src/vinagre-tab.c:723 ../src/vinagre-tab.c:724
   356msgid "Scaling"
   357msgstr "Мащабиране"
   358
   359#: ../src/vinagre-tab.c:733 ../src/vinagre-tab.c:734
   360msgid "Read only"
   361msgstr "Без контрол"
   362
   363#. Machine menu
   364#: ../src/vinagre-tab.c:744 ../src/vinagre-tab.c:745 ../src/vinagre-ui.h:79
   365msgid "Take screenshot"
   366msgstr "Снимка на екрана"
   367
   368#: ../src/vinagre-tab.c:753 ../src/vinagre-tab.c:754 ../src/vinagre-ui.h:82
   369msgid "Send Ctrl-Alt-Del"
   370msgstr "Изпращане на „Ctrl-Alt-Del“"
   371
   372#: ../src/vinagre-tab.c:895
   373msgid "Desktop Name:"
   374msgstr "Име на работния плот:"
   375
   376#: ../src/vinagre-tab.c:897
   377msgid "Port:"
   378msgstr "Порт:"
   379
   380#: ../src/vinagre-tab.c:898
   381msgid "Dimensions:"
   382msgstr "Размери:"
   383
   384#: ../src/vinagre-tab.c:965
   385#, c-format
   386msgid "Screenshot of %s"
   387msgstr "Снимка на екрана на %s"
   388
   389#: ../src/vinagre-tab.c:968
   390msgid "Save Screenshot"
   391msgstr "Запазване на снимката на екрана"
   392
   393#: ../src/vinagre-tab.c:1032
   394msgid ""
   395"Scaling does not work properly on composited windows. Disable the visual "
   396"effects and try again."
   397msgstr ""
   398"Мащабирането не работи правилно при наслагване. Изключете визуалните ефекти "
   399"и пробвайте отново."
   400
   401#: ../src/vinagre-tab.c:1039
   402msgid ""
   403"Scaling is not supported on this installation.\n"
   404"\n"
   405"Read the README file (shipped with Vinagre) in order to know how to enable "
   406"this feature."
   407msgstr ""
   408"Мащабирането не се поддържа в тази инсталация.\n"
   409"\n"
   410"Прочетете файла README, който идва с Vinagre, за да разберете как да "
   411"включите тази настройка."
   412
   413#. Toplevel
   414#: ../src/vinagre-ui.h:33
   415msgid "_Machine"
   416msgstr "_Машина"
   417
   418#: ../src/vinagre-ui.h:34
   419msgid "_Edit"
   420msgstr "_Редактиране"
   421
   422#: ../src/vinagre-ui.h:35
   423msgid "_View"
   424msgstr "_Изглед"
   425
   426#: ../src/vinagre-ui.h:36
   427msgid "_Bookmarks"
   428msgstr "_Отметки"
   429
   430#: ../src/vinagre-ui.h:41
   431msgid "Connect into a remote machine"
   432msgstr "Свързване към отдалечена машина"
   433
   434#: ../src/vinagre-ui.h:43
   435msgid "Open a .VNC file"
   436msgstr "Отваряне на файл .vnc"
   437
   438#: ../src/vinagre-ui.h:45
   439msgid "Quit the program"
   440msgstr "Спиране на програмата"
   441
   442#. Bookmarks menu
   443#: ../src/vinagre-ui.h:48
   444msgid "_Open bookmark"
   445msgstr "_Отваряне на отметка"
   446
   447#: ../src/vinagre-ui.h:49
   448msgid "Connect into this machine"
   449msgstr "Свързване към тази машина"
   450
   451#: ../src/vinagre-ui.h:50
   452msgid "_Edit bookmark"
   453msgstr "_Редактиране на отметка"
   454
   455#: ../src/vinagre-ui.h:51
   456msgid "Edit the details of selected bookmark"
   457msgstr "Редактиране на настройките на избраната отметка"
   458
   459#: ../src/vinagre-ui.h:52
   460msgid "_Remove from bookmarks"
   461msgstr "_Махане от отметките"
   462
   463#: ../src/vinagre-ui.h:53
   464msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
   465msgstr "Махане на избраната връзка от отметките"
   466
   467#. Help menu
   468#: ../src/vinagre-ui.h:56
   469msgid "_Contents"
   470msgstr "_Ръководство"
   471
   472#: ../src/vinagre-ui.h:57
   473msgid "Open the vinagre manual"
   474msgstr "Отваряне на ръководството на vinagre"
   475
   476#: ../src/vinagre-ui.h:59
   477msgid "About this application"
   478msgstr "Относно това приложение"
   479
   480#: ../src/vinagre-ui.h:66
   481msgid "Close the current connection"
   482msgstr "Прекъсване на текущата връзка"
   483
   484#: ../src/vinagre-ui.h:67
   485msgid "C_lose All"
   486msgstr "_Прекъсване на всички"
   487
   488#: ../src/vinagre-ui.h:68
   489msgid "Close all active connections"
   490msgstr "Прекъсване на всички връзки"
   491
   492#. Bookmarks menu
   493#: ../src/vinagre-ui.h:71
   494msgid "_Add to bookmarks"
   495msgstr "_Добавяне на отметка"
   496
   497#: ../src/vinagre-ui.h:72
   498msgid "Add current connection to your bookmarks"
   499msgstr "Добавяне на текущата връзка към отметките ви"
   500
   501#: ../src/vinagre-ui.h:80
   502msgid "Take a screenshot of active connection"
   503msgstr "Снимка на екрана на действащата връзка"
   504
   505#: ../src/vinagre-ui.h:83
   506msgid "Send Ctrl+Alt+Del to active connection"
   507msgstr "Изпращане на комбинацията „Ctrl+Alt+Del“ през активната връзка"
   508
   509#: ../src/vinagre-ui.h:87
   510msgid "View the current machine in full screen"
   511msgstr "На цял екран"
   512
   513#: ../src/vinagre-ui.h:92
   514msgid "S_caling"
   515msgstr "_Мащабиране"
   516
   517#: ../src/vinagre-ui.h:93
   518msgid "Fit the remote screen into the current window size"
   519msgstr "Напасване на отдалечения екран в размера на текущия прозорец"
   520
   521#: ../src/vinagre-ui.h:95
   522msgid "_Read only"
   523msgstr "_Без контрол"
   524
   525#: ../src/vinagre-ui.h:96
   526msgid "Disable mouse and keyboard activities"
   527msgstr "Изключване на действието на мишката и клавиатурата"
   528
   529#: ../src/vinagre-ui.h:102
   530msgid "_Toolbar"
   531msgstr "_Лента с инструменти"
   532
   533#: ../src/vinagre-ui.h:103
   534msgid "Show or hide the toolbar"
   535msgstr "Показване/скриване на лентата с инструменти"
   536
   537#: ../src/vinagre-ui.h:106
   538msgid "_Statusbar"
   539msgstr "Лента за _състоянието"
   540
   541#: ../src/vinagre-ui.h:107
   542msgid "Show or hide the statusbar"
   543msgstr "Показване/скриване на лентата за състоянието"
   544
   545#: ../src/vinagre-ui.h:110
   546msgid "Side _Panel"
   547msgstr "Страничен _панел"
   548
   549#: ../src/vinagre-ui.h:111
   550msgid "Show or hide the side panel"
   551msgstr "Показване/скриване на страничния панел"
   552
   553#: ../src/vinagre-utils.c:450
  126554msgid "Vinagre is a VNC client for the GNOME Desktop"
  127555msgstr "Vinagre е клиент за VNC за работната среда GNOME"
  128556
  129 #: ../src/vinagre-commands.c:311
   557#: ../src/vinagre-utils.c:453
  130558msgid ""
  131559"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
   
  134562"version."
  135563msgstr ""
  136 "Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
  137 "според условията на версия 2 или по-висока (по ваш избор) на Общия публичен "
  138 "лиценз на GNU, който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер."
  139 
  140 #: ../src/vinagre-commands.c:315
   564"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
   565"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
   566"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
   567"ваше решение) по-късна версия."
   568
   569#: ../src/vinagre-utils.c:457
  141570msgid ""
  142571"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
   
  145574"details."
  146575msgstr ""
  147 "Тази програма (Vinagre) се разпространява с надеждата да е полезна, но БЕЗ "
  148 "НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА "
  149 "КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
  150 
  151 #: ../src/vinagre-commands.c:319
   576"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   577"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   578"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
   579
   580#: ../src/vinagre-utils.c:461
  152581msgid ""
  153582"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
  154583"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
  155584msgstr ""
  156 "Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с тази "
  157 "програма. Ако не се сте - погледнете <http://www.gnu.org/licenses/>."
  158 
  159 #: ../src/vinagre-commands.c:337
   585"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   586"заедно с тази програма. Ако не сте, погледнете <http://www.gnu.org/licenses/"
   587">."
   588
   589#: ../src/vinagre-utils.c:483
  160590msgid "translator-credits"
  161591msgstr ""
   
  166596"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  167597
  168 #: ../src/vinagre-commands.c:340
   598#: ../src/vinagre-utils.c:486
  169599msgid "Vinagre Website"
  170600msgstr "Уеб сайт на Vinagre"
  171601
  172 #: ../src/vinagre-connect.c:53
  173 msgid "Choose a VNC Server"
  174 msgstr "Изберете сървър за VNC"
  175 
  176 #: ../src/vinagre-fav.c:382
  177 msgid "Image"
  178 msgstr "Изображение"
  179 
  180 #: ../src/vinagre-fav.c:389
  181 msgid "Name"
  182 msgstr "Име"
  183 
  184 #: ../src/vinagre-fav.c:437
  185 msgid "Bookmarks"
  186 msgstr "Отметки"
  187 
  188 #: ../src/vinagre-fav.c:445
  189 msgid "Hide bookmarks"
  190 msgstr "Скриване на отметките"
  191 
  192 #: ../src/vinagre-main.c:43
  193 msgid "Opens a .vnc file"
  194 msgstr "Отваряне на файл .vnc"
  195 
  196 #: ../src/vinagre-main.c:43
  197 msgid "filename"
  198 msgstr "име_на_файл"
  199 
  200 #: ../src/vinagre-main.c:47
  201 msgid "[server:port]"
  202 msgstr "[сървър:порт]"
  203 
  204 #. Setup command line options
  205 #: ../src/vinagre-main.c:107
  206 msgid "- VNC Client for GNOME"
  207 msgstr "- клиент за VNC за GNOME"
  208 
  209 #: ../src/vinagre-main.c:115
  210 msgid ""
  211 "Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
  212 msgstr ""
  213 "Изпълнете „vinagre --help“, за да видите пълния списък с налични опции за "
  214 "командния ред"
  215 
  216 #: ../src/vinagre-main.c:126
  217 msgid "Could not initialize GnomeVFS\n"
  218 msgstr "Системата GnomeVFS не може да бъде инициализирана\n"
  219 
  220 #: ../src/vinagre-notebook.c:113
  221 #, c-format
  222 msgid "Connection to host \"%s\" was closed."
  223 msgstr "Връзката към машината „%s“ бе прекъсната."
  224 
  225 #: ../src/vinagre-notebook.c:139
  226 msgid "Connecting..."
  227 msgstr "Свързване..."
  228 
  229 #: ../src/vinagre-notebook.c:163
  230 msgid "Close connection"
  231 msgstr "Прекъсване на връзката"
  232 
  233 #: ../src/vinagre-prefs-manager.c:124
  234 msgid "Cannot initialize preferences manager."
  235 msgstr "Мениджърът на настройките не може да бъде инициализиран."
  236 
  237 #: ../src/vinagre-prefs-manager.c:420
  238 #, c-format
  239 msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
  240 msgstr ""
  241 "Очаквана беше стойност от вида „%1$s“ за ключа „%3$s“, а бе получена "
  242 "стойност от вида „%2$s“"
  243 
  244 #: ../src/vinagre-tab.c:255
  245 msgid "Error connecting to host."
  246 msgstr "Грешка при свързване със сървър."
  247 
  248 #: ../src/vinagre-tab.c:293
  249 #, c-format
  250 msgid "Authentication to host \"%s\" has failed"
  251 msgstr "Неуспешна идентификация пред машината „%s“"
  252 
  253 #: ../src/vinagre-tab.c:321
  254 #, c-format
  255 msgid "Authentication method to host \"%s\" is unsupported. (%u)"
  256 msgstr "Методът за идентификация (%2$u) не се поддържа от машината „%1$s“."
  257 
  258 #: ../src/vinagre-tab.c:377
  259 msgid "Error saving recent connection."
  260 msgstr "Грешка при запазване на скоро отваряна връзка."
  261 
  262 #: ../src/vinagre-tab.c:408
  263 msgid "Error saving the password on the keyring."
  264 msgstr "Грешка при запазване на паролата в ключодържателя."
  265 
  266 #: ../src/vinagre-tab.c:468 ../src/vinagre-tab.c:564
  267 msgid "Press Ctrl+Alt to grab the cursor"
  268 msgstr "Натиснете Ctrl+Alt, за да прихванете показалеца на мишката"
  269 
  270 #: ../src/vinagre-tab.c:543
   602#: ../src/vinagre-window.c:422
   603#, c-format
   604msgid "Could not merge vinagre-ui.xml: %s"
   605msgstr "Файлът vinagre-ui.xml не може да бъде слян: %s"
   606
   607#: ../src/vinagre-window.c:450
   608msgid "_Recent connections"
   609msgstr "С_коро отваряни връзки"
   610
   611#. Translators: This is server:port, a statusbar tooltip when mouse is over a bookmark item on menu
   612#: ../src/vinagre-window.c:610 ../src/vinagre-window.c:660
   613#, c-format
   614msgid "Open %s:%d"
   615msgstr "Свързване към %s:%d"
   616
   617#: ../src/vinagre-window.c:809
  271618msgid "Press Ctrl+Alt to release the cursor"
  272619msgstr "Натиснете Ctrl+Alt, за да освободите показалеца на мишката"
  273 
  274 #: ../src/vinagre-tab.c:689
  275 msgid "Desktop Name:"
  276 msgstr "Име на работния плот:"
  277 
  278 #: ../src/vinagre-tab.c:691
  279 msgid "Port:"
  280 msgstr "Порт:"
  281 
  282 #: ../src/vinagre-tab.c:692
  283 msgid "Dimensions:"
  284 msgstr "Размери:"
  285 
  286 #: ../src/vinagre-tab.c:759
  287 #, c-format
  288 msgid "Screenshot of %s"
  289 msgstr "Снимка на екрана на %s"
  290 
  291 #: ../src/vinagre-tab.c:762
  292 msgid "Save Screenshot"
  293 msgstr "Запазване на снимката на екрана"
  294 
  295 #. Toplevel
  296 #: ../src/vinagre-ui.h:33
  297 msgid "_Machine"
  298 msgstr "_Машина"
  299 
  300 #: ../src/vinagre-ui.h:34
  301 msgid "_Edit"
  302 msgstr "_Редактиране"
  303 
  304 #: ../src/vinagre-ui.h:35
  305 msgid "_View"
  306 msgstr "_Изглед"
  307 
  308 #: ../src/vinagre-ui.h:36 ../src/vinagre-ui.h:97
  309 msgid "_Bookmarks"
  310 msgstr "_Отметки"
  311 
  312 #: ../src/vinagre-ui.h:37
  313 msgid "_Help"
  314 msgstr "_Помощ"
  315 
  316 #: ../src/vinagre-ui.h:41
  317 msgid "Connect into a remote machine"
  318 msgstr "Свързване към отдалечена машина"
  319 
  320 #: ../src/vinagre-ui.h:43
  321 msgid "Open a .VNC file"
  322 msgstr "Отваряне на файл .vnc"
  323 
  324 #: ../src/vinagre-ui.h:45
  325 msgid "Quit the program"
  326 msgstr "Спиране на програмата"
  327 
  328 #. Bookmarks menu
  329 #: ../src/vinagre-ui.h:48
  330 msgid "_Open bookmark"
  331 msgstr "_Отваряне на отметка"
  332 
  333 #: ../src/vinagre-ui.h:49
  334 msgid "Connect into this machine"
  335 msgstr "Свързване към тази машина"
  336 
  337 #: ../src/vinagre-ui.h:50
  338 msgid "_Edit bookmark"
  339 msgstr "_Редактиране на отметка"
  340 
  341 #: ../src/vinagre-ui.h:51
  342 msgid "Edit the details of selected bookmark"
  343 msgstr "Редактиране на настройките на избраната отметка"
  344 
  345 #: ../src/vinagre-ui.h:52
  346 msgid "_Remove from bookmarks"
  347 msgstr "_Махане от отметките"
  348 
  349 #: ../src/vinagre-ui.h:53
  350 msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
  351 msgstr "Махане на избраната връзка от отметките"
  352 
  353 #. Help menu
  354 #: ../src/vinagre-ui.h:56
  355 msgid "_Contents"
  356 msgstr "_Ръководство"
  357 
  358 #: ../src/vinagre-ui.h:57
  359 msgid "Open the vinagre manual"
  360 msgstr "Отваряне на ръководството на vinagre"
  361 
  362 #: ../src/vinagre-ui.h:59
  363 msgid "About this application"
  364 msgstr "Относно това приложение"
  365 
  366 #: ../src/vinagre-ui.h:66
  367 msgid "Close the current connection"
  368 msgstr "Прекъсване на текущата връзка"
  369 
  370 #: ../src/vinagre-ui.h:67
  371 msgid "C_lose All"
  372 msgstr "Прекъсване на _всички"
  373 
  374 #: ../src/vinagre-ui.h:68
  375 msgid "Close all active connections"
  376 msgstr "Прекъсване на всички връзки"
  377 
  378 #. Bookmarks menu
  379 #: ../src/vinagre-ui.h:71
  380 msgid "_Add to bookmarks"
  381 msgstr "_Добавяне на отметка"
  382 
  383 #: ../src/vinagre-ui.h:72
  384 msgid "Add current connection to your bookmarks"
  385 msgstr "Добавяне на текущата връзка към отметките ви"
  386 
  387 #. Machine menu
  388 #: ../src/vinagre-ui.h:79
  389 msgid "Take screenshot"
  390 msgstr "Снима на екрана"
  391 
  392 #: ../src/vinagre-ui.h:80
  393 msgid "Take a screenshot of active connection"
  394 msgstr "Снимка на екрана на действащата връзка"
  395 
  396 #: ../src/vinagre-ui.h:84
  397 msgid "View the current machine in full screen"
  398 msgstr "На цял екран"
  399 
  400 #: ../src/vinagre-ui.h:89
  401 msgid "_Toolbar"
  402 msgstr "_Лента с инструменти"
  403 
  404 #: ../src/vinagre-ui.h:90
  405 msgid "Show or hide the toolbar"
  406 msgstr "Показване/скриване на лентата с инструменти"
  407 
  408 #: ../src/vinagre-ui.h:93
  409 msgid "_Statusbar"
  410 msgstr "Лента за _състоянието"
  411 
  412 #: ../src/vinagre-ui.h:94
  413 msgid "Show or hide the statusbar"
  414 msgstr "Показване/скриване на лентата за състоянието"
  415 
  416 #: ../src/vinagre-ui.h:98
  417 msgid "Show or hide the bookmarks panel"
  418 msgstr "Показване/скриване на лентата за отметките"
  419 
  420 #: ../src/vinagre-window.c:367
  421 #, c-format
  422 msgid "Could not merge vinagre-ui.xml: %s"
  423 msgstr "Файлът vinagre-ui.xml не може да бъде слян: %s"
  424 
  425 #: ../src/vinagre-window.c:395
  426 msgid "_Recent connections"
  427 msgstr "_Скоро отваряни връзки"
  428 
  429 #: ../src/vinagre-window.c:535
  430 #, c-format
  431 msgid "Open %s:%d"
  432 msgstr "Свързване към %s:%d"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.