Changeset 2223


Ignore:
Timestamp:
Oct 10, 2010, 4:46:58 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnucash: 76%

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gnucash.trunk.bg.po

  r2213 r2223  
  88"Project-Id-Version: gnucash trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-10-03 17:52+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-10-03 17:47+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2010-10-10 16:46+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2010-10-10 16:45+0300\n"
  1212"Last-Translator: Rosi Dimova <pocu@bk.ru>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  303303msgid "No quotes retrieved. Finance::Quote isn't installed properly.\n"
  304304msgstr ""
  305 "Не са извлечени котировки. Финанси::Котировката не е инсталирана правилно.\n"
   305"Не са извлечени котировки. Финанси::Котировки не е инсталирана правилно.\n"
  306306
  307307# FIXME ... ->… и т.н.
   
  309309#: ../src/bin/gnucash-bin.c:702
  310310msgid "Checking Finance::Quote..."
  311 msgstr "Проверка Финанси::Котировка..."
   311msgstr "Проверка Финанси::Котировки..."
  312312
  313313#: ../src/bin/gnucash-bin.c:710
   
  47764776"Ако е включено, ще изтрие ръчно въведените цени на ценни книги с дата преди "
  47774777"определения ден.  Ако не е, ще бъдат изтрити само цените на ценни книги, "
  4778 "добавени от Finance::Quote."
   4778"добавени от Финанси::Котировки."
  47794779
  47804780#: ../src/gnome/glade/price.glade.h:16
   
  92609260msgstr "Записване на файл..."
  92619261
  9262 # CONTINUE
  92639262#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:898
  92649263#, c-format
  92659264msgid "There are %d unassigned and %d undecodable words. Please add encodings."
  9266 msgstr "Има %d незададени и %d недекодируеми думи. Моля, добавете кодировка."
   9265msgstr "Има %d незададени и %d недекодируеми думи. Добавете кодиране."
  92679266
  92689267#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:906
  92699268#, c-format
  92709269msgid "There are %d unassigned words. Please decide on them or add encodings."
  9271 msgstr "Има %d незададени думи. Моля, определете ги или добавете кодировки."
   9270msgstr "Има %d незададени думи. Определете ги или добавете кодиране."
  92729271
  92739272#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:917
  92749273#, c-format
  92759274msgid "There are %d undecodable words. Please add encodings."
  9276 msgstr "Има %d недекодируеми думи. Моля, добавете кодировки."
   9275msgstr "Има %d недекодируеми думи. Добавете кодиране."
  92779276
  92789277#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1126
  92799278msgid "That GnuCash XML file is already loaded. Please select another file."
  9280 msgstr "Файлът XML на GnuCash вече е зареден. Моля, изберете друг."
   9279msgstr "Файлът XML на GnuCash вече е зареден. Изберете друг."
  92819280
  92829281#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1457
  92839282msgid "This encoding has been added to the list already."
  9284 msgstr "Тази кодировка вече е добавена в списъка."
   9283msgstr "Това кодиране вече е добавено в списъка."
  92859284
  92869285#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1468
  92879286msgid "This is an invalid encoding."
  9288 msgstr "Това е недействителна кодировка."
   9287msgstr "Това е неправилно кодиране."
  92899288
  92909289#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1604
  92919290msgid "No files to merge. Please add ones by clicking on 'Load another file'."
  92929291msgstr ""
  9293 "Няма файлове за сливане. Моля, добавете файлове с щракване върху \"Зареждане "
  9294 "на друг файл\"."
   9292"Няма файлове за сливане. Добавете файлове с щракване върху \"Зареждане на "
   9293"друг файл\"."
  92959294
  92969295#: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:1
   
  93639362msgstr ""
  93649363"Това са източници на котировки за Ф::К, които извличат информация от един "
  9365 "сайт в Интернет.  Ако сайтът не е достъпен, няма да успеете да извлечете "
   9364"сайт в Интернет. Ако сайтът не е достъпен, няма да успеете да извлечете "
  93669365"котировки."
  93679366
   
  93739372msgstr ""
  93749373"Това са източници на котировки за Ф::К, които извличат информация от няколко "
  9375 "сайта в Интернет.  Ако някой от тези сайтове е недостъпен, Ф::К ще се опита "
   9374"сайта в Интернет. Ако някой от тези сайтове е недостъпен, Ф::К ще се опита "
  93769375"да извлече данни от друг сайт."
  93779376
   
  93829381"multiple sites on the internet."
  93839382msgstr ""
  9384 "Това са източници на котировки добавени към Ф:К.  GnuCash не знае дали те "
   9383"Това са източници на котировки добавени към Ф:К. GnuCash не знае дали те "
  93859384"извличат информация от един или няколко сайта в Интернет."
  93869385
   
  93959394#: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:17
  93969395msgid "Warning: Finance::Quote not installed properly."
  9397 msgstr "Предупреждение: Финанси::Котировката не е инсталирана правилно."
   9396msgstr "Предупреждение: Финанси::Котировки не е инсталирана правилно."
  93989397
  93999398#: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:18
   
  94039402#: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:19
  94049403msgid "_Get Online Quotes"
  9405 msgstr "_Получаване на онлайн-котировки"
   9404msgstr "_Получаване на котировки онлайн"
  94069405
  94079406#: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:20
   
  94849483"then click OK."
  94859484msgstr ""
  9486 "Поискахте прозорецът с предупреждения да не се показва.  За да активирате "
   9485"Поискахте прозорецът с предупреждения да не се показва. За да активирате "
  94879486"отново някой от прозорците, изберете отметката до прозореца и натиснете ОК."
  94889487
   
  95309529#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:9
  95319530msgid "Please add the following lines at the end of your ~/.gconf.path file:"
  9532 msgstr "Моля, добавете следните редове в края на Вашия файл ~/.gconf.path:"
   9531msgstr "Добавете следните редове в края на вашия файл ~/.gconf.path:"
  95339532
  95349533#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:10
  95359534msgid "Please run the following commands:"
  9536 msgstr "Моля, стартирайте следните команди:"
   9535msgstr "Стартирайте следните команди:"
  95379536
  95389537#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:11
   
  95479546"to copy the data into your home directory."
  95489547msgstr ""
  9549 "Конфигурационните данни са съхранени на нестандартно място.  Има два начина "
  9550 "да дадете достъп до тях на GnuCash.  Първият е да промените системния път за "
  9551 "търсене, за да включите местоположението.  Вторият е да копирате данните в "
   9548"Конфигурационните данни са съхранени на нестандартно място. Има два начина "
   9549"да дадете достъп до тях на GnuCash. Първият е да промените системния път за "
   9550"търсене, за да включите местоположението. Вторият е да копирате данните в "
  95529551"домашната Ви папка."
  95539552
   
  95599558msgstr ""
  95609559"Използваните от GnuCash конфигурационни данни за определяне на стандартните "
  9561 "стойности не могат да бъдат намерени на очакваните системни места.  Без тези "
   9560"стойности не могат да бъдат намерени на очакваните системни места. Без тези "
  95629561"данни GnuCash ще работи правилно, но може да е нужно допълнително време за "
  95639562"настройки."
   
  95799578msgstr ""
  95809579"Този метод ще инсталира стандартните настройки и описания на GnuCash в "
  9581 "папката .gconf на домашната Ви папка. Недостатъкът на този метод е, че "
  9582 "бъдещите актуализации на GnuCash няма актуализират Вашите локални настройки."
   9580"папката .gconf на домашната ви папка. Недостатъкът на този метод е, че "
   9581"бъдещите актуализации на GnuCash няма актуализират вашите локални настройки."
  95839582
  95849583#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:17
   
  95889587"its default settings and their descriptions."
  95899588msgstr ""
  9590 "Този метод ще промени файла .gconf.path от Вашата домашна папка. Той ще "
   9589"Този метод ще промени файла .gconf.path от вашата домашна папка. Той ще "
  95919590"добави към нея инсталационната папка на GnuCash, за да открива GnuCash "
  95929591"своите стандартни настройки и техните описания."
   
  95949593#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:18
  95959594msgid "Update GnuCash configuration data"
  9596 msgstr "Актуализиране конфигурационните данни на GnuCash"
   9595msgstr "Актуализиране на конфигурационните данни на GnuCash"
  95979596
  95989597#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:19
  95999598msgid "Update gconf settings - GnuCash"
  9600 msgstr "Актуализиране настройките на gconf - GnuCash"
   9599msgstr "Актуализиране на настройките на gconf - GnuCash"
  96019600
  96029601#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:20
  96039602msgid "Update search path"
  9604 msgstr "Актуализиране пътя за търсене"
   9603msgstr "Актуализиране на пътя за търсене"
  96059604
  96069605#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:21
   
  96109609"yourself."
  96119610msgstr ""
  9612 "Избрахте да инсталирате конфигурационните данни на GnuCash в папка ~/."
  9613 "gconf.  Можете да оставите GnuCash да го направи или да свършите сами."
   9611"Избрахте да инсталирате конфигурационните данни на GnuCash в папка ~/.gconf. "
   9612"Можете да оставите GnuCash да го направи или да свършите сами."
  96149613
  96159614#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:22
   
  96189617"you, or it can tell you how to do it yourself."
  96199618msgstr ""
  9620 "Избрахте да актуализирате системния път за търсене.  Можете да го направите "
   9619"Избрахте да актуализирате системния път за търсене. Можете да го направите "
  96219620"сами или да го оставите на GnuCash."
  96229621
   
  96599658#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:1
  96609659msgid "<b>S_ystem input encodings</b>"
  9661 msgstr "<b>Входни си_стемни кодировки</b>"
   9660msgstr "<b>Входни си_стемни кодирания</b>"
  96629661
  96639662#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:2
  96649663msgid "<b>_Custom encoding</b>"
  9665 msgstr "<b>_Потребителска кодировка</b>"
   9664msgstr "<b>_Потребителско кодиране</b>"
  96669665
  96679666#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:3
  96689667msgid "<b>_Selected encodings</b>"
  9669 msgstr "<b>_Избрани кодировки</b>"
   9668msgstr "<b>_Избрани кодирания</b>"
  96709669
  96719670#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:4
   
  96829681msgstr ""
  96839682"Натиснете \"Зареждане на друг файл\", ако искате да внесете повече данни. "
  9684 "Направете го, ако сте съхранили Вашите сметки в отделни файлове на GnuCash.\n"
   9683"Направете го, ако сте съхранили вашите сметки в отделни файлове на GnuCash.\n"
  96859684"\n"
  96869685"Натиснете \"Напред\", за да завършите зареждането на файлове и да се "
   
  96939692#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:9
  96949693msgid "Default encoding:"
  9695 msgstr "Стандартна кодировка:"
   9694msgstr "Стандартно кодиране:"
  96969695
  96979696#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:10
   
  97019700#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:11
  97029701msgid "Edit the list of encodings"
  9703 msgstr "Редактиране списъка с кодировки"
   9702msgstr "Редактиране на списъка с кодирания"
  97049703
  97059704#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:12
   
  97139712#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:14
  97149713msgid "GnuCash data files you have loaded"
  9715 msgstr "Заредени от Вас файлове с данни на GnuCash"
   9714msgstr "Заредени от вас файлове с данни на GnuCash"
  97169715
  97179716#: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:15
   
  98009799#: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:7
  98019800msgid "Include Century"
  9802 msgstr "Включване век"
   9801msgstr "Включване на века"
  98039802
  98049803#: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:8
   
  98269825"ISO (2001-12-31)\n"
  98279826"UTC\n"
  9828 "Местен\n"
   9827"От локала\n"
  98299828"Собствен\n"
  98309829
   
  98349833
  98359834#: ../src/gnome-utils/glade/gnc-gui-query.glade.h:1
   9835#, fuzzy
  98369836msgid "Don't tell me again this session."
  98379837msgstr "Да не ме уведомява отново в тази сесия."
  98389838
  98399839#: ../src/gnome-utils/glade/gnc-gui-query.glade.h:2
   9840#, fuzzy
  98409841msgid "Don't tell me again."
  98419842msgstr "Да не ме уведомява отново."
  98429843
  98439844#: ../src/gnome-utils/glade/gnc-gui-query.glade.h:3
   9845#, fuzzy
  98449846msgid "Remember the answer and don't tell me again this session."
  98459847msgstr "Запомняне на отговора и да не ме уведомява отново в тази сесия."
  98469848
  98479849#: ../src/gnome-utils/glade/gnc-gui-query.glade.h:4
   9850#, fuzzy
  98489851msgid "Remember the answer and don't tell me again."
  98499852msgstr "Запомняне на отговора и да не ме уведомява отново."
   
  98519854#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:1
  98529855msgid "'_Enter' moves to blank transaction"
  9853 msgstr "'_Enter' премества в празна транзакция"
   9856msgstr "'_Enter' премества към празна транзакция"
  98549857
  98559858#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:2
   
  99369939#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:22
  99379940msgid "<b>Reverse Balanced Accounts</b>"
  9938 msgstr "<b>Смяна знака на балансирани сметки</b>"
   9941msgstr "<b>Смяна на знака на балансирани сметки</b>"
  99399942
  99409943#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:23
   
  99919994"card payment."
  99929995msgstr ""
  9993 "След като свери извлечението от кредитната карта, запитва потребителя за "
  9994 "плащане по картата."
   9996"Запитване за плащане по кредитна карта след сверяване на извлечението от нея."
  99959997
  99969998#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:37
   
  1001110013"regardless of previous reconciliations."
  1001210014msgstr ""
  10013 "Винаги да се отваря прозореца за сверяване с днешна дата за извлечението, "
   10015"Винаги да се отваря прозорецът за сверяване с днешна дата за извлечението, "
  1001410016"независимо от предишните сверявания."
  1001510017
   
  1003510037"transactions are shown on one line. (Two in double line mode.)"
  1003610038msgstr ""
  10037 "Автоматично разлистване на всички разбивки на текущата транзакция.  Всички "
   10039"Автоматично разлистване на всички разбивки на текущата транзакция. Всички "
  1003810040"други транзакции са на един ред. (Два в двуредов режим.)"
  1003910041
   
  1005610058#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:48
  1005710059msgid "Below the actual date, print the format of that date in 8 point type."
  10058 msgstr "Да отпечатва под действителната дата нейният формат в 8 точки."
   10060msgstr "Под действителната дата да се отпечатва нейният формат в 8 точки."
  1005910061
  1006010062#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:49
   
  1009210094#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:57
  1009310095msgid "Date/Time"
  10094 msgstr "Дата/Час"
   10096msgstr "Дата/час"
  1009510097
  1009610098#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:58
   
  1010510107#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:60
  1010610108msgid "Display \"_tip of the day\" dialog"
  10107 msgstr "Показване прозореца \"_съвет за деня\""
   10109msgstr "Показване на прозореца \"_Съвет за деня\""
  1010810110
  1010910111#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:61
   
  1011310115#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:62
  1011410116msgid "Display ne_gative amounts in red"
  10115 msgstr "Показване о_трицателните суми в червено"
   10117msgstr "Показване на о_трицателните суми в червено"
  1011610118
  1011710119#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:64
   
  1012110123#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:65
  1012210124msgid "Display the notebook tabs at the left of the window."
  10123 msgstr "Показване подпрозорците на бележника отляво на прозореца."
   10125msgstr "Показване на подпрозорците на бележника отляво на прозореца."
  1012410126
  1012510127#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:66
  1012610128msgid "Display the notebook tabs at the right of the window."
  10127 msgstr "Показване подпрозорците на бележника отдясно на прозореца."
   10129msgstr "Показване на подпрозорците на бележника отдясно на прозореца."
  1012810130
  1012910131#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:67
  1013010132msgid "Display the notebook tabs at the top of the window."
  10131 msgstr "Показване подпрозорците на бележника отгоре на прозореца."
   10133msgstr "Показване на подпрозорците на бележника отгоре на прозореца."
  1013210134
  1013310135#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:68
  1013410136msgid "Display the summary bar at the bottom of the page."
  10135 msgstr "Да показва лентата за справки отдолу на страницата."
   10137msgstr "Показване на лентата за справки отдолу на страницата."
  1013610138
  1013710139#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:69
  1013810140msgid "Display the summary bar at the top of the page."
  10139 msgstr "Да показва лентата за справки отгоре на страницата."
   10141msgstr "Показване на лентата за справки отгоре на страницата."
  1014010142
  1014110143#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:70
  1014210144msgid "Display this many rows when a register is created."
  10143 msgstr "Показва тези редове при създаване на регистър."
   10145msgstr "Показване на тези редове при създаване на регистър."
  1014410146
  1014510147#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:71
  1014610148msgid "Display toolbar items as icons only."
  10147 msgstr "Показва инструментите от лентата само като икони."
   10149msgstr "Показване на инструментите от лентата само като икони."
  1014810150
  1014910151#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:72
  1015010152msgid "Display toolbar items as text only."
  10151 msgstr "Показва инструментите в лентата само като текст."
  10152 
   10153msgstr "Показване на инструментите в лентата само като текст."
   10154
   10155# Провери всички
   10156# "Display....
   10157# Да станат "Показване на...
  1015310158#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:73
  1015410159msgid ""
   
  1015610161"for all items."
  1015710162msgstr ""
  10158 "Показва инструментите от лентата с текст под иконата. Емблемите са за "
   10163"Показване на инструментите от лентата с текст под иконата. Емблемите са за "
  1015910164"всички инструменти."
  1016010165
   
  1016410169"shown for the most important items."
  1016510170msgstr ""
  10166 "Показва инструментите от лентата с текст до иконата.  Емблемите се показват "
  10167 "само за най-важните инструменти."
   10171"Показване на инструментите от лентата с текст до иконата. Емблемите се "
   10172"показват само за най-важните инструменти."
  1016810173
  1016910174#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:75
   
  1017710182#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:77
  1017810183msgid "Draw _vertical lines between columns"
  10179 msgstr "Очертава _вертикални линии между колоните"
   10184msgstr "Очертаване на _вертикални линии между колоните"
  1018010185
  1018110186#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:78
  1018210187msgid "Draw hori_zontal lines between rows"
  10183 msgstr "Очертава хо_ризонтални линии между редовете"
   10188msgstr "Очертаване на хо_ризонтални линии между редовете"
  1018410189
  1018510190#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:82
   
  1019310198#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:84
  1019410199msgid "How many automatic decimal places will be filled in."
  10195 msgstr "С колко символа зад десетичната запетая да се запълни."
   10200msgstr "С колко знака зад десетичната запетая да се запълни."
  1019610201
  1019710202#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:85
   
  1021310218"clear, the register will be opened in the current window."
  1021410219msgstr ""
  10215 "Ако е отбелязано, всеки регистър ще се отвори в собствения главен прозорец.  "
   10220"Ако е отбелязано, всеки регистър ще се отвори в собствения главен прозорец. "
  1021610221"Ако не е, регистърът ще се отвори в текущия прозорец."
  1021710222
   10223# FIXME двойни интервали
  1021810224#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:88
  1021910225msgid ""
   
  1022110227"clear, the report will be opened in the current window."
  1022210228msgstr ""
  10223 "Ако е отбелязано, всеки отчет ще се отвори в собствения главен прозорец. "
  10224 "Ако не е, отчетът ще се отвори в текущия прозорец."
   10229"Ако е отбелязано, всеки отчет ще се отвори в собствения главен прозорец. Ако "
   10230"не е, отчетът ще се отвори в текущия прозорец."
  1022510231
  1022610232#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:89
   
  1023010236msgstr ""
  1023110237"Ако е отметнато, невалутните инвестиционни стоки ще бъдат показани в лентата "
  10232 "за справки.  Ако не е, ще се покажат само валути."
   10238"за справки. Ако не е, ще се покажат само валути."
  1023310239
  1023410240#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:90
   
  1025110257msgstr ""
  1025210258"Ако е отметнато, натискането на 'Enter' ще придвижи до празна транзакция в "
  10253 "края на регистъра.  Ако не е, ще придвижи надолу с един ред."
   10259"края на регистъра. Ако не е, ще придвижи надолу с един ред."
  1025410260
  1025510261#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:92
   
  1025910265msgstr ""
  1026010266"Ако е отметнато, цветното системно оформление ще се приложи върху прозореца "
  10261 "с регистъра.  Ако не е, ще се използват оригиналните цветове на GnuCash."
   10267"с регистъра. Ако не е, ще се използват оригиналните цветове на GnuCash."
  1026210268
  1026310269#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:93
   
  1026710273#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:94
  1026810274msgid "Include _non-currency totals"
  10269 msgstr "Включване _невалутни суми"
   10275msgstr "Включване на _невалутните суми"
  1027010276
  1027110277#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:95
   
  1030710313#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:104
  1030810314msgid "Print '***' before and after each text field on the check."
  10309 msgstr "Да отпечатва '***' преди и след всяко текстово поле върху чека."
  10310 
   10315msgstr "Отпечатване на '***' преди и след всяко текстово поле върху чека."
   10316
   10317# FIXME Да се -> отглаголни
  1031110318#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:105
  1031210319msgid "Print _blocking chars"
  10313 msgstr "Да се отпечатат _заключващите знаци"
   10320msgstr "Отпечатване на _заключващите знаци"
  1031410321
  1031510322#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:106
   
  1035010357"'Close' menu item."
  1035110358msgstr ""
  10352 "Показва бутона за затваряне върху подпрозорците.  Функцията е равностойна на "
  10353 "елемента от менюто 'Затваряне'."
   10359"Показване на бутона за затваряне върху подпрозорците. Функцията е "
   10360"равностойна на елемента от менюто 'Затваряне'."
  1035410361
  1035510362#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:118
   
  1035710364"Show a grand total of all accounts converted to the default report currency."
  1035810365msgstr ""
  10359 "Показва на общата сума от всички сметки в стандартната валута за отчети."
   10366"Показване на общата сума от всички сметки в стандартната валута за отчети."
  1036010367
  1036110368#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:119
  1036210369msgid "Show all transactions on one line. (Two in double line mode.)"
  10363 msgstr "Показва всички транзакции на един ред. (Два в двуредов режим.)"
   10370msgstr "Показване на всички транзакции на един ред. (Два в двуредов режим.)"
  1036410371
  1036510372#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:120
  1036610373msgid "Show auto-save confirmation _question"
  10367 msgstr "Да се иска потвърждение за _автоматичен запис"
   10374msgstr "Изискване на потвърждение за _автоматичен запис"
  1036810375
  1036910376#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:121
  1037010377msgid "Show close button on _notebook tabs"
  10371 msgstr "Показване бутоните за затваряне на _подпрозорците"
   10378msgstr "Показване на бутоните за затваряне на _подпрозорците"
  1037210379
  1037310380#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:122
  1037410381msgid "Show horizontal borders on the cells."
  10375 msgstr "Показва хоризонтални рамки на клетките."
   10382msgstr "Показване на хоризонтални рамки на клетките."
  1037610383
  1037710384#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:123
   
  1038810395"transactions."
  1038910396msgstr ""
  10390 "Показва толкова транзакции в регистъра. Нула означава показване на всички "
  10391 "транзакции."
   10397"Показване на толкова транзакции в регистъра. Нула означава показване на "
   10398"всички транзакции."
  1039210399
  1039310400#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:126
   
  1039610403"affect expanded transactions."
  1039710404msgstr ""
  10398 "Показва два реда информация за всяка транзакция, вместо един. Не влияе "
   10405"Показване на два реда информация за всяка транзакция, вместо един. Не влияе "
  1039910406"върху разлистените транзакции."
  1040010407
  1040110408#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:127
  1040210409msgid "Show vertical borders on the cells."
  10403 msgstr "Показва вертикални рамки на клетките."
   10410msgstr "Показване на вертикални рамки на клетките."
  1040410411
  1040510412#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:128
  1040610413msgid "Sign reverse balances on income and expense accounts."
  10407 msgstr "Сменя знака на салдото в сметките за приходи и разходи."
   10414msgstr "Смяна на знака на салдото в сметките за приходи и разходи."
  1040810415
  1040910416#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:129
   
  1041210419"Equity, and Income."
  1041310420msgstr ""
  10414 "Смяна знака салдото на следните: кредитна карта, за плащане, задължения, "
  10415 "собствен капитал и приходи."
   10421"Смяна на знака на салдото на следните: кредитна карта, за плащане, "
   10422"задължения, собствен капитал и приходи."
  1041610423
  1041710424#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:130
   
  1043010437"\"period\"."
  1043110438msgstr ""
  10432 "Знакът ще се използва между компонентите в името на сметката.  Можете да "
  10433 "изберете кой да е знак, без букви и числа, или някой от следните параметри:  "
   10439"Знакът ще се използва между компонентите в името на сметката. Можете да "
   10440"изберете кой да е знак, без букви и числа, или някой от следните параметри: "
  1043410441"\"двоеточие\" \"наклонена черта\", \"обратна наклонена черта\", \"тире\" и "
  1043510442"\"точка\"."
   
  1045310460#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:140
  1045410461msgid "Use _formal accounting labels"
  10455 msgstr "Използване _стандартни счетоводни записи"
   10462msgstr "Използване на _стандартни счетоводни записи"
  1045610463
  1045710464#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:141
  1045810465msgid "Use a 24 hour (instead of a 12 hour) time format."
  10459 msgstr "Използва формата за време от 24 часа (вместо 12 часа)."
   10466msgstr "Използване на формата за време от 24 часа (вместо 12 часа)."
  1046010467
  1046110468#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:142
   
  1046710474msgstr "Използване на _стандартен за системата"
  1046810475
   10476# FIXME използва -> използване
  1046910477#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:144
  1047010478msgid "Use the date format common in continental Europe."
  10471 msgstr "Използване обичайния за Континентална Европа формат за дата."
   10479msgstr "Използване на обичайния за Континентална Европа формат за дата."
  1047210480
  1047310481#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:145
  1047410482msgid "Use the date format common in the United Kingdom."
  10475 msgstr "Използване обичайния за Великобритания формат за дата."
   10483msgstr "Използване на обичайния за Великобритания формат за дата."
  1047610484
  1047710485#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:146
  1047810486msgid "Use the date format common in the United States."
  10479 msgstr "Използване обичайния за САЩ формат за дата."
   10487msgstr "Използване на обичайния за САЩ формат за дата."
  1048010488
  1048110489#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:147
  1048210490msgid "Use the date format specified by the ISO-8601 standard."
  10483 msgstr "Използване формата за дата, определен от стандарта ISO-8601."
   10491msgstr "Използване на формата за дата, определен от стандарта ISO-8601."
  1048410492
  1048510493#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:148
  1048610494msgid "Use the date format specified by the system locale."
  10487 msgstr "Използване формата за дата, определен от системния език."
   10495msgstr "Използване на формата за дата, определен от системния език."
  1048810496
  1048910497#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:149
   
  1049210500"use this date for net assets calculations."
  1049310501msgstr ""
  10494 "Използване определената абсолютна крайна дата за изчисленията печалба/"
  10495 "загуба.  Използва тази дата и за изчисленията за нето авоари."
   10502"Използване на определената абсолютна крайна дата за изчисленията печалба/"
   10503"загуба. Тази дата се използва и за изчисленията за нето авоари."
  1049610504
  1049710505#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:150
  1049810506msgid "Use the specified absolute starting date for profit/loss calculations."
  1049910507msgstr ""
  10500 "Използване определената абсолютна начална дата за изчисленията печалба/"
   10508"Използване на определената абсолютна начална дата за изчисленията печалба/"
  1050110509"загуба."
  1050210510
  1050310511#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:151
  1050410512msgid "Use the specified currency for all newly created accounts."
  10505 msgstr "Използване определената валута за всички новосъздадени сметки."
   10513msgstr "Използване на определената валута за всички новосъздадени сметки."
  1050610514
  1050710515#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:152
  1050810516msgid "Use the specified currency for all newly created reports."
  10509 msgstr "Използване определената валута за всички новосъздадени отчети."
   10517msgstr "Използване на определената валута за всички новосъздадени отчети."
  1051010518
  1051110519#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:153
   
  1051410522"use this date for net assets calculations."
  1051510523msgstr ""
  10516 "Използване определената относителна крайна дата за изчисленията печалба/"
  10517 "загуба.  Да се използва тази дата и за изчисленията за нето авоари."
   10524"Използване на определената относителна крайна дата за изчисленията печалба/"
   10525"загуба. Тази дата да се използва и за изчисленията за нето авоари."
  1051810526
  1051910527#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:154
  1052010528msgid "Use the specified relative starting date for profit/loss calculations."
  1052110529msgstr ""
  10522 "Използване определената относителна начална дата за изчисленията печалба/"
   10530"Използване на определената относителна начална дата за изчисленията печалба/"
  1052310531"загуба."
  1052410532
  1052510533#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:155
  1052610534msgid "Use the system locale currency for all newly created accounts."
  10527 msgstr "Използване валутата от системния език за всички новосъздадени сметки."
   10535msgstr ""
   10536"Използване на валутата от системния език за всички новосъздадени сметки."
  1052810537
  1052910538#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:156
  1053010539msgid "Use the system locale currency for all newly created reports."
  10531 msgstr "Използване валутата от системния език за всички новосъздадени отчети."
   10540msgstr ""
   10541"Използване на валутата от системния език за всички новосъздадени отчети."
  1053210542
  1053310543#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:157
  1053410544msgid "Use the system setting for displaying toolbar items."
  10535 msgstr "Използване системните настройки за лентата с инструменти."
   10545msgstr "Използване на системните настройки за лентата с инструменти."
  1053610546
  1053710547#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:158
   
  1058110591#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:169
  1058210592msgid "_Income & expense"
  10583 msgstr "_Приход & разход"
   10593msgstr "_Приход и разход"
  1058410594
  1058510595#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:170
   
  1059310603#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:172
  1059410604msgid "_Only display leaf account names"
  10595 msgstr "_Показване само имената на групите от сметки"
   10605msgstr "_Показване само на имената на групите от сметки"
  1059610606
  1059710607#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:173
   
  1061510625msgstr "Са_мо текст"
  1061610626
   10627# FIXME може би САЩ?
  1061710628#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:178
  1061810629msgid "_US:"
   
  1062110632#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:179
  1062210633msgid "_Use system theme colors"
  10623 msgstr "_Използване на системни цветове"
  10624 
   10634msgstr "_Използване на системните цветове"
   10635
   10636# FIXME проверка ширина -> широчина
  1062510637#: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:180
  1062610638msgid "_Width:"
   
  1068510697#: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:12
  1068610698msgid "Show Income/Expense"
  10687 msgstr "Показване приход/разход"
   10699msgstr "Показване на приходи/разходи"
  1068810700
  1068910701#: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:14
   
  1070210714#: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:99
  1070310715msgid "Save file automatically?"
  10704 msgstr "Да запише ли файла автоматично?"
   10716msgstr "Да запише ли файлът автоматично?"
  1070510717
  1070610718#: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:102
   
  1071710729msgstr ""
  1071810730"Вашият файл с данни трябва да бъде записан върху твърдия диск, за да запази "
  10719 "промените.  GnuCash притежава свойството да съхранява файла автоматично на "
   10731"промените. GnuCash притежава свойството да съхранява файла автоматично на "
  1072010732"всеки %d минути, равносилно на натискането на бутона \"Запис\". \n"
  1072110733"\n"
   
  1073510747#: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:109
  1073610748msgid "No, n_ever"
  10737 msgstr "Не, и_икога"
   10749msgstr "Не, н_икога"
  1073810750
  1073910751#: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:110
   
  1082010832msgstr "Внасяне"
  1082110833
   10834# FIXME Save Запазване
  1082210835#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:110 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:936
  1082310836#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1146
   
  1085010863
  1085110864#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:226
  10852 #, c-format
   10865#, fuzzy, c-format
  1085310866msgid "Can't parse the URL %s."
  1085410867msgstr "Не може да интерпретира URL %s."
  1085510868
  1085610869#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:231
  10857 #, c-format
   10870#, fuzzy, c-format
  1085810871msgid "Can't connect to %s. The host, username or password were incorrect."
  1085910872msgstr ""
   
  1086110874"грешни."
  1086210875
   10876# FIXME не може да се???
  1086310877#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:237
  10864 #, c-format
   10878#, fuzzy, c-format
  1086510879msgid "Can't connect to %s. Connection was lost, unable to send data."
  1086610880msgstr ""
   
  1087310887msgstr ""
  1087410888"Изглежда този файл/URL-адрес е от по-нова версия на GnuCash. Трябва да "
  10875 "обновите Вашата версия на GnuCash, за да работите с тези данни."
   10889"обновите GnuCash, за да работите с тези данни."
  1087610890
  1087710891#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:250
   
  1088710901"proceed with opening the database?"
  1088810902msgstr ""
  10889 "GnuCash не може да получи ключ до %s. Може би базата от данни се използва от "
  10890 "друг потребител и в този случай не бива да отваряте базата. Искате ли да "
  10891 "продължите с отварянето?"
   10903"GnuCash не може да получи заключването на %s. Може би базата от данни се "
   10904"използва от друг потребител и в този случай не бива да отваряте базата. "
   10905"Искате ли да продължите с отварянето?"
  1089210906
  1089310907#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:272
   
  1089810912"to proceed with importing the database?"
  1089910913msgstr ""
  10900 "GnuCash не може да получи ключ до %s. Може би базата от данни се използва от "
  10901 "друг потребител и в този случай не бива да внасяте базата. Искате ли да "
  10902 "продължите с внасянето?"
   10914"GnuCash не може да получи заключването на %s. Може би базата от данни се "
   10915"използва от друг потребител и в този случай не бива да внасяте базата. "
   10916"Искате ли да продължите с внасянето?"
  1090310917
  1090410918#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:280
   
  1090910923"proceed with saving the database?"
  1091010924msgstr ""
  10911 "GnuCash не може да получи ключ до %s. Може би базата от данни се използва от "
  10912 "друг потребител и в този случай не бива да записва базата. Искате ли да "
  10913 "продължите със записа?"
   10925"GnuCash не може да получи заключването на %s. Може би базата от данни се "
   10926"използва от друг потребител и в този случай не бива да записва базата. "
   10927"Искате ли да продължите със записа?"
  1091410928
  1091510929#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:288
   
  1092010934"to proceed with exporting the database?"
  1092110935msgstr ""
  10922 "GnuCash не може да получи ключ до %s. Може би базата от данни се използва от "
  10923 "друг потребител и в този случай не бива да изнасяте базата. Искате ли да "
  10924 "продължите с изнасянето?"
   10936"GnuCash не може да получи заключването на %s. Може би базата от данни се "
   10937"използва от друг потребител и в този случай не бива да изнасяте базата. "
   10938"Искате ли да продължите с изнасянето?"
  1092510939
  1092610940#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:311
   
  1093110945msgstr ""
  1093210946"GnuCash не може да записва в %s. Възможно е базата от данни може да се "
  10933 "намира във файлова система само за четене или да нямате права за писане в "
   10947"намира на файлова система само за четене или да нямате права за писане в "
  1093410948"папката."
  1093510949
   
  1094510959"The server at URL %s experienced an error or encountered bad or corrupt data."
  1094610960msgstr ""
  10947 "Сървърът на URL-адрес %s извади грешка или е срещнал грешни или повредени "
   10961"Сървърът на URL-адрес %s получи грешка или е срещнал грешни или повредени "
  1094810962"данни."
  1094910963
   
  1099911013"file and that there is sufficient space to create it."
  1100011014msgstr ""
  11001 "Не може да записва във файла %s. Проверете дали имате права за запис във "
  11002 "файла и дали има достатъчно място за създаването му."
   11015"Не може да записва във файла %s. Проверете дали имате права за запис в него "
   11016"и дали има достатъчно място за създаването му."
  1100311017
  1100411018#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:397
   
  1102311037"Базата от данни на SQL се използва от други потребители и докато не излязат, "
  1102411038"не може да се обнови. Ако в момента няма други потребители, проверете в "
  11025 "документацията как да отстраните необезпечените сесии."
  11026 
   11039"документацията как да отстраните висящите сесии."
   11040
   11041# FIXME I/O входно/изходна
  1102711042#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:422
  1102811043#, c-format
  1102911044msgid "An unknown I/O error (%d) occurred."
  11030 msgstr "Появи се непозната грешка I/O (%d)."
   11045msgstr "Появи се непозната входно/изходна грешка (%d)."
  1103111046
  1103211047#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:517
  1103311048msgid "Save changes to the file?"
  11034 msgstr "Да запише ли промените във файла?"
   11049msgstr "Да запишат ли промените във файла?"
  1103511050
  1103611051#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:520 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1131
   
  1105511070msgstr ""
  1105611071"Може би базата от данни се използва от друг потребител и в този случай не "
  11057 "бива да отваряте базата. Как искате да постъпите?"
   11072"бива да я отваряте. Как искате да постъпите?"
  1105811073
  1105911074#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:665
   
  1106311078"changes. What would you like to do?"
  1106411079msgstr ""
  11065 "Базата от данни може да е върху файлова система само за четене или Вие да "
   11080"Базата от данни може да е върху файлова система само за четене или вие да "
  1106611081"нямате права за записване върху папката. Ако продължите, възможно е да не "
  1106711082"можете да запазите промените. Как искате да постъпите?"
   
  1117211187#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2109 ../src/gnome/window-reconcile.c:2185
  1117311188msgid "_Help"
  11174 msgstr "_Помощ"
   11189msgstr "Помо_щ"
  1117511190
  1117611191#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:246
   
  1120011215#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:263
  1120111216msgid "Edit the properties of the current file"
  11202 msgstr "Редактиране свойствата на текущия файл"
   11217msgstr "Редактиране на свойствата на текущия файл"
  1120311218
  1120411219#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:267
   
  1121211227#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:272
  1121311228msgid "_Quit"
  11214 msgstr "_Напускане"
   11229msgstr "_Спиране на програмата"
  1121511230
  1121611231#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:273
   
  1124811263#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2153
  1124911264msgid "_Check & Repair"
  11250 msgstr "_Проверка & поправка"
   11265msgstr "_Проверка и поправка"
  1125111266
  1125211267#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:320
   
  1125711272msgid "Reset the state of all warning messages so they will be shown again."
  1125811273msgstr ""
  11259 "Нулиране състоянието на всички предупредителни съобщения, за да се покажат "
  11260 "отново."
   11274"Нулиране на състоянието на всички предупредителни съобщения, за да се "
   11275"покажат отново."
  1126111276
  1126211277#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:325
   
  1129211307#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:347
  1129311308msgid "Open the GnuCash Tutorial"
  11294 msgstr "Отваряне ръководството на GnuCash"
   11309msgstr "Отваряне на ръководството на GnuCash"
  1129511310
  1129611311#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:351
  1129711312msgid "_Contents"
  11298 msgstr "_Съдържание"
   11313msgstr "_Ръководство"
  1129911314
  1130011315#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:352
  1130111316msgid "Open the GnuCash Help"
  11302 msgstr "Отваряне прозореца за помощ на GnuCash"
   11317msgstr "Отваряне на прозореца за помощ на GnuCash"
  1130311318
  1130411319#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:356
  1130511320msgid "_About"
  11306 msgstr "От_носно"
   11321msgstr "_Относно"
  1130711322
  1130811323#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:357
   
  1137711392#, c-format
  1137811393msgid "Save changes to file %s before closing?"
  11379 msgstr "Да запише ли промените по файла %s преди затваряне?"
   11394msgstr "Да се запишат ли промените по файла %s преди затваряне?"
  1138011395
  1138111396#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1133
   
  1139411409"discarded."
  1139511410msgstr ""
  11396 "Ако не запишете, промените от последните %d дни и %d часове ще бъдат "
   11411"Ако не запишете, промените от последните %d дни и %d часа ще бъдат "
  1139711412"отхвърлени."
  1139811413
   
  1143711452#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:69
  1143811453msgid "Start of this month"
  11439 msgstr "Начало на текущия месец"
   11454msgstr "Началото на текущия месец"
  1144011455
  1144111456#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:70
  1144211457msgid "Start of previous month"
  11443 msgstr "Начало на предходния месец"
   11458msgstr "Началото на предходния месец"
  1144411459
  1144511460#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:71
  1144611461msgid "Start of this quarter"
  11447 msgstr "Начало на текущото тримесечие"
   11462msgstr "Началото на текущото тримесечие"
  1144811463
  1144911464#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:72
  1145011465msgid "Start of previous quarter"
  11451 msgstr "Начало на предишното тримесечие"
   11466msgstr "Началото на предишното тримесечие"
  1145211467
  1145311468#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:73
  1145411469msgid "Start of this year"
  11455 msgstr "Начало на текущата година"
   11470msgstr "Началото на текущата година"
  1145611471
  1145711472#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:74
  1145811473msgid "Start of previous year"
  11459 msgstr "Начало на предходната година"
   11474msgstr "Началото на предходната година"
  1146011475
  1146111476#. FY Strings
  1146211477#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:77
  1146311478msgid "Start of this accounting period"
  11464 msgstr "Начало на отчетния период"
   11479msgstr "Началото на отчетния период"
  1146511480
  1146611481#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:78
   
  1147011485#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:85
  1147111486msgid "End of this month"
  11472 msgstr "Край на текущия месец"
   11487msgstr "Края на текущия месец"
  1147311488
  1147411489#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:86
   
  1147811493#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:87
  1147911494msgid "End of this quarter"
  11480 msgstr "Край на текущото тримесечие"
   11495msgstr "Края на текущото тримесечие"
  1148111496
  1148211497#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:88
  1148311498msgid "End of previous quarter"
  11484 msgstr "Край на предишното тримесечие"
   11499msgstr "Края на предишното тримесечие"
  1148511500
  1148611501#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:89
  1148711502msgid "End of this year"
  11488 msgstr "Край на текущата година"
   11503msgstr "Края на текущата година"
  1148911504
  1149011505#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:90
  1149111506msgid "End of previous year"
  11492 msgstr "Край на предходната година"
   11507msgstr "Края на предходната година"
  1149311508
  1149411509#. FY Strings
  1149511510#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:93
  1149611511msgid "End of this accounting period"
  11497 msgstr "Край на отчетния период"
   11512msgstr "Края на отчетния период"
  1149811513
  1149911514#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:94
  1150011515msgid "End of previous accounting period"
  11501 msgstr "Край на предходния отчетен период"
   11516msgstr "Края на предходния отчетен период"
  1150211517
  1150311518#. Development version
   
  1150511520#, c-format
  1150611521msgid "Version: GnuCash-%s svn (r%s built %s)"
  11507 msgstr "Версия: GnuCash-%s svn (r%s създадено %s)"
   11522msgstr "Версия: GnuCash-%s svn (r%s компилирана на %s)"
  1150811523
  1150911524#. Dist Tarball
   
  1151111526#, c-format
  1151211527msgid "Version: GnuCash-%s (r%s built %s)"
  11513 msgstr "Версия: GnuCash-%s (r%s създадена %s)"
   11528msgstr "Версия: GnuCash-%s (r%s компилирана на %s)"
  1151411529
  1151511530#: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:120
   
  1159611611#. must only contain the part after the | character.
  1159711612#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:655
   11613#, fuzzy
  1159811614msgid "Column letter for 'Placeholder'|P"
  11599 msgstr "Column letter for 'Placeholder'|С"
   11615msgstr "С"
  1160011616
  1160111617#. Translators: %s is a currency mnemonic.
   
  1166411680#. must only contain the part after the | character.
  1166511681#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:441
   11682#, fuzzy
  1166611683msgid "Column letter for 'Get Quotes'|Q"
  11667 msgstr "Column letter for 'Get Quotes'|К"
   11684msgstr "К"
  1166811685
  1166911686#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:447
   
  1168911706#. must only contain the part after the | character.
  1169011707#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:176
   11708#, fuzzy
  1169111709msgid "Single-character short column-title form of 'Enabled'|E"
  11692 msgstr "Single-character short column-title form of 'Enabled'|В"
   11710msgstr "В"
  1169311711
  1169411712#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:187
   
  1170311721#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:1
  1170411722msgid "Most recently opened file"
  11705 msgstr "Последният отворен файл"
   11723msgstr "Последният отварян файл"
  1170611724
  1170711725#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:2
   
  1172811746"number has a maximum value of 10."
  1172911747msgstr ""
  11730 "Настройката определя броя файлове в менюто Последни отваряни файлове. "
  11731 "Стойността може да бъде нула, за да изключи историята. Максималната стойност "
   11748"Настройката определя броя файлове в менюто „Последни отваряни файлове„. "
   11749"Стойността може да бъде 0, за да изключите историята. Максималната стойност "
  1173211750"е 10."
  1173311751
   
  1187311891#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2126
  1187411892msgid "Postpone the reconciliation of this account"
  11875 msgstr "Отлагане сверяването на сметката"
   11893msgstr "Отлагане на сверяването на сметката"
  1187611894
  1187711895#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2131
  1187811896msgid "Cancel the reconciliation of this account"
  11879 msgstr "Отказ на сверяването на сметката"
   11897msgstr "Отказ от сверяването на сметката"
  1188011898
  1188111899#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2139
   
  1190911927#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2186
  1191011928msgid "Open the GnuCash help window"
  11911 msgstr "Отваряне помощта за GnuCash"
   11929msgstr "Отваряне на помощта на GnuCash"
  1191211930
  1191311931#: ../src/html/gnc-html.c:70 ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:87
   
  1192811946msgstr ""
  1192911947"Достъпът по HTTPS е изключен. Можете да го активирате в частта за мрежа от "
  11930 "прозореца Настройки."
   11948"прозореца „Настройки“."
  1193111949
  1193211950#: ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:424 ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:784
   
  1193711955msgstr ""
  1193811956"Достъпът по мрежов HTTP е изключен. Можете да го активирате в частта за "
  11939 "мрежа от прозореца Настройки."
   11957"мрежа от прозореца „Настройки“."
  1194011958
  1194111959#. %s is a URL (some location somewhere).
   
  1198312001#: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:7
  1198412002msgid "Add the current online transaction as a new transaction template"
  11985 msgstr "Добавяне текущата онлайн-транзакция като шаблон за нови транзакции"
   12003msgstr "Добавяне на текущата онлайн-транзакция като шаблон за нови транзакции"
  1198612004
  1198712005#: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:10
   
  1200912027#: ../src/import-export/hbci/glade/hbcipass.glade.h:1
  1201012028msgid "Confirm Password:"
  12011 msgstr "Потвърждаване парола:"
   12029msgstr "Потвърждаване на парола:"
  1201212030
  1201312031#: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:14
   
  1201612034msgstr "Текущо действие"
  1201712035
   12036# FIXME Job го има като задача и задание, уеднаквяване
  1201812037#: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:15
  1201912038#: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:14
   12039#, fuzzy
  1202012040msgid "Current Job"
  1202112041msgstr "Текущо задание"
   
  1205912079#: ../src/import-export/hbci/glade/hbcipass.glade.h:5
  1206012080msgid "Enter your password"
  12061 msgstr "Въведете Вашата парола"
  12062 
   12081msgstr "Въведете паролата си"
   12082
   12083# CONTINUE
  1206312084#: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:24
  1206412085#: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:21
   
  1550515526"теория, според която това вече се е случило. Дъглас Адамс, \"Ресторант на "
  1550615527"края на Вселената\""
  15507 
  15508 #~ msgid "Set configuration path"
  15509 #~ msgstr "Определяне път на конфигурация"
  15510 
  15511 #~ msgid "CONFIGPATH"
  15512 #~ msgstr "CONFIGPATH"
  15513 
  15514 #~ msgid "Set shared data file search path"
  15515 #~ msgstr "Задаване път за търсене на споделения файл с данни"
  15516 
  15517 #~ msgid "SHAREPATH"
  15518 #~ msgstr "SHAREPATH"
  15519 
  15520 #~ msgid " Variables are in the form 'name=value'"
  15521 #~ msgstr " Променливите са във формата на 'име=стойност'"
  15522 
  15523 #~ msgid "Unknown database access mode '%s'. Using default mode: multi-user."
  15524 #~ msgstr ""
  15525 #~ "Непознат режим за достъп до базата от данни '%s'. Стандартен режим: "
  15526 #~ "многопотребителски."
  15527 
  15528 #~ msgid "From the Postgresql Server: %s"
  15529 #~ msgstr "От сървъра на Postgresql: %s"
  15530 
  15531 #~ msgid "Backend connection is not available"
  15532 #~ msgstr "Няма връзка с базата от данни"
  15533 
  15534 #~ msgid "Query could not be executed"
  15535 #~ msgstr "Заявката не може да бъде изпълнена"
  15536 
  15537 #~ msgid "Enable debugging mode"
  15538 #~ msgstr "Включване режим за отстраняване на грешки"
  15539 
  15540 #~ msgid "Set the logging level from 0 (least) to 6 (most)"
  15541 #~ msgstr "Задаване ниво на запис от 0 (най-ниско) до 6 (най-високо)"
  15542 
  15543 #~ msgid "LOGLEVEL"
  15544 #~ msgstr "НИВО НА ЗАПИС"
  15545 
  15546 #~ msgid "DOCPATH"
  15547 #~ msgstr "ПЪТ КЪМ ДОКУМЕНТ"
  15548 
  15549 #~ msgid "The following bills are due"
  15550 #~ msgstr "Следните разходни документи са в падеж"
  15551 
  15552 #~ msgid "Absolute Day-of-the-month"
  15553 #~ msgstr "Действителен ден от месеца"
  15554 
  15555 #~ msgid "Choose the type of Billing Term"
  15556 #~ msgstr "Избиране вида срок за плащане"
  15557 
  15558 #~ msgid "Number of days from now"
  15559 #~ msgstr "Брой дни от днес"
  15560 
  15561 #~ msgid "Type Menu"
  15562 #~ msgstr "Вид меню"
  15563 
  15564 #~ msgid "*"
  15565 #~ msgstr "*"
  15566 
  15567 #~ msgid "_Tax Table Editor"
  15568 #~ msgstr "_Редактор на данъчна таблица"
  15569 
  15570 #~ msgid "QSF _Invoice..."
  15571 #~ msgstr "QSF _фактура..."
  15572 
  15573 #~ msgid "Export one or more invoices to QSF"
  15574 #~ msgstr "Изнасяне на една или повече фактури в QSF"
  15575 
  15576 #~ msgid "QSF _Customer..."
  15577 #~ msgstr "QSF _клиент..."
  15578 
  15579 #~ msgid "Export one or more customers to QSF"
  15580 #~ msgstr "Изнасяне на един или повече клиенти в QSF"
  15581 
  15582 #~ msgid "QSF _Vendor..."
  15583 #~ msgstr "QSF _доставчик..."
  15584 
  15585 #~ msgid "Export one or more vendors to QSF"
  15586 #~ msgstr "Изнасяне на един или повече доставчици в QSF"
  15587 
  15588 #~ msgid "QSF _Employee..."
  15589 #~ msgstr "QSF _служител..."
  15590 
  15591 #~ msgid "Export one or more employees to QSF"
  15592 #~ msgstr "Изнасяне на един или повече служители в QSF"
  15593 
  15594 #~ msgid "Export Invoices to XML"
  15595 #~ msgstr "Изнасяне на фактури в XML"
  15596 
  15597 #~ msgid "Export Customers to XML"
  15598 #~ msgstr "Изнасяне на клиенти в XML"
  15599 
  15600 #~ msgid "Export Vendors to XML"
  15601 #~ msgstr "Изнасяне на доставчици в XML"
  15602 
  15603 #~ msgid "Export Employees to XML"
  15604 #~ msgstr "Изнасяне на служители в XML"
  15605 
  15606 #~ msgid "Value $"
  15607 #~ msgstr "Стойност $"
  15608 
  15609 #~ msgid "Percent (%)"
  15610 #~ msgstr "Процент (%)"
  15611 
  15612 #~ msgid "Value ($)"
  15613 #~ msgstr "Стойност ($)"
  15614 
  15615 #~ msgid "Once: %s"
  15616 #~ msgstr "Веднъж: %s"
  15617 
  15618 #~ msgid "Weekdays: (x%u)"
  15619 #~ msgstr "Делнични дни: (x%u)"
  15620 
  15621 #~ msgid "Weekdays"
  15622 #~ msgstr "Делнични дни"
  15623 
  15624 #~ msgid "Weekly (x%d): %s"
  15625 #~ msgstr "Ежеседмично (x%d): %s"
  15626 
  15627 #~ msgid "Weekly: %s"
  15628 #~ msgstr "Седмично: %s"
  15629 
  15630 #~ msgid "Bi-Weekly, %ss"
  15631 #~ msgstr "На две седмици, %ss"
  15632 
  15633 #~ msgid "Semi-monthly (x%u): %s, %s"
  15634 #~ msgstr "На половин месец (x%u): %s, %s"
  15635 
  15636 #~ msgid "Semi-monthly: %s, %s"
  15637 #~ msgstr "На половин месец: %s, %s"
  15638 
  15639 #~ msgid "Monthly (x%u): %u"
  15640 #~ msgstr "Ежемесечно (x%u): %u"
  15641 
  15642 #~ msgid "Monthly: %u"
  15643 #~ msgstr "Ежемесечно: %u"
  15644 
  15645 #~ msgid "Quarterly (x%u): %u"
  15646 #~ msgstr "На тримесечие (x%u): %u"
  15647 
  15648 #~ msgid "Quarterly: %u"
  15649 #~ msgstr "На тримесечие: %u"
  15650 
  15651 #~ msgid "Tri-Yearly (x%u): %u"
  15652 #~ msgstr "На четиримесечие (x%u): %u"
  15653 
  15654 #~ msgid "Tri-Yearly: %u"
  15655 #~ msgstr "На четиримесечие: %u"
  15656 
  15657 #~ msgid "Semi-Yearly (x%u): %u"
  15658 #~ msgstr "На полугодие (x%u): %u"
  15659 
  15660 #~ msgid "Semi-Yearly: %u"
  15661 #~ msgstr "На полугодие: %u"
  15662 
  15663 #~ msgid "Yearly (x%u): %s/%u"
  15664 #~ msgstr "Ежегодно (x%u): %s/%u"
  15665 
  15666 #~ msgid "Yearly: %s/%u"
  15667 #~ msgstr "Ежегодно: %s/%u"
  15668 
  15669 #~ msgid "Export Chart of Accounts to QSF XML"
  15670 #~ msgstr "Изнасяне картата със сметки във формат QSF XML"
  15671 
  15672 #~ msgid ""
  15673 #~ "The following transactions are presently being edited; are you sure you "
  15674 #~ "want to delete them?"
  15675 #~ msgstr ""
  15676 #~ "Следните транзакции се редактират в момента; сигурни ли сте, че искате да "
  15677 #~ "ги изтриете?"
  15678 
  15679 #~ msgid ""
  15680 #~ "Canceling the Since-Last-Run dialog will revert all changes. Are you sure "
  15681 #~ "you want to lose all Scheduled Transaction changes?"
  15682 #~ msgstr ""
  15683 #~ "Отказът в прозореца \"От последния старт\" ще върне назад всички промени. "
  15684 #~ "Сигурни ли сте, че искате да загубите всички промени по планираните "
  15685 #~ "транзакции?"
  15686 
  15687 #~ msgid "Ready to create"
  15688 #~ msgstr "Готов за създаване"
  15689 
  15690 #~ msgid "Needs values for variables"
  15691 #~ msgstr "Необходими са стойности за променливите"
  15692 
  15693 #~ msgid "Obsolete"
  15694 #~ msgstr "Излишен"
  15695 
  15696 #~ msgid ""
  15697 #~ "The following errors were encountered while creating the Scheduled "
  15698 #~ "Transactions:\n"
  15699 #~ msgstr ""
  15700 #~ "Следните грешки възникнаха при създаването на планирани транзакции:\n"
  15701 
  15702 #~ msgid "A Fixed-Rate loan"
  15703 #~ msgstr "Заем с фиксирана лихва"
  15704 
  15705 #~ msgid "3/1 Year"
  15706 #~ msgstr "За първите 3г."
  15707 
  15708 #~ msgid "A 3/1 Year ARM"
  15709 #~ msgstr "Ипотека с регулируем лихвен процент за първите 3г."
  15710 
  15711 #~ msgid "5/1 Year"
  15712 #~ msgstr "За първите 5г."
  15713 
  15714 #~ msgid "A 5/1 Year ARM"
  15715 #~ msgstr "Ипотека с регулируем лихвен процент за първите 5г."
  15716 
  15717 #~ msgid "7/1 Year"
  15718 #~ msgstr "За първите 7г."
  15719 
  15720 #~ msgid "A 7/1 Year ARM"
  15721 #~ msgstr "Ипотека с регулируем лихвен процент за първите 7г."
  15722 
  15723 #~ msgid "10/1 Year"
  15724 #~ msgstr "За първите 10г."
  15725 
  15726 #~ msgid "A 10/1 Year ARM"
  15727 #~ msgstr "Ипотека с регулируем лихвен процент за първите 10г."
  15728 
  15729 #~ msgid "Escrow "
  15730 #~ msgstr "Условен депозит"
  15731 
  15732 #~ msgid "No conflicts to be resolved."
  15733 #~ msgstr "Няма конфликти за отстраняване."
  15734 
  15735 #~ msgid ""
  15736 #~ "Error: Please resolve all %d conflicts before trying to commit the data."
  15737 #~ msgstr ""
  15738 #~ "Грешка: Моля, отстранете всички конфликти %d, преди да подадете данните."
  15739 
  15740 #~ msgid "Error: the Commit operation failed."
  15741 #~ msgstr "Грешка: операцията по подаване на данните е неуспешна."
  15742 
  15743 #~ msgid "%i conflict needs to be resolved."
  15744 #~ msgid_plural "%i conflicts need to be resolved."
  15745 #~ msgstr[0] "Конфликтът %i трябва да бъде отстранен."
  15746 #~ msgstr[1] "Конфликтите %i трябва да бъдат отстранени."
  15747 
  15748 #~ msgid "%i parameter value for this \"%s\" object."
  15749 #~ msgid_plural "%i parameter values for this \"%s\" object."
  15750 #~ msgstr[0] "Стойност на параметър %i за обекта \"%s\"."
  15751 #~ msgstr[1] "Стойности на параметър %i за обекта \"%s\"."
  15752 
  15753 #~ msgid "%i:Parameter name: %s "
  15754 #~ msgstr "%i:Име на параметър: %s "
  15755 
  15756 #~ msgid "Import data : %s "
  15757 #~ msgstr "Внасяне на данни : %s "
  15758 
  15759 #~ msgid "Original data : %s\n"
  15760 #~ msgstr "Първоначални данни : %s\n"
  15761 
  15762 #~ msgid "1"
  15763 #~ msgstr "1"
  15764 
  15765 #~ msgid "1/10"
  15766 #~ msgstr "1/10"
  15767 
  15768 #~ msgid "1/100"
  15769 #~ msgstr "1/100"
  15770 
  15771 #~ msgid "1/1000"
  15772 #~ msgstr "1/1000"
  15773 
  15774 #~ msgid "1/10000"
  15775 #~ msgstr "1/10000"
  15776 
  15777 #~ msgid "1/100000"
  15778 #~ msgstr "1/100000"
  15779 
  15780 #~ msgid "1/1000000"
  15781 #~ msgstr "1/1000000"
  15782 
  15783 #~ msgid "<b>Contained Accounts</b>"
  15784 #~ msgstr "<b>Включени сметки</b>"
  15785 
  15786 #~ msgid "<b>Description</b>"
  15787 #~ msgstr "<b>Описание</b>"
  15788 
  15789 #~ msgid "<b>New Account Currency</b>"
  15790 #~ msgstr "<b>Нова сметка за валута</b>"
  15791 
  15792 #~ msgid ""
  15793 #~ "If you would like an account to have an opening balance, click on the "
  15794 #~ "account and enter the starting balance in the box on the right. All "
  15795 #~ "accounts except Equity and placeholder accounts may have an opening "
  15796 #~ "balance."
  15797 #~ msgstr ""
  15798 #~ "Ако искате сметката да има начално салдо, изберете сметката и въведете "
  15799 #~ "началното салдо в кутийката отдясно. Всички сметки с изключение на "
  15800 #~ "собствен капитал и синтетичните сметки могат да имат начално салдо."
  15801 
  15802 #~ msgid ""
  15803 #~ "If you would like an account to have an opening balance, click on the row "
  15804 #~ "containing the account, click again in the opening balances column, and "
  15805 #~ "then enter the starting balance. All accounts except Equity and "
  15806 #~ "placeholder accounts may have an opening balance.\n"
  15807 #~ "\n"
  15808 #~ "If you would like an account to be a placeholder account, just click the "
  15809 #~ "checkbox for that account.\n"
  15810 #~ msgstr ""
  15811 #~ "Ако искате сметката да има начално салдо, изберете реда на сметката, "
  15812 #~ "щракнете в реда за начално салдо и въведете началния баланс. Всички "
  15813 #~ "сметки с изключение на собствен капитал и синтетичните сметки могат да "
  15814 #~ "имат начално салдо.\n"
  15815 #~ "\n"
  15816 #~ "Ако искате сметката да бъде синтетична, просто изберете полето за отметка "
  15817 #~ "към тази сметка.\n"
  15818 
  15819 #~ msgid "Setup new accounts"
  15820 #~ msgstr "Създаване на нови сметки"
  15821 
  15822 #~ msgid "Use Commodity Value"
  15823 #~ msgstr "Използване стойност на инвестиционната стока "
  15824 
  15825 #~ msgid "This is Sample2."
  15826 #~ msgstr "Това е мостра2."
  15827 
  15828 #~ msgid "button1"
  15829 #~ msgstr "бутон1"
  15830 
  15831 #~ msgid "checkbutton1"
  15832 #~ msgstr "контролен бутон1"
  15833 
  15834 #~ msgid "radiobutton1"
  15835 #~ msgstr "радио-бутон1"
  15836 
  15837 #~ msgid "togglebutton1"
  15838 #~ msgstr "бутон за превключване1"
  15839 
  15840 #~ msgid "Click to choose the filename and location."
  15841 #~ msgstr "Натиснете, за да изберете име на файл и местоположение."
  15842 
  15843 #~ msgid "Export Chart of Accounts"
  15844 #~ msgstr "Изнасяне на таблица със сметки"
  15845 
  15846 #~ msgid "Future dates are not supported"
  15847 #~ msgstr "Не се поддържат предстоящи дни"
  15848 
  15849 #~ msgid ""
  15850 #~ "Select the date to use and click Export to choose the filename and "
  15851 #~ "location."
  15852 #~ msgstr ""
  15853 #~ "Изберете датата и натиснете Изнасяне, за да изберете име на файл и "
  15854 #~ "местоположение."
  15855 
  15856 #~ msgid ""
  15857 #~ "The Chart of Accounts includes the balance for each account, on the date "
  15858 #~ "specified.  Note that future dates are not supported."
  15859 #~ msgstr ""
  15860 #~ "Таблицата със сметки включва салдото за всяка сметка на определената "
  15861 #~ "дата. Забележете, че предстоящи дни не се поддържат."
  15862 
  15863 #~ msgid ""
  15864 #~ "You can export the Chart of Accounts to a QSF XML file that can be "
  15865 #~ "imported into another GnuCash file or used in other programs."
  15866 #~ msgstr ""
  15867 #~ "Можете да изнесете таблицата със сметки във файл QSF XML, който може да "
  15868 #~ "се вмъкне в друг файл на GnuCash или да се използва в други програми."
  15869 
  15870 #~ msgid "Annual"
  15871 #~ msgstr "Ежегоден"
  15872 
  15873 #~ msgid "Bi-monthly"
  15874 #~ msgstr "Два пъти месечно"
  15875 
  15876 #~ msgid "Bi-weekly"
  15877 #~ msgstr "Два пъти седмично"
  15878 
  15879 #~ msgid "Daily (360)"
  15880 #~ msgstr "Ежедневна (360)"
  15881 
  15882 #~ msgid "Daily (365)"
  15883 #~ msgstr "Ежедневна (365)"
  15884 
  15885 #~ msgid "Quarterly"
  15886 #~ msgstr "На тримесечие"
  15887 
  15888 #~ msgid "Semi-annual"
  15889 #~ msgstr "На половин година"
  15890 
  15891 #~ msgid "Tri-annual"
  15892 #~ msgstr "Тригодишен"
  15893 
  15894 #~ msgid "A list of all of the lots in this account."
  15895 #~ msgstr "Списък на всички статии в тази сметка."
  15896 
  15897 #~ msgid "Open a register showing the transactions in this lot"
  15898 #~ msgstr "Отваря регистъра, като показва транзакциите в статията"
  15899 
  15900 #~ msgid "1. Update your existing book with the import data"
  15901 #~ msgstr "1. Актуализира съществуващата книга с внесените данни"
  15902 
  15903 #~ msgid "2. Ignore the import data, leave original unchanged"
  15904 #~ msgstr "2. Пренебрегва внесените данни, оригиналът остава непроменен"
  15905 
  15906 #~ msgid "3. Import the data as a NEW object"
  15907 #~ msgstr "2. Внася данните като НОВ обект"
  15908 
  15909 #~ msgid "Add the import as a new object, leave original in place"
  15910 #~ msgstr ""
  15911 #~ "Добавя внесените данни като нов обект, оставя съществуващите на мястото им"
  15912 
  15913 #~ msgid "Commit QSF Import Data to data file"
  15914 #~ msgstr "Изпраща внесените данни в QSF към файл с данни"
  15915 
  15916 #~ msgid "Please resolve any conflicts in the merge"
  15917 #~ msgstr "Моля, отстранете всички конфликти в сливането"
  15918 
  15919 #~ msgid ""
  15920 #~ "Press `Apply' to merge your QSF data into the current GnuCash file.\n"
  15921 #~ "\n"
  15922 #~ "Press `Back' to review your selections.\n"
  15923 #~ "\n"
  15924 #~ "Press `Cancel' to close this dialog without changing your current data "
  15925 #~ "file.\n"
  15926 #~ "\n"
  15927 #~ "REMEMBER: There is no way to undo this final operation! Make sure you "
  15928 #~ "have a backup before clicking 'Apply'."
  15929 #~ msgstr ""
  15930 #~ "Натиснете `Прилагане', за да обедините Вашите данни в QSF в текущия файл "
  15931 #~ "на GnuCash.\n"
  15932 #~ "\n"
  15933 #~ "Натиснете `Назад', за да прегледате Вашия избор.\n"
  15934 #~ "\n"
  15935 #~ "Натиснете `Отказ', за да затворите този прозорец, без да променяте "
  15936 #~ "текущия файл с данни.\n"
  15937 #~ "\n"
  15938 #~ "ЗАПОМНЕТЕ: Няма начин да отмените това крайно действие! Уверете се, че "
  15939 #~ "разполагате с резервно копие, преди да натиснете 'Прилагане'."
  15940 
  15941 #~ msgid "QSF Data Import Setup"
  15942 #~ msgstr "Настройка внасянето на данни QSF"
  15943 
  15944 #~ msgid "Shows how your QSF data conflicts with existing data in your file."
  15945 #~ msgstr ""
  15946 #~ "Показва по какъв начин Вашите данни QSF противоречат на съществуващите "
  15947 #~ "данни във Вашия файл."
  15948 
  15949 #~ msgid ""
  15950 #~ "This druid will merge your QSF data into the currently open GnuCash "
  15951 #~ "file.\n"
  15952 #~ "\n"
  15953 #~ "You will be asked how to proceed if some QSF data clashes with the your "
  15954 #~ "existing GnuCash data file.\n"
  15955 #~ "\n"
  15956 #~ "There is NO way to undo this operation! Please ensure you have a backup "
  15957 #~ "of your file BEFORE continuing! You will be given the option to cancel "
  15958 #~ "the merge at all stages until the final merge operation. Once you click "
  15959 #~ "Finish, the new QSF data will be committed to your current data file.\n"
  15960 #~ "\n"
  15961 #~ "There is currently no currency or price support in the merge operation, "
  15962 #~ "the new data will inherit any default currency or you can change the "
  15963 #~ "currency after the merge is complete.\n"
  15964 #~ "\n"
  15965 #~ "Your QSF data is ready to import\n"
  15966 #~ "\n"
  15967 #~ "Click 'Cancel'  if you do not wish to merge your QSF data now."
  15968 #~ msgstr ""
  15969 #~ "Помощникът ще обедини Вашите данни QSF в текущо отворения файл на "
  15970 #~ "GnuCash.\n"
  15971 #~ "\n"
  15972 #~ "Ще Ви попита как да процедира, ако някои данни QSF се различават от Вашия "
  15973 #~ "файл с данни на GnuCash.\n"
  15974 #~ "\n"
  15975 #~ "НЕ съществува начин да се анулира това действие! Моля, уверете се, че сте "
  15976 #~ "направили резервно копие на Вашия файл, ПРЕДИ да продължите! Ще имате "
  15977 #~ "възможност да откажете обединяването на всеки етап преди последната "
  15978 #~ "операция по сливане. Щом натиснете Край, новите данни QSF ще бъдат "
  15979 #~ "подадени към Вашия текущ файл с данни.\n"
  15980 #~ "\n"
  15981 #~ "Понастоящем няма поддръжка на валута и цена за това действие по сливане, "
  15982 #~ "новите данни ще унаследят стандартната валутата, а може да промените "
  15983 #~ "валутата след края на сливането.\n"
  15984 #~ "\n"
  15985 #~ "Вашите данни QSF са готови за внасяне\n"
  15986 #~ "\n"
  15987 #~ "Натиснете 'Отказ', ако не искате да слеете сега Вашите данни QSF."
  15988 
  15989 #~ msgid ""
  15990 #~ "You have three choices for each collision: \n"
  15991 #~ "1. The import object can be allowed to overwrite the target - use this to "
  15992 #~ "update your existing book. \n"
  15993 #~ "2. The import object can be ignored - use this if the import is a "
  15994 #~ "duplicate of an object in the existing book. \n"
  15995 #~ "3. The import object can be created as a new object in the existing book."
  15996 #~ msgstr ""
  15997 #~ "Имате три възможни избора за всеки конфликт: \n"
  15998 #~ "1. Внесеният обект може да презаписва целевия - използвайте го при "
  15999 #~ "актуализиране на Вашата счетоводна книга. \n"
  16000 #~ "2. Внесеният обект може се пренебрегне - използвайте го, ако внесеният е "
  16001 #~ "дубликат на обект от съществуващата счетоводна книга. \n"
  16002 #~ "3. Внесеният обект може да се създаде като нов обект в съществуващата "
  16003 #~ "счетоводна книга."
  16004 
  16005 #~ msgid "ignore the import, leave the original untouched"
  16006 #~ msgstr "пренебрегва внасянето, оригиналът остава непроменен"
  16007 
  16008 #~ msgid "overwrite the original with the import data"
  16009 #~ msgstr "презаписва оригинала с внесените данни"
  16010 
  16011 #~ msgid "10th"
  16012 #~ msgstr "10-ти"
  16013 
  16014 #~ msgid "11th"
  16015 #~ msgstr "11-ти"
  16016 
  16017 #~ msgid "12th"
  16018 #~ msgstr "12-ти"
  16019 
  16020 #~ msgid "13th"
  16021 #~ msgstr "13-ти"
  16022 
  16023 #~ msgid "14th"
  16024 #~ msgstr "14-ти"
  16025 
  16026 #~ msgid "15th"
  16027 #~ msgstr "15-ти"
  16028 
  16029 #~ msgid "16th"
  16030 #~ msgstr "16-ти"
  16031 
  16032 #~ msgid "17th"
  16033 #~ msgstr "17-ти"
  16034 
  16035 #~ msgid "18th"
  16036 #~ msgstr "18-ти"
  16037 
  16038 #~ msgid "19th"
  16039 #~ msgstr "19-ти"
  16040 
  16041 #~ msgid "1st"
  16042 #~ msgstr "1-ви"
  16043 
  16044 #~ msgid "20th"
  16045 #~ msgstr "20-ти"
  16046 
  16047 #~ msgid "21st"
  16048 #~ msgstr "21-ви"
  16049 
  16050 #~ msgid "22nd"
  16051 #~ msgstr "22-ри"
  16052 
  16053 #~ msgid "23rd"
  16054 #~ msgstr "23-ти"
  16055 
  16056 #~ msgid "24th"
  16057 #~ msgstr "24-ти"
  16058 
  16059 #~ msgid "25th"
  16060 #~ msgstr "25-ти"
  16061 
  16062 #~ msgid "26th"
  16063 #~ msgstr "26-ти"
  16064 
  16065 #~ msgid "27th"
  16066 #~ msgstr "27-ми"
  16067 
  16068 #~ msgid "28th"
  16069 #~ msgstr "28-ми"
  16070 
  16071 #~ msgid "2nd"
  16072 #~ msgstr "2-ри"
  16073 
  16074 #~ msgid "3rd"
  16075 #~ msgstr "3-ти"
  16076 
  16077 #~ msgid "4th"
  16078 #~ msgstr "4-ти"
  16079 
  16080 #~ msgid "5th"
  16081 #~ msgstr "5-ти"
  16082 
  16083 #~ msgid "6th"
  16084 #~ msgstr "6-ти"
  16085 
  16086 #~ msgid "7th"
  16087 #~ msgstr "7-ми"
  16088 
  16089 #~ msgid "8th"
  16090 #~ msgstr "8-ми"
  16091 
  16092 #~ msgid "9th"
  16093 #~ msgstr "9-ти"
  16094 
  16095 #~ msgid "<b>Recurrence Frequency</b>"
  16096 #~ msgstr "<b>Честота на повторения</b>"
  16097 
  16098 #~ msgid "Apr, Aug, Dec"
  16099 #~ msgstr "апр, авг, дек"
  16100 
  16101 #~ msgid "Apr, Oct"
  16102 #~ msgstr "апр, окт"
  16103 
  16104 #~ msgid "April"
  16105 #~ msgstr "април"
  16106 
  16107 #~ msgid "August"
  16108 #~ msgstr "август"
  16109 
  16110 #~ msgid "Auto-Created Transactions Notification"
  16111 #~ msgstr "Съобщение за автоматично създадени транзакции"
  16112 
  16113 #~ msgid "Bi-Weekly"
  16114 #~ msgstr "Веднъж на две седмици"
  16115 
  16116 #~ msgid "Create as scheduled"
  16117 #~ msgstr "Създаване като планирана"
  16118 
  16119 #~ msgid "Creating transactions..."
  16120 #~ msgstr "Създаване на транзакции..."
  16121 
  16122 #~ msgid "Current Year"
  16123 #~ msgstr "Текуща година"
  16124 
  16125 #~ msgid "Daily [M-F]"
  16126 #~ msgstr "Ежедневно [пон-пет]"
  16127 
  16128 #~ msgid "Day"
  16129 #~ msgstr "Ден"
  16130 
  16131 #~ msgid "Days Away"
  16132 #~ msgstr "Изминали дни"
  16133 
  16134 #~ msgid "December"
  16135 #~ msgstr "декември"
  16136 
  16137 #~ msgid "Disposition?"
  16138 #~ msgstr "Разположение?"
  16139 
  16140 #~ msgid "End "
  16141 #~ msgstr "Край"
  16142 
  16143 #~ msgid "Ended On"
  16144 #~ msgstr "Завършил на"
  16145 
  16146 #~ msgid "Feb, Aug"
  16147 #~ msgstr "фев, авг"
  16148 
  16149 #~ msgid "Feb, Jun, Oct"
  16150 #~ msgstr "фев, юни, окт"
  16151 
  16152 #~ msgid "Feb, May, Aug, Nov"
  16153 #~ msgstr "фев, май, авг, ноем"
  16154 
  16155 #~ msgid "February"
  16156 #~ msgstr "февруари"
  16157 
  16158 #~ msgid "Ignore"
  16159 #~ msgstr "Игнориране"
  16160 
  16161 #~ msgid "Jan, Apr, Jul, Oct"
  16162 #~ msgstr "яну, апр, юли, окт"
  16163 
  16164 #~ msgid "Jan, Jul"
  16165 #~ msgstr "ян, юли"
  16166 
  16167 #~ msgid "Jan, May, Sep"
  16168 #~ msgstr "ян, май, септ"
  16169 
  16170 #~ msgid "January"
  16171 #~ msgstr "януари"
  16172 
  16173 #~ msgid "July"
  16174 #~ msgstr "юли"
  16175 
  16176 #~ msgid "Jun, Dec"
  16177 #~ msgstr "юни, дек"
  16178 
  16179 #~ msgid "June"
  16180 #~ msgstr "юни"
  16181 
  16182 #~ msgid "Mar, Jul, Nov"
  16183 #~ msgstr "март, юли, ноем"
  16184 
  16185 #~ msgid "Mar, Jun, Sep, Dec"
  16186 #~ msgstr "март, юни, септ, дек"
  16187 
  16188 #~ msgid "Mar, Sep"
  16189 #~ msgstr "март, септ"
  16190 
  16191 #~ msgid "March"
  16192 #~ msgstr "март"
  16193 
  16194 #~ msgid "May"
  16195 #~ msgstr "май"
  16196 
  16197 #~ msgid "May, Nov"
  16198 #~ msgstr "май, ноем"
  16199 
  16200 #~ msgid "Month"
  16201 #~ msgstr "Месец"
  16202 
  16203 #~ msgid "November"
  16204 #~ msgstr "ноември"
  16205 
  16206 #~ msgid "Now + 1 Year"
  16207 #~ msgstr "От днес + 1 година"
  16208 
  16209 #~ msgid "Obsolete Scheduled Transactions"
  16210 #~ msgstr "Планирани транзакции извън употреба"
  16211 
  16212 #~ msgid "Occuring in"
  16213 #~ msgstr "Съвпада при"
  16214 
  16215 #~ msgid "October"
  16216 #~ msgstr "октомври"
  16217 
  16218 #~ msgid "Postpone"
  16219 #~ msgstr "Отсрочване"
  16220 
  16221 #~ msgid "Press Apply to create these transactions."
  16222 #~ msgstr "Натиснете \"Прилагане\" за създаване на транзакциите."
  16223 
  16224 #~ msgid "Scheduled Transaction"
  16225 #~ msgstr "Планирана транзакция"
  16226 
  16227 #~ msgid "Select initial date, above."
  16228 #~ msgstr "Избор на начална дата, отгоре."
  16229 
  16230 #~ msgid "Semi-Yearly"
  16231 #~ msgstr "Полугодие"
  16232 
  16233 #~ msgid "September"
  16234 #~ msgstr "септември"
  16235 
  16236 #~ msgid "Since Last Run"
  16237 #~ msgstr "От последния старт"
  16238 
  16239 #~ msgid "State"
  16240 #~ msgstr "Статус"
  16241 
  16242 #~ msgid "Template Transaction (Read-Only)"
  16243 #~ msgstr "Образец на транзакция (само за четене)"
  16244 
  16245 #~ msgid ""
  16246 #~ "The following scheduled transactions have expired.  Select those you wish "
  16247 #~ "to delete."
  16248 #~ msgstr ""
  16249 #~ "Изтекли са следните планирани транзакции.  Изберете онези, които искате "
  16250 #~ "да изтриете."
  16251 
  16252 #~ msgid ""
  16253 #~ "The listed Scheduled Transactions are to-be created soon.  Select any "
  16254 #~ "which you would like to create now, and click \"Forward\" to create them."
  16255 #~ msgstr ""
  16256 #~ "Изброените планирани транзакции трябва да бъдат създадени скоро. Изберете "
  16257 #~ "кои искате да създадете сега и натиснете \"Напред\", за да ги създадете."
  16258 
  16259 #~ msgid ""
  16260 #~ "This druid will walk you through any scheduled transactions that should "
  16261 #~ "be created."
  16262 #~ msgstr ""
  16263 #~ "Помощникът ще Ви преведе през всички планирани транзакции, които трябва "
  16264 #~ "да се създадат."
  16265 
  16266 #~ msgid "To-Create Transaction Preparation"
  16267 #~ msgstr "Подготовка за създаване на транзакция"
  16268 
  16269 #~ msgid "Transaction Reminders"
  16270 #~ msgstr "Напомняне за транзакция"
  16271 
  16272 #~ msgid "Tri-Yearly"
  16273 #~ msgstr "На четиримесечие"
  16274 
  16275 #~ msgid "Unselect All"
  16276 #~ msgstr "Отхвърляне на всички"
  16277 
  16278 #~ msgid "Value:"
  16279 #~ msgstr "Стойност:"
  16280 
  16281 #~ msgid "Variable"
  16282 #~ msgstr "Променлива"
  16283 
  16284 #~ msgid "Variables"
  16285 #~ msgstr "Променливи"
  16286 
  16287 #~ msgid "What to do, what to do?"
  16288 #~ msgstr "Какво да прави?"
  16289 
  16290 #~ msgid "Whole Loan"
  16291 #~ msgstr "Целият заем"
  16292 
  16293 #~ msgid "[29th/last]"
  16294 #~ msgstr "[29-ти/последен]"
  16295 
  16296 #~ msgid "[30th/last]"
  16297 #~ msgstr "[30-ти/последен]"
  16298 
  16299 #~ msgid "[31st/last]"
  16300 #~ msgstr "[31-ви/последен]"
  16301 
  16302 #~ msgid "year(s)."
  16303 #~ msgstr "година(и)."
  16304 
  16305 #~ msgid "years"
  16306 #~ msgstr "години"
  16307 
  16308 #~ msgid "_QSF Import"
  16309 #~ msgstr "Внасяне на _QSF"
  16310 
  16311 #~ msgid "Import a QSF object file"
  16312 #~ msgstr "Внасяне на файл с обект QSF"
  16313 
  16314 #~ msgid "Export _Chart of Accounts to QSF"
  16315 #~ msgstr "Изнасяне на _таблицата със сметките в QSF"
  16316 
  16317 #~ msgid "Export the chart of accounts for a date with balances as QSF"
  16318 #~ msgstr ""
  16319 #~ "Изнасяне в QSF на таблицата със сметките за определена дата със салдо"
  16320 
  16321 #~ msgid "Ta_x Options"
  16322 #~ msgstr "Па_раметри на данък"
  16323 
  16324 #~ msgid "Setup tax information for all income and expense accounts"
  16325 #~ msgstr ""
  16326 #~ "Настройване на данъчна информация за всички приходни и разходни сметки"
  16327 
  16328 #~ msgid "_Lot Viewer..."
  16329 #~ msgstr "_Показване на статии..."
  16330 
  16331 #~ msgid "Save transaction before closing?"
  16332 #~ msgstr "Да запази ли транзакцията преди затваряне?"
  16333 
  16334 #~ msgid ""
  16335 #~ "The current transaction has been changed.  Would you like to record the "
  16336 #~ "changes before closing this page, close the page without recording the "
  16337 #~ "changes, or cancel the close?"
  16338 #~ msgstr ""
  16339 #~ "Текущата транзакция е променена.  Искате ли да запишете промените, да ги "
  16340 #~ "отмените или да откажете затварянето на страницата?"
  16341 
  16342 #~ msgid "does not contain"
  16343 #~ msgstr "не съдържа"
  16344 
  16345 #~ msgid "Defaults"
  16346 #~ msgstr "Стандартна"
  16347 
  16348 #~ msgid "Select pixmap"
  16349 #~ msgstr "Избор на пикселно изображение"
  16350 
  16351 #~ msgid ""
  16352 #~ "Enter the type of commodity. For stocks, this is often an exchange on "
  16353 #~ "which the stock is traded. You can choose an existing type from the list "
  16354 #~ "or enter a new type with the keyboard."
  16355 #~ msgstr ""
  16356 #~ "Въвежда вида на финансовата стока. За акциите това често е обменът, с "
  16357 #~ "който тя се търгува. Можете да изберете съществуващ вид от списъка или да "
  16358 #~ "въведете нов."
  16359 
  16360 #~ msgid "Delete old log/backup files after this many days (0 = never)."
  16361 #~ msgstr ""
  16362 #~ "Изтриване на стари журнални/архивни файлове след толкова дни (0 = никога)"
  16363 
  16364 #~ msgid "Enables support for the European Union EURO currency."
  16365 #~ msgstr "Включва поддръжка за валутата на Европейския съюз EURO."
  16366 
  16367 #~ msgid "Transaction _journal"
  16368 #~ msgstr "_Журнал на транзакциите"
  16369 
  16370 #~ msgid "_Enable euro support"
  16371 #~ msgstr "_Включване поддръжка за Евро"
  16372 
  16373 #~ msgid ""
  16374 #~ "Invalid QSF Object file! The QSF object file %s failed to validate "
  16375 #~ "against the QSF object schema. The XML structure of the file is either "
  16376 #~ "not well-formed or contains illegal data."
  16377 #~ msgstr ""
  16378 #~ "Недействителен обектен QSF-файл! Обектният файл %s не валидира по "
  16379 #~ "обектната схема на QSF. Структурата в XML на файла или не е правилна, или "
  16380 #~ "съдържа недопустими данни."
  16381 
  16382 #~ msgid ""
  16383 #~ "Invalid QSF Map file! The QSF map file %s failed to validate against the "
  16384 #~ "QSF map schema. The XML structure of the file is either not well-formed "
  16385 #~ "or contains illegal data."
  16386 #~ msgstr ""
  16387 #~ "Недействителен файл с карта на QSF! Картовият файл %s не валидира по "
  16388 #~ "картовата схема на QSF. Структурата в XML на файла или не е правилна, или "
  16389 #~ "съдържа недопустими данни."
  16390 
  16391 #~ msgid ""
  16392 #~ "The QSF Map file %s was written for a different version of QOF.  It may "
  16393 #~ "need to be modified to work with your current QOF installation."
  16394 #~ msgstr ""
  16395 #~ "Картовият файл в QSF %s е записан за различна версия на QOF.  Може да се "
  16396 #~ "наложи промяна, за да работи с Вашата инсталация на QOF."
  16397 
  16398 #~ msgid ""
  16399 #~ "The selected QSF map %s contains unusable data. This is usually because "
  16400 #~ "not all the required parameters for the defined objects have calculations "
  16401 #~ "described in the map."
  16402 #~ msgstr ""
  16403 #~ "Избраният файл с карта в QSF %s съдържа неизползваеми данни. Обикновено "
  16404 #~ "това е заради неописани в картата изчисления на някои задължителни "
  16405 #~ "параметри за определените обекти."
  16406 
  16407 #~ msgid ""
  16408 #~ "The selected QSF object file %s contains one or more invalid GUIDs. The "
  16409 #~ "file cannot be processed - please check the source of the file and try "
  16410 #~ "again."
  16411 #~ msgstr ""
  16412 #~ "Избраният обектен файл в QSF %s съдържа едно или повече недействителни "
  16413 #~ "GUID. Файлът не може да бъде обработен - моля, проверете изходния код на "
  16414 #~ "файла и опитайте отново."
  16415 
  16416 #~ msgid ""
  16417 #~ "The selected QSF Object file %s requires a map but it was not provided."
  16418 #~ msgstr ""
  16419 #~ "Избраният обектен файл на QSF %s изисква карта, но тя не е предоставена."
  16420 
  16421 #~ msgid ""
  16422 #~ "Wrong QSF map selected. The selected map %s validates but was written for "
  16423 #~ "different QOF objects.  The list of objects defined in this map does not "
  16424 #~ "include all the objects described in the current QSF object file."
  16425 #~ msgstr ""
  16426 #~ "Избрана е грешна карта на QSF. Избраната карта %s е действителна, но е за "
  16427 #~ "други обекти QOF.  Списъкът с обекти в тази карта не включва всички "
  16428 #~ "обекти, описани в текущия файл в QSF."
  16429 
  16430 #~ msgid ""
  16431 #~ "The selected file %s is a QSF map and cannot be opened as a QSF object."
  16432 #~ msgstr ""
  16433 #~ "Избраният файл %s е карта в QSF и не може да се отвори като обект в QSF."
  16434 
  16435 #~ msgid ""
  16436 #~ "When converting XML strings into numbers, an overflow has been detected. "
  16437 #~ "The QSF object file %s contains invalid data in a field that is meant to "
  16438 #~ "hold a number."
  16439 #~ msgstr ""
  16440 #~ "При преобразуването на низове в XML в числа е открито препълване. "
  16441 #~ "Обектният файл в QSF %s съдържа недействителни данни в полето, което "
  16442 #~ "трябва да съдържа число."
  16443 
  16444 #~ msgid ""
  16445 #~ "The QSF object file %s is valid and contains GnuCash objects. However, "
  16446 #~ "GnuCash cannot open the file directly because the data needs to be merged "
  16447 #~ "into an existing GnuCash data book. Please open a GnuCash file or create "
  16448 #~ "a new one, then import this QSF object file so that the data can be "
  16449 #~ "merged into the main data book."
  16450 #~ msgstr ""
  16451 #~ "Обектният файл в QSF %s е действителен и съдържа обекти на GnuCash. Но "
  16452 #~ "GnuCash не може да отвори файла директно, защото данните трябва да се "
  16453 #~ "слеят в съществуващ справочник на GnuCash. Моля, отворете файла GnuCash "
  16454 #~ "или създайте нов, за да се слеят данните в главния справочник."
  16455 
  16456 #~ msgid "There was an error loading the specified URL."
  16457 #~ msgstr "Имаше грешка при зареждането на определения URL."
  16458 
  16459 #~ msgid "Error message"
  16460 #~ msgstr "Съобщение за грешка"
  16461 
  16462 #~ msgid "<no file>"
  16463 #~ msgstr "<няма файл>"
  16464 
  16465 #~ msgid ""
  16466 #~ "The GnuCash personal finance manager.\n"
  16467 #~ "The GNU way to manage your money!\n"
  16468 #~ "http://www.gnucash.org/"
  16469 #~ msgstr ""
  16470 #~ "Личният финансов мениджър GnuCash.\n"
  16471 #~ "Начинът на GNU да управлявате парите си!\n"
  16472 #~ "http://www.gnucash.org/"
  16473 
  16474 #~ msgid "Start of this fiscal year"
  16475 #~ msgstr "Начало на текущата бюджетна година"
  16476 
  16477 #~ msgid "Start of previous fiscal year"
  16478 #~ msgstr "Начало на предходната бюджетна година"
  16479 
  16480 #~ msgid "End of this fiscal year"
  16481 #~ msgstr "Край на текущата бюджетна година"
  16482 
  16483 #~ msgid "End of previous fiscal year"
  16484 #~ msgstr "Начало на предходната бюджетна година"
  16485 
  16486 #~ msgid "CUSIP code"
  16487 #~ msgstr "Код CUSIP"
  16488 
  16489 #~ msgid "Print GnuCash Document"
  16490 #~ msgstr "Отпечатва документ от GnuCash"
  16491 
  16492 #~ msgid "EDIT"
  16493 #~ msgstr "РЕДАКТИРАНЕ"
  16494 
  16495 #~ msgid "Select Import Action"
  16496 #~ msgstr "Избор на внасяне"
  16497 
  16498 #~ msgid "do not translate"
  16499 #~ msgstr "да не се превежда"
  16500 
  16501 #~ msgid "gnc-new-account"
  16502 #~ msgstr "gnc-new-account"
  16503 
  16504 #~ msgid "HBCI Version"
  16505 #~ msgstr "Версия на HBCI"
  16506 
  16507 #~ msgid "HBCI account name"
  16508 #~ msgstr "Име на сметка в HBCI"
  16509 
  16510 #~ msgid "<b>HBCI</b>"
  16511 #~ msgstr "<b>HBCI</b>"
  16512 
  16513 #~ msgid "Online HBCI Transaction"
  16514 #~ msgstr "Онлайн-транзакция на HBCI "
  16515 
  16516 #~ msgid "Initial setup of HBCI/AqBanking access"
  16517 #~ msgstr "Начална настройка на достъпа HBCI/AqBanking"
  16518 
  16519 #~ msgid "Process an MT940 response file"
  16520 #~ msgstr "Обработка на подсказващ файл MT940 (извлечение)"
  16521 
  16522 #~ msgid "QIF file load warning: %s"
  16523 #~ msgstr "Предупреждение при зареждане на файл QIF: %s"
  16524 
  16525 #~ msgid "QIF file load failed: %s"
  16526 #~ msgstr "Неуспех при зареждане на файл QIF: %s"
  16527 
  16528 #~ msgid ""
  16529 #~ "An error occurred while importing QIF transactions into GnuCash. Your "
  16530 #~ "accounts are unchanged."
  16531 #~ msgstr ""
  16532 #~ "Появи се грешка при внасяне на транзакции QIF в GnuCash. Вашите сметки са "
  16533 #~ "непроменени."
  16534 
  16535 #~ msgid "You must enter a Type for the commodity."
  16536 #~ msgstr "Трябва да въведете вид инвестиционна стока."
  16537 
  16538 #~ msgid "You must enter a name for the commodity."
  16539 #~ msgstr "Трябва да въведете име на инвестиционната стока."
  16540 
  16541 #~ msgid "You must enter an abbreviation for the commodity."
  16542 #~ msgstr "Трябва да въведете съкращение за инвестиционната стока."
  16543 
  16544 #~ msgid "Pick the commodity's exchange or listing (NASDAQ, NYSE, etc)."
  16545 #~ msgstr ""
  16546 #~ "Изберете курса за инвестиционната стока или котировка (NASDAQ, NYSE и "
  16547 #~ "др.)."
  16548 
  16549 #~ msgid ""
  16550 #~ "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\") or other unique abbreviation "
  16551 #~ "for the name."
  16552 #~ msgstr ""
  16553 #~ "Въвежда символа на ценната книга (като \"RHAT\") или друго уникално "
  16554 #~ "съкращение за името."
  16555 
  16556 #~ msgid "Click \"Next\" to accept the information and move on."
  16557 #~ msgstr "Щракнете върху \"Следващ\", за да приеме данните и да продължи."
  16558 
  16559 #~ msgid "Click \"Forward\" to check matchings for QIF categories. "
  16560 #~ msgstr ""
  16561 #~ "Натиснете \"Напред\", за да проверите съвпаденията за категориите QIF. "
  16562 
  16563 #~ msgid ""
  16564 #~ "Click \"Forward\" to enter information about stocks and mutual funds in "
  16565 #~ "the imported data."
  16566 #~ msgstr ""
  16567 #~ "Натиснете \"Напред\", за да въведете информация относно ценни книги и "
  16568 #~ "взаимни фондове във внесените данни."
  16569 
  16570 #~ msgid ""
  16571 #~ "Click \"Forward\" to enter information about the currency used in your "
  16572 #~ "QIF files."
  16573 #~ msgstr ""
  16574 #~ "Натиснете \"Напред\", за да въведете информация за валутата на Вашите "
  16575 #~ "файлове QIF."
  16576 
  16577 #~ msgid "Dup?"
  16578 #~ msgstr "Дубл?"
  16579 
  16580 #~ msgid "Enter the currency used for new accounts"
  16581 #~ msgstr "Въвеждане на валута за нови сметки"
  16582 
  16583 #~ msgid ""
  16584 #~ "If you are importing a QIF file downloaded from a bank or other financial "
  16585 #~ "institution, some of the information in the QIF file may duplicate "
  16586 #~ "information already in your GnuCash accounts.  GnuCash will try to detect "
  16587 #~ "duplicates of existing transactions.  \n"
  16588 #~ "\n"
  16589 #~ "On the next page, you will be asked to confirm that an existing "
  16590 #~ "transaction matches an imported transaction.  Imported transactions are "
  16591 #~ "shown on the left side of the page, and possible  matches for the "
  16592 #~ "selected left-hand transaction are shown  to the right.  There may be "
  16593 #~ "several old transactions that could match an imported transaction; you "
  16594 #~ "will be able to select the correct one by clicking in the \"Dup?\" column "
  16595 #~ "of the correct transaction.\n"
  16596 #~ "\n"
  16597 #~ "You can control the rules used by GnuCash to find duplicate transactions "
  16598 #~ "in the \"QIF Import\" section of the GnuCash Preferences dialog.\n"
  16599 #~ "\n"
  16600 #~ "Click \"Forward\" to find duplicate transactions. "
  16601 #~ msgstr ""
  16602 #~ "Ако внасяте файл QIF, свален от банка или друга финансова институция, "
  16603 #~ "част от информацията във файла може да се дублира с тази във Вашите "
  16604 #~ "сметки GnuCash.  GnuCash ще се опита да открие дубликатите на "
  16605 #~ "съществуващи транзакции.  \n"
  16606 #~ "\n"
  16607 #~ "На следващата страница ще се потърси Вашето потвърждение за съвпадение на "
  16608 #~ "съществуваща транзакция с внесена. Внесените транзакции се показват от "
  16609 #~ "лявата страна на страницата и възможните съвпадения за лявата транзакция "
  16610 #~ "се показват вдясно.  Може да има няколко стари транзакции, които съвпадат "
  16611 #~ "с внесената; ще можете да изберете правилната с щракване в колоната "
  16612 #~ "\"Дубл?\" на правилната транзакция.\n"
  16613 #~ "\n"
  16614 #~ "Можете да управлявате правилата на GnuCash за търсене на дублирани "
  16615 #~ "транзакции в раздела \"Внасяне на QIF\" в настройките на GnuCash.\n"
  16616 #~ "\n"
  16617 #~ "Натиснете \"Напред\", за да търсите дублирани транзакции. "
  16618 
  16619 #~ msgid "Imported transactions with duplicates"
  16620 #~ msgstr "Внесени транзакции с дубликати"
  16621 
  16622 #~ msgid ""
  16623 #~ "In the next pages, you will be asked to provide information about stocks, "
  16624 #~ "mutual funds, and other tradable commodities that appear in the QIF file"
  16625 #~ "(s) you are importing. GnuCash requires more information about tradable "
  16626 #~ "commodities than the QIF format can represent. \n"
  16627 #~ "\n"
  16628 #~ "Each stock, mutual fund, or other commodity must have a type, which is "
  16629 #~ "the exchange or listing that it is found on (NASDAQ, NYSE, US Mutual "
  16630 #~ "Funds, etc), a full name, and an abbreviation.\n"
  16631 #~ "\n"
  16632 #~ "Check to see if there is an existing Type that is appropriate; if not, "
  16633 #~ "you can enter a new Type name by hand in the box. Make sure that the "
  16634 #~ "abbreviation you enter matches the ticker symbol used for the commodity "
  16635 #~ "on the exchange or listing for its type."
  16636 #~ msgstr ""
  16637 #~ "На следващите страници ще трябва да въведете информация за ценни книги, "
  16638 #~ "взаимни фондове и други пазарни инвестиционни стоки, които се появяват "
  16639 #~ "във внесения файл(ове) QIF file(s). GnuCash изисква повече информация за "
  16640 #~ "пазарните инвестиционни стоки, отколкото форматът QIF може да "
  16641 #~ "представи. \n"
  16642 #~ "\n"
  16643 #~ "Всяка ценна книга, взаимен фонд или друга инвестиционна стока трябва да "
  16644 #~ "има вид, който е курсът или котировката (NASDAQ, NYSE, взаимни фондове US "
  16645 #~ "и др.), пълно име и съкращение.\n"
  16646 #~ "\n"
  16647 #~ "Отметнете, за да проверите дали съществува подходящ вид; ако не е, можете "
  16648 #~ "ръчно да въведете в кутията ново име на вид. Уверете се, че въведеното от "
  16649 #~ "Вас съкращение съвпада със символа на ценната книга в курса или "
  16650 #~ "котировката за неговия вид."
  16651 
  16652 #~ msgid "Match duplicate transactions"
  16653 #~ msgstr "Сверяване на двойните транзакции"
  16654 
  16655 #~ msgid "Margin Interest"
  16656 #~ msgstr "Процентен марж"
  16657 
  16658 #~ msgid "Commissions"
  16659 #~ msgstr "Комисиони"
  16660 
  16661 #~ msgid "Cap. gain (long)"
  16662 #~ msgstr "Капит. печалба (дълго)"
  16663 
  16664 #~ msgid "Cap. gain (mid)"
  16665 #~ msgstr "Капит. печалба (средно)"
  16666 
  16667 #~ msgid "Cap. gain (short)"
  16668 #~ msgstr "Капит. печалба (кратко)"
  16669 
  16670 #~ msgid "Cap Return"
  16671 #~ msgstr "Възвращаемост на капитала"
  16672 
  16673 #~ msgid "type:bank"
  16674 #~ msgstr "тип:банка"
  16675 
  16676 #~ msgid "type:cash"
  16677 #~ msgstr "type:в брой"
  16678 
  16679 #~ msgid "type:ccard"
  16680 #~ msgstr "type:кр.карта"
  16681 
  16682 #~ msgid "type:invst"
  16683 #~ msgstr "type:инв."
  16684 
  16685 #~ msgid "type:port"
  16686 #~ msgstr "type:порт."
  16687 
  16688 #~ msgid "type:oth a"
  16689 #~ msgstr "type:др. с."
  16690 
  16691 #~ msgid "type:oth l"
  16692 #~ msgstr "type:др. и."
  16693 
  16694 #~ msgid "type:class"
  16695 #~ msgstr "type:клас"
  16696 
  16697 #~ msgid "type:cat"
  16698 #~ msgstr "type:кат."
  16699 
  16700 #~ msgid "type:security"
  16701 #~ msgstr "type:ц.книга"
  16702 
  16703 #~ msgid "account"
  16704 #~ msgstr "сметка"
  16705 
  16706 #~ msgid "option:autoswitch"
  16707 #~ msgstr "option:авт.превключване"
  16708 
  16709 #~ msgid "clear:autoswitch"
  16710 #~ msgstr "clear:авт.превключване"
  16711 
  16712 #~ msgid "The Date format is ambiguous.  Please choose the correct format."
  16713 #~ msgstr "Форматът на датата е двусмислен.  Моля, изберете правилния формат."
  16714 
  16715 #~ msgid "Int"
  16716 #~ msgstr "Лихва"
  16717 
  16718 #~ msgid "ATM"
  16719 #~ msgstr "Банкомат"
  16720 
  16721 #~ msgid "Div"
  16722 #~ msgstr "Дивиденти"
  16723 
  16724 #~ msgid "Level of compression to use: 0 for none, 9 for highest."
  16725 #~ msgstr "Ниво на използвана компресия: 0 за нула, 9 за най-високо."
  16726 
  16727 #~ msgid ""
  16728 #~ "QOF can compress QSF XML files using gzip. Note that compression is not "
  16729 #~ "used when outputting to STDOUT."
  16730 #~ msgstr ""
  16731 #~ "QOF може да компресира файлове QSF XML с gzip. Забележете, че компресията "
  16732 #~ "не се използва при извеждане в STDOUT."
  16733 
  16734 #~ msgid "List of QSF map files to use for this session."
  16735 #~ msgstr "Списък с картови файлове QSF map за сесията."
  16736 
  16737 #~ msgid ""
  16738 #~ "QOF can convert objects within QSF XML files using a map of the changes "
  16739 #~ "required."
  16740 #~ msgstr ""
  16741 #~ "QOF може да конвертира обекти във файлове QSF XML като използва "
  16742 #~ "необходимата карта на промените."
  16743 
  16744 #~ msgid "String encoding to use when writing the XML file."
  16745 #~ msgstr "Кодировка на низ при записване във файл XML."
  16746 
  16747 #~ msgid ""
  16748 #~ "QSF defaults to UTF-8. Other encodings are supported by passing the "
  16749 #~ "string encoding in this option."
  16750 #~ msgstr ""
  16751 #~ "QSF стандартно е UTF-8. Другите кодировки се поддържат при предаване на "
  16752 #~ "кодировката на низа за този избор."
  16753 
  16754 #~ msgid "The electronic tax number of your business"
  16755 #~ msgstr "Електронният данъчен номер на вашия бизнес"
  16756 
  16757 #~ msgid "Tax Number"
  16758 #~ msgstr "Данъчен номер"
  16759 
  16760 #~ msgid "The file contains an unknown Action '%s'."
  16761 #~ msgstr "Файлът съдържа неизвестно действие '%s'."
  16762 
  16763 #~ msgid "Some transactions may be discarded."
  16764 #~ msgstr "Някои транзакции могат да бъдат отхвърлени."
  16765 
  16766 #~ msgid "Finding duplicate transactions..."
  16767 #~ msgstr "Намиране на дублирани транзакции..."
  16768 
  16769 #~ msgid "QIF import: Name conflict with another account."
  16770 #~ msgstr "Внасяне на QIF: Конфликт на името с друга сметка."
  16771 
  16772 #~ msgid "Importing transactions..."
  16773 #~ msgstr "Внасяне на транзакции..."
  16774 
  16775 #~ msgid "No commodities marked for quote retrieval."
  16776 #~ msgstr "Няма отбелязани инвестиционни стоки за извличане на котировка."
  16777 
  16778 #~ msgid "Unable to get quotes or diagnose the problem."
  16779 #~ msgstr "Невъзможност да получи котировки или да разпознае проблема."
  16780 
  16781 #~ msgid ""
  16782 #~ "You are missing some needed Perl libraries.\n"
  16783 #~ "Run 'gnc-fq-update' as root to install them."
  16784 #~ msgstr ""
  16785 #~ "Нямате някои от необходимите библиотеки на Perl.\n"
  16786 #~ "Изпълнете 'gnc-fq-update' като root, за да ги инсталирате."
  16787 
  16788 #~ msgid "There was a system error while retrieving the price quotes."
  16789 #~ msgstr "Възникна системна грешка при получаване на котировките."
  16790 
  16791 #~ msgid "There was an unknown error while retrieving the price quotes."
  16792 #~ msgstr "Възникна непозната грешка при получаване на котировките."
  16793 
  16794 #~ msgid "Unable to retrieve quotes for these items:"
  16795 #~ msgstr "Невъзможност да се получи котировка за следните единици:"
  16796 
  16797 #~ msgid "Continue using only the good quotes?"
  16798 #~ msgstr "Да продължи ли само с добрите котировки?"
  16799 
  16800 #~ msgid "Continuing with good quotes."
  16801 #~ msgstr "Продължава с добрите котировки."
  16802 
  16803 #~ msgid "Unable to create prices for these items:"
  16804 #~ msgstr "Невъзможност да се създадат цени за следните единици:"
  16805 
  16806 #~ msgid "Add remaining good quotes?"
  16807 #~ msgstr "Да добави ли оставащите добри котировки"
  16808 
  16809 #~ msgid "Adding remaining good quotes."
  16810 #~ msgstr "Добавя оставащите добри котировки."
  16811 
  16812 #~ msgid ""
  16813 #~ "A list of directories (strings) indicating where to look for html and "
  16814 #~ "parsed-html files. Each element must be a string representing a directory "
  16815 #~ "or a symbol where 'default expands to the default path, and 'current "
  16816 #~ "expands to the current value of the path."
  16817 #~ msgstr ""
  16818 #~ "Списък от папки (низове), указващи къде да се търси за файлове html и "
  16819 #~ "интерпретиран html. Всеки елемент трябва да представлява низ, представящ "
  16820 #~ "папка или символ, където 'стандартното е за стандартния път и 'текущото е "
  16821 #~ "за текущия път."
  16822 
  16823 #~ msgid "Book Options"
  16824 #~ msgstr "Варианти на книга"
  16825 
  16826 #~ msgid "Company Address"
  16827 #~ msgstr "Адрес на компания"
  16828 
  16829 #~ msgid "Company ID"
  16830 #~ msgstr "ID на компания"
  16831 
  16832 #~ msgid "Company Phone Number"
  16833 #~ msgstr "Телефон на фирма"
  16834 
  16835 #~ msgid "Company Fax Number"
  16836 #~ msgstr "Факс на компания"
  16837 
  16838 #~ msgid "Company Website URL"
  16839 #~ msgstr "Уебсайт на фирма URL"
  16840 
  16841 #~ msgid "Company Email Address"
  16842 #~ msgstr "Email на компания"
  16843 
  16844 #~ msgid "Company Contact Person"
  16845 #~ msgstr "Лице за контакт с компанията"
  16846 
  16847 #~ msgid "The name of your business"
  16848 #~ msgstr "Наименование на вашата дейност"
  16849 
  16850 #~ msgid "The address of your business"
  16851 #~ msgstr "Адрес на вашата дейност"
  16852 
  16853 #~ msgid "The contact person to print on invoices"
  16854 #~ msgstr "Лице за контакт за отпечатване върху фактури"
  16855 
  16856 #~ msgid "The phone number of your business"
  16857 #~ msgstr "Телефонен номер на вашата фирма"
  16858 
  16859 #~ msgid "The fax number of your business"
  16860 #~ msgstr "Номер на факс на вашата фирма"
  16861 
  16862 #~ msgid "The email address of your business"
  16863 #~ msgstr "E-mail на вашата фирма"
  16864 
  16865 #~ msgid "The URL address of your website"
  16866 #~ msgstr "URL-адрес на вашия уебсайт"
  16867 
  16868 #~ msgid "The ID for your company (eg 'Tax-ID: 00-000000)"
  16869 #~ msgstr "ID за вашата компания (напр. 'Данъчен ID: 00-000000)"
  16870 
  16871 #~ msgid "Default Customer TaxTable"
  16872 #~ msgstr "Стандартна данъчна таблица за клиенти"
  16873 
  16874 #~ msgid "The default tax table to apply to customers."
  16875 #~ msgstr "Стандартна данъчна таблица, приложима за клиенти."
  16876 
  16877 #~ msgid "Default Vendor TaxTable"
  16878 #~ msgstr "Стандартна данъчна таблица за доставчици"
  16879 
  16880 #~ msgid "The default tax table to apply to vendors."
  16881 #~ msgstr "Стандартната данъчна таблица, приложима за доставчици."
  16882 
  16883 #~ msgid "Fancy Date Format"
  16884 #~ msgstr "Украсен формат на дата"
  16885 
  16886 #~ msgid "The default date format used for fancy printed dates"
  16887 #~ msgstr "Стандартен формат на датата, използван за украсени дати"
  16888 
  16889 #~ msgid "Invoice Number"
  16890 #~ msgstr "Номер на фактура"
  16891 
  16892 #~ msgid "Charge Type"
  16893 #~ msgstr "Вид таксуване"
  16894 
  16895 #~ msgid "Taxable"
  16896 #~ msgstr "Облагаем"
  16897 
  16898 #~ msgid "Tax Amount"
  16899 #~ msgstr "Сума на данък"
  16900 
  16901 #~ msgid "T"
  16902 #~ msgstr "Д"
  16903 
  16904 #~ msgid "Display Columns"
  16905 #~ msgstr "Показване на колони"
  16906 
  16907 #~ msgid "Display the date?"
  16908 #~ msgstr "Показване датата?"
  16909 
  16910 #~ msgid "Display the description?"
  16911 #~ msgstr "Показване описанието?"
  16912 
  16913 #~ msgid "Display the action?"
  16914 #~ msgstr "Показване на действие?"
  16915 
  16916 #~ msgid "Display the quantity of items?"
  16917 #~ msgstr "Да покаже ли количеството елементи?"
  16918 
  16919 #~ msgid "Display the price per item?"
  16920 #~ msgstr "Да покаже ли цена за елемент?"
  16921 
  16922 #~ msgid "Display the entry's discount"
  16923 #~ msgstr "Показване отстъпката на перо"
  16924 
  16925 #~ msgid "Display the entry's taxable status"
  16926 #~ msgstr "Показване облагаемия статус на перото"
  16927 
  16928 #~ msgid "Display each entry's total total tax"
  16929 #~ msgstr "Да покаже данъчната сума за всяко перо"
  16930 
  16931 #~ msgid "Display the entry's value"
  16932 #~ msgstr "Показване стойността на перото"
  16933 
  16934 #~ msgid "Display"
  16935 #~ msgstr "Показване"
  16936 
  16937 #~ msgid "My Company"
  16938 #~ msgstr "Моята компания"
  16939 
  16940 #~ msgid "Display my company name and address?"
  16941 #~ msgstr "Показване името и адреса на моята компания?"
  16942 
  16943 #~ msgid "My Company ID"
  16944 #~ msgstr "ID на моята компания"
  16945 
  16946 #~ msgid "Display my company ID?"
  16947 #~ msgstr "Показване ID на моята компания?"
  16948 
  16949 #~ msgid "Display due date?"
  16950 #~ msgstr "Показване датата на падеж?"
  16951 
  16952 #~ msgid "Individual Taxes"
  16953 #~ msgstr "Отделни данъци"
  16954 
  16955 #~ msgid "Display all the individual taxes?"
  16956 #~ msgstr "Да покаже ли всички отделни данъци?"
  16957 
  16958 #~ msgid "Totals"
  16959 #~ msgstr "Общи суми"
  16960 
  16961 #~ msgid "Display the totals?"
  16962 #~ msgstr "Показване общите суми?"
  16963 
  16964 #~ msgid "Display the subtotals?"
  16965 #~ msgstr "Показване на междинните суми?"
  16966 
  16967 #~ msgid "References"
  16968 #~ msgstr "Указания"
  16969 
  16970 #~ msgid "Display the invoice references?"
  16971 #~ msgstr "Показване указанията на фактурата?"
  16972 
  16973 #~ msgid "Billing Terms"
  16974 #~ msgstr "Условия на плащане"
  16975 
  16976 #~ msgid "Display the invoice billing terms?"
  16977 #~ msgstr "Да покаже ли условията на плащане по фактурата?"
  16978 
  16979 #~ msgid "Display the billing id?"
  16980 #~ msgstr "Да покаже ли ID на осчетоводяване?"
  16981 
  16982 #~ msgid "Display the invoice notes?"
  16983 #~ msgstr "Показване бележките на фактурата?"
  16984 
  16985 #~ msgid "Payments"
  16986 #~ msgstr "Плащания"
  16987 
  16988 #~ msgid "Display the payments applied to this invoice?"
  16989 #~ msgstr "Да покаже ли плащанията към тази фактура?"
  16990 
  16991 #~ msgid "Invoice Width"
  16992 #~ msgstr "Широчина на фактура"
  16993 
  16994 #~ msgid "The minimum width of the invoice."
  16995 #~ msgstr "Минималната широчина на фактурата."
  16996 
  16997 #~ msgid "Text"
  16998 #~ msgstr "Текст"
  16999 
  17000 #~ msgid "Extra Notes"
  17001 #~ msgstr "Допълнителни бележки"
  17002 
  17003 #~ msgid "Extra notes to put on the invoice (simple HTML is accepted)"
  17004 #~ msgstr ""
  17005 #~ "Допълнителни бележки за добавяне във фактурата (приема се обикновен HTML)"
  17006 
  17007 #~ msgid "Thank you for your patronage"
  17008 #~ msgstr "Благодарим за Вашата подкрепа"
  17009 
  17010 #~ msgid "Today Date Format"
  17011 #~ msgstr "Формат на днешна дата"
  17012 
  17013 #~ msgid "The format for the date->string conversion for today's date."
  17014 #~ msgstr "Форматът за датата->за днешна дата"
  17015 
  17016 #~ msgid "Payment, thank you"
  17017 #~ msgstr "Плащане, благодарим"
  17018 
  17019 #~ msgid "Amount Due"
  17020 #~ msgstr "Дължима сума"
  17021 
  17022 #~ msgid "REF"
  17023 #~ msgstr "REF"
  17024 
  17025 #~ msgid "%s #%d"
  17026 #~ msgstr "%s #%d"
  17027 
  17028 #~ msgid "Invoice #%d"
  17029 #~ msgstr "Фактура №%d"
  17030 
  17031 #~ msgid "INVOICE NOT POSTED"
  17032 #~ msgstr "ФАКТУРАТА НЕ Е ИЗДАДЕНА"
  17033 
  17034 #~ msgid "Easy Invoice"
  17035 #~ msgstr "Опростена фактура"
  17036 
  17037 #~ msgid "0-30 days"
  17038 #~ msgstr "0-30 дни"
  17039 
  17040 #~ msgid "31-60 days"
  17041 #~ msgstr "31-60 дни"
  17042 
  17043 #~ msgid "61-90 days"
  17044 #~ msgstr "61-90 дни"
  17045 
  17046 #~ msgid "91+ days"
  17047 #~ msgstr "91+дни"
  17048 
  17049 #~ msgid "Total Credit"
  17050 #~ msgstr "Общо кредит"
  17051 
  17052 #~ msgid "Total Due"
  17053 #~ msgstr "Общо в падеж"
  17054 
  17055 #~ msgid "The account to search for transactions"
  17056 #~ msgstr "Сметката за търсене на транзакции"
  17057 
  17058 #~ msgid "From"
  17059 #~ msgstr "От"
  17060 
  17061 #~ msgid "Display the transaction date?"
  17062 #~ msgstr "Показване датата на транзакцията?"
  17063 
  17064 #~ msgid "Display the transaction reference?"
  17065 #~ msgstr "Показване указанието за транзакцията?"
  17066 
  17067 #~ msgid "Display the transaction type?"
  17068 #~ msgstr "Показване вида транзакция?"
  17069 
  17070 #~ msgid "Display the transaction description?"
  17071 #~ msgstr "Показване описанието на транзакцията?"
  17072 
  17073 #~ msgid "Report:"
  17074 #~ msgstr "Отчет:"
  17075 
  17076 #~ msgid ""
  17077 #~ "No valid account selected.  Click on the Options button and select the "
  17078 #~ "account to use."
  17079 #~ msgstr ""
  17080 #~ "Не е избрана валидна сметка. Натиснете бутона \"Параметри\" и изберете "
  17081 #~ "сметката за използване."
  17082 
  17083 #~ msgid ""
  17084 #~ "No valid %s selected.  Click on the Options button to select a company."
  17085 #~ msgstr ""
  17086 #~ "Не е избрана валидна %s.  Натиснете бутона \"Параметри\", за да изберете "
  17087 #~ "компания."
  17088 
  17089 #~ msgid "Customer Report"
  17090 #~ msgstr "Отчет за клиенти"
  17091 
  17092 #~ msgid "Vendor Report"
  17093 #~ msgstr "Отчет за доставчици"
  17094 
  17095 #~ msgid "Employee Report"
  17096 #~ msgstr "Отчет за служители"
  17097 
  17098 #~ msgid "Sort By"
  17099 #~ msgstr "Сортиране по"
  17100 
  17101 #~ msgid "Sort Order"
  17102 #~ msgstr "Ред на сортиране"
  17103 
  17104 #~ msgid "Report's currency"
  17105 #~ msgstr "Валута на отчета"
  17106 
  17107 #~ msgid "Price Source"
  17108 #~ msgstr "Източник на котировки"
  17109 
  17110 #~ msgid "Show Multi-currency Totals?"
  17111 #~ msgstr "Да покаже ли многовалутните суми"
  17112 
  17113 #~ msgid "Show zero balance items?"
  17114 #~ msgstr "Да покаже ли елементите с нулево салдо?"
  17115 
  17116 #~ msgid ""
  17117 #~ "Transactions relating to '%s' contain more than one currency.  This "
  17118 #~ "report is not designed to cope with this possibility."
  17119 #~ msgstr ""
  17120 #~ "Отнасящите се до '%s' транзакции съдържат повече от една валута. Отчетът "
  17121 #~ "не е създаден да управлява тази възможност."
  17122 
  17123 #~ msgid "Sort companys by"
  17124 #~ msgstr "Сортиране на компании по"
  17125 
  17126 #~ msgid "Name of the company"
  17127 #~ msgstr "Име на компанията"
  17128 
  17129 #~ msgid "Total Owed"
  17130 #~ msgstr "Общо дължими"
  17131 
  17132 #~ msgid "Total amount owed to/from Company"
  17133 #~ msgstr "Обща сума, дължима на/от компания"
  17134 
  17135 #~ msgid "Bracket Total Owed"
  17136 #~ msgstr "Общо дължими за периода"
  17137 
  17138 #~ msgid "Amount owed in oldest bracket - if same go to next oldest"
  17139 #~ msgstr ""
  17140 #~ "Сума, дължима в най-стар интервал - ако е същият, се показва следващият "
  17141 #~ "най-стар"
  17142 
  17143 #~ msgid "Sort order"
  17144 #~ msgstr "Ред на сортиране"
  17145 
  17146 #~ msgid "Increasing"
  17147 #~ msgstr "Увеличаващ"
  17148 
  17149 #~ msgid "0 -> $999,999.99, A->Z"
  17150 #~ msgstr "0 -> $999,999.99, A->Z"
  17151 
  17152 #~ msgid "Decreasing"
  17153 #~ msgstr "Намаляващ"
  17154 
  17155 #~ msgid "$999,999.99 -> $0, Z->A"
  17156 #~ msgstr "$999,999.99 -> $0, Z->A"
  17157 
  17158 #~ msgid ""
  17159 #~ "Show multi-currency totals.  If not selected, convert all totals to "
  17160 #~ "report currency"
  17161 #~ msgstr ""
  17162 #~ "Показване на многовалутни общи суми.  Ако не е избрано, ще преобразува "
  17163 #~ "всички суми във валутата на отчета "
  17164 
  17165 #~ msgid "Show all vendors/customers even if they have a zero balance."
  17166 #~ msgstr ""
  17167 #~ "Показване на всички доставчици/клиенти, дори и да имат нулево салдо."
  17168 
  17169 #~ msgid "Payable Account"
  17170 #~ msgstr "Payable Account"
  17171 
  17172 #~ msgid "The payable account you wish to examine"
  17173 #~ msgstr "Разчетната сметка, която искате да проверите"
  17174 
  17175 #~ msgid "Payable Aging"
  17176 #~ msgstr "Възраст на задълженията"
  17177 
  17178 #~ msgid "Minimum # of entries"
  17179 #~ msgstr "Минимален брой пера"
  17180 
  17181 #~ msgid "The minimum number of invoice entries to display. (-1)"
  17182 #~ msgstr "Минималният брой пера за показване във фактура. (-1)"
  17183 
  17184 #~ msgid "Extra notes to put on the invoice"
  17185 #~ msgstr "Допълнителни бележки за поставяне към фактурата."
  17186 
  17187 #~ msgid "Payable to"
  17188 #~ msgstr "Платим на"
  17189 
  17190 #~ msgid "Display the Payable to: information"
  17191 #~ msgstr "Показване на \"Платим на\": информация"
  17192 
  17193 #~ msgid "Payable to string"
  17194 #~ msgstr "Низ за \"Платим на\""
  17195 
  17196 #~ msgid "The phrase for specifying to whom payments should be made"
  17197 #~ msgstr "Израз за определяне на кого да се плати"
  17198 
  17199 #~ msgid "Make all cheques Payable to"
  17200 #~ msgstr "Всички чекове стават Платими на"
  17201 
  17202 #~ msgid "Company contact"
  17203 #~ msgstr "Лице за контакт с компанията"
  17204 
  17205 #~ msgid "Display the Company contact information"
  17206 #~ msgstr "Показване на информацията за контакт с компанията"
  17207 
  17208 #~ msgid "Company contact string"
  17209 #~ msgstr "Низ за контактно лице с компанията"
  17210 
  17211 #~ msgid "The phrase used to introduce the company contact"
  17212 #~ msgstr "Представящо изречение за лицето за контакт"
  17213 
  17214 #~ msgid "Direct all inquiries to"
  17215 #~ msgstr "Всички запитвания към"
  17216 
  17217 #~ msgid "INVOICE"
  17218 #~ msgstr "ФАКТУРА"
  17219 
  17220 #~ msgid "Phone:"
  17221 #~ msgstr "Тел.:"
  17222 
  17223 #~ msgid "Fax:"
  17224 #~ msgstr "Факс:"
  17225 
  17226 #~ msgid "Web:"
  17227 #~ msgstr "Интернет:"
  17228 
  17229 #~ msgid "Invoice&nbsp;#&nbsp;%d"
  17230 #~ msgstr "Фактура&nbsp;#&nbsp;%d"
  17231 
  17232 #~ msgid "Invoice&nbsp;Date"
  17233 #~ msgstr "Фактура&nbsp;Дата"
  17234 
  17235 #~ msgid "Due&nbsp;Date"
  17236 #~ msgstr "Дължима&nbsp;Дата"
  17237 
  17238 #~ msgid "<br>Invoice&nbsp;in&nbsp;progress...."
  17239 #~ msgstr "<br>Фактура&nbsp;в&nbsp;обработка...."
  17240 
  17241 #~ msgid "Fancy Invoice"
  17242 #~ msgstr "Украсена фактура"
  17243 
  17244 #~ msgid "Receivables Account"
  17245 #~ msgstr "Сметка разчети с клиенти"
  17246 
  17247 #~ msgid "The receivables account you wish to examine"
  17248 #~ msgstr "Сметката за вземания, която искате да проверите"
  17249 
  17250 #~ msgid "Receivable Aging"
  17251 #~ msgstr "Възраст на вземанията"
  17252 
  17253 #~ msgid "Invoice Date"
  17254 #~ msgstr "Дата на фактура"
  17255 
  17256 #~ msgid "Invoice in progress...."
  17257 #~ msgstr "Фактурата се обработва..."
  17258 
  17259 #~ msgid "Printable Invoice"
  17260 #~ msgstr "Печатаема фактура"
  17261 
  17262 #~ msgid "Closing Entries"
  17263 #~ msgstr "Приключващи записи"
  17264 
  17265 #~ msgid "Adjusting Entries"
  17266 #~ msgstr "Изравнителни записи"
  17267 
  17268 #~ msgid "Can't save style sheet"
  17269 #~ msgstr "Не може да се съхрани таблицата със стилове"
  17270 
  17271 #~ msgid "Assets"
  17272 #~ msgstr "Авоари"
  17273 
  17274 #~ msgid "Liabilities"
  17275 #~ msgstr "Задължения"
  17276 
  17277 #~ msgid "Stocks"
  17278 #~ msgstr "Ценни книжа"
  17279 
  17280 #~ msgid "Mutual Funds"
  17281 #~ msgstr "Взаимни фондове"
  17282 
  17283 #~ msgid "Currencies"
  17284 #~ msgstr "Валути"
  17285 
  17286 #~ msgid "Expenses"
  17287 #~ msgstr "Разходи"
  17288 
  17289 #~ msgid "Equities"
  17290 #~ msgstr "Капитали"
  17291 
  17292 #~ msgid "Checking"
  17293 #~ msgstr "Текуща сметка"
  17294 
  17295 #~ msgid "Savings"
  17296 #~ msgstr "Спестявания"
  17297 
  17298 #~ msgid "Money Market"
  17299 #~ msgstr "Валутен пазар"
  17300 
  17301 #~ msgid "Accounts Receivable"
  17302 #~ msgstr "Разчети с клиенти"
  17303 
  17304 #~ msgid "Accounts Payable"
  17305 #~ msgstr "Разчети с доставчици"
  17306 
  17307 #~ msgid "Credit Lines"
  17308 #~ msgstr "Кредитни линии"
  17309 
  17310 #~ msgid "Building '%s' report ..."
  17311 #~ msgstr "Създаване на отчет '%s' ..."
  17312 
  17313 #~ msgid "Rendering '%s' report ..."
  17314 #~ msgstr "Изчисляване на отчет '%s' ..."
  17315 
  17316 #~ msgid "Select a date to report on"
  17317 #~ msgstr "Избор на дата за отчитане"
  17318 
  17319 #~ msgid "End of reporting period"
  17320 #~ msgstr "Край на отчетен период"
  17321 
  17322 #~ msgid "The amount of time between data points"
  17323 #~ msgstr "Сумарното време между датите "
  17324 
  17325 #~ msgid "Week"
  17326 #~ msgstr "Седмица"
  17327 
  17328 #~ msgid "2Week"
  17329 #~ msgstr "2седмици"
  17330 
  17331 #~ msgid "Two Weeks"
  17332 #~ msgstr "Две седмици"
  17333 
  17334 #~ msgid "Quarter"
  17335 #~ msgstr "Тримесечие"
  17336 
  17337 #~ msgid "Half Year"
  17338 #~ msgstr "Полугодие"
  17339 
  17340 #~ msgid "Year"
  17341 #~ msgstr "Година"
  17342 
  17343 #~ msgid "All"
  17344 #~ msgstr "Всички"
  17345 
  17346 #~ msgid "All accounts"
  17347 #~ msgstr "Всички сметки"
  17348 
  17349 #~ msgid "Top-level"
  17350 #~ msgstr "Главно ниво"
  17351 
  17352 #~ msgid "Second-level"
  17353 #~ msgstr "Второ ниво"
  17354 
  17355 #~ msgid "Third-level"
  17356 #~ msgstr "Трето ниво"
  17357 
  17358 #~ msgid "Fourth-level"
  17359 #~ msgstr "Четвърто ниво"
  17360 
  17361 #~ msgid "Sixth-level"
  17362 #~ msgstr "Шесто ниво"
  17363 
  17364 #~ msgid "Show accounts to this depth, overriding any other option."
  17365 #~ msgstr "Показва сметките до тази степен, отхвърляйки другите избори."
  17366 
  17367 #~ msgid ""
  17368 #~ "Override account-selection and show sub-accounts of all selected accounts?"
  17369 #~ msgstr ""
  17370 #~ "Да отхвърли ли избора на сметка и да покаже подсметките на избраните "
  17371 #~ "сметки?"
  17372 
  17373 #~ msgid "Report on these accounts, if display depth allows."
  17374 #~ msgstr "Отчита тези сметки, ако степента на показване го позволява."
  17375 
  17376 #~ msgid "Include sub-account balances in printed balance?"
  17377 #~ msgstr "Да включи ли салдата на подсметките в отпечатания баланс?"
  17378 
  17379 #~ msgid "Group the accounts in main categories?"
  17380 #~ msgstr "Да групира ли сметките в главни категории?"
  17381 
  17382 #~ msgid "Select the currency to display the values of this report in."
  17383 #~ msgstr "Избира валутата, за да покаже стойностите в отчета."
  17384 
  17385 #~ msgid "Display the account's foreign currency amount?"
  17386 #~ msgstr "Да покаже ли сумата в чуждестранна валута на сметката?"
  17387 
  17388 #~ msgid "The source of price information"
  17389 #~ msgstr "Източникът на информация за цена"
  17390 
  17391 #~ msgid "Weighted Average"
  17392 #~ msgstr "Средна претеглена"
  17393 
  17394 #~ msgid "The weighted average of all currency transactions of the past"
  17395 #~ msgstr "Претеглената средна на всички валутни транзакции в миналото"
  17396 
  17397 #~ msgid "Most recent"
  17398 #~ msgstr "Последен"
  17399 
  17400 #~ msgid "The most recent recorded price"
  17401 #~ msgstr "Последната записана цена"
  17402 
  17403 #~ msgid "The price recorded nearest in time to the report date"
  17404 #~ msgstr "Цената, записана най-скоро до датата на отчета"
  17405 
  17406 #~ msgid "Width of plot in pixels."
  17407 #~ msgstr "Широчина на диаграмата в пиксели."
  17408 
  17409 #~ msgid "Height of plot in pixels."
  17410 #~ msgstr "Височина на диаграмата в пиксели."
  17411 
  17412 #~ msgid "Choose the marker for each data point."
  17413 #~ msgstr "Избира указателя за всяка дата."
  17414 
  17415 #~ msgid "Circle"
  17416 #~ msgstr "Кръг"
  17417 
  17418 #~ msgid "Cross"
  17419 #~ msgstr "Кръст"
  17420 
  17421 #~ msgid "Square"
  17422 #~ msgstr "Квадрат"
  17423 
  17424 #~ msgid "Asterisk"
  17425 #~ msgstr "Звезда"
  17426 
  17427 #~ msgid "Filled circle"
  17428 #~ msgstr "Запълнен кръг"
  17429 
  17430 #~ msgid "Circle filled with color"
  17431 #~ msgstr "Оцветен кръг"
  17432 
  17433 #~ msgid "Filled square"
  17434 #~ msgstr "Запълнен квадрат"
  17435 
  17436 #~ msgid "Square filled with color"
  17437 #~ msgstr "Оцветен квадрат"
  17438 
  17439 #~ msgid "Choose the method for sorting accounts."
  17440 #~ msgstr "Избира метода за сортиране на сметки."
  17441 
  17442 #~ msgid "Alphabetical by account code"
  17443 #~ msgstr "В азбучен ред по код на сметка"
  17444 
  17445 #~ msgid "Alphabetical"
  17446 #~ msgstr "Азбучно"
  17447 
  17448 #~ msgid "Alphabetical by account name"
  17449 #~ msgstr "В азбучен ред по име на сметка"
  17450 
  17451 #~ msgid "By amount, largest to smallest"
  17452 #~ msgstr "По сума, от най-голяма до най-малка"
  17453 
  17454 #~ msgid "How to show the balances of parent accounts"
  17455 #~ msgstr "Как да се показват салдата на основните сметки"
  17456 
  17457 #~ msgid "Account Balance"
  17458 #~ msgstr "Салдо на сметка"
  17459 
  17460 #~ msgid ""
  17461 #~ "Show only the balance in the parent account, excluding any subaccounts"
  17462 #~ msgstr "Да се показва само салдото в основна сметка без подсметките"
  17463 
  17464 #~ msgid ""
  17465 #~ "Calculate the subtotal for this parent account and all of its "
  17466 #~ "subaccounts, and show this as the parent account balance"
  17467 #~ msgstr ""
  17468 #~ "Да се изчисли междинната сума за основна сметка и всички нейни подсметки"
  17469 
  17470 #~ msgid "Do not show"
  17471 #~ msgstr "Да не показва"
  17472 
  17473 #~ msgid "Do not show any balances of parent accounts"
  17474 #~ msgstr "Да не се показват салдата на основните сметки"
  17475 
  17476 #~ msgid "How to show account subtotals for parent accounts"
  17477 #~ msgstr "Как да се покажат междинните суми на основните сметки"
  17478 
  17479 #~ msgid "Show subtotals"
  17480 #~ msgstr "Да показва междинни суми"
  17481 
  17482 #~ msgid "Show subtotals for selected parent accounts which have subaccounts"
  17483 #~ msgstr "Показване междинните суми на избраните основни сметки с подсметки"
  17484 
  17485 #~ msgid "Do not show any subtotals for parent accounts"
  17486 #~ msgstr "Да не се показват междинни суми за основните сметки"
  17487 
  17488 #~ msgid "Text book style (experimental)"
  17489 #~ msgstr "Стил на книгата (експериментално)"
  17490 
  17491 #~ msgid ""
  17492 #~ "Show parent account subtotals, indented per accounting text book practice "
  17493 #~ "(experimental)"
  17494 #~ msgstr ""
  17495 #~ "Да се показват междинните суми според стила на счетоводната книга "
  17496 #~ "(експериментално)"
  17497 
  17498 #~ msgid "_Assets & Liabilities"
  17499 #~ msgstr "_Авоари и задължения"
  17500 
  17501 #~ msgid "_Income & Expense"
  17502 #~ msgstr "_Приходи и разходи"
  17503 
  17504 #~ msgid "_Taxes"
  17505 #~ msgstr "_Данъци"
  17506 
  17507 #~ msgid "_Sample & Custom"
  17508 #~ msgstr "_Мостра и потребителски"
  17509 
  17510 #~ msgid "_Custom"
  17511 #~ msgstr "П_отребителски"
  17512 
  17513 #~ msgid "Report name"
  17514 #~ msgstr "Име на отчет"
  17515 
  17516 #~ msgid ""
  17517 #~ "A custom report with this name already exists. Either rename the report "
  17518 #~ "to store it with a different name, or edit your saved-reports file and "
  17519 #~ "delete the section with the following name: "
  17520 #~ msgstr ""
  17521 #~ "Вече съществува потребителски отчет с това име. Или преименувайте отчета, "
  17522 #~ "за да го съхраните с друго име, или редактирайте файла със запазени "
  17523 #~ "отчети и изтрийте раздела със следното име: "
  17524 
  17525 #~ msgid "Enter a descriptive name for this report"
  17526 #~ msgstr "Въведете описателно име за този отчет"
  17527 
  17528 #~ msgid "Stylesheet"
  17529 #~ msgstr "Стилова таблица"
  17530 
  17531 #~ msgid "Select a stylesheet for the report."
  17532 #~ msgstr "Избиране на стиловата таблица за отчета"
  17533 
  17534 #~ msgid " Stylesheet"
  17535 #~ msgstr " Стилова таблица"
  17536 
  17537 #~ msgid "Account name"
  17538 #~ msgstr "Име на сметка"
  17539 
  17540 #~ msgid "Exchange rate"
  17541 #~ msgstr "Валутен курс"
  17542 
  17543 #~ msgid "Exchange rates"
  17544 #~ msgstr "Валутни курсове"
  17545 
  17546 #~ msgid "This report requires you to specify certain report options."
  17547 #~ msgstr "Този отчет изисква да уточните някои възможности за отчитане."
  17548 
  17549 #~ msgid "This report requires accounts to be selected."
  17550 #~ msgstr "Отчетът изисква да се изберат сметки."
  17551 
  17552 #~ msgid "No data"
  17553 #~ msgstr "Няма данни"
  17554 
  17555 #~ msgid ""
  17556 #~ "The selected accounts contain no data/transactions (or only zeroes) for "
  17557 #~ "the selected time period"
  17558 #~ msgstr ""
  17559 #~ "Избраните сметки не съдържат данни/транзакции (или само нули) за избрания "
  17560 #~ "период"
  17561 
  17562 #~ msgid "Background Color"
  17563 #~ msgstr "Цвят на фон"
  17564 
  17565 #~ msgid "Background color for reports."
  17566 #~ msgstr "Фонов цвят за отчети."
  17567 
  17568 #~ msgid "Background Pixmap"
  17569 #~ msgstr "Фон на пикселно изображение"
  17570 
  17571 #~ msgid "Background tile for reports."
  17572 #~ msgstr "Мозаичен фон за отчети."
  17573 
  17574 #~ msgid "Enable Links"
  17575 #~ msgstr "Включване на връзки"
  17576 
  17577 #~ msgid "Enable hyperlinks in reports."
  17578 #~ msgstr "Включва хипервръзки в отчетите."
  17579 
  17580 #~ msgid "Tables"
  17581 #~ msgstr "Таблици"
  17582 
  17583 #~ msgid "Table cell spacing"
  17584 #~ msgstr "Разряд в таблична клетка"
  17585 
  17586 #~ msgid "Space between table cells"
  17587 #~ msgstr "Разстояние между табличните клетки"
  17588 
  17589 #~ msgid "Table cell padding"
  17590 #~ msgstr "Запълване на таблична клетка"
  17591 
  17592 #~ msgid "Table border width"
  17593 #~ msgstr "Ширина на табличната рамка"
  17594 
  17595 #~ msgid "Bevel depth on tables"
  17596 #~ msgstr "Скосяване на таблиците"
  17597 
  17598 #~ msgid "Plain"
  17599 #~ msgstr "Семпъл"
  17600 
  17601 #~ msgid "Preparer"
  17602 #~ msgstr "Изготвил"
  17603 
  17604 #~ msgid "Name of person preparing the report"
  17605 #~ msgstr "Име на лицето, изготвило отчета"
  17606 
  17607 #~ msgid "Prepared for"
  17608 #~ msgstr "Изготвен за"
  17609 
  17610 #~ msgid "Name of organization or company prepared for"
  17611 #~ msgstr "Име на организацията или компанията, за която е подготвен"
  17612 
  17613 #~ msgid "Show preparer info"
  17614 #~ msgstr "Показване информация за изготвилия"
  17615 
  17616 #~ msgid "Name of organization or company"
  17617 #~ msgstr "Име на организация или компания"
  17618 
  17619 #~ msgid "Enable hyperlinks in reports"
  17620 #~ msgstr "Включване на хипервръзки в отчети"
  17621 
  17622 #~ msgid "Images"
  17623 #~ msgstr "Картинки"
  17624 
  17625 #~ msgid "Background Tile"
  17626 #~ msgstr "Мозаичен фон"
  17627 
  17628 #~ msgid "Heading Banner"
  17629 #~ msgstr "Надпис на заглавието"
  17630 
  17631 #~ msgid "Banner for top of report."
  17632 #~ msgstr "Надпис за заглавието на отчета."
  17633 
  17634 #~ msgid "Heading Alignment"
  17635 #~ msgstr "Подравняване на заглавие"
  17636 
  17637 #~ msgid "Align the banner to the left"
  17638 #~ msgstr "Подравняване надписа наляво"
  17639 
  17640 #~ msgid "Center"
  17641 #~ msgstr "Централно"
  17642 
  17643 #~ msgid "Align the banner in the center"
  17644 #~ msgstr "Подравняване надписа в средата"
  17645 
  17646 #~ msgid "Align the banner to the right"
  17647 #~ msgstr "Подравняване надписа надясно"
  17648 
  17649 #~ msgid "Logo"
  17650 #~ msgstr "Лого"
  17651 
  17652 #~ msgid "Company logo image."
  17653 #~ msgstr "Лого на компанията."
  17654 
  17655 #~ msgid "Colors"
  17656 #~ msgstr "Цветове"
  17657 
  17658 #~ msgid "General background color for report."
  17659 #~ msgstr "Основен фонов цвят за отчет."
  17660 
  17661 #~ msgid "Text Color"
  17662 #~ msgstr "Цвят на текста"
  17663 
  17664 #~ msgid "Normal body text color."
  17665 #~ msgstr "Обичаен цвят на основния текст."
  17666 
  17667 #~ msgid "Link Color"
  17668 #~ msgstr "Цвят на връзката"
  17669 
  17670 #~ msgid "Link text color."
  17671 #~ msgstr "Цвят на текста на връзката."
  17672 
  17673 #~ msgid "Table Cell Color"
  17674 #~ msgstr "Цвят на клетката в таблицата"
  17675 
  17676 #~ msgid "Default background for table cells."
  17677 #~ msgstr "Стандартен фон за табличните клетки."
  17678 
  17679 #~ msgid "Alternate Table Cell Color"
  17680 #~ msgstr "Сменящ се цвят на клетка"
  17681 
  17682 #~ msgid "Default alternate background for table cells."
  17683 #~ msgstr "Стандартен фонов цвят на клетките."
  17684 
  17685 #~ msgid "Subheading/Subtotal Cell Color"
  17686 #~ msgstr "Цвят за подзаглавие/междинна сума"
  17687 
  17688 #~ msgid "Default color for subtotal rows."
  17689 #~ msgstr "Стандартен цвят за редовете с междинни суми."
  17690 
  17691 #~ msgid "Sub-subheading/total Cell Color"
  17692 #~ msgstr "Цвят на клетка за междинно подзаглавие/сума"
  17693 
  17694 #~ msgid "Color for subsubtotals"
  17695 #~ msgstr "Цвят за междинните суми"
  17696 
  17697 #~ msgid "Grand Total Cell Color"
  17698 #~ msgstr "Цвят на клетка за обща сума"
  17699 
  17700 #~ msgid "Color for grand totals"
  17701 #~ msgstr "Цвят за обща сума"
  17702 
  17703 #~ msgid "Prepared by: "
  17704 #~ msgstr "Изготвен от: "
  17705 
  17706 #~ msgid "Prepared for: "
  17707 #~ msgstr "Изготвен за: "
  17708 
  17709 #~ msgid "Fancy"
  17710 #~ msgstr "Украсен"
  17711 
  17712 #~ msgid "Technicolor"
  17713 #~ msgstr "Ярък"
  17714 
  17715 #~ msgid "Easy"
  17716 #~ msgstr "Семпъл"
  17717 
  17718 #~ msgid "Welcome to GnuCash"
  17719 #~ msgstr "Добре дошли в GnuCash"
  17720 
  17721 #~ msgid "Welcome to GnuCash 2.0!"
  17722 #~ msgstr "Добре дошли при GnuCash 2.0!"
  17723 
  17724 #~ msgid "GnuCash 2.0 has lots of nice features. Here are a few."
  17725 #~ msgstr ""
  17726 #~ "GnuCash 2.0 разполага с множество удобни свойства. Тук следват няколко."
  17727 
  17728 #~ msgid "Hello, World!"
  17729 #~ msgstr "Hello, World!"
  17730 
  17731 #~ msgid "Boolean Option"
  17732 #~ msgstr "Булев избор"
  17733 
  17734 #~ msgid "This is a boolean option."
  17735 #~ msgstr "Това и избор на булев израз"
  17736 
  17737 #~ msgid "Multi Choice Option"
  17738 #~ msgstr "Многовариантен избор"
  17739 
  17740 #~ msgid "This is a multi choice option."
  17741 #~ msgstr "Това е многовариантен избор."
  17742 
  17743 #~ msgid "First Option"
  17744 #~ msgstr "Първи избор"
  17745 
  17746 #~ msgid "Help for first option"
  17747 #~ msgstr "Помощ за първия избор"
  17748 
  17749 #~ msgid "Second Option"
  17750 #~ msgstr "Втори избор"
  17751 
  17752 #~ msgid "Help for second option"
  17753 #~ msgstr "Помощ за втория избор"
  17754 
  17755 #~ msgid "Third Option"
  17756 #~ msgstr "Трети избор"
  17757 
  17758 #~ msgid "Help for third option"
  17759 #~ msgstr "Помощ за третия избор"
  17760 
  17761 #~ msgid "Fourth Options"
  17762 #~ msgstr "Четвърти избор"
  17763 
  17764 #~ msgid "The fourth option rules!"
  17765 #~ msgstr "Четвъртият избор решава!"
  17766 
  17767 #~ msgid "String Option"
  17768 #~ msgstr "Избор на низ"
  17769 
  17770 #~ msgid "This is a string option"
  17771 #~ msgstr "Това е избор на низ"
  17772 
  17773 #~ msgid "Hello, World"
  17774 #~ msgstr "Hello, World"
  17775 
  17776 #~ msgid "Just a Date Option"
  17777 #~ msgstr "Само избор на дата"
  17778 
  17779 #~ msgid "This is a date option"
  17780 #~ msgstr "Това е избор на дата"
  17781 
  17782 #~ msgid "Time and Date Option"
  17783 #~ msgstr "Избор на дата и час"
  17784 
  17785 #~ msgid "This is a date option with time"
  17786 #~ msgstr "Това е избор на дата с час"
  17787 
  17788 #~ msgid "Combo Date Option"
  17789 #~ msgstr "Избор на комбинирана дата"
  17790 
  17791 #~ msgid "This is a combination date option"
  17792 #~ msgstr "Това е избор на комбинирана дата"
  17793 
  17794 #~ msgid "Relative Date Option"
  17795 #~ msgstr "Избор на сравнителна дата"
  17796 
  17797 #~ msgid "This is a relative date option"
  17798 #~ msgstr "Това е избор на сравнителна дата"
  17799 
  17800 #~ msgid "Number Option"
  17801 #~ msgstr "Избор на номер"
  17802 
  17803 #~ msgid "This is a number option."
  17804 #~ msgstr "Това и числен избор."
  17805 
  17806 #~ msgid "This is a color option"
  17807 #~ msgstr "Това е избор на цвят"
  17808 
  17809 #~ msgid "Hello Again"
  17810 #~ msgstr "Здравейте отново"
  17811 
  17812 #~ msgid "An account list option"
  17813 #~ msgstr "Избор на списък от сметки"
  17814 
  17815 #~ msgid "This is an account list option"
  17816 #~ msgstr "Това е избор на списък със сметки"
  17817 
  17818 #~ msgid "A list option"
  17819 #~ msgstr "Избор на списък"
  17820 
  17821 #~ msgid "This is a list option"
  17822 #~ msgstr "Това е избор на списък"
  17823 
  17824 #~ msgid "The Good"
  17825 #~ msgstr "Добрият"
  17826 
  17827 #~ msgid "Good option"
  17828 #~ msgstr "Избор за Добрия"
  17829 
  17830 #~ msgid "The Bad"
  17831 #~ msgstr "Лошият"
  17832 
  17833 #~ msgid "Bad option"
  17834 #~ msgstr "Избор на Лошия"
  17835 
  17836 #~ msgid "The Ugly"
  17837 #~ msgstr "Злият"
  17838 
  17839 #~ msgid "Ugly option"
  17840 #~ msgstr "Избор на Злия"
  17841 
  17842 #~ msgid "Testing"
  17843 #~ msgstr "Проба"
  17844 
  17845 #~ msgid "Crash the report"
  17846 #~ msgstr "Сриване на отчета"
  17847 
  17848 #~ msgid ""
  17849 #~ "This is for testing. Your reports probably shouldn't have an option like "
  17850 #~ "this."
  17851 #~ msgstr "Това е проба. Вероятно Вашите отчети няма да имат такъв избор."
  17852 
  17853 #~ msgid ""
  17854 #~ "This is a sample GnuCash report. See the guile (scheme) source code in "
  17855 #~ "the scm/report directory for details on writing your own reports, or "
  17856 #~ "extending existing reports."
  17857 #~ msgstr ""
  17858 #~ "Това е примерен отчет на GnuCash. Вижте изходния код на guile (scheme) в "
  17859 #~ "папката scm/report за подробности как да записвате собствени отчети или "
  17860 #~ "да разширите съществуващи."
  17861 
  17862 #~ msgid ""
  17863 #~ "For help on writing reports, or to contribute your brand new, totally "
  17864 #~ "cool report, consult the mailing list %s."
  17865 #~ msgstr ""
  17866 #~ "Посъветвайте се с пощенския списък %s за помощ при записване на отчети "
  17867 #~ "или да предоставите Вашия качествено нов, чудесен отчет."
  17868 
  17869 #~ msgid "For details on subscribing to that list, see %s."
  17870 #~ msgstr "Подробности за записването към списъка вижте %s."
  17871 
  17872 #~ msgid "You can learn more about writing scheme using this %s."
  17873 #~ msgstr "Можете да научите повече за записването на схема чрез %s."
  17874 
  17875 #~ msgid "online book"
  17876 #~ msgstr "Онлайн книга"
  17877 
  17878 #~ msgid "The current time is %s."
  17879 #~ msgstr "Точното време е %s."
  17880 
  17881 #~ msgid "The boolean option is %s."
  17882 #~ msgstr "Изборът на булева стойност е %s."
  17883 
  17884 #~ msgid "true"
  17885 #~ msgstr "вярно"
  17886 
  17887 #~ msgid "false"
  17888 #~ msgstr "грешно"
  17889 
  17890 #~ msgid "The multi-choice option is %s."
  17891 #~ msgstr "Многовариантният избор е %s."
  17892 
  17893 #~ msgid "The string option is %s."
  17894 #~ msgstr "Изборът на низ е %s."
  17895 
  17896 #~ msgid "The date option is %s."
  17897 #~ msgstr "Изборът на дата е %s."
  17898 
  17899 #~ msgid "The date and time option is %s."
  17900 #~ msgstr "Изборът на дата и час е %s."
  17901 
  17902 #~ msgid "The relative date option is %s."
  17903 #~ msgstr "Изборът на сравнителна дата %s."
  17904 
  17905 #~ msgid "The combination date option is %s."
  17906 #~ msgstr "Изборът на комбинирана дата е %s."
  17907 
  17908 #~ msgid "The number option is %s."
  17909 #~ msgstr "Изборът на число е %s."
  17910 
  17911 #~ msgid "The number option formatted as currency is %s."
  17912 #~ msgstr "Изборът на номер, форматиран като валута, е %s."
  17913 
  17914 #~ msgid "Items you selected:"
  17915 #~ msgstr "Избрани от Вас артикули:"
  17916 
  17917 #~ msgid "List items selected"
  17918 #~ msgstr "Списък с избрани артикули"
  17919 
  17920 #~ msgid "(You selected no list items.)"
  17921 #~ msgstr "(Не сте избрали единици в списъка.)"
  17922 
  17923 #~ msgid "You have selected no accounts."
  17924 #~ msgstr "Не сте избрали сметки."
  17925 
  17926 #~ msgid "Have a nice day!"
  17927 #~ msgstr "Приятен ден!"
  17928 
  17929 #~ msgid "Sample Report with Examples"
  17930 #~ msgstr "Мостра на отчет с примери"
  17931 
  17932 #~ msgid "A sample report with examples."
  17933 #~ msgstr "Мостра на отчет с примери."
  17934 
  17935 #~ msgid "Number of columns"
  17936 #~ msgstr "Брой колони"
  17937 
  17938 #~ msgid "Number of columns before wrapping to a new row"
  17939 #~ msgstr "Брой колони, преди пренасяне на нов ред"
  17940 
  17941 #~ msgid "Edit Options"
  17942 #~ msgstr "Редактиране на избор"
  17943 
  17944 #~ msgid "Single Report"
  17945 #~ msgstr "Единичен отчет"
  17946 
  17947 #~ msgid "Multicolumn View"
  17948 #~ msgstr "Изглед с много колони"
  17949 
  17950 #~ msgid "Custom Multicolumn Report"
  17951 #~ msgstr "Потребителски многоколонен отчет"
  17952 
  17953 #~ msgid "General Journal"
  17954 #~ msgstr "Главен журнал"
  17955 
  17956 #~ msgid "Running Balance"
  17957 #~ msgstr "Активен баланс"
  17958 
  17959 #~ msgid "Trial Balance"
  17960 #~ msgstr "Предварителен баланс"
  17961 
  17962 #~ msgid "Report Title"
  17963 #~ msgstr "Заглавие на отчет"
  17964 
  17965 #~ msgid "Title for this report"
  17966 #~ msgstr "Заглавие за този отчет"
  17967 
  17968 #~ msgid "Company name"
  17969 #~ msgstr "Име на компания"
  17970 
  17971 #~ msgid "Name of company/individual"
  17972 #~ msgstr "Име на компания/лице"
  17973 
  17974 #~ msgid "Start of Adjusting/Closing"
  17975 #~ msgstr "Начало на изравняване/затваряне"
  17976 
  17977 #~ msgid "Date of Report"
  17978 #~ msgstr "Дата на отчет"
  17979 
  17980 #~ msgid "Report variation"
  17981 #~ msgstr "Отклонения в отчета"
  17982 
  17983 #~ msgid "Kind of trial balance to generate"
  17984 #~ msgstr "Вид предварителен баланс за създаване"
  17985 
  17986 #~ msgid "Accounts to include"
  17987 #~ msgstr "Сметки за включване"
  17988 
  17989 #~ msgid "Report on these accounts"
  17990 #~ msgstr "Отчет на тези сметки"
  17991 
  17992 #~ msgid "Levels of Subaccounts"
  17993 #~ msgstr "Нива на подсметки"
  17994 
  17995 #~ msgid "Maximum number of levels in the account tree displayed"
  17996 #~ msgstr "Максимален брой показани нива в дървото на сметките"
  17997 
  17998 #~ msgid "Merchandising"
  17999 #~ msgstr "Търговия"
  18000 
  18001 #~ msgid "Gross adjustment accounts"
  18002 #~ msgstr "Бруто коригирани сметки"
  18003 
  18004 #~ msgid ""
  18005 #~ "Do not net, but show gross debit/credit adjustments to these accounts. "
  18006 #~ "Merchandising businesses will normally select their inventory accounts "
  18007 #~ "here."
  18008 #~ msgstr ""
  18009 #~ "Не извършва нетно, а брутно коригиране на дебит/кредит на сметките. "
  18010 #~ "Търговските предприятия избират тук своите сметки за материални запаси."
  18011 
  18012 #~ msgid "Income summary accounts"
  18013 #~ msgstr "Сметки за общи приходи"
  18014 
  18015 #~ msgid ""
  18016 #~ "Adjustments made to these accounts are gross adjusted (see above) in the "
  18017 #~ "Adjustments, Adjusted Trial Balance, and Income Statement columns. Mostly "
  18018 #~ "useful for merchandising businesses."
  18019 #~ msgstr ""
  18020 #~ "Корекциите на тези сметки са коригирани бруто (вижте по-горе) в колоните "
  18021 #~ "Съгласуване, Коригиран предварителен баланс и Финансови резултати. Най-"
  18022 #~ "често е полезно за търговските предприятия."
  18023 
  18024 #~ msgid "Entries"
  18025 #~ msgstr "Записи"
  18026 
  18027 #~ msgid "Adjusting Entries pattern"
  18028 #~ msgstr "Шаблон за съгласувани записи"
  18029 
  18030 #~ msgid ""
  18031 #~ "Any text in the Description column which identifies adjusting entries"
  18032 #~ msgstr "Текст от колоната Описание, която удостоверява коригиращи записи"
  18033 
  18034 #~ msgid "Adjusting Entries pattern is case-sensitive"
  18035 #~ msgstr "Шаблонът за коригиращи записи е чувствителен към регистъра"
  18036 
  18037 #~ msgid "Causes the Adjusting Entries Pattern match to be case-sensitive"
  18038 #~ msgstr ""
  18039 #~ "Обуславя чувствителността към регистъра на шаблона за коригиращи записи "
  18040 #~ "при съвпадение"
  18041 
  18042 #~ msgid "Adjusting Entries Pattern is regular expression"
  18043 #~ msgstr "Шаблонът за коригиращи записи е регулярен израз"
  18044 
  18045 #~ msgid ""
  18046 #~ "Causes the Adjusting Entries Pattern to be treated as a regular expression"
  18047 #~ msgstr ""
  18048 #~ "Обуславя разглеждането на шаблона за коригиращи записи като регулярен "
  18049 #~ "израз"
  18050 
  18051 #~ msgid "Closing Entries pattern"
  18052 #~ msgstr "Шаблон за приключващи записи"
  18053 
  18054 #~ msgid "Any text in the Description column which identifies closing entries"
  18055 #~ msgstr "Текст в колоната Описание, който удостоверява приключващи записи"
  18056 
  18057 #~ msgid "Closing Entries pattern is case-sensitive"
  18058 #~ msgstr "Шаблонът за приключващи записи е чувствителен към регистъра"
  18059 
  18060 #~ msgid "Causes the Closing Entries Pattern match to be case-sensitive"
  18061 #~ msgstr ""
  18062 #~ "Обуславя чувствителността към регистъра на шаблона за приключващи записи"
  18063 
  18064 #~ msgid "Closing Entries Pattern is regular expression"
  18065 #~ msgstr "Шаблонът за приключващи записи е регулярен израз"
  18066 
  18067 #~ msgid ""
  18068 #~ "Causes the Closing Entries Pattern to be treated as a regular expression"
  18069 #~ msgstr "Обуславя разглеждането на шаблона за приключващи записи "
  18070 
  18071 #~ msgid "Include accounts with zero total balances"
  18072 #~ msgstr "Включване сметки с нулево салдо"
  18073 
  18074 #~ msgid "Include accounts with zero total (recursive) balances in this report"
  18075 #~ msgstr "Включване сметки с нулево (рекурсивно) салдо в отчета"
  18076 
  18077 #~ msgid "Display accounts as hyperlinks"
  18078 #~ msgstr "Показване на сметки като хипервръзки"
  18079 
  18080 #~ msgid ""
  18081 #~ "Shows each account in the table as a hyperlink to its register window"
  18082 #~ msgstr ""
  18083 #~ "Показва всяка сметка в таблицата като хипервръзка към нейния прозорец в "
  18084 #~ "регистъра"
  18085 
  18086 #~ msgid "Commodities"
  18087 #~ msgstr "Инвестиционни стоки"
  18088 
  18089 #~ msgid "Show Foreign Currencies"
  18090 #~ msgstr "Показване на чуждестранни валути"
  18091 
  18092 #~ msgid "Display any foreign currency amount in an account"
  18093 #~ msgstr "Показване сумата на чуждестранната валута в сметка"
  18094 
  18095 #~ msgid "Show Exchange Rates"
  18096 #~ msgstr "Показване на обменни курсове"
  18097 
  18098 #~ msgid "Show the exchange rates used"
  18099 #~ msgstr "Показва използваните обменни курсове"
  18100 
  18101 #~ msgid "Current Trial Balance"
  18102 #~ msgstr "Текущ баланс"
  18103 
  18104 #~ msgid "Uses the exact balances in the general ledger"
  18105 #~ msgstr "Използва точните салда в главната книга"
  18106 
  18107 #~ msgid "Pre-adjustment Trial Balance"
  18108 #~ msgstr "Коригиране на предварителния баланс"
  18109 
  18110 #~ msgid "Ignores Adjusting/Closing entries"
  18111 #~ msgstr "Игнорира коригиращи/приключващи записи"
  18112 
  18113 #~ msgid "Work Sheet"
  18114 #~ msgstr "Работна таблица"
  18115 
  18116 #~ msgid "Creates a complete end-of-period work sheet"
  18117 #~ msgstr "Създава завършена работна страница за края на периода"
  18118 
  18119 #~ msgid "for Period"
  18120 #~ msgstr "за период"
  18121 
  18122 #~ msgid "%s to %s"
  18123 #~ msgstr "от %s до %s"
  18124 
  18125 #~ msgid "For Period Covering %s to %s"
  18126 #~ msgstr "За периода от %s до %s"
  18127 
  18128 #~ msgid "Adjustments"
  18129 #~ msgstr "Корекции"
  18130 
  18131 #~ msgid "Adjusted Trial Balance"
  18132 #~ msgstr "Коригиран баланс"
  18133 
  18134 #~ msgid "Balance Sheet"
  18135 #~ msgstr "Балансов отчет"
  18136 
  18137 #~ msgid "Unrealized Gains"
  18138 #~ msgstr "Нереализирана печалба"
  18139 
  18140 #~ msgid "Net Income"
  18141 #~ msgstr "Нетна печалба"
  18142 
  18143 #~ msgid "Net Loss"
  18144 #~ msgstr "Нетна загуба"
  18145 
  18146 #~ msgid "Income vs. Day of Week"
  18147 #~ msgstr "Приходи за ден от седмицата"
  18148 
  18149 #~ msgid "Expenses vs. Day of Week"
  18150 #~ msgstr "Разходи за ден от седмицата"
  18151 
  18152 #~ msgid "Shows a piechart with the total income for each day of the week"
  18153 #~ msgstr ""
  18154 #~ "Показва кръгова диаграма на общите приходи за всеки ден от седмицата"
  18155 
  18156 #~ msgid "Shows a piechart with the total expenses for each day of the week"
  18157 #~ msgstr ""
  18158 #~ "Показва кръгова диаграма на общите разходи за всеки ден от седмицата"
  18159 
  18160 #~ msgid "Show Accounts until level"
  18161 #~ msgstr "Показване сметки до ниво"
  18162 
  18163 #~ msgid "Include Sub-Accounts"
  18164 #~ msgstr "Включване на подсметки"
  18165 
  18166 #~ msgid "Show long account names"
  18167 #~ msgstr "Показване дългите имена на сметки"
  18168 
  18169 #~ msgid "Show Totals"
  18170 #~ msgstr "Показване на общите суми"
  18171 
  18172 #~ msgid "Maximum Slices"
  18173 #~ msgstr "Максимум парчета"
  18174 
  18175 #~ msgid "Plot Width"
  18176 #~ msgstr "Широчина на диаграма"
  18177 
  18178 #~ msgid "Plot Height"
  18179 #~ msgstr "Височина на диаграма"
  18180 
  18181 #~ msgid "Sort Method"
  18182 #~ msgstr "Метод за сортиране"
  18183 
  18184 #~ msgid "Include sub-accounts of all selected accounts"
  18185 #~ msgstr "Включване подсметки за всички избрани сметки"
  18186 
  18187 #~ msgid "Report on these accounts, if chosen account level allows."
  18188 #~ msgstr "Отчет на сметките, ако избраното ниво на сметка го позволява."
  18189 
  18190 #~ msgid "Show accounts to this depth and not further"
  18191 #~ msgstr "Показване сметките само до тази степен"
  18192 
  18193 #~ msgid "Show the total balance in legend?"
  18194 #~ msgstr "Да покаже ли общото салдо в легендата?"
  18195 
  18196 #~ msgid "Income Barchart"
  18197 #~ msgstr "Стълбовидна графика на приходите "
  18198 
  18199 #~ msgid "Expense Barchart"
  18200 #~ msgstr "Стълбовидна графика на разходите"
  18201 
  18202 #~ msgid "Asset Barchart"
  18203 #~ msgstr "Стълбовидна графика на авоарите"
  18204 
  18205 #~ msgid "Liability Barchart"
  18206 #~ msgstr "Стълбовидна графика на задълженията"
  18207 
  18208 #~ msgid "Shows a barchart with the Income per interval developing over time"
  18209 #~ msgstr "Показва стълбовидна диаграма с приходите за показаното време"
  18210 
  18211 #~ msgid "Shows a barchart with the Expenses per interval developing over time"
  18212 #~ msgstr "Показва стълбовидна диаграма с разходите за показаното време"
  18213 
  18214 #~ msgid "Shows a barchart with the Assets developing over time"
  18215 #~ msgstr "Показва стълбовидна диаграма с авоарите за показаното време"
  18216 
  18217 #~ msgid "Shows a barchart with the Liabilities developing over time"
  18218 #~ msgstr "Показва стълбовидна диаграма със задълженията за показаното време"
  18219 
  18220 #~ msgid "Income Over Time"
  18221 #~ msgstr "Приходи във времето"
  18222 
  18223 #~ msgid "Expense Over Time"
  18224 #~ msgstr "Разходи във времето"
  18225 
  18226 #~ msgid "Assets Over Time"
  18227 #~ msgstr "Авоари във времето"
  18228 
  18229 #~ msgid "Liabilities Over Time"
  18230 #~ msgstr "Задължения във времето"
  18231 
  18232 #~ msgid "Step Size"
  18233 #~ msgstr "Дължина на интервала"
  18234 
  18235 #~ msgid "Use Stacked Bars"
  18236 #~ msgstr "Вложени стълбове"
  18237 
  18238 #~ msgid "Maximum Bars"
  18239 #~ msgstr "Максимум стълбове"
  18240 
  18241 #~ msgid "Show the full account name in legend?"
  18242 #~ msgstr "Да покаже ли пълното име на сметка в легендата?"
  18243 
  18244 #~ msgid "Show barchart as stacked barchart? (Guppi>=0.35.4 required)"
  18245 #~ msgstr ""
  18246 #~ "Да покаже ли стълбовидната диаграма с вложени стълбове? (нужно е "
  18247 #~ "Guppi>=0.35.4)"
  18248 
  18249 #~ msgid "Maximum number of bars in the chart"
  18250 #~ msgstr "Максимален брой стълбове в диаграмата"
  18251 
  18252 #~ msgid "Balances %s to %s"
  18253 #~ msgstr "Баланси от %s до %s"
  18254 
  18255 #~ msgid "and"
  18256 #~ msgstr "и"
  18257 
  18258 #~ msgid "Income Piechart"
  18259 #~ msgstr "Кръгова диаграма на приходите"
  18260 
  18261 #~ msgid "Expense Piechart"
  18262 #~ msgstr "Кръгова диаграма на разходите"
  18263 
  18264 #~ msgid "Asset Piechart"
  18265 #~ msgstr "Кръгова диаграма на авоарите"
  18266 
  18267 #~ msgid "Liability Piechart"
  18268 #~ msgstr "Кръгова диаграма на задълженията"
  18269 
  18270 #~ msgid "Shows a piechart with the Income per given time interval"
  18271 #~ msgstr "Показва кръгова диаграма с приходите на зададен времеви период"
  18272 
  18273 #~ msgid "Shows a piechart with the Expenses per given time interval"
  18274 #~ msgstr "Показва кръгова диаграма с разходите на зададен времеви период"
  18275 
  18276 #~ msgid "Shows a piechart with the Assets balance at a given time"
  18277 #~ msgstr "Показва кръгова диаграма със салдото на авоарите за дадено време"
  18278 
  18279 #~ msgid "Shows a piechart with the Liabilities balance at a given time"
  18280 #~ msgstr ""
  18281 #~ "Показва кръгова диаграма със салдото на задълженията за дадено време"
  18282 
  18283 #~ msgid "Income Accounts"
  18284 #~ msgstr "Приходни сметки"
  18285 
  18286 #~ msgid "Expense Accounts"
  18287 #~ msgstr "Разходни сметки"
  18288 
  18289 #~ msgid "Maximum number of slices in pie"
  18290 #~ msgstr "Максимален брой парчета в диаграма"
  18291 
  18292 #~ msgid "Balance at %s"
  18293 #~ msgstr "Баланс към %s"
  18294 
  18295 #~ msgid "The title of the report"
  18296 #~ msgstr "Заглавие на отчета"
  18297 
  18298 #~ msgid "Display the check number?"
  18299 #~ msgstr "Показване номера на чек?"
  18300 
  18301 #~ msgid "Display the account?"
  18302 #~ msgstr "Показване на сметката?"
  18303 
  18304 #~ msgid "Display the shares price?"
  18305 #~ msgstr "Показване цената на акции?"
  18306 
  18307 #~ msgid "Display the amount?"
  18308 #~ msgstr "Показване на сумата?"
  18309 
  18310 #~ msgid "Single"
  18311 #~ msgstr "Единичен"
  18312 
  18313 #~ msgid "Single Column Display"
  18314 #~ msgstr "Изобразяване в една колона"
  18315 
  18316 #~ msgid "Double"
  18317 #~ msgstr "Двойно"
  18318 
  18319 #~ msgid "Two Column Display"
  18320 #~ msgstr "Изобразяване в две колони"
  18321 
  18322 #~ msgid "Display a running balance"
  18323 #~ msgstr "Показване на текущ остатък"
  18324 
  18325 #~ msgid "Total Debits"
  18326 #~ msgstr "Общо дебити"
  18327 
  18328 #~ msgid "Total Credits"
  18329 #~ msgstr "Общо кредити"
  18330 
  18331 #~ msgid "Net Change"
  18332 #~ msgstr "Чисто изменение"
  18333 
  18334 #~ msgid "Client"
  18335 #~ msgstr "Клиент"
  18336 
  18337 #~ msgid "Equity Statement"
  18338 #~ msgstr "Справка за собствения капитал"
  18339 
  18340 #~ msgid "Start Date"
  18341 #~ msgstr "Начална дата"
  18342 
  18343 #~ msgid "End Date"
  18344 #~ msgstr "Крайна дата"
  18345 
  18346 #~ msgid "Report only on these accounts"
  18347 #~ msgstr "Отчет само на тези сметки"
  18348 
  18349 #~ msgid "Show accounting-style rules"
  18350 #~ msgstr "Правила в счетоводен стил"
  18351 
  18352 #~ msgid "Use rules beneath columns of added numbers like accountants do"
  18353 #~ msgstr "Счетоводителски правила за добавени числа върху долните колони"
  18354 
  18355 #~ msgid "Capital"
  18356 #~ msgstr "Капитал"
  18357 
  18358 #~ msgid "Net income"
  18359 #~ msgstr "Нетен приход"
  18360 
  18361 #~ msgid "Net loss"
  18362 #~ msgstr "Нетна загуба"
  18363 
  18364 #~ msgid "Investments"
  18365 #~ msgstr "Инвестиции"
  18366 
  18367 #~ msgid "Withdrawals"
  18368 #~ msgstr "Изтегляния"
  18369 
  18370 #~ msgid "Unrealized Losses"
  18371 #~ msgstr "Непокрити загуби"
  18372 
  18373 #~ msgid "Increase in capital"
  18374 #~ msgstr "Увеличение на капитала"
  18375 
  18376 #~ msgid "Decrease in capital"
  18377 #~ msgstr "Понижение на капитала"
  18378 
  18379 #~ msgid "Price of Commodity"
  18380 #~ msgstr "Цена на инвестиционна стока "
  18381 
  18382 #~ msgid "Show Net Profit"
  18383 #~ msgstr "Да покаже нетната печалба"
  18384 
  18385 #~ msgid "Show Asset & Liability bars"
  18386 #~ msgstr "Показва стълбове авоари и задължения"
  18387 
  18388 #~ msgid "Show Net Worth bars"
  18389 #~ msgstr "Показва стълбове за чиста стойност"
  18390 
  18391 #~ msgid "Marker"
  18392 #~ msgstr "Указател"
  18393 
  18394 #~ msgid "Marker Color"
  18395 #~ msgstr "Цвят на указателя"
  18396 
  18397 #~ msgid "Calculate the price of this commodity."
  18398 #~ msgstr "Изчисляване цената на инвестиционната стока."
  18399 
  18400 #~ msgid "Actual Transactions"
  18401 #~ msgstr "Текущи транзакции"
  18402 
  18403 #~ msgid "The instantaneous price of actual currency transactions in the past"
  18404 #~ msgstr "Незабавна цена на текущите валутни транзакции от миналото"
  18405 
  18406 #~ msgid "The recorded prices"
  18407 #~ msgstr "Записаните цени"
  18408 
  18409 #~ msgid "Color of the marker"
  18410 #~ msgstr "Цвят на указателя"
  18411 
  18412 #~ msgid "Double-Weeks"
  18413 #~ msgstr "Двуседмичен"
  18414 
  18415 #~ msgid "All Prices equal"
  18416 #~ msgstr "Всички цени са равни"
  18417 
  18418 #~ msgid ""
  18419 #~ "All the prices found are equal. This would result in a plot with one "
  18420 #~ "straight line. Unfortunately, the plotting tool can't handle that."
  18421 #~ msgstr ""
  18422 #~ "Всички намерени цени са равни. Това може да се отрази на диаграма като "
  18423 #~ "права линия. За съжаление, инструментът за графики не може да управлява "
  18424 #~ "това."
  18425 
  18426 #~ msgid "All Prices at the same date"
  18427 #~ msgstr "Всички цени към същата дата"
  18428 
  18429 #~ msgid ""
  18430 #~ "All the prices found are from the same date. This would result in a plot "
  18431 #~ "with one straight line. Unfortunately, the plotting tool can't handle "
  18432 #~ "that."
  18433 #~ msgstr ""
  18434 #~ "Всички намерени цени са от същата дата. Това може да се отрази на "
  18435 #~ "диаграма като права линия. За съжаление, инструментът за графики не може "
  18436 #~ "да управлява това."
  18437 
  18438 #~ msgid "Only one price"
  18439 #~ msgstr "Само една цена"
  18440 
  18441 #~ msgid ""
  18442 #~ "There was only one single price found for the selected commodities in the "
  18443 #~ "selected time period. This doesn't give a useful plot."
  18444 #~ msgstr ""
  18445 #~ "Открита е само една единична цена за избраните инвестиционни стоки в "
  18446 #~ "избрания времеви период. Това не предлага полезна диаграма."
  18447 
  18448 #~ msgid ""
  18449 #~ "There is no price information available for the selected commodities in "
  18450 #~ "the selected time period."
  18451 #~ msgstr ""
  18452 #~ "Няма ценова информация за избраните инвестиционни стоки в избрания "
  18453 #~ "времеви период."
  18454 
  18455 #~ msgid "Identical commodities"
  18456 #~ msgstr "Еднакви инвестиционни стоки"
  18457 
  18458 #~ msgid ""
  18459 #~ "Your selected commodity and the currency of the report are identical. It "
  18460 #~ "doesn't make sense to show prices for identical commodities."
  18461 #~ msgstr ""
  18462 #~ "Избраната инвестиционна стока и валутата в отчета са еднакви. Няма смисъл "
  18463 #~ "да се показва цена за еднакви инвестиционни стоки."
  18464 
  18465 #~ msgid "Price Scatterplot"
  18466 #~ msgstr "Диаграма на разсейване на цената"
  18467 
  18468 #~ msgid "Sorting"
  18469 #~ msgstr "Сортиране"
  18470 
  18471 #~ msgid "Filter Type"
  18472 #~ msgstr "Тип филтър"
  18473 
  18474 #~ msgid "Void Transactions?"
  18475 #~ msgstr "Сторниране на транзакции?"
  18476 
  18477 #~ msgid "Use Full Account Name?"
  18478 #~ msgstr "Да използва ли пълното име на сметка?"
  18479 
  18480 #~ msgid "Use Full Other Account Name?"
  18481 #~ msgstr "Да използва пълно име на ответната сметка"
  18482 
  18483 #~ msgid "Other Account Code"
  18484 #~ msgstr "Друг код на сметка"
  18485 
  18486 #~ msgid "Sign Reverses?"
  18487 #~ msgstr "Да смени ли знака?"
  18488 
  18489 #~ msgid "Style"
  18490 #~ msgstr "Стил"
  18491 
  18492 #~ msgid "Primary Key"
  18493 #~ msgstr "Първичен ключ"
  18494 
  18495 #~ msgid "Show Full Account Name?"
  18496 #~ msgstr "Да покаже ли пълното име на сметка?"
  18497 
  18498 #~ msgid "Show Account Code?"
  18499 #~ msgstr "Да покаже ли кода на сметката?"
  18500 
  18501 #~ msgid "Primary Subtotal"
  18502 #~ msgstr "Първична междинна сума"
  18503 
  18504 #~ msgid "Primary Subtotal for Date Key"
  18505 #~ msgstr "Първична междинна сума за ключа на датата"
  18506 
  18507 #~ msgid "Primary Sort Order"
  18508 #~ msgstr "Първичен ред на сортиране"
  18509 
  18510 #~ msgid "Secondary Key"
  18511 #~ msgstr "Вторичен ключ"
  18512 
  18513 #~ msgid "Secondary Subtotal"
  18514 #~ msgstr "Вторична междинна сума"
  18515 
  18516 #~ msgid "Secondary Subtotal for Date Key"
  18517 #~ msgstr "Вторична междинна сума за ключа на датата"
  18518 
  18519 #~ msgid "Secondary Sort Order"
  18520 #~ msgstr "Вторичен ред на сортиране"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.