Changeset 1556


Ignore:
Timestamp:
Jul 3, 2008, 8:23:49 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus-cd-burner: за подаване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus-cd-burner.trunk.bg.po

  r1326 r1556  
  11# Bulgarian translation of nautilus-cd-burner po-file
  2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation
  33# This file is distributed under the same license as the nautilus-cd-burner package.
  44# Evgeni Boevski <e_boevski@abv.bg>, 2003.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2008.
  66# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  77# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
   
  1111"Project-Id-Version: nautilus-cd-burner trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-09-16 12:55+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2007-09-15 09:26+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-07-03 08:23+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-07-03 08:01+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2222#: ../data/nautilus-cd-burner.desktop.in.h:1
  2323#: ../data/nautilus-cd-burner-open-iso.desktop.in.h:1
   24#: ../src/ncb-operation.c:1635
  2425msgid "CD/DVD Creator"
  2526msgstr "Създаване на CD/DVD"
   
  5758#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:6
  5859msgid "<i>Initializing...</i>"
  59 msgstr "<i>Инициализация...</i>"
   60msgstr "<i>Инициализация</i>"
  6061
  6162#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:7
   
  8788msgstr "_Запис на диска в:"
  8889
  89 #: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:13 ../src/ncb-operation.c:899
   90#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:13 ../src/ncb-operation.c:902
  9091msgid "Writing Files to Disc"
  9192msgstr "Записване на файлове върху диск"
   
  147148msgstr "Не може да се пусне програмата за запис на CD-та"
  148149
  149 #: ../src/burn-extension.c:396 ../src/burn-extension.c:406
  150 #: ../src/burn-extension.c:493
   150#: ../src/burn-extension.c:452 ../src/burn-extension.c:462
   151#: ../src/burn-extension.c:555
  151152msgid "_Write to Disc..."
  152 msgstr "_Запис на диск..."
  153 
  154 #: ../src/burn-extension.c:397
   153msgstr "_Запис на диск"
   154
   155#: ../src/burn-extension.c:453
  155156msgid "Write disc image to a CD or DVD disc"
  156157msgstr "Запис на образ, формат ISO, на CD или DVD"
  157158
  158 #: ../src/burn-extension.c:407
   159#: ../src/burn-extension.c:463
  159160msgid "Write disc image cuesheet to a CD or DVD disc"
  160 msgstr "Запис на описание на образ (cuesheet) на CD или DVD"
  161 
  162 #: ../src/burn-extension.c:454
   161msgstr "Запис на съдържанието (cuesheet) на CD или DVD"
   162
   163#: ../src/burn-extension.c:514
  163164msgid "_Copy Disc..."
  164 msgstr "_Копиране на диск..."
  165 
  166 #: ../src/burn-extension.c:455
   165msgstr "_Копиране на диск"
   166
   167#: ../src/burn-extension.c:515
  167168msgid "Create a copy of this CD or DVD disc"
  168169msgstr "Създаване на копие на това CD или DVD"
  169170
  170 #: ../src/burn-extension.c:494 ../src/nautilus-burn-bar.c:151
   171#: ../src/burn-extension.c:556 ../src/nautilus-burn-bar.c:151
  171172msgid "Write contents to a CD or DVD disc"
  172173msgstr "Записване на съдържанието на CD или DVD"
  173174
  174 #: ../src/make-iso.c:324
   175#: ../src/make-iso.c:306
  175176msgid "Disable Microsoft Windows compatibility?"
  176177msgstr "Спиране на съвместимостта с Windows?"
  177178
  178 #: ../src/make-iso.c:327
   179#: ../src/make-iso.c:309
  179180msgid ""
  180181"Some files don't have a suitable name for a Windows-compatible CD.\n"
   
  184185"Искате ли да продължите с изключена съвместимост с Windows?"
  185186
  186 #: ../src/make-iso.c:328
   187#: ../src/make-iso.c:310
  187188msgid "Windows compatibility"
  188189msgstr "Съвместимост с Windows"
  189190
  190 #: ../src/make-iso.c:725
   191#: ../src/make-iso.c:707
  191192msgid " (invalid Unicode)"
  192193msgstr " (невалиден Уникод)"
  193194
  194 #: ../src/make-iso.c:886
   195#: ../src/make-iso.c:868
  195196#, c-format
  196197msgid ""
   
  199200msgstr ""
  200201"Избраното местоположение няма достатъчно свободно място, за да побере образа "
  201 "(необходими са %s MiB)."
  202 
  203 #: ../src/make-iso.c:1026 ../src/make-iso.c:1410
   202"(необходими са %sMiB)."
   203
   204#: ../src/make-iso.c:1012 ../src/make-iso.c:1402
  204205#, c-format
  205206msgid "Could not run sub process: %s."
  206207msgstr "Неуспех при стартирането на дъщерен процес: %s."
  207208
  208 #: ../src/make-iso.c:1053
   209#: ../src/make-iso.c:1039
   210#, c-format
  209211msgid "The operation was cancelled by the user."
  210212msgstr "Операцията беше прекратена от потребителя."
  211213
  212 #: ../src/make-iso.c:1154
   214#: ../src/make-iso.c:1140
  213215#, c-format
  214216msgid ""
   
  219221"%s"
  220222
  221 #: ../src/make-iso.c:1167
   223#: ../src/make-iso.c:1153
  222224msgid "Unknown character encoding."
  223225msgstr "Неизвестно кодиране на знаците."
  224226
  225 #: ../src/make-iso.c:1171
   227#: ../src/make-iso.c:1157
  226228msgid "There is no space left on the device."
  227229msgstr "На диска няма достатъчно свободно място."
  228230
  229231#. TODO: get filename from error message
  230 #: ../src/make-iso.c:1176
   232#: ../src/make-iso.c:1162
  231233msgid "File too large for filesystem."
  232234msgstr "Твърде голям файл за файловата система."
  233235
  234 #: ../src/make-iso.c:1226
   236#: ../src/make-iso.c:1215
   237#, c-format
  235238msgid "The label for the image is too long."
  236239msgstr "Името за етикета на образа е твърде дълъг."
  237240
  238 #: ../src/make-iso.c:1331
   241#: ../src/make-iso.c:1323
   242#, c-format
  239243msgid "There are no files to write to disc."
  240244msgstr "Не са избрани файлове за запис."
  241245
  242 #: ../src/make-iso.c:1682
   246#: ../src/make-iso.c:1674
  243247msgid "Not a valid disc image."
  244248msgstr "Невалиден образ на диск."
   
  248252msgstr "Папка за създаване на CD/DVD"
  249253
  250 #: ../src/nautilus-burn-bar.c:141 ../src/ncb-selection-dialog.c:176
   254#: ../src/nautilus-burn-bar.c:141 ../src/ncb-selection-dialog.c:175
  251255msgid "Write to Disc"
  252256msgstr "Запис на диск"
   
  254258#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1252
  255259msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
  256 msgstr "Не може да се установи вида на носителя, защото устройството е заето"
   260msgstr "Не може да се установи видът на носителя, защото устройството е заето"
  257261
  258262#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1254
   
  312316msgstr "Образ във файл"
  313317
  314 #: ../src/nautilus-burn-drive-selection.c:107 ../src/ncb-selection.c:961
   318#: ../src/nautilus-burn-drive-selection.c:107 ../src/ncb-selection.c:1022
  315319msgid "Drive"
  316320msgstr "Устройство"
   
  367371
  368372#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:884
   373#, c-format
  369374msgid "You can only burn 99 tracks on one disc"
  370375msgstr "Може да запишете само 99 писти на един диск"
  371376
  372377#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:891
   378#, c-format
  373379msgid "No tracks given to write"
  374380msgstr "Няма дадени песни за записване"
   
  379385
  380386#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1101
   387#, c-format
  381388msgid "Can only use growisofs on a single track"
  382389msgstr "growisofs може да се използва само на единична писта"
  383390
  384391#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1112
   392#, c-format
  385393msgid "Can only use growisofs on a data or graft list track"
  386394msgstr ""
  387395"growisofs може да се използва само за данни или допълнителна писта за списък"
  388396
  389 #: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1477
   397#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1480
  390398msgid "Blanking CD"
  391399msgstr "Изчистване на CD"
  392400
  393 #: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1547
   401#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1550
  394402msgid "Blanking DVD"
  395403msgstr "Изчистване на DVD"
   
  409417msgstr "Помощта не може да се покаже"
  410418
  411 #: ../src/nautilus-cd-burner.c:298
   419#: ../src/nautilus-cd-burner.c:293
  412420msgid "Use CD/DVD device as source instead of burn:///"
  413 msgstr "Използване на устройството за CD/DVD-то като източник вместо burn:///"
  414 
  415 #: ../src/nautilus-cd-burner.c:298
   421msgstr "Използване на устройството за CD/DVD като източник вместо burn:///"
   422
   423#: ../src/nautilus-cd-burner.c:293
  416424msgid "DEVICE"
  417425msgstr "УСТРОЙСТВО"
  418426
  419 #: ../src/nautilus-cd-burner.c:300
   427#: ../src/nautilus-cd-burner.c:295
  420428msgid "Use ISO image as source instead of burn:///"
  421429msgstr "Използване на образ тип ISO като източник вместо burn:///"
  422430
  423 #: ../src/nautilus-cd-burner.c:300 ../src/nautilus-cd-burner.c:302
   431#: ../src/nautilus-cd-burner.c:295 ../src/nautilus-cd-burner.c:297
  424432msgid "FILENAME"
  425433msgstr "ФАЙЛОВО_ИМЕ"
  426434
  427 #: ../src/nautilus-cd-burner.c:302
   435#: ../src/nautilus-cd-burner.c:297
  428436msgid "Use CUE/TOC file as source instead of burn:///"
  429437msgstr "Използване на файлове тип CUE/TOC като източник вместо burn:///"
  430438
  431 #: ../src/ncb-selection.c:381
   439#: ../src/ncb-selection.c:442
  432440msgid ""
  433441"It appears that the disc, when created, will contain a single disc image "
   
  439447"запишете като файл?"
  440448
  441 #: ../src/ncb-selection.c:384
   449#: ../src/ncb-selection.c:445
  442450msgid "Create disc containing a single disc image file?"
  443451msgstr "Създаване на диск само с образ на диск?"
  444452
  445 #: ../src/ncb-selection.c:387
   453#: ../src/ncb-selection.c:448
  446454msgid "Create From Image"
  447455msgstr "Създаване от образ"
  448456
  449 #: ../src/ncb-selection.c:389
   457#: ../src/ncb-selection.c:450
  450458msgid "Create With File"
  451459msgstr "Създаване с файл"
  452460
  453 #: ../src/ncb-selection.c:392
   461#: ../src/ncb-selection.c:453
  454462msgid ""
  455463"It appears that the disc, when created, will contain only disc image files.  "
   
  460468"файлове?"
  461469
  462 #: ../src/ncb-selection.c:395
   470#: ../src/ncb-selection.c:456
  463471msgid "Create disc containing only disc image files?"
  464472msgstr "Създаване на диск само с образ на диск?"
  465473
  466 #: ../src/ncb-selection.c:399
   474#: ../src/ncb-selection.c:460
  467475msgid "Create With Files"
  468476msgstr "Създаване с файлове"
  469477
  470 #: ../src/ncb-selection.c:430
   478#: ../src/ncb-selection.c:491
  471479#, c-format
  472480msgid ""
   
  476484"продължите?"
  477485
  478 #: ../src/ncb-selection.c:433
   486#: ../src/ncb-selection.c:494
  479487msgid "Skip unreadable file?"
  480488msgstr "Пропускане на файла, който не се чете?"
  481489
  482 #: ../src/ncb-selection.c:438
   490#: ../src/ncb-selection.c:499
  483491msgid "Skip"
  484492msgstr "Пропускане"
  485493
  486 #: ../src/ncb-selection.c:438
   494#: ../src/ncb-selection.c:499
  487495msgid "Skip All"
  488496msgstr "Пропускане на всички"
  489497
  490 #: ../src/ncb-selection.c:461
   498#: ../src/ncb-selection.c:522
   499#, c-format
  491500msgid "No files were selected."
  492501msgstr "Няма избрани файлове."
  493502
  494 #: ../src/ncb-selection.c:492
   503#: ../src/ncb-selection.c:553
  495504#, c-format
  496505msgid "The file '%s' is not a valid disc image."
  497506msgstr "Файлът „%s“ не е валиден образ на диск."
  498507
  499 #: ../src/ncb-selection.c:567
   508#: ../src/ncb-selection.c:628
  500509#, c-format
  501510msgid "The specified device '%s' is not a valid CD/DVD drive."
  502511msgstr "Указаното устройство „%s“ не е за CD/DVD."
  503512
  504 #: ../src/ncb-selection.c:591
   513#: ../src/ncb-selection.c:652
   514#, c-format
  505515msgid "There doesn't seem to be any media in the selected drive."
  506516msgstr "В посоченото устройство няма поставен носител."
  507517
  508 #: ../src/ncb-selection.c:598
   518#: ../src/ncb-selection.c:659
   519#, c-format
  509520msgid "The media is blank."
  510521msgstr "Носителят е празен."
  511522
  512 #: ../src/ncb-selection.c:631
   523#: ../src/ncb-selection.c:692
  513524#, c-format
  514525msgid "File not found: %s"
  515526msgstr "Файлът не е открит: %s"
  516527
  517 #: ../src/ncb-selection.c:640
   528#: ../src/ncb-selection.c:701
  518529#, c-format
  519530msgid "File does not appear to be a valid CUE sheet: %s"
  520 msgstr "Файлът явно не е валиден списък CUE: %s"
   531msgstr "Файлът явно не е валидно съдържание CUE: %s"
  521532
  522533#.
   
  524535#. the maximum length for this field is 32 bytes
  525536#.
  526 #: ../src/ncb-selection.c:684
   537#: ../src/ncb-selection.c:745
  527538msgid "Personal Data, %b %d, %Y"
  528 msgstr "%Y-%m-%d - данни"
  529 
  530 #: ../src/ncb-selection.c:756
   539msgstr "%Y-%m-%d данни"
   540
   541#: ../src/ncb-selection.c:817
  531542msgid "Unable to create CD/DVD"
  532543msgstr "Неуспех при създаването на CD/DVD"
  533544
  534 #: ../src/ncb-selection.c:920
   545#: ../src/ncb-selection.c:981
  535546msgid "Source name"
  536547msgstr "Име на източника"
  537548
  538 #: ../src/ncb-selection.c:927
   549#: ../src/ncb-selection.c:988
  539550msgid "Source type"
  540551msgstr "Вид на източника"
  541552
  542 #: ../src/ncb-selection.c:935
   553#: ../src/ncb-selection.c:996
  543554msgid "Source size"
  544555msgstr "Размер на източника"
  545556
  546 #: ../src/ncb-selection.c:944
   557#: ../src/ncb-selection.c:1005
  547558msgid "Disc label"
  548559msgstr "Име на диск"
  549560
  550 #: ../src/ncb-selection.c:951
   561#: ../src/ncb-selection.c:1012
  551562msgid "Write speed"
  552563msgstr "Скорост на запис"
  553564
  554 #: ../src/ncb-selection-dialog.c:172
   565#: ../src/ncb-selection-dialog.c:171
  555566msgid "Copy Disc"
  556567msgstr "Копиране на диск"
  557568
  558 #: ../src/ncb-selection-dialog.c:174
   569#: ../src/ncb-selection-dialog.c:173
  559570msgid "Copy disc _to:"
  560571msgstr "Копиране на диск _в:"
  561572
  562 #: ../src/ncb-selection-dialog.c:346
   573#: ../src/ncb-selection-dialog.c:345
  563574msgid "Maximum possible"
  564575msgstr "Максимална възможна"
  565576
  566 #: ../src/ncb-selection-dialog.c:559
   577#: ../src/ncb-selection-dialog.c:558
  567578msgid "Calculating..."
  568 msgstr "Пресмята се..."
  569 
  570 #: ../src/ncb-selection-dialog.c:638
   579msgstr "Пресмята се"
   580
   581#: ../src/ncb-selection-dialog.c:637
  571582msgid "_Write"
  572583msgstr "_Запис"
  573584
  574 #: ../src/ncb-operation.c:239
   585#: ../src/ncb-operation.c:242
  575586msgid "Preparing to write CD"
  576587msgstr "Подготовка за запис на CD"
  577588
  578 #: ../src/ncb-operation.c:241
   589#: ../src/ncb-operation.c:244
  579590msgid "Preparing to write DVD"
  580591msgstr "Подготовка за запис на DVD"
  581592
  582 #: ../src/ncb-operation.c:246
   593#: ../src/ncb-operation.c:249
  583594msgid "Writing CD"
  584595msgstr "Запис на CD"
  585596
  586 #: ../src/ncb-operation.c:248
   597#: ../src/ncb-operation.c:251
  587598msgid "Writing DVD"
  588599msgstr "Запис на DVD"
  589600
  590 #: ../src/ncb-operation.c:253 ../src/ncb-operation.c:255
   601#: ../src/ncb-operation.c:256 ../src/ncb-operation.c:258
  591602msgid "Finishing write"
  592603msgstr "Приключване на записването"
  593604
  594 #: ../src/ncb-operation.c:260
   605#: ../src/ncb-operation.c:263
  595606msgid "Erasing CD"
  596607msgstr "Изтриване на CD"
  597608
  598 #: ../src/ncb-operation.c:262
   609#: ../src/ncb-operation.c:265
  599610msgid "Erasing DVD"
  600611msgstr "Изтриване на DVD"
  601612
  602 #: ../src/ncb-operation.c:346
   613#: ../src/ncb-operation.c:349
  603614msgid "None"
  604615msgstr "Липсва"
  605616
  606 #: ../src/ncb-operation.c:353
   617#: ../src/ncb-operation.c:356
  607618msgid "Please make sure another application is not using the drive."
  608619msgstr "Проверете дали друга програма не използва диска."
  609620
  610 #: ../src/ncb-operation.c:354
   621#: ../src/ncb-operation.c:357
  611622msgid "Drive is busy"
  612623msgstr "Устройството е заето"
  613624
  614 #: ../src/ncb-operation.c:356 ../src/ncb-operation.c:361
   625#: ../src/ncb-operation.c:359 ../src/ncb-operation.c:364
  615626#, c-format
  616627msgid ""
   
  623634"%s"
  624635
  625 #: ../src/ncb-operation.c:359
   636#: ../src/ncb-operation.c:362
  626637msgid "Insert a rewritable or blank disc"
  627638msgstr "Поставете презаписваем или празен диск"
  628639
  629 #: ../src/ncb-operation.c:364
   640#: ../src/ncb-operation.c:367
  630641msgid "Insert a blank disc"
  631642msgstr "Поставете празен диск"
  632643
  633 #: ../src/ncb-operation.c:367 ../src/ncb-operation.c:373
   644#: ../src/ncb-operation.c:370 ../src/ncb-operation.c:376
  634645#, c-format
  635646msgid ""
   
  639650msgstr ""
  640651"Заменете диска в устройството с поддържан диск, с поне %s свободно "
  641 "пространство. Следните видове дискове са поддържани:\n"
   652"пространство. Поддържат се следните видове дискове:\n"
  642653"%s"
  643654
  644 #: ../src/ncb-operation.c:370
   655#: ../src/ncb-operation.c:373
  645656msgid "Reload a rewritable or blank disc"
  646657msgstr "Презаредете с презаписваем или празен диск"
  647658
  648 #: ../src/ncb-operation.c:376
   659#: ../src/ncb-operation.c:379
  649660msgid "Reload a blank disc"
  650661msgstr "Презаредете с празен диск"
  651662
  652 #: ../src/ncb-operation.c:387
   663#: ../src/ncb-operation.c:390
  653664msgid "_Eject"
  654665msgstr "_Изваждане"
  655666
  656 #: ../src/ncb-operation.c:454
   667#: ../src/ncb-operation.c:457
  657668#, c-format
  658669msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
  659670msgstr "Изглежда, че вече има записана информация върху това %s."
  660671
  661 #: ../src/ncb-operation.c:458
   672#: ../src/ncb-operation.c:461
  662673msgid "Erase information on this disc?"
  663674msgstr "Изтриване на този диск?"
  664675
  665 #: ../src/ncb-operation.c:466
   676#: ../src/ncb-operation.c:469
  666677msgid "_Try Another"
  667678msgstr "_Опитване на друг"
  668679
  669 #: ../src/ncb-operation.c:477
   680#: ../src/ncb-operation.c:480
  670681msgid "_Erase Disc"
  671682msgstr "_Изтриване на диск"
  672683
  673 #: ../src/ncb-operation.c:509
   684#: ../src/ncb-operation.c:512
  674685#, c-format
  675686msgid ""
   
  680691"%s"
  681692
  682 #: ../src/ncb-operation.c:512
   693#: ../src/ncb-operation.c:515
  683694msgid "There was an error writing to the disc"
  684695msgstr "Грешка при запис на диск"
  685696
  686 #: ../src/ncb-operation.c:515
   697#: ../src/ncb-operation.c:518
  687698msgid "Error writing to disc"
  688699msgstr "Грешка при запис на диск"
  689700
  690 #: ../src/ncb-operation.c:570
   701#: ../src/ncb-operation.c:573
  691702#, c-format
  692703msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to overwrite it?"
  693704msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го презапишете?"
  694705
  695 #: ../src/ncb-operation.c:572
   706#: ../src/ncb-operation.c:575
  696707msgid "Overwrite existing file?"
  697708msgstr "Да бъде ли презаписан съществуващия файл?"
  698709
  699 #: ../src/ncb-operation.c:581
   710#: ../src/ncb-operation.c:584
  700711msgid "_Overwrite"
  701712msgstr "_Презаписване"
  702713
  703 #: ../src/ncb-operation.c:600
   714#: ../src/ncb-operation.c:603
  704715msgid "Choose a filename for the disc image"
  705716msgstr "Избор на име на файл за образ на диска"
  706717
  707718#. Translators: this is the filename of the image
  708 #: ../src/ncb-operation.c:736
   719#: ../src/ncb-operation.c:739
  709720msgid "image.iso"
  710721msgstr "obraz.iso"
  711722
  712 #: ../src/ncb-operation.c:757
   723#: ../src/ncb-operation.c:760
  713724#, c-format
  714725msgid "You do not have permissions to overwrite that file (%s)."
  715726msgstr "Липсват права за презапис на файла. (%s)"
  716727
  717 #: ../src/ncb-operation.c:758 ../src/ncb-operation.c:773
  718 #: ../src/ncb-operation.c:1509
   728#: ../src/ncb-operation.c:761 ../src/ncb-operation.c:776
   729#: ../src/ncb-operation.c:1582
  719730msgid "File image creation failed"
  720731msgstr "Създаването на файла с образа пропадна"
  721732
  722 #: ../src/ncb-operation.c:772
   733#: ../src/ncb-operation.c:775
  723734#, c-format
  724735msgid "You do not have permissions to create that file (%s)."
  725736msgstr "Липсват права за създаване на файла. (%s)"
  726737
  727 #: ../src/ncb-operation.c:837
   738#: ../src/ncb-operation.c:840
  728739msgid "Complete"
  729740msgstr "Завършено"
  730741
  731 #: ../src/ncb-operation.c:840
   742#: ../src/ncb-operation.c:843
  732743msgid "An error occurred while writing"
  733744msgstr "Възникна грешка по време на записа"
  734745
  735 #: ../src/ncb-operation.c:900
   746#: ../src/ncb-operation.c:903
  736747msgid "Writing Files to a Disc Image"
  737748msgstr "Записване на файлове като образ на диск"
  738749
  739 #: ../src/ncb-operation.c:901
   750#: ../src/ncb-operation.c:904
  740751msgid "Writing Files to CD"
  741752msgstr "Записване на файлове върху диск"
  742753
  743 #: ../src/ncb-operation.c:902
   754#: ../src/ncb-operation.c:905
  744755msgid "Writing Files to DVD"
  745756msgstr "Записване на файлове върху DVD"
  746757
  747 #: ../src/ncb-operation.c:905
   758#: ../src/ncb-operation.c:908
  748759msgid "Writing Image to Disc"
  749760msgstr "Записване на образа върху диск"
  750761
  751 #: ../src/ncb-operation.c:906
   762#: ../src/ncb-operation.c:909
  752763msgid "Copying Disc Image"
  753764msgstr "Копиране на образа върху диск"
  754765
  755 #: ../src/ncb-operation.c:907
   766#: ../src/ncb-operation.c:910
  756767msgid "Writing Image to CD"
  757768msgstr "Записване на образа върху CD"
  758769
  759 #: ../src/ncb-operation.c:908
   770#: ../src/ncb-operation.c:911
  760771msgid "Writing Image to DVD"
  761772msgstr "Записване на образа върху DVD"
  762773
  763 #: ../src/ncb-operation.c:911
   774#: ../src/ncb-operation.c:914
  764775msgid "Copying Disc"
  765776msgstr "Копиране на диск"
  766777
  767 #: ../src/ncb-operation.c:912
   778#: ../src/ncb-operation.c:915
  768779msgid "Copying Disc to a Disc Image"
  769780msgstr "Копиране на диск към образ на диск"
  770781
  771 #: ../src/ncb-operation.c:913
   782#: ../src/ncb-operation.c:916
  772783msgid "Copying Disc to CD"
  773784msgstr "Копиране на диск върху CD"
  774785
  775 #: ../src/ncb-operation.c:914
   786#: ../src/ncb-operation.c:917
  776787msgid "Copying Disc to DVD"
  777788msgstr "Копиране на диск върху DVD"
  778789
  779 #: ../src/ncb-operation.c:918
   790#: ../src/ncb-operation.c:921
  780791msgid "Writing files to disc"
  781792msgstr "Записване на файлове върху диск"
  782793
  783 #: ../src/ncb-operation.c:919
   794#: ../src/ncb-operation.c:922
  784795msgid "Writing files to a disc image"
  785796msgstr "Записване на файловете като образ на диск"
  786797
  787 #: ../src/ncb-operation.c:920
   798#: ../src/ncb-operation.c:923
  788799msgid "Writing files to CD"
  789800msgstr "Записване на файловете върху CD"
  790801
  791 #: ../src/ncb-operation.c:921
   802#: ../src/ncb-operation.c:924
  792803msgid "Writing files to DVD"
  793804msgstr "Записване на файловете върху DVD"
  794805
  795 #: ../src/ncb-operation.c:924
   806#: ../src/ncb-operation.c:927
  796807msgid "Writing image to disc"
  797808msgstr "Записване на образ върху диск"
  798809
  799 #: ../src/ncb-operation.c:925
   810#: ../src/ncb-operation.c:928
  800811msgid "Copying disc image"
  801812msgstr "Копиране на образ на диск"
  802813
  803 #: ../src/ncb-operation.c:926
   814#: ../src/ncb-operation.c:929
  804815msgid "Writing image to CD"
  805816msgstr "Записване на образ върху CD"
  806817
  807 #: ../src/ncb-operation.c:927
   818#: ../src/ncb-operation.c:930
  808819msgid "Writing image to DVD"
  809820msgstr "Записване на образ върху DVD"
  810821
  811 #: ../src/ncb-operation.c:930
   822#: ../src/ncb-operation.c:933
  812823msgid "Copying disc"
  813824msgstr "Копиране на диск"
  814825
  815 #: ../src/ncb-operation.c:931
   826#: ../src/ncb-operation.c:934
  816827msgid "Copying disc to a disc image"
  817828msgstr "Копиране на диск като образ на диск"
  818829
  819 #: ../src/ncb-operation.c:932
   830#: ../src/ncb-operation.c:935
  820831msgid "Copying disc to CD"
  821832msgstr "Копиране на диск върху CD"
  822833
  823 #: ../src/ncb-operation.c:933
   834#: ../src/ncb-operation.c:936
  824835msgid "Copying disc to DVD"
  825836msgstr "Копиране на диск върху DVD"
  826837
  827 #: ../src/ncb-operation.c:937
   838#: ../src/ncb-operation.c:940
  828839msgid ""
  829840"The selected files are being written to a CD or DVD.  This operation may "
   
  833844"много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  834845
  835 #: ../src/ncb-operation.c:938
   846#: ../src/ncb-operation.c:941
  836847msgid "The selected files are being written to a disc image file."
  837848msgstr "Избраните файлове се записват като файл образ на диск."
  838849
  839 #: ../src/ncb-operation.c:939
   850#: ../src/ncb-operation.c:942
  840851msgid ""
  841852"The selected files are being written to a CD.  This operation may take a "
   
  845856"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  846857
  847 #: ../src/ncb-operation.c:940
   858#: ../src/ncb-operation.c:943
  848859msgid ""
  849860"The selected files are being written to a DVD.  This operation may take a "
   
  853864"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  854865
  855 #: ../src/ncb-operation.c:943
   866#: ../src/ncb-operation.c:946
  856867msgid ""
  857868"The selected disc image is being written to a CD or DVD.  This operation may "
   
  861872"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  862873
  863 #: ../src/ncb-operation.c:944
   874#: ../src/ncb-operation.c:947
  864875msgid "The selected disc image is being copied to a disc image file."
  865876msgstr "Избраният образ на диск се копира като файл образ на диск."
  866877
  867 #: ../src/ncb-operation.c:945
   878#: ../src/ncb-operation.c:948
  868879msgid ""
  869880"The selected disc image is being written to a CD.  This operation may take a "
   
  873884"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  874885
  875 #: ../src/ncb-operation.c:946
   886#: ../src/ncb-operation.c:949
  876887msgid ""
  877888"The selected disc image is being written to a DVD.  This operation may take "
   
  881892"много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  882893
  883 #: ../src/ncb-operation.c:949
   894#: ../src/ncb-operation.c:952
  884895msgid ""
  885896"The selected disc is being copied to a CD or DVD.  This operation may take a "
   
  889900"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  890901
  891 #: ../src/ncb-operation.c:950
   902#: ../src/ncb-operation.c:953
  892903msgid ""
  893904"The selected disc is being copied to a disc image file.  This operation may "
   
  897908"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  898909
  899 #: ../src/ncb-operation.c:951
   910#: ../src/ncb-operation.c:954
  900911msgid ""
  901912"The selected disc is being copied to a CD.  This operation may take a long "
   
  905916"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  906917
  907 #: ../src/ncb-operation.c:952
   918#: ../src/ncb-operation.c:955
  908919msgid ""
  909920"The selected disc is being copied to a DVD.  This operation may take a long "
   
  913924"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
  914925
  915 #: ../src/ncb-operation.c:1009
   926#: ../src/ncb-operation.c:1012
  916927msgid "Burning CD"
  917928msgstr "Записване на CD"
  918929
  919 #: ../src/ncb-operation.c:1176 ../src/ncb-operation.c:1333
   930#: ../src/ncb-operation.c:1179 ../src/ncb-operation.c:1403
  920931msgid "Creating disc image"
  921932msgstr "Създаване на образ на диск"
  922933
  923 #: ../src/ncb-operation.c:1546
   934#: ../src/ncb-operation.c:1621
   935#, c-format
   936msgid "Writing CD/DVD-Image '%s'."
   937msgstr "Записване на образа „%s“."
   938
   939#: ../src/ncb-operation.c:1626
   940#, c-format
   941msgid "Writing disc '%s'."
   942msgstr "Записване на диска „%s“."
   943
   944#: ../src/ncb-operation.c:1628
   945#, c-format
   946msgid "Writing %s '%s'."
   947msgstr "Запис на „%s“ върху %s."
   948
   949#: ../src/ncb-operation.c:1717
  924950#, c-format
  925951msgid "Completed writing %s"
  926 msgstr "Записът на %s приключи"
  927 
  928 #: ../src/ncb-operation.c:1649
   952msgstr "Записът на „%s“ приключи"
   953
   954#: ../src/ncb-operation.c:1822
  929955msgid "Interrupt writing files to disc?"
  930956msgstr "Да се прекъсне ли записът на файловете на диска?"
  931957
  932 #: ../src/ncb-operation.c:1650
   958#: ../src/ncb-operation.c:1823
  933959msgid ""
  934960"Are you sure you want to interrupt the disc write operation? Some drives may "
   
  938964"рестартиране на компютъра, за да заработят отново."
  939965
  940 #: ../src/ncb-operation.c:1656
   966#: ../src/ncb-operation.c:1829
  941967msgid "Interrupt"
  942968msgstr "Прекъсване"
  943969
  944 #: ../src/ncb-operation.c:1658
   970#: ../src/ncb-operation.c:1831
  945971msgid "Continue"
  946972msgstr "Продължаване"
   
  9991025msgstr "О_ще едно копие"
  10001026
  1001 #: ../src/ncb-rename-dialog.c:454
   1027#: ../src/ncb-rename-dialog.c:479
  10021028msgid "C_ontinue"
  10031029msgstr "Пр_одължаване"
  10041030
  1005 #: ../src/ncb-rename-dialog.c:482
   1031#: ../src/ncb-rename-dialog.c:507
  10061032msgid "Filename"
  10071033msgstr "Име на файла"
  10081034
  1009 #: ../src/ncb-rename-dialog.c:498
   1035#: ../src/ncb-rename-dialog.c:523
  10101036msgid "Rename file"
  10111037msgstr "Преименуване на файл"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.