Changeset 1469


Ignore:
Timestamp:
Apr 26, 2008, 10:06:07 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-settings-daemon: подаден в GNOME

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/gnome-settings-daemon.gnome-2-22.bg.po

  r1466 r1469  
  1313"Project-Id-Version: gnome-settings-daemon gnome-2-22\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2008-04-24 17:50+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2008-04-24 17:50+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2008-04-26 10:04+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2008-04-26 10:00+0300\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  227227"on bottom."
  228228msgstr ""
  229 "Редът на подпикселните елементи при екран тип LCD - използва се само когато "
   229"Редът на подпикселните елементи при екран тип LCD — използва се, само когато "
  230230"заглаждането е зададено на „rgba“. Възможни стойности са „rgb“ (за червено "
  231 "отляво - най-често срещано), „bgr“ (за синьо отляво), „vrgb“ (за червено "
   231"отляво най-често срещано), „bgr“ (за синьо отляво), „vrgb“ (за червено "
  232232"отгоре) и „vbgr“ (за червено отдолу)."
  233233
   
  248248"Видът на заглаждане при изобразяване на шрифтове. Възможни стойности са "
  249249"„none“ (без заглаждане), „grayscale“ (стандартно за степени на сивото) и "
  250 "„rgba“ (за подпикселно заглаждане - само за екрани тип LCD)."
   250"„rgba“ (за подпикселно заглаждане само за екрани тип LCD)."
  251251
  252252#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8
   
  258258"Видът на шрифтовите подсказки при изобразяване на шрифтове. Възможни "
  259259"стойности са „none“ (без подсказки), „slight“ (леки), „medium“ (средни) и "
  260 "„full“ (за пълни подсказки - възможно е да причини изкривяване на някои "
   260"„full“ (за пълни подсказки възможно е да причини изкривяване на някои "
  261261"букви)."
  262262
   
  419419"the Slow Keys feature, which affects the way your keyboard works."
  420420msgstr ""
  421 "Току що задържахте Shift-а за 8 секунди.  Това е бърз клавиш за функцията "
  422 "„Бавни клавиши“, която влияе върху работата на клавиатурата ви."
   421"Току що задържахте клавиша Shift за 8 секунди. Това е бърз клавиш за "
   422"функцията „Бавни клавиши“, която влияе върху работата на клавиатурата ви."
  423423
  424424#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:456
   
  459459"the Sticky Keys feature, which affects the way your keyboard works."
  460460msgstr ""
  461 "Току що натиснахте клавиша Shift 5 пъти последователно.  Това е бързия "
   461"Току що натиснахте клавиша Shift 5 пъти последователно. Това е бързият "
  462462"клавиш за функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху работата на "
  463463"клавиатурата ви."
   
  470470msgstr ""
  471471"Току що натиснахте два клавиша едновременно, или клавиша Shift 5 пъти "
  472 "подред.  Това изключва функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху "
   472"подред. Това изключва функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху "
  473473"работата на клавиатурата ви."
  474474
   
  648648"system."
  649649msgstr ""
  650 "За достъпност на мишката трябва на системата да е инсталиран демона "
   650"За достъпност на мишката трябва на системата да е инсталиран демонът "
  651651"mousetweaks."
  652652
 • gnome/trunk/gnome-settings-daemon.trunk.bg.po

  r1466 r1469  
  1313"Project-Id-Version: gnome-settings-daemon trunk\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2008-04-24 17:57+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2008-04-24 17:56+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2008-04-26 10:04+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2008-04-26 10:03+0300\n"
  1717"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  227227"on bottom."
  228228msgstr ""
  229 "Редът на подпикселните елементи при екран тип LCD - използва се само когато "
   229"Редът на подпикселните елементи при екран тип LCD — използва се, само когато "
  230230"заглаждането е зададено на „rgba“. Възможни стойности са „rgb“ (за червено "
  231 "отляво - най-често срещано), „bgr“ (за синьо отляво), „vrgb“ (за червено "
   231"отляво най-често срещано), „bgr“ (за синьо отляво), „vrgb“ (за червено "
  232232"отгоре) и „vbgr“ (за червено отдолу)."
  233233
   
  248248"Видът на заглаждане при изобразяване на шрифтове. Възможни стойности са "
  249249"„none“ (без заглаждане), „grayscale“ (стандартно за степени на сивото) и "
  250 "„rgba“ (за подпикселно заглаждане - само за екрани тип LCD)."
   250"„rgba“ (за подпикселно заглаждане само за екрани тип LCD)."
  251251
  252252#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8
   
  258258"Видът на шрифтовите подсказки при изобразяване на шрифтове. Възможни "
  259259"стойности са „none“ (без подсказки), „slight“ (леки), „medium“ (средни) и "
  260 "„full“ (за пълни подсказки - възможно е да причини изкривяване на някои "
   260"„full“ (за пълни подсказки възможно е да причини изкривяване на някои "
  261261"букви)."
  262262
   
  283283# Засега не ми идва наум как е най-подходящо да се преведе „housekeeping“.
  284284#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:5
  285 #, fuzzy
  286285msgid "Enable housekeeping plugin"
  287 msgstr "Включване на приставката за мишка"
   286msgstr ""
  288287
  289288#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:6
   
  328327
  329328#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:16
  330 #, fuzzy
  331329msgid ""
  332330"Set to True to enable the housekeeping plugin, to prune transient file "
  333331"caches."
  334 msgstr "Включване на приставката за управление на настройките на „xrandr“."
   332msgstr ""
  335333
  336334#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:17
   
  440438"the Slow Keys feature, which affects the way your keyboard works."
  441439msgstr ""
  442 "Току що задържахте Shift-а за 8 секунди.  Това е бърз клавиш за функцията "
  443 "„Бавни клавиши“, която влияе върху работата на клавиатурата ви."
   440"Току що задържахте клавиша Shift за 8 секунди. Това е бърз клавиш за "
   441"функцията „Бавни клавиши“, която влияе върху работата на клавиатурата ви."
  444442
  445443#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:449
   
  480478"the Sticky Keys feature, which affects the way your keyboard works."
  481479msgstr ""
  482 "Току що натиснахте клавиша Shift 5 пъти последователно.  Това е бързия "
   480"Току що натиснахте клавиша Shift 5 пъти последователно. Това е бързият "
  483481"клавиш за функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху работата на "
  484482"клавиатурата ви."
   
  491489msgstr ""
  492490"Току що натиснахте два клавиша едновременно, или клавиша Shift 5 пъти "
  493 "подред.  Това изключва функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху "
   491"подред. Това изключва функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху "
  494492"работата на клавиатурата ви."
  495493
   
  649647"system."
  650648msgstr ""
  651 "За достъпност на мишката трябва на системата да е инсталиран демона "
   649"За достъпност на мишката трябва на системата да е инсталиран демонът "
  652650"mousetweaks."
  653651
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.