Changeset 1555


Ignore:
Timestamp:
Jul 3, 2008, 7:46:27 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

totem: някои допълнитепни низове http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=541343

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/totem.trunk.bg.po

  r1554 r1555  
  1010"Project-Id-Version: totem trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-07-03 05:45+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-07-03 05:45+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-07-03 07:44+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-07-03 07:44+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  951951msgstr "Изпълнение на филм"
  952952
   953#: ../src/totem-audio-preview.c:64 ../src/totem-video-indexer.c:137
   954msgid "List the supported mime-types"
   955msgstr "Изброяване на поддържаните видове по mime"
   956
   957#: ../src/totem-audio-preview.c:65 ../src/totem-video-indexer.c:138
   958#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:467
   959msgid "Make all warnings fatal"
   960msgstr "Всички предупреждения да са фатални"
   961
   962#: ../src/totem-audio-preview.c:66
   963msgid "Audio files to play back"
   964msgstr "Аудио файлове за изпълнение"
   965
   966#: ../src/totem-audio-preview.c:85
   967msgid ""
   968"Plays audio passed on the standard input or the filename passed on the "
   969"command-line"
   970msgstr ""
   971"Изпълнява аудио файл подаден през стандартния\n"
   972"                                 вход или посочен като аргумент"
   973
   974#: ../src/totem-audio-preview.c:92 ../src/totem-video-indexer.c:165
   975#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:499
   976#, c-format
   977msgid "couldn't parse command-line options: %s\n"
   978msgstr "опция на команден ред не може да се анализира: %s\n"
   979
   980#: ../src/totem-audio-preview.c:121 ../src/totem-video-indexer.c:191
   981#, c-format
   982msgid "error creating the video widget: %s\n"
   983msgstr "грешка при създаването на видео обекта: %s\n"
   984
   985#: ../src/totem-audio-preview.c:129 ../src/totem-video-indexer.c:203
   986#, c-format
   987msgid "Can't open %s: %s\n"
   988msgstr "„%s“ не може да бъде отворен: %s\n"
   989
   990#: ../src/totem-audio-preview.c:133 ../src/totem-video-indexer.c:207
   991#, c-format
   992msgid "Can't play %s: %s\n"
   993msgstr "„%s“ не може да бъде пуснат: %s\n"
   994
  953995#: ../src/totem-cell-renderer-video.c:102
  954996msgid "Unknown video"
   
  14981540msgid "Select Movies or Playlists"
  14991541msgstr "Избор на филми или списъци за изпълнение"
   1542
   1543#: ../src/totem-video-indexer.c:54
   1544#, c-format
   1545msgid "%s\n"
   1546msgstr "%s\n"
   1547
   1548#: ../src/totem-video-indexer.c:74
   1549#, c-format
   1550msgid "%s=%s\n"
   1551msgstr "%s=%s\n"
   1552
   1553#: ../src/totem-video-indexer.c:88
   1554#, c-format
   1555msgid "%s=%d\n"
   1556msgstr "%s=%d\n"
   1557
   1558#: ../src/totem-video-indexer.c:139
   1559msgid "Movies to index"
   1560msgstr "Филми за индексиране"
   1561
   1562#: ../src/totem-video-indexer.c:158
   1563msgid "Index movies or songs"
   1564msgstr "Индексиране на филми и песни"
   1565
   1566#. seconds
   1567#: ../src/totem-video-indexer.c:184 ../src/totem-video-thumbnailer.c:515
   1568#: ../src/backend/video-utils.c:267
   1569#, c-format
   1570msgid "%s"
   1571msgstr "%s"
   1572
   1573#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:316
   1574#, c-format
   1575msgid ""
   1576"totem-video-thumbnailer couldn't write the thumbnail '%s' for video '%s': %"
   1577"s\n"
   1578msgstr ""
   1579"totem-video-thumbnailer не можа да запише мини-изображението „%s“ за видеото "
   1580"„%s“: %s\n"
   1581
   1582#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:319
   1583#, c-format
   1584msgid ""
   1585"totem-video-thumbnailer couldn't write the thumbnail '%s' for video '%s'\n"
   1586msgstr ""
   1587"totem-video-thumbnailer не можа да запише мини-изображението „%s“ за видеото "
   1588"„%s“\n"
   1589
   1590#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:361 ../src/totem-video-thumbnailer.c:412
   1591#, c-format
   1592msgid ""
   1593"totem-video-thumbnailer: '%s' isn't thumbnailable\n"
   1594"Reason: %s\n"
   1595msgstr ""
   1596"totem-video-thumbnailer: не може за се създаде мини-изображение за „%s“\n"
   1597"Причина: %s\n"
   1598
   1599#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:401
   1600#, c-format
   1601msgid ""
   1602"totem-video-thumbnailer: could not seek to %d seconds in '%s'\n"
   1603"Reason: %s\n"
   1604msgstr ""
   1605"totem-video-thumbnailer: не може да търси на %d-та секунда в „%s“\n"
   1606"Причина: %s\n"
   1607
   1608#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:462
   1609msgid "Output the thumbnail as a JPEG instead of PNG"
   1610msgstr "Резултат като JPEG вместо PNG"
   1611
   1612#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:463
   1613msgid "Size of the thumbnail in pixels"
   1614msgstr "Размер на мини-изображението в пиксели"
   1615
   1616#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:464
   1617msgid "Don't limit the thumbnailing time to 30 seconds"
   1618msgstr "Да не се ограничава времето за мини-изображение до 30 секунди"
   1619
   1620#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:465
   1621msgid "Output debug information"
   1622msgstr "Подробна информация"
   1623
   1624#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:466
   1625msgid "Choose this time (in seconds) as the thumbnail"
   1626msgstr "Избор на това време в секунди за мини-изображение"
   1627
   1628#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:468
   1629msgid "[FILE...]"
   1630msgstr "[ФАЙЛ…]"
   1631
   1632#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:488
   1633msgid "Thumbnail movies"
   1634msgstr "Създаване на мини-изображения на филми"
   1635
   1636#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:526
   1637#, c-format
   1638msgid ""
   1639"totem-video-thumbnailer couldn't create the video widget.\n"
   1640"Reason: %s.\n"
   1641msgstr ""
   1642"totem-video-thumbnailer не може да създаде графичния обект за видео.\n"
   1643"Причина: %s.\n"
   1644
   1645#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:545
   1646#, c-format
   1647msgid ""
   1648"totem-video-thumbnailer couldn't open file '%s'\n"
   1649"Reason: %s.\n"
   1650msgstr ""
   1651"totem-video-thumbnailer не може да отвори файла „%s“\n"
   1652"Причина: %s.\n"
   1653
   1654#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:557
   1655#, c-format
   1656msgid ""
   1657"totem-video-thumbnailer couldn't play file: '%s'\n"
   1658"Reason: %s.\n"
   1659msgstr ""
   1660"totem-video-thumbnailer не може да пусне файла: „%s“\n"
   1661"Причина: %s.\n"
   1662
   1663#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:578
   1664#, c-format
   1665msgid "totem-video-thumbnailer couldn't get a picture from '%s'\n"
   1666msgstr "totem-video-thumbnailer не може да получи картина от „%s“\n"
  15001667
  15011668#: ../src/totem.c:334 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:354
   
  20852252msgstr "%s %s"
  20862253
  2087 #. seconds
  2088 #: ../src/backend/video-utils.c:267
  2089 #, c-format
  2090 msgid "%s"
  2091 msgstr "%s"
  2092 
  20932254#: ../src/plugins/totem-plugin-manager.c:51
  20942255msgid "Plugin"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.