Changeset 1470


Ignore:
Timestamp:
Apr 26, 2008, 10:14:49 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-system-monitor: подаден в trunk и gnome-2-22

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/gnome-system-monitor.gnome-2-22.bg.po

  r1468 r1470  
  1010"Project-Id-Version: gnome-system-monitor gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-25 17:27+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-25 17:27+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-26 10:11+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-26 10:11+0300\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  275275"filesystems."
  276276msgstr ""
  277 "Дали да се показва информация за всички файлови системи - това включва и "
   277"Дали да се показва информация за всички файлови системи това включва и "
  278278"служебните „autofs“ и „procfs“. Тази настройка е полезна, ако искате да "
  279279"получите списък с всички монтирани файлови системи."
   
  537537#, c-format
  538538msgid "CPU%d"
  539 msgstr "Процесор №%d"
   539msgstr "Процесор №%d"
  540540
  541541#: ../src/interface.cpp:320
 • gnome/trunk/gnome-system-monitor.trunk.bg.po

  r1468 r1470  
  1010"Project-Id-Version: gnome-system-monitor trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-25 17:32+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-26 10:12+0300\n"
  1313"PO-Revision-Date: 2008-04-25 17:32+0300\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  2020
  2121#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:157
  22 #: ../src/interface.cpp:619 ../src/procman.cpp:705
   22#: ../src/interface.cpp:619 ../src/procman.cpp:706
  2323msgid "System Monitor"
  2424msgstr "Наблюдение на системата"
   
  2828msgstr "Показване на текущите процеси и следене на системното състояние"
  2929
  30 #: ../src/argv.cpp:17
   30#: ../src/argv.cpp:18
  3131msgid "Show the System tab"
  3232msgstr "Показване на подпрозорец „Система“"
   
  279279"filesystems."
  280280msgstr ""
  281 "Дали да се показва информация за всички файлови системи - това включва и "
   281"Дали да се показва информация за всички файлови системи това включва и "
  282282"служебните „autofs“ и „procfs“. Тази настройка е полезна, ако искате да "
  283283"получите списък с всички монтирани файлови системи."
   
  541541#, c-format
  542542msgid "CPU%d"
  543 msgstr "Процесор №%d"
   543msgstr "Процесор №%d"
  544544
  545545#: ../src/interface.cpp:320
   
  600600msgstr "%s (%.1f %%) от %s"
  601601
  602 #: ../src/lsof.cpp:123
   602#: ../src/lsof.cpp:124
  603603#, c-format
  604604msgid ""
   
  611611"%s"
  612612
  613 #: ../src/lsof.cpp:269
   613#: ../src/lsof.cpp:270
  614614msgid "Process"
  615615msgstr "Процес"
  616616
  617 #: ../src/lsof.cpp:281
   617#: ../src/lsof.cpp:282
  618618msgid "PID"
  619619msgstr "ИдПр"
  620620
  621 #: ../src/lsof.cpp:291 ../src/memmaps.cpp:476
   621#: ../src/lsof.cpp:292 ../src/memmaps.cpp:476
  622622msgid "Filename"
  623623msgstr "Име на файл"
  624624
  625625#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
  626 #: ../src/lsof.cpp:308
   626#: ../src/lsof.cpp:309
  627627msgid "Search for Open Files"
  628628msgstr "Търсене за отворени файлове"
  629629
  630 #: ../src/lsof.cpp:336
   630#: ../src/lsof.cpp:337
  631631msgid "_Name contains:"
  632632msgstr "_Името съдържа:"
  633633
  634 #: ../src/lsof.cpp:352
   634#: ../src/lsof.cpp:353
  635635msgid "Case insensitive matching"
  636636msgstr "Без разлика главни/малки"
  637637
  638 #: ../src/lsof.cpp:360
   638#: ../src/lsof.cpp:361
  639639msgid "S_earch results:"
  640640msgstr "_Резултати от търсенето:"
   
  879879msgstr "Показване на _всички файлови системи"
  880880
  881 #: ../src/procman.cpp:663
   881#: ../src/procman.cpp:664
  882882msgid "A simple process and system monitor."
  883883msgstr "Програма за наблюдение на системата и процесите."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.