Changeset 1547


Ignore:
Timestamp:
Jun 29, 2008, 9:39:18 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

vino: готов за подаване. Не можах да тествам клавишнитекомбинации - не се компилира.

Location:
gnome
Files:
1 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/vino.gnome-2-22.bg.po

  r1545 r1547  
  11# Bulgarian translation of vino po-file.
  2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the vino package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  66#
  77#
   
  1010"Project-Id-Version: vino trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-09-17 21:32+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 21:32+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-06-29 09:34+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-06-29 09:34+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../capplet/vino-preferences.c:634 ../capplet/vino-preferences.c:669
  22 #: ../capplet/vino-preferences.c:727 ../server/vino-dbus-listener.c:374
   21#: ../capplet/vino-preferences.c:1027 ../capplet/vino-preferences.c:1062
   22#: ../capplet/vino-preferences.c:1120 ../server/vino-dbus-listener.c:374
  2323#: ../server/vino-server.c:148
  2424#, c-format
   
  2626msgstr "Неуспех при отваряне на връзка към шината: %s\n"
  2727
  28 #: ../capplet/vino-preferences.c:936
   28#: ../capplet/vino-preferences.c:1329
  2929msgid "Send this command by email"
  3030msgstr "Изпращане на тази команда по е-поща"
  3131
  32 #: ../capplet/vino-preferences.c:971
   32#: ../capplet/vino-preferences.c:1364
  3333#, c-format
  3434msgid ""
   
  4848
  4949#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:1
   50msgid "<b>Network</b>"
   51msgstr "<b>Мрежа</b>"
   52
   53#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
   54msgid "<b>Notification Area</b>"
   55msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
   56
   57#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
  5058msgid "<b>Security</b>"
  5159msgstr "<b>Сигурност</b>"
  5260
  53 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
   61#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
  5462msgid "<b>Sharing</b>"
  5563msgstr "<b>Споделяне</b>"
  5664
  57 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
   65#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
  5866msgid "A_sk you for confirmation"
  5967msgstr "_Питане за потвърждение"
  6068
  61 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
   69#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
   70msgid "Advanced"
   71msgstr "Допълнителни"
   72
   73#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
   74msgid "Al_ways display an icon"
   75msgstr "_Винаги да се показва икона"
   76
   77#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
  6278msgid "Allow other users to _view your desktop"
  6379msgstr "Други потребители да могат да _наблюдават работното ви място"
  6480
  65 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
   81#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
   82msgid "General"
   83msgstr "Общи"
   84
   85#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
   86msgid ""
   87"If checked, remote users accessing the desktop are required to support "
   88"encryption"
   89msgstr ""
   90"Когато е избрано, се изисква клиентите за VNC на отдалечените потребители да "
   91"поддържат шифриране"
   92
   93#. tooltip in preferences applet
   94#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
   95msgid "If checked, remote users are able to control your mouse and keyboard"
   96msgstr ""
   97"Когато е избрано, отдалечените потребители могат да контролират мишката и "
   98"клавиатурата"
   99
   100#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
   101msgid ""
   102"If checked, screen will be locked after the last remote client disconnect"
   103msgstr ""
   104"Когато е избрано, екранът ще бъде заключен, след като и последният "
   105"потребител прекъсне връзката."
   106
   107#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
   108msgid "If checked, the server will only accept connections from localhost"
   109msgstr "Когато е избрано, сървърът ще приема само локални връзки"
   110
   111#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
   112msgid ""
   113"If checked, the server will use another port, instead of the default (5900)"
   114msgstr ""
   115"Когато е избрано, сървърът ще слуша на друг порт вместо на стандартния (5900)"
   116
   117#. tooltip in preferences applet
   118#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
   119msgid "If checked, your desktop will be shared"
   120msgstr "Когато е избрано, работното ви място ще бъде споделено"
   121
   122#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
  66123msgid "Remote Desktop Preferences"
  67124msgstr "Настройки на отдалечения достъп"
  68125
  69 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
   126#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
  70127msgid "Some of these preferences are locked down"
  71128msgstr "Някои от тези настройки са заключени"
  72129
  73 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
   130#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:20
  74131msgid "Users can view your desktop using this command:"
  75132msgstr ""
   
  77134"команда:"
  78135
  79 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
   136#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
  80137msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
  81138msgstr "При опит на потребител да наблюдава или контролира работното ви място:"
  82139
  83 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
   140#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:22
  84141msgid "_Allow other users to control your desktop"
  85 msgstr "Други потребители да могат да _контролират работното ви място"
  86 
  87 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
   142msgstr "_Други потребители да могат да контролират работното ви място"
   143
   144#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:23
   145msgid "_Lock screen on disconnect"
   146msgstr "_Заключване на екрана след прекъсване на връзката"
   147
   148#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:24
   149msgid "_Never display an icon"
   150msgstr "_Никога да не се показва икона"
   151
   152#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:25
   153msgid "_Only allow local connections"
   154msgstr "Позволяване само на _локални връзки"
   155
   156#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:26
   157msgid "_Only display an icon when there is someone connected"
   158msgstr "_Само когато някой е свързан, да се показва икона"
   159
   160#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:27
  88161msgid "_Password:"
  89162msgstr "_Парола:"
  90163
  91 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
   164#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:28
   165msgid "_Require encryption"
   166msgstr "_Изискване на шифриране"
   167
   168#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:29
  92169msgid "_Require the user to enter this password:"
  93 msgstr "Да му бъде поискана тази па_рола:"
   170msgstr "Тази _парола да бъде поискана от потребителя:"
   171
   172#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:30
   173msgid "_Use an alternative port:"
   174msgstr "_Слушане на нестандартен порт:"
  94175
  95176#: ../server/vino-dbus-listener.c:188 ../server/vino-dbus-listener.c:218
   
  109190msgstr "Неуспех при придобиването на името на D-Bus „%s“\n"
  110191
  111 #: ../server/vino-main.c:83
   192#: ../server/vino-main.c:74
   193msgid "GNOME Remote Desktop"
   194msgstr "Отдалечено работно място на GNOME"
   195
   196#: ../server/vino-main.c:84
  112197msgid ""
  113198"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
  114199"will be view-only\n"
  115200msgstr ""
  116 "Вашият XServer не поддържа разширението XTest - отдалеченият достъп, ще "
   201"Вашият XServer не поддържа разширението XTest отдалеченият достъп, ще "
  117202"позволява само наблюдение\n"
  118203
   
  276361"Изброява методите за идентификация, с които отдалечените потребители могат "
  277362"да получат достъп до работното място. Има два възможни метода за "
  278 "идентификация: „vnc“ - изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
  279 "определена от ключа vnc_password) преди да позволи връзката, и „none“ - "
   363"идентификация: „vnc“ изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
   364"определена от ключа „vnc_password“) преди да позволи връзката, и „none“ - "
  280365"позволява на всеки потребител да се свърже."
  281366
   
  325410#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
  326411msgid ""
   412"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
   413"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
   414"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
   415"\"never\" - Never shows the icon."
   416msgstr ""
   417"Този ключ определя поведението на иконата за състоянието. Има три варианта: "
   418"„always“ — иконата винаги да се показва, „client“ — иконата да се показва, "
   419"само когато някой е свързан (това е стандартната настройка), „never“ — "
   420"никога да не се показва."
   421
   422#: ../server/vino-server.schemas.in.h:23
   423msgid ""
  327424"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
  328425"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
   
  333430"в настройките за отдалеченото работно място."
  334431
   432#: ../server/vino-server.schemas.in.h:24
   433msgid "When the status icon should be shown"
   434msgstr "Кога да се показва иконата за състоянието"
   435
  335436#: ../server/vino-shell.c:76
  336437msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
  337 msgstr "Вече е включен сървър за отдалечено работно, програмата спира...\n"
   438msgstr "Вече е включен сървър за отдалечено работно, програмата спира\n"
  338439
  339440#: ../server/vino-shell.c:79
   
  343444msgstr ""
  344445"Проблем при регистрирането на сървъра за отдалечен достъп с bonobo-"
  345 "activation, програмата спира...\n"
  346 
  347 #: ../server/vino-status-icon.c:204
   446"activation, програмата спира…\n"
   447
   448#: ../server/vino-status-icon.c:102
   449msgid "Desktop sharing is enabled"
   450msgstr "Включено е споделяне на работното място"
   451
   452#: ../server/vino-status-icon.c:110
   453#, c-format
   454msgid "One person is connected"
   455msgid_plural "%d people are connected"
   456msgstr[0] "Един човек e свързан"
   457msgstr[1] "%d човека са свързани"
   458
   459#: ../server/vino-status-icon.c:245
  348460#, c-format
  349461msgid ""
   
  354466"%s"
  355467
  356 #: ../server/vino-status-icon.c:212
   468#: ../server/vino-status-icon.c:253
  357469#, c-format
  358470msgid ""
   
  363475"%s"
  364476
  365 #: ../server/vino-status-icon.c:235
   477#: ../server/vino-status-icon.c:276
  366478msgid ""
  367479"Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
   
  382494"02110-1301, USA.\n"
  383495msgstr ""
  384 "Лицензиран по условията на Общия публичен лиценз на ГНУ, версия 2\n"
   496"Лицензирано по условията на Общия публичен лиценз на ГНУ, версия 2\n"
  385497"\n"
  386 "Vino е свободен софтуер; можете да го разпространявате и/или променяте\n"
  387 "под същите условия на Общия публичен лиценз на ГНУ както е публикуван от\n"
  388 "Free Software Foundation; или версия 2 на същия Лиценз, или (по ваш избор)\n"
  389 "всяка по-нова версия.\n"
   498"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я \n"
   499"разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен\n"
   500"лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за\n"
   501"свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по\n"
   502"-късна версия.\n"
  390503"\n"
  391 "Vino се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВИ\n"
  392 "ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е\n"
  393 "УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ.\n"
   504"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
   505"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
   506"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
   507"Общия публичен лиценз на GNU.\n"
  394508"\n"
  395 "Заедно с Nautilus трябва да сте получили копие на лиценза Общ публичен\n"
  396 "лиценз на ГНУ. Ако не сте, пишете на Free Software Foundation, Inc.\n"
  397 "59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
   509"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
   510"GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
   511"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
   512"USA.\n"
  398513
  399514#. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
  400 #: ../server/vino-status-icon.c:250
   515#: ../server/vino-status-icon.c:291
  401516msgid "translator-credits"
  402517msgstr ""
   
  408523"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  409524
  410 #: ../server/vino-status-icon.c:256 ../server/vino-status-icon.c:560
  411 msgid "GNOME Remote Desktop"
  412 msgstr "Отдалечено работно място на GNOME"
  413 
  414 #: ../server/vino-status-icon.c:257
   525#: ../server/vino-status-icon.c:297
  415526msgid "Share your desktop with other users"
  416527msgstr "Споделяне на работното място с други потребители"
  417528
  418 #: ../server/vino-status-icon.c:320
   529#: ../server/vino-status-icon.c:360
  419530#, c-format
  420531msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
  421532msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите „%s“?"
  422533
  423 #: ../server/vino-status-icon.c:322
   534#: ../server/vino-status-icon.c:362
  424535#, c-format
  425536msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
  426537msgstr "Отдалеченият потребител от „%s“ ще бъде изключен. Сигурни ли сте?"
  427538
  428 #: ../server/vino-status-icon.c:327
   539#: ../server/vino-status-icon.c:367
  429540msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
  430541msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите всички потребители?"
  431542
  432 #: ../server/vino-status-icon.c:328
   543#: ../server/vino-status-icon.c:368
  433544msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
  434545msgstr "Всички отдалечени потребители ще бъдат изключени. Сигурни ли сте?"
  435546
  436 #: ../server/vino-status-icon.c:340
   547#: ../server/vino-status-icon.c:380
  437548msgid "Disconnect"
  438549msgstr "Изключване"
  439550
  440 #: ../server/vino-status-icon.c:365
   551#: ../server/vino-status-icon.c:406
  441552msgid "_Preferences"
  442553msgstr "_Настройки"
  443554
  444 #: ../server/vino-status-icon.c:377
   555#: ../server/vino-status-icon.c:421
  445556msgid "Disconnect all"
  446557msgstr "Изключване на всички"
  447558
  448 #: ../server/vino-status-icon.c:399
   559#: ../server/vino-status-icon.c:444
  449560#, c-format
  450561msgid "Disconnect %s"
  451562msgstr "Изключване на %s"
  452563
  453 #: ../server/vino-status-icon.c:416
   564#: ../server/vino-status-icon.c:464
  454565msgid "_Help"
  455 msgstr "_Помощ"
  456 
  457 #: ../server/vino-status-icon.c:424
   566msgstr "Помо_щ"
   567
   568#: ../server/vino-status-icon.c:472
  458569msgid "_About"
  459570msgstr "_Относно"
  460571
  461 #: ../server/vino-status-icon.c:458
  462 #, c-format
  463 msgid "One person is connected"
  464 msgid_plural "%d people are connected"
  465 msgstr[0] "Един човек e свързан"
  466 msgstr[1] "%d човека са свързани"
  467 
  468 #: ../server/vino-status-icon.c:562
   572#: ../server/vino-status-icon.c:601
   573#, c-format
  469574msgid "Error initializing libnotify\n"
  470575msgstr "Грешка при инициализирането на libnotify\n"
  471576
  472 #: ../server/vino-status-icon.c:576
   577#: ../server/vino-status-icon.c:621
  473578msgid "Another user is viewing your desktop"
  474579msgstr "Друг потребител наблюдава работното ви място"
  475580
  476 #: ../server/vino-status-icon.c:577
   581#: ../server/vino-status-icon.c:622
  477582#, c-format
  478583msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
  479584msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено наблюдава работното ви място."
  480585
  481 #: ../server/vino-status-icon.c:582
   586#: ../server/vino-status-icon.c:627
  482587msgid "Another user is controlling your desktop"
  483588msgstr "Друг потребител контролира работното ви място"
  484589
  485 #: ../server/vino-status-icon.c:583
   590#: ../server/vino-status-icon.c:628
  486591#, c-format
  487592msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
  488593msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено контролира работното ви място."
  489594
  490 #: ../server/vino-status-icon.c:605
   595#: ../server/vino-status-icon.c:650
  491596#, c-format
  492597msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
 • gnome/trunk/vino.trunk.bg.po

  r1326 r1547  
  11# Bulgarian translation of vino po-file.
  2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the vino package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007, 2008.
  66#
  77#
   
  1010"Project-Id-Version: vino trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-09-17 21:32+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 21:32+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-06-29 09:23+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-06-29 00:08+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../capplet/vino-preferences.c:634 ../capplet/vino-preferences.c:669
  22 #: ../capplet/vino-preferences.c:727 ../server/vino-dbus-listener.c:374
   21#: ../capplet/vino-preferences.c:1027 ../capplet/vino-preferences.c:1062
   22#: ../capplet/vino-preferences.c:1120 ../server/vino-dbus-listener.c:374
  2323#: ../server/vino-server.c:148
  2424#, c-format
   
  2626msgstr "Неуспех при отваряне на връзка към шината: %s\n"
  2727
  28 #: ../capplet/vino-preferences.c:936
   28#: ../capplet/vino-preferences.c:1329
  2929msgid "Send this command by email"
  3030msgstr "Изпращане на тази команда по е-поща"
  3131
  32 #: ../capplet/vino-preferences.c:971
   32#: ../capplet/vino-preferences.c:1364
  3333#, c-format
  3434msgid ""
   
  4848
  4949#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:1
   50msgid "<b>Network</b>"
   51msgstr "<b>Мрежа</b>"
   52
   53#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
   54msgid "<b>Notification Area</b>"
   55msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
   56
   57#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
  5058msgid "<b>Security</b>"
  5159msgstr "<b>Сигурност</b>"
  5260
  53 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
   61#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
  5462msgid "<b>Sharing</b>"
  5563msgstr "<b>Споделяне</b>"
  5664
  57 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
   65#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
  5866msgid "A_sk you for confirmation"
  5967msgstr "_Питане за потвърждение"
  6068
  61 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
   69#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
   70msgid "Advanced"
   71msgstr "Допълнителни"
   72
   73#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
   74msgid "Al_ways display an icon"
   75msgstr "_Винаги да се показва икона"
   76
   77#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
  6278msgid "Allow other users to _view your desktop"
  6379msgstr "Други потребители да могат да _наблюдават работното ви място"
  6480
  65 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
   81#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
   82msgid "General"
   83msgstr "Общи"
   84
   85#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
  6686msgid "Remote Desktop Preferences"
  6787msgstr "Настройки на отдалечения достъп"
  6888
  69 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
   89#. tooltip in preferences applet
   90#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
   91msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
   92msgstr "Отдалечените потребители могат да контролират мишката и клавиатурата"
   93
   94#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
   95msgid ""
   96"Remote users' VNC clients accessing the desktop are required to support "
   97"encryption"
   98msgstr ""
   99"Изисква се клиентите за VNC на отдалечените потребители да поддържат "
   100"шифриране"
   101
   102#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
   103msgid "Screen will be locked after the last remote client disconnect"
   104msgstr ""
   105"Екранът ще бъде заключен, след като и последният потребител прекъсне връзката"
   106
   107#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
  70108msgid "Some of these preferences are locked down"
  71109msgstr "Някои от тези настройки са заключени"
  72110
  73 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
   111#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:16
   112msgid "The server will only accept connections from localhost"
   113msgstr "Сървърът ще приема само локални връзки"
   114
   115#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
   116msgid "The server will use another port, instead of the default (5900)"
   117msgstr "Сървърът ще слуша на друг порт вместо на стандартния (5900)"
   118
   119#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
  74120msgid "Users can view your desktop using this command:"
  75121msgstr ""
   
  77123"команда:"
  78124
  79 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
   125#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
  80126msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
  81127msgstr "При опит на потребител да наблюдава или контролира работното ви място:"
  82128
  83 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
   129#. tooltip in preferences applet
   130#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
   131msgid "Your desktop will be shared"
   132msgstr "Работното ви място ще бъде споделено"
   133
   134#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:22
  84135msgid "_Allow other users to control your desktop"
  85 msgstr "Други потребители да могат да _контролират работното ви място"
  86 
  87 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
   136msgstr "_Други потребители да могат да контролират работното ви място"
   137
   138#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:23
   139msgid "_Lock screen on disconnect"
   140msgstr "_Заключване на екрана след прекъсване на връзката"
   141
   142#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:24
   143msgid "_Never display an icon"
   144msgstr "_Никога да не се показва икона"
   145
   146#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:25
   147msgid "_Only allow local connections"
   148msgstr "Позволяване само на _локални връзки"
   149
   150#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:26
   151msgid "_Only display an icon when there is someone connected"
   152msgstr "_Само когато някой е свързан, да се показва икона"
   153
   154#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:27
  88155msgid "_Password:"
  89156msgstr "_Парола:"
  90157
  91 #: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
   158#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:28
   159msgid "_Require encryption"
   160msgstr "_Изискване на шифриране"
   161
   162#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:29
  92163msgid "_Require the user to enter this password:"
  93 msgstr "Да му бъде поискана тази па_рола:"
   164msgstr "Тази _парола да бъде поискана от потребителя:"
   165
   166#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:30
   167msgid "_Use an alternative port:"
   168msgstr "_Слушане на нестандартен порт:"
  94169
  95170#: ../server/vino-dbus-listener.c:188 ../server/vino-dbus-listener.c:218
   
  109184msgstr "Неуспех при придобиването на името на D-Bus „%s“\n"
  110185
  111 #: ../server/vino-main.c:83
   186#: ../server/vino-main.c:74
   187msgid "GNOME Remote Desktop"
   188msgstr "Отдалечено работно място на GNOME"
   189
   190#: ../server/vino-main.c:84
  112191msgid ""
  113192"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
  114193"will be view-only\n"
  115194msgstr ""
  116 "Вашият XServer не поддържа разширението XTest - отдалеченият достъп, ще "
   195"Вашият XServer не поддържа разширението XTest отдалеченият достъп, ще "
  117196"позволява само наблюдение\n"
  118197
   
  276355"Изброява методите за идентификация, с които отдалечените потребители могат "
  277356"да получат достъп до работното място. Има два възможни метода за "
  278 "идентификация: „vnc“ - изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
  279 "определена от ключа vnc_password) преди да позволи връзката, и „none“ - "
   357"идентификация: „vnc“ изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
   358"определена от ключа „vnc_password“) преди да позволи връзката, и „none“ - "
  280359"позволява на всеки потребител да се свърже."
  281360
   
  325404#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
  326405msgid ""
   406"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
   407"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
   408"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
   409"\"never\" - Never shows the icon."
   410msgstr ""
   411"Този ключ определя поведението на иконата за състоянието. Има три варианта: "
   412"„always“ — иконата винаги да се показва, „client“ — иконата да се показва, "
   413"само когато някой е свързан (това е стандартната настройка), „never“ — "
   414"никога да не се показва."
   415
   416#: ../server/vino-server.schemas.in.h:23
   417msgid ""
  327418"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
  328419"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
   
  333424"в настройките за отдалеченото работно място."
  334425
   426#: ../server/vino-server.schemas.in.h:24
   427msgid "When the status icon should be shown"
   428msgstr "Кога да се показва иконата за състоянието"
   429
  335430#: ../server/vino-shell.c:76
  336431msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
  337 msgstr "Вече е включен сървър за отдалечено работно, програмата спира...\n"
   432msgstr "Вече е включен сървър за отдалечено работно, програмата спира\n"
  338433
  339434#: ../server/vino-shell.c:79
   
  343438msgstr ""
  344439"Проблем при регистрирането на сървъра за отдалечен достъп с bonobo-"
  345 "activation, програмата спира...\n"
  346 
  347 #: ../server/vino-status-icon.c:204
   440"activation, програмата спира…\n"
   441
   442#: ../server/vino-status-icon.c:102
   443msgid "Desktop sharing is enabled"
   444msgstr "Включено е споделяне на работното място"
   445
   446#: ../server/vino-status-icon.c:110
   447#, c-format
   448msgid "One person is connected"
   449msgid_plural "%d people are connected"
   450msgstr[0] "Един човек e свързан"
   451msgstr[1] "%d човека са свързани"
   452
   453#: ../server/vino-status-icon.c:245
  348454#, c-format
  349455msgid ""
   
  354460"%s"
  355461
  356 #: ../server/vino-status-icon.c:212
   462#: ../server/vino-status-icon.c:253
  357463#, c-format
  358464msgid ""
   
  363469"%s"
  364470
  365 #: ../server/vino-status-icon.c:235
   471#: ../server/vino-status-icon.c:276
  366472msgid ""
  367473"Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
   
  382488"02110-1301, USA.\n"
  383489msgstr ""
  384 "Лицензиран по условията на Общия публичен лиценз на ГНУ, версия 2\n"
   490"Лицензирано по условията на Общия публичен лиценз на ГНУ, версия 2\n"
  385491"\n"
  386 "Vino е свободен софтуер; можете да го разпространявате и/или променяте\n"
  387 "под същите условия на Общия публичен лиценз на ГНУ както е публикуван от\n"
  388 "Free Software Foundation; или версия 2 на същия Лиценз, или (по ваш избор)\n"
  389 "всяка по-нова версия.\n"
   492"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я \n"
   493"разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен\n"
   494"лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за\n"
   495"свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по\n"
   496"-късна версия.\n"
  390497"\n"
  391 "Vino се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВИ\n"
  392 "ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е\n"
  393 "УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ.\n"
   498"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
   499"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
   500"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
   501"Общия публичен лиценз на GNU.\n"
  394502"\n"
  395 "Заедно с Nautilus трябва да сте получили копие на лиценза Общ публичен\n"
  396 "лиценз на ГНУ. Ако не сте, пишете на Free Software Foundation, Inc.\n"
  397 "59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
   503"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
   504"GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
   505"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
   506"USA.\n"
  398507
  399508#. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
  400 #: ../server/vino-status-icon.c:250
   509#: ../server/vino-status-icon.c:291
  401510msgid "translator-credits"
  402511msgstr ""
   
  408517"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  409518
  410 #: ../server/vino-status-icon.c:256 ../server/vino-status-icon.c:560
  411 msgid "GNOME Remote Desktop"
  412 msgstr "Отдалечено работно място на GNOME"
  413 
  414 #: ../server/vino-status-icon.c:257
   519#: ../server/vino-status-icon.c:297
  415520msgid "Share your desktop with other users"
  416521msgstr "Споделяне на работното място с други потребители"
  417522
  418 #: ../server/vino-status-icon.c:320
   523#. Translators: %s is a hostname
   524#: ../server/vino-status-icon.c:361
  419525#, c-format
  420526msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
  421527msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите „%s“?"
  422528
  423 #: ../server/vino-status-icon.c:322
   529#: ../server/vino-status-icon.c:363
  424530#, c-format
  425531msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
  426532msgstr "Отдалеченият потребител от „%s“ ще бъде изключен. Сигурни ли сте?"
  427533
  428 #: ../server/vino-status-icon.c:327
   534#: ../server/vino-status-icon.c:368
  429535msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
  430536msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите всички потребители?"
  431537
  432 #: ../server/vino-status-icon.c:328
   538#: ../server/vino-status-icon.c:369
  433539msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
  434540msgstr "Всички отдалечени потребители ще бъдат изключени. Сигурни ли сте?"
  435541
  436 #: ../server/vino-status-icon.c:340
   542#: ../server/vino-status-icon.c:381
  437543msgid "Disconnect"
  438544msgstr "Изключване"
  439545
  440 #: ../server/vino-status-icon.c:365
   546#: ../server/vino-status-icon.c:407
  441547msgid "_Preferences"
  442548msgstr "_Настройки"
  443549
  444 #: ../server/vino-status-icon.c:377
   550#: ../server/vino-status-icon.c:422
  445551msgid "Disconnect all"
  446552msgstr "Изключване на всички"
  447553
  448 #: ../server/vino-status-icon.c:399
   554#. Translators: %s is a hostname
   555#: ../server/vino-status-icon.c:446
  449556#, c-format
  450557msgid "Disconnect %s"
  451558msgstr "Изключване на %s"
  452559
  453 #: ../server/vino-status-icon.c:416
   560#: ../server/vino-status-icon.c:466
  454561msgid "_Help"
  455 msgstr "_Помощ"
  456 
  457 #: ../server/vino-status-icon.c:424
   562msgstr "Помо_щ"
   563
   564#: ../server/vino-status-icon.c:474
  458565msgid "_About"
  459566msgstr "_Относно"
  460567
  461 #: ../server/vino-status-icon.c:458
  462 #, c-format
  463 msgid "One person is connected"
  464 msgid_plural "%d people are connected"
  465 msgstr[0] "Един човек e свързан"
  466 msgstr[1] "%d човека са свързани"
  467 
  468 #: ../server/vino-status-icon.c:562
   568#: ../server/vino-status-icon.c:603
   569#, c-format
  469570msgid "Error initializing libnotify\n"
  470571msgstr "Грешка при инициализирането на libnotify\n"
  471572
  472 #: ../server/vino-status-icon.c:576
   573#: ../server/vino-status-icon.c:623
  473574msgid "Another user is viewing your desktop"
  474575msgstr "Друг потребител наблюдава работното ви място"
  475576
  476 #: ../server/vino-status-icon.c:577
   577#: ../server/vino-status-icon.c:624
  477578#, c-format
  478579msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
  479580msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено наблюдава работното ви място."
  480581
  481 #: ../server/vino-status-icon.c:582
   582#: ../server/vino-status-icon.c:629
  482583msgid "Another user is controlling your desktop"
  483584msgstr "Друг потребител контролира работното ви място"
  484585
  485 #: ../server/vino-status-icon.c:583
   586#: ../server/vino-status-icon.c:630
  486587#, c-format
  487588msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
  488589msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено контролира работното ви място."
  489590
  490 #: ../server/vino-status-icon.c:605
   591#: ../server/vino-status-icon.c:652
  491592#, c-format
  492593msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.