Changeset 1532


Ignore:
Timestamp:
Jun 25, 2008, 8:25:18 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

seahorse: начало на обновяване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/seahorse.trunk.bg.po

  r1326 r1532  
  99"Project-Id-Version: seahorse trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-09-12 08:47+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-09-12 08:45+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-06-25 06:45+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-06-25 08:24+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../agent/seahorse-agent-actions.c:133
  21 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:445
  22 msgid "Passphrase:"
  23 msgstr "Парола:"
  24 
  25 #: ../agent/seahorse-agent-actions.c:134
  26 msgid "Please enter a passphrase to use."
  27 msgstr "Въведете парола."
  28 
  29 #. Warn and put in defaults
  30 #: ../agent/seahorse-agent.c:101
  31 msgid "couldn't read gpg configuration, will try to create"
  32 msgstr ""
  33 "настройките на gpg не можаха да бъдат прочетени, следва опит за "
  34 "пресъздаването им"
  35 
  36 #: ../agent/seahorse-agent.c:119
  37 #, c-format
  38 msgid "couldn't modify gpg configuration: %s"
  39 msgstr "настройките на gpg не можаха да бъдат променени: %s"
  40 
  41 #: ../agent/seahorse-agent-cache.c:72
  42 msgid "Unparseable Key ID"
  43 msgstr "Грешен идентификатор на ключ"
  44 
  45 #: ../agent/seahorse-agent-cache.c:73
  46 msgid "Unknown/Invalid Key"
  47 msgstr "Неизвестен или грешен ключ"
  48 
  49 #: ../agent/seahorse-agent-cache.c:531
  50 #, c-format
  51 msgid "PGP Key: %s"
  52 msgstr "Ключ за PGP: %s"
  53 
  54 #: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:1
  55 msgid ""
  56 "<b>Warning</b>: Your system is not configured to cache passphrases in secure "
  57 "memory."
  58 msgstr ""
  59 "<b>Предупреждение</b>: Системата ви не е настроена да запомня паролите в "
  60 "сигурна памет."
  61 
  62 #: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:2
  63 msgid "Cache _Preferences"
  64 msgstr "Настройки на _запомнянето"
  65 
  66 #: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:3
  67 msgid "Cached Encryption Keys"
  68 msgstr "Запомнени ключове"
  69 
  70 #: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:4
  71 msgid "Change passphrase cache settings."
  72 msgstr "Настройка на запомнянето на пароли."
  73 
  74 #: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:5
  75 msgid "Clear passphrase cache"
  76 msgstr "Забравяне на запомнените пароли"
  77 
  78 #: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:6
  79 msgid "_Clear Cache"
  80 msgstr "_Забравяне"
  81 
  82 #: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:7
  83 msgid "_Show Window"
  84 msgstr "_Показване на прозореца"
  85 
  86 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:50
  87 msgid "Do not daemonize seahorse-agent"
  88 msgstr "Да не се зарежда seahorse-agent като самостоятелен процес."
  89 
  90 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:54
  91 msgid "Print variables in for a C type shell"
  92 msgstr "Разпечатване на променливите като за обвивка тип „C“"
  93 
  94 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:57
  95 msgid ""
  96 "Display variables instead of editing conf files (gpg.conf, SSH agent socket)"
  97 msgstr ""
  98 "Показване на променливите вместо редактиране на конфигурационните файлове "
  99 "(gpg.conf, гнездото на агента за SSH)"
  100 
  101 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:60
  102 msgid "Execute other arguments on the command line"
  103 msgstr "Изпълнение на другите аргументи на командния ред"
  104 
  105 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:64
  106 msgid "Allow GPG agent request from any display"
  107 msgstr "Позволяване на заявка за агента за GPG от всеки дисплей"
  108 
  109 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:67
  110 msgid "command..."
  111 msgstr "команда..."
  112 
  113 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:89 ../daemon/seahorse-daemon.c:72
   20#: ../daemon/seahorse-daemon.c:64
   21msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
   22msgstr "seahorse-agent да не работи като демон"
   23
   24#: ../daemon/seahorse-daemon.c:82
  11425msgid "couldn't fork process"
  11526msgstr "неуспех при създаването на нов процес"
  11627
  117 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:95 ../daemon/seahorse-daemon.c:78
   28#: ../daemon/seahorse-daemon.c:88
  11829msgid "couldn't create new process group"
  11930msgstr "неуспех при създаването на нова група процеси"
  12031
  121 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:227 ../daemon/seahorse-daemon.c:195
  122 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:1017
  123 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:570 ../src/main.c:59
  124 msgid "couldn't drop privileges properly"
  125 msgstr "неуспех при махането на привилегиите"
  126 
  127 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:238
  128 msgid "Encryption Key Agent (Seahorse)"
  129 msgstr "Агент за ключовете за шифриране (Seahorse)"
  130 
  131 #: ../agent/seahorse-agent-main.c:246
  132 msgid "no command specified to execute"
  133 msgstr "не е указана команда за изпълнение"
  134 
  135 #: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:216
  136 msgid "Authorize Passphrase Access"
  137 msgstr "Упълномощаване на достъпа до паролите"
  138 
  139 #: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:252
  140 msgid "The passphrase is cached in memory."
  141 msgstr "Паролата е запомнена."
  142 
  143 #: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:257
  144 msgid "Always ask me before using a cached passphrase"
  145 msgstr "Искане на потвърждение при използване на запомнена парола"
  146 
  147 #: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:274
  148 msgid "_Authorize"
  149 msgstr "_Упълномощаване"
  150 
  151 #. Make the uid column
  152 #: ../agent/seahorse-agent-status.c:151
  153 msgid "Key Name"
  154 msgstr "Име на ключа"
  155 
  156 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:54
  157 msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
  158 msgstr "seahorse-agent да не работи като демон"
  159 
  160 #: ../daemon/seahorse-daemon.c:202
   32#: ../daemon/seahorse-daemon.c:189
  16133msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
  16234msgstr "Демон за шифриране (Seahorse)"
  16335
  164 #: ../daemon/seahorse-service.c:103 ../daemon/seahorse-service.c:128
   36#: ../daemon/seahorse-service.c:111 ../daemon/seahorse-service.c:135
  16537#, c-format
  16638msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
  16739msgstr "Грешен или неразпознат вид ключ: %s"
  16840
  169 #: ../daemon/seahorse-service.c:186 ../daemon/seahorse-service-keyset.c:123
  170 #: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:152
   41#: ../daemon/seahorse-service.c:184 ../daemon/seahorse-service-keyset.c:127
   42#: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:156
  17143#, c-format
  17244msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
  17345msgstr "Грешен или неразпознат ключ: %s"
  17446
  175 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:120
  176 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:227
   47#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
   48#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:142
   49#, c-format
   50msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
   51msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>ключът е изтекъл</b></i> на %s."
   52
   53#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:143
   54msgid "Invalid Signature"
   55msgstr "Грешен подпис"
   56
   57#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:149
   58#, c-format
   59msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
   60msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b> подписът е изтекъл</b></i> на %s."
   61
   62#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:150
   63msgid "Expired Signature"
   64msgstr "Изтекъл подпис"
   65
   66#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:156
   67#, c-format
   68msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
   69msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> <b>анулиран</b></i> на %s."
   70
   71#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:157
   72msgid "Revoked Signature"
   73msgstr "Анулиран подпис"
   74
   75#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
   76#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:163
   77#, c-format
   78msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
   79msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> на %s."
   80
   81#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:164
   82msgid "Good Signature"
   83msgstr "Добър подпис"
   84
   85#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:169
   86msgid "Signing key not in keyring."
   87msgstr "Ключът за подпис не е в ключодържателя"
   88
   89#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:170
   90msgid "Unknown Signature"
   91msgstr "Непознат подпис"
   92
   93#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:174
   94msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
   95msgstr "Неправилен или подправен подпис. Подписаните данни са били променени."
   96
   97#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:175
   98msgid "Bad Signature"
   99msgstr "Неправилен подпис"
   100
   101#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:183
   102msgid "Couldn't verify signature."
   103msgstr "Подписът не може да бъде проверен"
   104
   105#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:239
   106#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:346
  177107#, c-format
  178108msgid "Invalid or unrecognized signer: %s"
  179109msgstr "Грешен или неразпознат подписал: %s"
  180110
  181 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:127
  182 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:234
   111#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:246
   112#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:353
  183113#, c-format
  184114msgid "Key is not valid for signing: %s"
  185115msgstr "Грешен ключ за подписване: %s"
  186116
  187 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:139
   117#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:258
  188118#, c-format
  189119msgid "Invalid or unrecognized recipient: %s"
  190120msgstr "Грешен или неразпознат получател: %s"
  191121
  192 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:147
   122#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:266
  193123#, c-format
  194124msgid "Key is not a valid recipient for encryption: %s"
  195125msgstr "Грешен ключ за получател за шифрирането: %s"
  196126
  197 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:156
   127#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:275
   128#, c-format
  198129msgid "No recipients specified"
  199130msgstr "Не са указани получатели"
  200131
  201 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:222
   132#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:341
   133#, c-format
  202134msgid "No signer specified"
  203135msgstr "Не е указан подписал"
  204136
  205 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:277
   137#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:396
  206138#, c-format
  207139msgid "Invalid key type for decryption: %s"
  208140msgstr "Грешен вид на ключ за дешифриране: %s"
  209141
  210 #: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:339
   142#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:459
  211143#, c-format
  212144msgid "Invalid key type for verifying: %s"
  213145msgstr "Грешен вид на ключ за проверка: %s"
  214146
  215 #: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:186
   147#: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:190
  216148#, c-format
  217149msgid "Invalid key id: %s"
  218150msgstr "Невалиден идентификатор на ключ: %s"
  219151
  220 #: ../daemon/seahorse-sharing.c:71 ../daemon/seahorse-sharing.c:215
   152#: ../daemon/seahorse-sharing.c:72 ../daemon/seahorse-sharing.c:216
  221153msgid "Couldn't share keys"
  222154msgstr "Ключовете не можаха да бъдат споделени"
  223155
  224 #: ../daemon/seahorse-sharing.c:72
   156#: ../daemon/seahorse-sharing.c:73
  225157msgid "Can't publish discovery information on the network."
  226158msgstr "Информацията за откриване не може да бъде публикувана по мрежата."
   
  231163#. language, you may use something equivalent to
  232164#. "Shared keys of %s".
  233 #: ../daemon/seahorse-sharing.c:92
   165#: ../daemon/seahorse-sharing.c:93
  234166#, c-format
  235167msgid "%s's encryption keys"
   
  246178
  247179#: ../data/seahorse.schemas.in.h:2
  248 msgid ""
  249 "After performing an decrypt or verify operation from the applet, display the "
  250 "resulting text in a window."
  251 msgstr ""
  252 "След дешифриране или проверка започнати от аплета, резултатът от операцията "
  253 "да се покаже в прозорец."
  254 
  255 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:3
  256 msgid ""
  257 "After performing an encrypt or signing operation from the applet, display "
  258 "the resulting text in a window."
  259 msgstr ""
  260 "След шифриране или подписване започнати от аплета, резултатът от операцията "
  261 "да се покаже в прозорец."
  262 
  263 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:4
  264180msgid "Auto Retrieve Keys"
  265181msgstr "Автоматично получаване на ключове"
  266182
  267 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:5
   183#: ../data/seahorse.schemas.in.h:3
  268184msgid "Auto Sync Keys"
  269185msgstr "Автоматично сверяване на ключовете"
  270186
  271 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:6
   187#: ../data/seahorse.schemas.in.h:4
  272188msgid "Controls the visibility of the expires column for the key manager."
  273189msgstr ""
   
  275191"управлението."
  276192
   193#: ../data/seahorse.schemas.in.h:5
   194msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
   195msgstr ""
   196"Определя видимостта на колоната с доверието в прозореца за управлението."
   197
   198#: ../data/seahorse.schemas.in.h:6
   199msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
   200msgstr ""
   201"Определя видимостта на колоната с вида на ключа в прозореца за управлението."
   202
  277203#: ../data/seahorse.schemas.in.h:7
  278 msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
  279 msgstr ""
  280 "Определя видимостта на колоната с доверието в прозореца за управлението."
   204msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
   205msgstr ""
   206"Определя видимостта на колоната за валидност в прозореца за управлението."
  281207
  282208#: ../data/seahorse.schemas.in.h:8
  283 msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
  284 msgstr ""
  285 "Определя видимостта на колоната с вида на ключа в прозореца за управлението."
  286 
  287 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:9
  288 msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
  289 msgstr ""
  290 "Определя видимостта на колоната за валидност в прозореца за управлението."
  291 
  292 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:10
  293 msgid "Display cache reminder in the notification area"
  294 msgstr ""
  295 "Показване на напомняне за запомнянето на паролите в областта за уведомяване"
  296 
  297 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:11
  298 msgid "Display clipboard after decrypting"
  299 msgstr "Показване на буфера за обмен след дешифриране"
  300 
  301 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:12
  302 msgid "Display clipboard after encrypting"
  303 msgstr "Показване на буфера за обмен след шифриране"
  304 
  305 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:13
  306209msgid "Enable DNS-SD sharing"
  307210msgstr "Включване на поддръжката на DNS-SD"
  308211
  309 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:14
   212#: ../data/seahorse.schemas.in.h:9
  310213msgid ""
  311214"Enables DNS-SD (Apple Bonjour) sharing of keys. seahorse-daemon must be "
   
  316219"SD."
  317220
  318 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:15
  319 msgid "Expire passwords in the cache"
  320 msgstr "Принуждаване на запомнените пароли да изтекат"
  321 
  322 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:16
   221#: ../data/seahorse.schemas.in.h:10
  323222msgid "ID of the default key"
  324 msgstr "Идентификатор на подразбиращия се ключ"
  325 
  326 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:17
  327 msgid ""
  328 "If set to 'gnome' uses gnome-keyring to cache passwords. When set to "
  329 "'internal' uses internal cache."
  330 msgstr ""
  331 "Ако е „gnome“ за запомнянето на паролите се използва gnome-keyring. Когато е "
  332 "„internal“ се използва вътрешното запомняне."
  333 
  334 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:18
   223msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
   224
   225#: ../data/seahorse.schemas.in.h:11
  335226msgid ""
  336227"If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
   
  340231"рамките на ASCII"
  341232
  342 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:19
   233#: ../data/seahorse.schemas.in.h:12
  343234msgid ""
  344235"If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
  345236"recipients list."
  346 msgstr ""
  347 "Ако е истина, ключът по подразбиране винаги ще се добавя към списъка на "
  348 "получатели на шифрирани съобщения."
  349 
  350 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:20
   237msgstr "Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на получатели на шифрирани съобщения."
   238
   239#: ../data/seahorse.schemas.in.h:13
  351240msgid "Last key server search pattern"
  352241msgstr "Последен шаблон за търсене в сървър с ключове"
  353242
  354 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:21
   243#: ../data/seahorse.schemas.in.h:14
  355244msgid "Last key servers used"
  356245msgstr "Последно използван сървър с ключове"
  357246
  358 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:22
   247#: ../data/seahorse.schemas.in.h:15
  359248msgid "Last key used to sign a message."
  360249msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
  361250
  362 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:23
   251#: ../data/seahorse.schemas.in.h:16
  363252msgid "PGP Key servers"
  364253msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
  365254
  366 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:24
  367 msgid "Prompt before using GPG passwords in cache"
  368 msgstr "Предупреждаване преди използване на запомнени пароли за GPG"
  369 
  370 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:25
   255#: ../data/seahorse.schemas.in.h:17
  371256msgid "Publish keys to this key server."
  372257msgstr "Публикуване на ключовете при този сървър."
  373258
  374 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:26
  375 msgid ""
  376 "Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) in "
  377 "the panel applet icon."
  378 msgstr ""
  379 "Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, подписано и "
  380 "т.н....) в иконата на аплета в панела."
  381 
  382 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:27
  383 msgid ""
  384 "Set to 'true' to enable display of the cache reminder in the notification "
  385 "area of your panel."
  386 msgstr ""
  387 "Задаването на ключа да е „true“ включва напомнянето за запомнените пароли в "
  388 "областта за уведомяване в панела."
  389 
  390 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:28
  391 msgid ""
  392 "Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords it "
  393 "has cached."
  394 msgstr ""
  395 "Задаването на ключа да е „true“ означава, че програмата seahorse-agent ще "
  396 "предупреждава преди да дава паролите, които е запомнила."
  397 
  398 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:29
  399 msgid "Show clipboard state in panel"
  400 msgstr "Показването на състоянието на буфера за обмен в панела"
  401 
  402 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:30
   259#: ../data/seahorse.schemas.in.h:18
  403260msgid "Show expires column in key manager"
  404261msgstr "Показване колоната за изтичане в прозореца за управление"
  405262
  406 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:31
   263#: ../data/seahorse.schemas.in.h:19
  407264msgid "Show trust column in key manager"
  408265msgstr "Показване колоната за доверие в прозореца за управление"
  409266
  410 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:32
   267#: ../data/seahorse.schemas.in.h:20
  411268msgid "Show type column in key manager"
  412269msgstr "Показване колоната за вида на ключа в прозореца за управление"
  413270
  414 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:33
   271#: ../data/seahorse.schemas.in.h:21
  415272msgid "Show validity column in key manager"
  416273msgstr "Показване колоната за валидност в прозореца за управление"
  417274
  418 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:34
   275#: ../data/seahorse.schemas.in.h:22
  419276msgid ""
  420277"Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
   
  425282"колоната обръщате подредбата в обратен ред."
  426283
  427 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:35
   284#: ../data/seahorse.schemas.in.h:23
  428285msgid ""
  429286"Specify the column to sort the seahorse key manager main window by. Columns "
   
  436293"„минус“ (-) пред името на колоната обръщате подредбата в обратен ред."
  437294
  438 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:36
   295#: ../data/seahorse.schemas.in.h:24
  439296msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
  440297msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
  441298
  442 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:37
   299#: ../data/seahorse.schemas.in.h:25
  443300msgid "The column to sort the recipients by"
  444301msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
  445302
  446 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:38
   303#: ../data/seahorse.schemas.in.h:26
  447304msgid "The column to sort the seahorse keys by"
  448305msgstr "Колоната, по която да се подредят ключовете"
  449306
  450 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:39
   307#: ../data/seahorse.schemas.in.h:27
  451308msgid ""
  452309"The key server to publish PGP keys to. Or empty to suppress publishing of "
   
  456313"ключовете не се публикуват."
  457314
  458 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:40
   315#: ../data/seahorse.schemas.in.h:28
  459316msgid ""
  460317"The last key server a search was performed against or empty for all key "
   
  464321"сървъри с ключове."
  465322
  466 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:41
   323#: ../data/seahorse.schemas.in.h:29
  467324msgid "The last search pattern searched for against a key server."
  468325msgstr "Последният използван шаблон за търсене в сървър с ключове."
  469326
  470 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:42
  471 msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
  472 msgstr "Време (в минути) за запомняне на паролите за GPG"
  473 
  474 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:43
  475 msgid ""
  476 "This is the amount of time, specified in minutes, to cache GPG passwords in "
  477 "seahorse-agent."
  478 msgstr ""
  479 "Това е времето в минути за запомняне на пароли за GPG в услугата seahorse-"
  480 "agent."
  481 
  482 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:44
  483 msgid ""
  484 "This option enables the GPG password cache in the seahorse-agent program. "
  485 "The 'use-agent' setting in gpg.conf affects this setting."
  486 msgstr ""
  487 "Включване на запомнянето на паролите за GPG от услугата seahorse-agent. "
  488 "Настройката „use-agent“ в gpg.conf взаимодейства с тази настройка."
  489 
  490 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:45
   327#: ../data/seahorse.schemas.in.h:30
  491328msgid ""
  492329"This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
  493 msgstr ""
  494 "Указване на ключа по подразбиране за някои действия, най-вече подписване."
  495 
  496 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:46
  497 msgid ""
  498 "When set seahorse-agent will try to automatically load the users SSH keys "
  499 "when needed. This is equivalent to using the ssh-add utility."
  500 msgstr ""
  501 "Когато е зададено, seahorse-agent ще се опита автоматично да зарежда "
  502 "ключовете за SSH на потребителите при нужда. Това е аналог на ssh-add."
  503 
  504 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:47
  505 msgid ""
  506 "When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a period "
  507 "of time."
  508 msgstr ""
  509 "Когато е зададено, seahorse-agent забравя запомнените пароли за GPG след "
  510 "известно време."
  511 
  512 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:48
  513 msgid "Where to store cached passwords."
  514 msgstr "Къде да се съхраняват запомнените паролите за GPG"
  515 
  516 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:49
   330msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
   331
   332#: ../data/seahorse.schemas.in.h:31
  517333msgid "Whether or not keys should be automatically retrieved from key servers."
  518334msgstr "Дали ключовете автоматично да се получават от сървърите с ключове."
  519335
  520 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:50
   336#: ../data/seahorse.schemas.in.h:32
  521337msgid ""
  522338"Whether or not modified keys should be automatically synced with the default "
  523339"key server."
  524 msgstr ""
  525 "Дали променените ключове автоматично да се сверяват със сървъра с ключове по "
  526 "подразбиране."
  527 
  528 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:51
  529 msgid "Whether the GPG password cache is enabled"
  530 msgstr "Дали запомнянето на паролите за GPG е включено"
  531 
  532 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:52
   340msgstr "Дали променените ключове автоматично да се сверяват със стандартния сървър с ключове."
   341
   342#: ../data/seahorse.schemas.in.h:33
  533343msgid "Whether to always encrypt to default key"
  534 msgstr "Дали винаги да се шифрира с ключа по подразбиране"
  535 
  536 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:53
  537 msgid "Whether to automatically load SSH keys on demand."
  538 msgstr "Дали автоматично да се зареждат ключовете за SSH при нужда."
  539 
  540 #: ../data/seahorse.schemas.in.h:54
   344msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
   345
   346#: ../data/seahorse.schemas.in.h:34
  541347msgid "Whether to use ASCII Armor"
  542348msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
   349
   350#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item.c:240 ../pgp/seahorse-pgp-key.c:144
   351#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:114
   352msgid "Invalid"
   353msgstr "Грешен"
   354
   355#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item.c:257
   356msgid "Web Password"
   357msgstr "Парола за уеб"
   358
   359#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item.c:259
   360msgid "Network Password"
   361msgstr "Парола за мрежата"
   362
   363#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item.c:261 ../gkr/seahorse-gkeyring-source.c:551
   364#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:123
   365msgid "Password"
   366msgstr "Парола"
   367
   368#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:205
   369msgid "Access to the key ring was denied"
   370msgstr "Достъпът до ключодържателя бе отказан"
   371
   372#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:208
   373msgid "The gnome-keyring daemon is not running"
   374msgstr "Програмата-демон gnome-keyring не е стартирана"
   375
   376#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:211
   377msgid "The key ring has already been unlocked"
   378msgstr "Ключодържателят вече е отключен"
   379
   380#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:214
   381msgid "No such key ring exists"
   382msgstr "Не съществува такъв ключодържател"
   383
   384#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:217
   385msgid "Couldn't communicate with key ring daemon"
   386msgstr "Неуспех при връзка към програмата за ключодържатели"
   387
   388#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:220
   389msgid "The item already exists"
   390msgstr "Елементът вече съществува"
   391
   392#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:226
   393msgid "Internal error accessing gnome-keyring"
   394msgstr "Вътрешна грешка при достъпа до gnome-keyring"
   395
   396#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:283
   397#: ../gkr/seahorse-gkeyring-operation.c:315
   398msgid "Saving item..."
   399msgstr "Запазване на елемента…"
   400
   401#: ../gkr/seahorse-gkeyring-source.c:408
   402msgid "Retrieving key"
   403msgstr "Получаване на ключ"
   404
   405#. Start listing of ids
   406#: ../gkr/seahorse-gkeyring-source.c:422
   407msgid "Listing passwords"
   408msgstr "Списък с пароли"
  543409
  544410#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:156
   
  570436#. TODO: Icons
  571437#: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:117
  572 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:954
  573 #: ../src/seahorse-key-properties.c:871
   438#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:1072
   439#: ../src/seahorse-key-properties.c:885
  574440msgid "Name"
  575441msgstr "Име"
  576442
  577443#: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:120
  578 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:966
  579 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1725
   444#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:1084
   445#: ../src/seahorse-key-properties.c:1714
  580446msgid "Key ID"
  581447msgstr "Идентификатор"
  582448
  583 #: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:1
  584 msgid ":"
  585 msgstr ":"
  586 
  587 #: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:2
  588 msgid "Add Key Server"
  589 msgstr "Добавяне на сървър с ключове"
  590 
  591 #: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:3
  592 msgid "Host:"
  593 msgstr "Хост:"
  594 
  595 #: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:4
  596 msgid "Key Server Type:"
  597 msgstr "Вид на сървъра с ключове:"
  598 
   449#: ../libegg/egg-datetime.c:313
   450msgid "Display flags"
   451msgstr "Флагове на визуализацията"
   452
   453#: ../libegg/egg-datetime.c:314
   454msgid "Displayed date and/or time properties"
   455msgstr "Показани свойства на датата и/или времето"
   456
   457#: ../libegg/egg-datetime.c:319
   458msgid "Lazy mode"
   459msgstr "Мързелив режим"
   460
   461#: ../libegg/egg-datetime.c:320
   462msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
   463msgstr "Мързеливият режим не нормализира въведените стойности за дата и час"
   464
   465#: ../libegg/egg-datetime.c:325
   466msgid "Year"
   467msgstr "Година"
   468
   469#: ../libegg/egg-datetime.c:326
   470msgid "Displayed year"
   471msgstr "Показана година"
   472
   473#: ../libegg/egg-datetime.c:331
   474msgid "Month"
   475msgstr "Месец"
   476
   477#: ../libegg/egg-datetime.c:332
   478msgid "Displayed month"
   479msgstr "Показан месец"
   480
   481#: ../libegg/egg-datetime.c:337
   482msgid "Day"
   483msgstr "Ден"
   484
   485#: ../libegg/egg-datetime.c:338
   486msgid "Displayed day of month"
   487msgstr "Показан ден от месец"
   488
   489#: ../libegg/egg-datetime.c:343
   490msgid "Hour"
   491msgstr "Час"
   492
   493#: ../libegg/egg-datetime.c:344
   494msgid "Displayed hour"
   495msgstr "Показан час"
   496
   497#: ../libegg/egg-datetime.c:349
   498msgid "Minute"
   499msgstr "Минута"
   500
   501#: ../libegg/egg-datetime.c:350
   502msgid "Displayed minute"
   503msgstr "Показана минута"
   504
   505#: ../libegg/egg-datetime.c:355
   506msgid "Second"
   507msgstr "Секунда"
   508
   509#: ../libegg/egg-datetime.c:356
   510msgid "Displayed second"
   511msgstr "Показана секунда"
   512
   513#: ../libegg/egg-datetime.c:361
   514msgid "Lower limit year"
   515msgstr "Година на началната дата"
   516
   517#: ../libegg/egg-datetime.c:362
   518msgid "Year part of the lower date limit"
   519msgstr "Частта за годината на началната дата"
   520
   521#: ../libegg/egg-datetime.c:367
   522msgid "Upper limit year"
   523msgstr "Година на крайната дата"
   524
   525#: ../libegg/egg-datetime.c:368
   526msgid "Year part of the upper date limit"
   527msgstr ""
   528
   529#: ../libegg/egg-datetime.c:373
   530msgid "Lower limit month"
   531msgstr ""
   532
   533#: ../libegg/egg-datetime.c:374
   534msgid "Month part of the lower date limit"
   535msgstr ""
   536
   537#: ../libegg/egg-datetime.c:379
   538msgid "Upper limit month"
   539msgstr ""
   540
   541#: ../libegg/egg-datetime.c:380
   542msgid "Month part of the upper date limit"
   543msgstr ""
   544
   545#: ../libegg/egg-datetime.c:385
   546msgid "Lower limit day"
   547msgstr ""
   548
   549#: ../libegg/egg-datetime.c:386
   550msgid "Day of month part of the lower date limit"
   551msgstr ""
   552
   553#: ../libegg/egg-datetime.c:391
   554msgid "Upper limit day"
   555msgstr ""
   556
   557#: ../libegg/egg-datetime.c:392
   558msgid "Day of month part of the upper date limit"
   559msgstr ""
   560
   561#: ../libegg/egg-datetime.c:397
   562msgid "Lower limit hour"
   563msgstr ""
   564
   565#: ../libegg/egg-datetime.c:398
   566msgid "Hour part of the lower time limit"
   567msgstr ""
   568
   569#: ../libegg/egg-datetime.c:403
   570msgid "Upper limit hour"
   571msgstr ""
   572
   573#: ../libegg/egg-datetime.c:404
   574msgid "Hour part of the upper time limit"
   575msgstr ""
   576
   577#: ../libegg/egg-datetime.c:409
   578msgid "Lower limit minute"
   579msgstr ""
   580
   581#: ../libegg/egg-datetime.c:410
   582msgid "Minute part of the lower time limit"
   583msgstr ""
   584
   585#: ../libegg/egg-datetime.c:415
   586msgid "Upper limit minute"
   587msgstr ""
   588
   589#: ../libegg/egg-datetime.c:416
   590msgid "Minute part of the upper time limit"
   591msgstr ""
   592
   593#: ../libegg/egg-datetime.c:421
   594msgid "Lower limit second"
   595msgstr ""
   596
   597#: ../libegg/egg-datetime.c:422
   598msgid "Second part of the lower time limit"
   599msgstr ""
   600
   601#: ../libegg/egg-datetime.c:427
   602msgid "Upper limit second"
   603msgstr ""
   604
   605#: ../libegg/egg-datetime.c:428
   606msgid "Second part of the upper time limit"
   607msgstr ""
   608
   609#. Translate to calendar:week_start:1 if you want Monday to be the
   610#. * first day of the week; otherwise translate to calendar:week_start:0.
   611#. * Do *not* translate it to anything else, if it isn't calendar:week_start:1
   612#. * or calendar:week_start:0 it will not work.
   613#.
   614#: ../libegg/egg-datetime.c:470
   615msgid "calendar:week_start:0"
   616msgstr "calendar:week_start:1"
   617
   618#: ../libegg/egg-datetime.c:492
   619msgid "Date"
   620msgstr "Дата"
   621
   622#: ../libegg/egg-datetime.c:492
   623msgid "Enter the date directly"
   624msgstr "Пряко въвеждане на датата"
   625
   626#: ../libegg/egg-datetime.c:499
   627msgid "Select Date"
   628msgstr "Избор на дата"
   629
   630#: ../libegg/egg-datetime.c:499
   631msgid "Select the date from a calendar"
   632msgstr "Избор на датата от календар"
   633
   634#: ../libegg/egg-datetime.c:517 ../libegg/egg-datetime.c:2192
   635msgid "Time"
   636msgstr "Време"
   637
   638#: ../libegg/egg-datetime.c:517
   639msgid "Enter the time directly"
   640msgstr "Пряко въвеждане на времето"
   641
   642#: ../libegg/egg-datetime.c:524
   643msgid "Select Time"
   644msgstr "Избор на времо"
   645
   646#: ../libegg/egg-datetime.c:524
   647msgid "Select the time from a list"
   648msgstr "Избор на времито от списък"
   649
   650#. Translators: set this to anything else if you want to use a
   651#. * 24 hour clock.
   652#.
   653#: ../libegg/egg-datetime.c:791
   654msgid "24hr: no"
   655msgstr "24hr: yes"
   656
   657#: ../libegg/egg-datetime.c:795 ../libegg/egg-datetime.c:1253
   658#: ../libegg/egg-datetime.c:1257
   659msgid "AM"
   660msgstr "пр. об."
   661
   662#: ../libegg/egg-datetime.c:797 ../libegg/egg-datetime.c:1254
   663#: ../libegg/egg-datetime.c:1261
   664msgid "PM"
   665msgstr "сл. об."
   666
   667#. Translators: This is hh:mm:ss AM/PM.
   668#: ../libegg/egg-datetime.c:805
   669#, c-format
   670msgid "%02d:%02d:%02d %s"
   671msgstr "%02d:%02d:%02d %s"
   672
   673#. Translators: This is hh:mm AM/PM.
   674#: ../libegg/egg-datetime.c:808
   675#, c-format
   676msgid "%02d:%02d %s"
   677msgstr "%02d:%02d %s"
   678
   679#. Translators: This is hh:mm:ss.
   680#: ../libegg/egg-datetime.c:812
   681#, c-format
   682msgid "%02d:%02d:%02d"
   683msgstr "%02d:%02d:%02d"
   684
   685#. Translators: This is hh:mm.
   686#: ../libegg/egg-datetime.c:815
   687#, c-format
   688msgid "%02d:%02d"
   689msgstr "%02d:%02d"
   690
   691#. TODO: should handle other display modes as well...
   692#. Translators: This is YYYY-MM-DD
   693#: ../libegg/egg-datetime.c:1169
   694#, c-format
   695msgid "%04d-%02d-%02d"
   696msgstr "%04d-%02d-%02d"
   697
   698#. Translators: This is hh:mm:ss.
   699#: ../libegg/egg-datetime.c:1234
   700#, c-format
   701msgid "%u:%u:%u"
   702msgstr "%u:%u:%u"
   703
   704#: ../libseahorse/seahorse-add-keyring.glade.h:1
   705msgid "Add Password Keyring"
   706msgstr "Добавяне на ключодържател"
   707
   708#: ../libseahorse/seahorse-add-keyring.glade.h:2
   709msgid "New Keyring Name:"
   710msgstr "Име на нов ключодържател:"
   711
   712#: ../libseahorse/seahorse-add-keyring.glade.h:3
   713msgid ""
   714"Please choose a name for the new keyring. You will be prompted for an unlock "
   715"password."
   716msgstr "Изберете име за новия ключодържател. Ще бъдете запитани за парола за отключването му."
   717
   718#: ../libseahorse/seahorse-add-keyring.glade.h:4
  599719#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:5
  600720#: ../src/seahorse-ssh-upload.glade.h:3
   
  602722msgstr "Името на хоста или адреса на сървъра с ключове."
  603723
   724#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:1
   725msgid ":"
   726msgstr ":"
   727
   728#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:2
   729msgid "Add Key Server"
   730msgstr "Добавяне на сървър с ключове"
   731
   732#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:3
   733msgid "Host:"
   734msgstr "Хост:"
   735
   736#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:4
   737msgid "Key Server Type:"
   738msgstr "Вид на сървъра с ключове:"
   739
  604740#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:6
  605741msgid "The port to access the server on."
  606742msgstr "Порт за свързване към сървъра."
  607743
  608 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:358
  609 #, c-format
  610 msgid "Search was not specific enough. Server '%s' found too many keys."
  611 msgstr ""
  612 "Търсеното не е било достатъчно специфично. Сървърът „%s“ съдържа прекалено "
  613 "много съвпадащи ключове."
  614 
  615 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:360
  616 #, c-format
  617 msgid "Couldn't communicate with server '%s': %s"
  618 msgstr "Неуспех при връзката към сървъра „%s“: %s"
  619 
  620 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:563
  621 msgid "Searching for keys..."
  622 msgstr "Търсене на ключове..."
  623 
  624 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:639
  625 msgid "Uploading keys..."
  626 msgstr "Изпращане на ключовете..."
  627 
  628 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:715
  629 msgid "Retrieving keys..."
  630 msgstr "Получаване на ключове..."
  631 
  632 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:764
  633 #, c-format
  634 msgid "Searching for keys on: %s"
  635 msgstr "Търсене на ключове в „%s“"
  636 
  637 #. The ldap_cb and chain_cb were set in seahorse_ldap_operation_start
  638 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:857
  639 #: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:929
  640 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:656
  641 #, c-format
  642 msgid "Connecting to: %s"
  643 msgstr "Свързване с %s"
  644 
  645 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:449
  646 #, c-format
  647 msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
  648 msgstr "Неуспех при връзка към „%s“: %s"
  649 
  650 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:629
  651 #, c-format
  652 msgid "Couldn't resolve address: %s"
  653 msgstr "Неуспех при откриването на адреса: %s"
  654 
  655 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:705
  656 #, c-format
  657 msgid "Resolving server address: %s"
  658 msgstr "Откриване на адреса на сървър: %s"
  659 
  660 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:883
  661 #, c-format
  662 msgid "Searching for keys containing '%s'..."
  663 msgstr "Търсене на ключове, съдържащи „%s“..."
  664 
  665 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:910
  666 #, c-format
  667 msgid "Searching for key id '%s'..."
  668 msgstr "Търсене на ключ с идентификатор „%s“..."
  669 
  670 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:1011
  671 msgid "Retrieving remote keys..."
  672 msgstr "Получаване на ключове..."
  673 
  674 #: ../libseahorse/seahorse-ldap-source.c:1144
  675 msgid "Sending keys to key server..."
  676 msgstr "Изпращане на ключовете до сървър..."
  677 
  678 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:559
  679 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:589
   744#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:564
   745#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:592
  680746msgid "Key Imported"
  681747msgid_plural "Keys Imported"
   
  683749msgstr[1] "Внесени ключове"
  684750
  685 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:563
  686 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:588
   751#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:568
   752#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:591
  687753#, c-format
  688754msgid "Imported %i key"
   
  691757msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
  692758
  693 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:565
   759#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:570
   760#, c-format
  694761msgid "Imported a key for"
  695762msgid_plural "Imported keys for"
   
  697764msgstr[1] "Внесени са ключове за"
  698765
  699 #. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
  700 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:617
  701 #, c-format
  702 msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
  703 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>ключът е изтекъл</b></i> на %s."
  704 
  705 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:618
  706 msgid "Invalid Signature"
  707 msgstr "Грешен подпис"
  708 
  709 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:624
  710 #, c-format
  711 msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
  712 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b> подписът е изтекъл</b></i> на %s."
  713 
  714 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:625
  715 msgid "Expired Signature"
  716 msgstr "Изтекъл подпис"
  717 
  718 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:631
  719 #, c-format
  720 msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
  721 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> <b>анулиран</b></i> на %s."
  722 
  723 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:632
  724 msgid "Revoked Signature"
  725 msgstr "Анулиран подпис"
  726 
  727 #. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
  728 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:638
  729 #, c-format
  730 msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
  731 msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> на %s."
  732 
  733 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:639
  734 msgid "Good Signature"
  735 msgstr "Добър подпис"
  736 
  737 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:644
  738 msgid "Signing key not in keyring."
  739 msgstr "Ключът за подпис не е в ключодържателя"
  740 
  741 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:645
  742 msgid "Unknown Signature"
  743 msgstr "Непознат подпис"
  744 
  745 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:649
  746 msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
  747 msgstr "Неправилен или подправен подпис. Подписаните данни са били променени."
  748 
  749 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:650
  750 msgid "Bad Signature"
  751 msgstr "Неправилен подпис"
  752 
  753 #: ../libseahorse/seahorse-notification.c:658
  754 msgid "Couldn't verify signature."
  755 msgstr "Подписът не може да бъде проверен"
  756 
  757766#: ../libseahorse/seahorse-notify.glade.h:1
  758767msgid "Notification Messages"
  759768msgstr "Съобщения за известяване"
  760769
  761 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:175
   770#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:174
  762771msgid "Passphrase"
  763772msgstr "Парола"
  764773
  765 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:178
   774#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:177
  766775msgid "Password:"
  767776msgstr "Парола:"
  768777
  769 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:242
   778#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:241
  770779msgid "Confirm:"
  771780msgstr "Потвърждаване:"
  772781
  773 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:325
  774 msgid "Wrong passphrase."
  775 msgstr "Неправилна парола."
  776 
  777 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:329
  778 #, c-format
  779 msgid "Enter new passphrase for '%s'"
  780 msgstr "Въведете нова парола за „%s“"
  781 
  782 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:331
  783 #, c-format
  784 msgid "Enter passphrase for '%s'"
  785 msgstr "Въведете парола за „%s“"
  786 
  787 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:334
  788 #: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:4
  789 msgid "Enter new passphrase"
  790 msgstr "Въведете нова парола"
  791 
  792 #: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:336
  793 msgid "Enter passphrase"
  794 msgstr "Въведете парола"
  795 
  796 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-key.c:140 ../libseahorse/seahorse-ssh-key.c:112
  797 #: ../src/seahorse-gkeyring-item.c:231
  798 msgid "Invalid"
  799 msgstr "Грешен"
  800 
  801 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-key.c:162
  802 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:30
  803 msgid "Public PGP Key"
  804 msgstr "Публичен ключ за PGP"
  805 
  806 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-key.c:165
  807 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:35
  808 msgid "Private PGP Key"
  809 msgstr "Частен ключ за PGP"
  810 
  811 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-key.c:694 ../libseahorse/seahorse-validity.c:31
  812 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1099
  813 msgid "Unknown"
  814 msgstr "Неизвестна"
  815 
  816 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-key.c:696
  817 msgid "ElGamal"
  818 msgstr "ElGamal"
  819 
  820 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-source.c:367
  821 #: ../libseahorse/seahorse-server-source.c:209
  822 #: ../src/seahorse-generate-select.c:142
  823 msgid "PGP Key"
  824 msgstr "Ключ за PGP"
  825 
  826 #. TODO: We can use the GPGME progress to make this more accurate
  827 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-source.c:723
  828 #, c-format
  829 msgid "Loaded %d key"
  830 msgid_plural "Loaded %d keys"
  831 msgstr[0] "Зареден е %d ключ"
  832 msgstr[1] "Заредени са %d ключа"
  833 
  834 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-source.c:778
  835 msgid "Loading Keys..."
  836 msgstr "Зареждане на ключовете..."
  837 
  838 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-source.c:821
  839 msgid ""
  840 "Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date "
  841 "set in the future or a missing self-signature."
  842 msgstr ""
  843 "Грешни данни за ключ (липсва потребителски идентификатор). Може да се дължи "
  844 "на компютър със системна дата в бъдещето или липсващ собствен подпис."
  845 
  846 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-source.c:942 ../src/seahorse-key-manager.c:454
  847 #: ../src/seahorse-key-manager.c:502
  848 msgid "Importing Keys"
  849 msgstr "Внасяне на ключове"
  850 
  851 #: ../libseahorse/seahorse-pgp-source.c:975
  852 msgid "Exporting Keys"
  853 msgstr "Изнасяне на ключове"
  854 
  855 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:62
   782#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:67
  856783msgid "Not a valid Key Server address."
  857784msgstr "Неправилен адрес на сървър с ключове."
  858785
  859 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:63
   786#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:68
  860787msgid ""
  861788"For help contact your system adminstrator or the administrator of the key "
   
  865792"сървъра с ключове."
  866793
  867 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:174
   794#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:179
  868795msgid "URL"
  869796msgstr "Адрес"
  870797
  871 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:359
   798#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:364
  872799msgid "Custom"
  873800msgstr "Потребителски"
  874801
  875 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:429
   802#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:434
  876803msgid "None: Don't publish keys"
  877804msgstr "Няма: ключовете няма да се публикуват"
  878805
  879 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:687
  880 msgid "None. Prompt for a key."
  881 msgstr "Няма: да се запитва за ключ."
  882 
  883 #: ../libseahorse/seahorse-prefs-cache.c:231
  884 msgid "Couldn't open the Session Properties"
  885 msgstr "Неуспех при отваряне на настройките на сесията"
  886 
  887 #: ../libseahorse/seahorse-prefs-cache.c:244
  888 msgid "Couldn't start the 'seahorse-agent' program"
  889 msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „seahorse-agent“"
  890 
  891 #: ../libseahorse/seahorse-prefs-cache.c:246
  892 msgid "The 'seahorse-agent' program exited unsuccessfully."
  893 msgstr "Програмата „seahorse-agent“ завърши с грешка."
   806#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:207
   807msgid "<i>Automatically unlocked when user logs in.</i>"
   808msgstr "<i>Автоматично отключван при влизането на потребител.</i>"
   809
   810#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:244
   811msgid "Couldn't get default password keyring"
   812msgstr "Неуспех при зареждането на стандартния ключодържател"
   813
   814#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:267
   815msgid "Couldn't get list of password keyrings"
   816msgstr "Неуспех при зареждането на списъка с ключодържатели"
   817
   818#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:323
   819msgid "Couldn't set default password keyring"
   820msgstr "Неуспех при задаване на стандартния ключодържател"
   821
   822#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:405
   823msgid "Couldn't remove keyring"
   824msgstr "Неуспех при изтриването на ключодържател."
   825
   826#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:423
   827#, c-format
   828msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' keyring?"
   829msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете ключодържателя „%s“?"
   830
   831#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:471
   832msgid "Couldn't add keyring"
   833msgstr "Неуспех при добавянето на ключодържател"
   834
   835#: ../libseahorse/seahorse-prefs-keyrings.c:528
   836msgid "Couldn't change keyring password"
   837msgstr "Неуспех при промяна на паролата на ключодържателя"
  894838
  895839#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:1
  896 msgid "<b>Defaults</b>"
  897 msgstr "<b>По подразбиране</b>"
   840msgid "<b>Default Keyring</b>"
   841msgstr "<b>Стандартен ключодържател</b>"
  898842
  899843#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:2
  900 msgid ""
  901 "<b>Note:</b> The 'seahorse-agent' program has been started. This program is "
  902 "necessary in order to cache passphrases. "
  903 msgstr ""
  904 "<b>Бележка:</b> Програмата „seahorse-agent“ е стартирана. Тя е необходима за "
  905 "запомняне на паролите. "
   844msgid "<b>Password Keyrings</b>"
   845msgstr "<b>Ключодържатели</b>"
  906846
  907847#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:3
  908 msgid "<b>Remember PGP Passphrases</b>"
  909 msgstr "<b>Запомняне на паролите за PGP</b>"
   848msgid "Automatically retrieve keys from _key servers"
   849msgstr "Автоматично получаване на _ключовете от сървърите за ключове"
  910850
  911851#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:4
  912 msgid "<b>Secure Shell Keys</b>"
  913 msgstr "<b>Ключове за SSH</b>"
   852msgid "Automatically synchronize _modified keys with key servers"
   853msgstr "Автоматично сверяване на _променените ключове със сървърите за ключове"
  914854
  915855#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:5
  916 msgid ""
  917 "<b>Warning:</b> The 'seahorse-agent' program is not running. This program is "
  918 "necessary in order to cache passphrases. "
  919 msgstr ""
  920 "<b>Предупреждение:</b> Програмата „seahorse-agent“ не работи. Тя е "
  921 "необходима за запомняне на паролите. "
   856msgid "Change Unlock _Password"
   857msgstr "_Смяна на паролата за отключване"
  922858
  923859#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:6
  924 msgid "<i>A non-supported PGP passphrase caching agent is running.</i>"
  925 msgstr "<i>Работи друга програма за запомняне на пароли за PGP.</i>"
  926 
  927 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:7
  928 msgid "<i>No SSH caching agent is running. Cannot load Secure Shell keys.</i>"
  929 msgstr ""
  930 "<i>Не е стартирана програма за запомняне на паролите за SSH. Ключовете за "
  931 "SSH не могат да бъдат заредени.</i>"
  932 
  933 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:8
  934 msgid "<i>This key is used to sign messages when no other key is chosen</i>"
  935 msgstr ""
  936 "<i>Този ключ се използва за подписване на съобщения, когато не е избран друг "
  937 "ключ</i>"
  938 
  939 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:9
  940 msgid "Automatically load _Secure Shell keys"
  941 msgstr "Автоматично зареждане на _ключове за SSH"
  942 
  943 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:10
  944 msgid "Automatically retrieve keys from key servers."
  945 msgstr "Автоматично получаване на ключовете от сървърите за ключове."
  946 
  947 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:11
  948 msgid "Automatically synchronize modified keys with key servers. "
  949 msgstr "Автоматично сверяване на променените ключове със сървърите за ключове."
  950 
  951 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:12
  952 msgid ""
  953 "Changing the master password failed.  Make certain that you entered the "
  954 "correct original master password."
  955 msgstr ""
  956 "Неуспешна смяна на главната парола. Проверете дали сте въвели правилно "
  957 "първоначалната главна парола."
  958 
  959 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:13
  960 msgid "Confirm Master Password:"
  961 msgstr "Потвърждаване на главната парола:"
  962 
  963 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:14
  964 #: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.c:74
  965 #: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:2
  966 msgid "Encryption Preferences"
  967 msgstr "Настройки на шифрирането"
  968 
  969 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:15
  970 msgid "Encryption Settings"
  971 msgstr "Настройки на шифрирането"
  972 
  973 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:16
  974 msgid "GNOME Keyring"
  975 msgstr "Ключодържател на GNOME"
  976 
  977 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:17
  978 msgid ""
  979 "GNOME Keyring stores passwords, network keys, passphrases and other secrets "
  980 "required for authentication.  A <b>master password</b> is used to protect "
  981 "these secrets.  The <b>master password</b> can be changed below."
  982 msgstr ""
  983 "Ключодържателят на GNOME съхранява пароли, ключове за мрежите, силни пароли "
  984 "и други тайни, които са необходими за идентификация.  <b>Главната парола</b> "
  985 "се използва за защитата на тези тайни. Тя може да бъде променена по-долу."
  986 
  987 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:18
  988860msgid "Key Servers"
  989861msgstr "Сървъри с ключове"
  990862
  991 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:19
   863#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:7
  992864msgid "Key Sharing"
  993865msgstr "Споделяне на ключове"
  994866
  995 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:20
  996 msgid "New Master Password:"
  997 msgstr "Нова главна парола:"
  998 
  999 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:21
  1000 msgid "Original Master Password:"
  1001 msgstr "Първоначална главна парола:"
  1002 
  1003 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:22
  1004 msgid "Passphrase Cache"
  1005 msgstr "Запомняне на пароли"
  1006 
  1007 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:23
  1008 msgid "Session Properties"
  1009 msgstr "Настройки на сесията"
  1010 
  1011 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:24
   867#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:8
   868msgid "Password Keyrings"
   869msgstr "Ключодържатели"
   870
   871#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:9
   872msgid "Password and Encryption Settings"
   873msgstr "Настройки на паролите и шифрирането"
   874
   875#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:10
  1012876msgid ""
  1013877"Sharing your keys allows other people on your network to use the keys you've "
   
  1024888"<b>Бележка:</b> Личните ви ключове няма да бъдат компрометирани."
  1025889
  1026 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:27
  1027 msgid "Start seahorse-agent"
  1028 msgstr "Стартиране на seahorse-agent"
  1029 
  1030 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:28
  1031 msgid "The master password was successfully changed."
  1032 msgstr "Успешна смяна на главната парола."
  1033 
  1034 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:29
  1035 msgid ""
  1036 "To avoid manually starting the 'seahorse-agent' in the future\n"
  1037 "add it to the Session Manager. "
  1038 msgstr ""
  1039 "За да избегнете ръчното стартиране на „seahorse-agent“ в бъдеше, прибавете "
  1040 "програмата в управлението на сесиите."
  1041 
  1042 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:31
  1043 msgid "When _encrypting, always include myself as a recipient"
  1044 msgstr "При _шифриране, аз също да съм получател."
  1045 
  1046 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:32
  1047 msgid "_Always remember passphrases whenever logged in"
  1048 msgstr "Паролите _винаги да се помнят при влизане в системата"
  1049 
  1050 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:33
  1051 msgid "_Ask me before using a cached passphrase"
  1052 msgstr "По_твърждение при използване на запомнена парола"
  1053 
  1054 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:34
  1055 msgid "_Default Key:"
  1056 msgstr "Подразбиращ се _ключ:"
  1057 
  1058 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:35
  1059 msgid "_Find Keys Via:"
   890#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:13
   891msgid "_Add Keyring"
   892msgstr "_Добавяне на ключодържател"
   893
   894#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:14
   895msgid "_Find keys via:"
  1060896msgstr "_Търсене на ключове чрез:"
  1061897
  1062 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:36
  1063 msgid "_Never remember passphrases"
  1064 msgstr "Паролите _никога да не се помнят"
  1065 
  1066 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:37
  1067 msgid "_Publish Keys To:"
   898#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:15
   899msgid "_Location for application passwords:"
   900msgstr "_Местоположение на паролите за програмите:"
   901
   902#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:16
   903msgid "_Publish keys to:"
  1068904msgstr "_Публикуване на ключове на:"
  1069905
  1070 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:38
  1071 msgid "_Remember passphrases for"
  1072 msgstr "_Запомняне на пароли за"
  1073 
  1074 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:39
   906#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:17
   907msgid "_Remove Keyring"
   908msgstr "_Изтриване на ключдържател"
   909
   910#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:18
  1075911msgid "_Share my keys with others on my network"
  1076912msgstr "_Споделяне на ключовете ми с други по мрежата"
  1077913
  1078 #: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:40
  1079 msgid "minutes"
  1080 msgstr "минути"
  1081 
  1082914#: ../libseahorse/seahorse-progress.glade.h:1
  1083 msgid "<b>Progress Message</b>"
  1084 msgstr "<b>Съобщение за напредъка</b>"
  1085 
  1086 #: ../libseahorse/seahorse-progress.glade.h:2
  1087 msgid "Progress Status"
  1088 msgstr "Състояние на напредъка"
  1089 
  1090 #: ../libseahorse/seahorse-progress.glade.h:3
  1091915msgid "Progress Title"
  1092916msgstr "Заглавие на напредъка"
  1093917
  1094 #: ../libseahorse/seahorse-server-source.c:466
  1095 msgid "LDAP Key Server"
  1096 msgstr "Сървър с ключове по LDAP"
  1097 
  1098 #: ../libseahorse/seahorse-server-source.c:469
  1099 msgid "HTTP Key Server"
  1100 msgstr "Сървър с ключове по HTTP"
  1101 
  1102 #. TODO: We should be giving an error message that allows them to
  1103 #. generate or import a key
  1104 #: ../libseahorse/seahorse-signer.c:57 ../src/seahorse-sign.c:159
  1105 msgid "No keys usable for signing"
  1106 msgstr "Няма ключове, които стават за подпис"
  1107 
  1108 #: ../libseahorse/seahorse-signer.c:58
  1109 msgid ""
  1110 "You have no personal PGP keys that can be used to sign a document or message."
  1111 msgstr ""
  1112 "Не притежавате лични ключове за PGP, които стават за подписване на документи "
  1113 "или съобщения."
  1114 
  1115 #: ../libseahorse/seahorse-signer.glade.h:1
  1116 msgid "_Sign message with key:"
  1117 msgstr "Подписване на файл с _ключа:"
  1118 
  1119 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-askpass.c:94
  1120 msgid "Enter your Secure Shell passphrase:"
  1121 msgstr "Въведете паролата за SSH:"
  1122 
  1123 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-key.c:90
  1124 msgid "(Unreadable Secure Shell Key)"
  1125 msgstr "(Ключът за SSH не може да бъде прочетен)"
  1126 
  1127 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-key.c:94 ../libseahorse/seahorse-ssh-key.c:98
  1128 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-source.c:746
  1129 #: ../src/seahorse-generate-select.c:145
  1130 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:20
  1131 msgid "Secure Shell Key"
  1132 msgstr "Ключ за SSH"
  1133 
  1134 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-key.c:126
  1135 msgid "Private Secure Shell Key"
  1136 msgstr "Частен ключ за SSH"
  1137 
  1138 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-key.c:129
  1139 msgid "Public Secure Shell Key"
  1140 msgstr "Публичен ключ за SSH"
  1141 
  1142 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:135
  1143 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:697
  1144 msgid "The SSH command was terminated unexpectedly."
  1145 msgstr "Командата за SSH завърши неочаквано."
  1146 
  1147 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:143
  1148 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:704
  1149 msgid "The SSH command failed."
  1150 msgstr "Командата за SSH бе неуспешна."
  1151 
  1152 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:441
  1153 msgid "Secure Shell key"
  1154 msgstr "Ключ за SSH"
  1155 
  1156 #. Just prompt over and over again
  1157 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:727
  1158 msgid "Secure Shell Passphrase"
  1159 msgstr "Парола за SSH"
  1160 
  1161 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:813
  1162 msgid "Old Key Passphrase"
  1163 msgstr "Парола на стария ключ"
  1164 
  1165 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:814
  1166 #, c-format
  1167 msgid "Enter the old passphrase for: %s"
  1168 msgstr "Въведете старата парола за %s"
  1169 
  1170 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:818
  1171 msgid "New Key Passphrase"
  1172 msgstr "Нова парола за ключ"
  1173 
  1174 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:819
  1175 #, c-format
  1176 msgid "Enter the new passphrase for: %s"
  1177 msgstr "Въведете нова парола за: %s"
  1178 
  1179 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:827
  1180 msgid "Enter Key Passphrase"
  1181 msgstr "Въведете паролата за ключа"
  1182 
  1183 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:895
  1184 msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
  1185 msgstr "Парола за новия ключ за SSH"
  1186 
  1187 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:896
  1188 msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
  1189 msgstr "Въведете парола за новия ключ за SSH."
  1190 
  1191 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:1034
  1192 msgid "Secure Shell Key Passphrase"
  1193 msgstr "Парола за ключа за SSH"
  1194 
  1195 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:1034
  1196 #, c-format
  1197 msgid "Enter the passphrase for: %s"
  1198 msgstr "Въведете паролата за %s"
  1199 
  1200 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:1035
  1201 msgid "Save this passphrase in my keyring"
  1202 msgstr "Запомняне на паролата в ключодържателя"
  1203 
  1204 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:1109
  1205 #, c-format
  1206 msgid "Importing key: %s"
  1207 msgstr "Внасяне на ключа: %s"
  1208 
  1209 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:1111
  1210 msgid "Importing key. Enter passphrase"
  1211 msgstr "Внасяне на ключ. Въведете парола"
  1212 
  1213 #: ../libseahorse/seahorse-ssh-operation.c:1113
  1214 #: ../src/seahorse-key-manager.c:515
  1215 #: ../src/seahorse-pgp-keys.desktop.in.in.h:1
  1216 msgid "Import Key"
  1217 msgstr "Внасяне на ключ"
  1218 
  1219 #: ../libseahorse/seahorse-unknown-key.c:67
   918#: ../libseahorse/seahorse-unknown-key.c:68
  1220919msgid "Unavailable"
  1221920msgstr "Недостъпен"
  1222921
  1223 #: ../libseahorse/seahorse-unknown-key.c:87
   922#: ../libseahorse/seahorse-unknown-key.c:88
  1224923#, c-format
  1225924msgid "Unknown Key: %s"
  1226925msgstr "Неизвестен ключ: %s"
  1227926
  1228 #: ../libseahorse/seahorse-unknown-key.c:119
   927#: ../libseahorse/seahorse-unknown-key.c:120
  1229928msgid "Unknown Key"
  1230929msgstr "Неизвестен ключ"
  1231930
  1232 #: ../libseahorse/seahorse-unknown-source.c:128
   931#: ../libseahorse/seahorse-unknown-source.c:131
  1233932msgid "Unavailable Key"
  1234933msgstr "Недостъпен ключ"
  1235934
  1236 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:172
  1237 msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
  1238 msgstr "Неуспешно дешифриране. Вероятно не притежавате ключа за дешифриране."
  1239 
  1240 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:222
   935#: ../libseahorse/seahorse-util.c:169
  1241936msgid "%Y-%m-%d"
  1242937msgstr "%d.%m.%Yг."
  1243938
  1244 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:413
   939#: ../libseahorse/seahorse-util.c:395
  1245940msgid "Key Data"
  1246941msgstr "Данни за ключ"
  1247942
  1248 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:415
   943#: ../libseahorse/seahorse-util.c:397
  1249944msgid "Multiple Keys"
  1250945msgstr "Множество ключове"
  1251946
  1252 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:728
   947#: ../libseahorse/seahorse-util.c:653
  1253948msgid "Couldn't run file-roller"
  1254949msgstr "Неуспех при изпълнението на file-roller"
  1255950
  1256 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:733
  1257 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:831
   951#: ../libseahorse/seahorse-util.c:658
  1258952msgid "Couldn't package files"
  1259953msgstr "Файловете не могат да бъдат пакетирани"
  1260954
  1261 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:734
   955#: ../libseahorse/seahorse-util.c:659
  1262956msgid "The file-roller process did not complete successfully"
  1263957msgstr "Процесът на file-roller завърши неуспешно"
  1264958
  1265 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:744
  1266 msgid "Couldn't set permissions on backup file."
  1267 msgstr "Не могат да бъдат зададени правата за достъп на резервния архив."
  1268 
  1269959#. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
  1270960#. cases that extension is associated with text/plain
  1271 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:848
   961#: ../libseahorse/seahorse-util.c:768
  1272962msgid "All key files"
  1273963msgstr "Всички файлове с ключове"
  1274964
  1275 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:859 ../libseahorse/seahorse-util.c:899
  1276 #: ../src/seahorse-photos.c:239
   965#: ../libseahorse/seahorse-util.c:779 ../libseahorse/seahorse-util.c:819
   966#: ../src/seahorse-photos.c:243
  1277967msgid "All files"
  1278968msgstr "Всички файлове"
  1279969
  1280 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:892
   970#: ../libseahorse/seahorse-util.c:812
  1281971msgid "Archive files"
  1282972msgstr "Всички архиви"
  1283973
  1284 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:933
   974#: ../libseahorse/seahorse-util.c:853
  1285975msgid ""
  1286976"<b>A file already exists with this name.</b>\n"
   
  1292982"Искате ли да го замените?"
  1293983
  1294 #: ../libseahorse/seahorse-util.c:936
   984#: ../libseahorse/seahorse-util.c:856
  1295985msgid "_Replace"
  1296986msgstr "_Замяна"
  1297987
  1298 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:33 ../src/seahorse-key-properties.c:1105
  1299 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1237 ../src/seahorse-key-properties.c:1309
   988#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:32 ../pgp/seahorse-pgp-key.c:698
   989#: ../src/seahorse-key-properties.c:1116
   990msgid "Unknown"
   991msgstr "Неизвестна"
   992
   993#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:34 ../src/seahorse-key-properties.c:1122
   994#: ../src/seahorse-key-properties.c:1254 ../src/seahorse-key-properties.c:1326
  1300995msgid "Never"
  1301996msgstr "Никога"
  1302997
  1303 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:35 ../src/seahorse-key-properties.c:1112
   998#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:36 ../src/seahorse-key-properties.c:1129
  1304999msgid "Marginal"
  13051000msgstr "Донякъде"
  13061001
  1307 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:37 ../src/seahorse-key-properties.c:1118
   1002#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:38 ../src/seahorse-key-properties.c:1135
  13081003msgid "Full"
  13091004msgstr "Пълна"
  13101005
  1311 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:39 ../src/seahorse-key-properties.c:1124
   1006#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:40 ../src/seahorse-key-properties.c:1141
  13121007msgid "Ultimate"
  13131008msgstr "Най-пълна"
  13141009
  1315 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:41
   1010#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:42
  13161011msgid "Disabled"
  13171012msgstr "Изключена"
  13181013
  1319 #: ../libseahorse/seahorse-validity.c:43 ../src/seahorse-key-properties.c:1305
   1014#: ../libseahorse/seahorse-validity.c:44 ../src/seahorse-key-properties.c:1322
  13201015msgid "Revoked"
  13211016msgstr "Анулиран"
  13221017
  1323 #: ../libseahorse/seahorse-widget.c:326
   1018#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:331
  13241019#, c-format
  13251020msgid "Could not display help: %s"
  13261021msgstr "Помощта не може да бъде показана: %s"
  13271022
  1328 #: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.server.in.in.h:1
  1329 msgid "Clipboard Text Encryption"
  1330 msgstr "Шифриране на текста в буфера за обмен"
  1331 
  1332 #: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.server.in.in.h:2
  1333 msgid "Encrypt, decrypt or sign the clipboard (uses PGP type encryption)."
  1334 msgstr ""
  1335 "Шифриране, дешифриране или подписване на буфера за обмен (чрез шифриране по "
  1336 "PGP)."
  1337 
  1338 #: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.server.in.in.h:3
  1339 msgid "Seahorse Applet Factory"
  1340 msgstr "Фабрика за аплети на Seahorse"
  1341 
  1342 #: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.xml.h:1
  1343 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1208
  1344 msgid "_About"
  1345 msgstr "_Относно"
  1346 
  1347 #: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.xml.h:2
  1348 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1192 ../src/seahorse-keyserver-results.c:381
  1349 msgid "_Help"
  1350 msgstr "_Помощ"
  1351 
  1352 #: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.xml.h:3
  1353 msgid "_Preferences"
  1354 msgstr "_Настройки"
  1355 
  1356 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:309
  1357 msgid "seahorse-applet"
  1358 msgstr "аплет-seahorse"
  1359 
  1360 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:311
  1361 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:836
  1362 msgid "Use PGP/GPG to encrypt/decrypt/sign/verify/import the clipboard."
  1363 msgstr ""
  1364 "Използване на PGP/GPG за шифриране/дешифриране/подписване/проверка/внасяне "
  1365 "на буфера за обмен."
  1366 
  1367 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:316 ../src/seahorse-key-manager.c:874
   1023#: ../pgp/seahorse-gpgmex-util.c:55
   1024msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
   1025msgstr "Неуспешно дешифриране. Вероятно не притежавате ключа за дешифриране."
   1026
   1027#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:328
   1028#, c-format
   1029msgid "Search was not specific enough. Server '%s' found too many keys."
   1030msgstr ""
   1031"Търсеното не е било достатъчно специфично. Сървърът „%s“ съдържа прекалено "
   1032"много съвпадащи ключове."
   1033
   1034#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:330
   1035#, c-format
   1036msgid "Couldn't communicate with server '%s': %s"
   1037msgstr "Неуспех при връзката към сървъра „%s“: %s"
   1038
   1039#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:550
   1040msgid "Searching for keys..."
   1041msgstr "Търсене на ключове…"
   1042
   1043#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:621
   1044msgid "Uploading keys..."
   1045msgstr "Изпращане на ключовете…"
   1046
   1047#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:699
   1048msgid "Retrieving keys..."
   1049msgstr "Получаване на ключове…"
   1050
   1051#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:732 ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1269
   1052#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:440 ../pgp/seahorse-server-source.c:213
   1053#: ../src/seahorse-generate-select.c:144
   1054msgid "PGP Key"
   1055msgstr "Ключ за PGP"
   1056
   1057#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:766
   1058#, c-format
   1059msgid "Searching for keys on: %s"
   1060msgstr "Търсене на ключове в „%s“"
   1061
   1062#. The ldap_cb and chain_cb were set in seahorse_ldap_operation_start
   1063#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:863 ../pgp/seahorse-hkp-source.c:936
   1064#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:660
   1065#, c-format
   1066msgid "Connecting to: %s"
   1067msgstr "Свързване с %s"
   1068
   1069#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:453
   1070#, c-format
   1071msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
   1072msgstr "Неуспех при връзка към „%s“: %s"
   1073
   1074#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:633
   1075#, c-format
   1076msgid "Couldn't resolve address: %s"
   1077msgstr "Неуспех при откриването на адреса: %s"
   1078
   1079#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:709
   1080#, c-format
   1081msgid "Resolving server address: %s"
   1082msgstr "Откриване на адреса на сървър: %s"
   1083
   1084#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:913
   1085#, c-format
   1086msgid "Searching for keys containing '%s'..."
   1087msgstr "Търсене на ключове, съдържащи „%s“…"
   1088
   1089#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:940
   1090#, c-format
   1091msgid "Searching for key id '%s'..."
   1092msgstr "Търсене на ключ с идентификатор „%s“…"
   1093
   1094#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1045
   1095msgid "Retrieving remote keys..."
   1096msgstr "Получаване на ключове…"
   1097
   1098#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1177
   1099msgid "Sending keys to key server..."
   1100msgstr "Изпращане на ключовете до сървър…"
   1101
   1102#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:166
   1103#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:32
   1104msgid "Public PGP Key"
   1105msgstr "Публичен ключ за PGP"
   1106
   1107#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:169
   1108#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:36
   1109msgid "Private PGP Key"
   1110msgstr "Частен ключ за PGP"
   1111
   1112#: ../pgp/seahorse-pgp-key.c:700
   1113msgid "ElGamal"
   1114msgstr "ElGamal"
   1115
   1116#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:97
   1117#, c-format
   1118msgid "Wrong passphrase."
   1119msgstr "Неправилна парола."
   1120
   1121#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:101
   1122#, c-format
   1123msgid "Enter new passphrase for '%s'"
   1124msgstr "Въведете нова парола за „%s“"
   1125
   1126#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:103
   1127#, c-format
   1128msgid "Enter passphrase for '%s'"
   1129msgstr "Въведете парола за „%s“"
   1130
   1131#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:106
   1132#: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:4
   1133msgid "Enter new passphrase"
   1134msgstr "Въведете нова парола"
   1135
   1136#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:108
   1137msgid "Enter passphrase"
   1138msgstr "Въведете парола"
   1139
   1140#. TODO: We can use the GPGME progress to make this more accurate
   1141#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:800
   1142#, c-format
   1143msgid "Loaded %d key"
   1144msgid_plural "Loaded %d keys"
   1145msgstr[0] "Зареден е %d ключ"
   1146msgstr[1] "Заредени са %d ключа"
   1147
   1148#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:855
   1149msgid "Loading Keys..."
   1150msgstr "Зареждане на ключовете…"
   1151
   1152#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:898
   1153msgid ""
   1154"Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date "
   1155"set in the future or a missing self-signature."
   1156msgstr ""
   1157"Грешни данни за ключ (липсва потребителски идентификатор). Може да се дължи "
   1158"на компютър със системна дата в бъдещето или липсващ собствен подпис."
   1159
   1160#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:1022 ../src/seahorse-key-manager.c:460
   1161#: ../src/seahorse-key-manager.c:507
   1162msgid "Importing Keys"
   1163msgstr "Внасяне на ключове"
   1164
   1165#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:1060
   1166msgid "Exporting Keys"
   1167msgstr "Изнасяне на ключове"
   1168
   1169#: ../pgp/seahorse-server-source.c:470
   1170msgid "LDAP Key Server"
   1171msgstr "Сървър с ключове по LDAP"
   1172
   1173#: ../pgp/seahorse-server-source.c:473
   1174msgid "HTTP Key Server"
   1175msgstr "Сървър с ключове по HTTP"
   1176
   1177#. TODO: We should be giving an error message that allows them to
   1178#. generate or import a key
   1179#: ../pgp/seahorse-signer.c:61 ../src/seahorse-sign.c:163
   1180msgid "No keys usable for signing"
   1181msgstr "Няма ключове, които стават за подпис"
   1182
   1183#: ../pgp/seahorse-signer.c:62
   1184msgid ""
   1185"You have no personal PGP keys that can be used to sign a document or message."
   1186msgstr ""
   1187"Не притежавате лични ключове за PGP, които стават за подписване на документи "
   1188"или съобщения."
   1189
   1190#: ../pgp/seahorse-signer.glade.h:1
   1191msgid "_Sign message with key:"
   1192msgstr "Подписване на файл с _ключа:"
   1193
   1194#: ../src/main.c:73 ../src/seahorse-key-manager.c:889
   1195msgid "Encryption Key Manager"
   1196msgstr "Управление на ключове"
   1197
   1198#: ../src/seahorse-add-subkey.c:167
   1199msgid "Couldn't add subkey"
   1200msgstr "Неуспех при добавянето на подключ"
   1201
   1202#: ../src/seahorse-add-subkey.c:188
   1203#, c-format
   1204msgid "Add subkey to %s"
   1205msgstr "Добавяне на подключ към %s"
   1206
   1207#: ../src/seahorse-add-subkey.c:205 ../src/seahorse-pgp-generate.c:52
   1208msgid "DSA (sign only)"
   1209msgstr "DSA (само подписване)"
   1210
   1211#: ../src/seahorse-add-subkey.c:213
   1212msgid "ElGamal (encrypt only)"
   1213msgstr "ElGamal (само шифриране)"
   1214
   1215#: ../src/seahorse-add-subkey.c:219 ../src/seahorse-pgp-generate.c:53
   1216msgid "RSA (sign only)"
   1217msgstr "RSA (само подписване)"
   1218
   1219#: ../src/seahorse-add-subkey.c:225
   1220msgid "RSA (encrypt only)"
   1221msgstr "RSA (само шифриране)"
   1222
   1223#: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:1
   1224msgid "Expiration Date:"
   1225msgstr "Дата на изтичане:"
   1226
   1227#: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:2
   1228msgid "Generate a new subkey"
   1229msgstr "Създаване на нов подключ"
   1230
   1231#: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:3
   1232msgid "If key never expires"
   1233msgstr "Ако ключът никога не изтича"
   1234
   1235#: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:4
   1236msgid "Key _Length:"
   1237msgstr "_Дължина на ключа:"
   1238
   1239#: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:5
   1240msgid "Key _Type:"
   1241msgstr "_Вид на ключа:"
   1242
   1243#: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:6
   1244msgid "Length of Key"
   1245msgstr "Дължина на ключа"
   1246
   1247#: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:7
   1248msgid "Never E_xpires"
   1249msgstr "Не изтича _никога"
   1250
   1251#: ../src/seahorse-add-uid.c:86
   1252msgid "Couldn't add user id"
   1253msgstr "Неуспех при добавяне на идентификатор на потребител"
   1254
   1255#: ../src/seahorse-add-uid.c:108
   1256#, c-format
   1257msgid "Add user ID to %s"
   1258msgstr "Добавяне на идентификатор на потребител към %s"
   1259
   1260#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:1
   1261msgid "Add User ID"
   1262msgstr "Добавяне на идентификатор на потребител"
   1263
   1264#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:2
   1265msgid "Create the new user ID"
   1266msgstr "Създаване на нов идентификатор на потребител"
   1267
   1268#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:3 ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:8
   1269msgid "Full _Name:"
   1270msgstr "Пълно _име:"
   1271
   1272#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:4
   1273msgid "Key Co_mment:"
   1274msgstr "Ко_ментар към ключа:"
   1275
   1276#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:5
   1277msgid "Must be at least 5 characters long"
   1278msgstr "Трябва да бъде с дължина поне 5 знака"
   1279
   1280#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:6
   1281msgid "Optional comment describing key"
   1282msgstr "Незадължително описание на ключа"
   1283
   1284#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:7
   1285msgid "Optional email address"
   1286msgstr "Незадължителен адрес на е-поща"
   1287
   1288#: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:8 ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:14
   1289msgid "_Email Address:"
   1290msgstr "_Адрес на е-поща:"
   1291
   1292#: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:1
   1293msgid "Change Passphrase"
   1294msgstr "Смяна на паролата"
   1295
   1296#: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:2
   1297msgid "Con_firm Passphrase:"
   1298msgstr "_Потвърждаване на паролата:"
   1299
   1300#: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:3
   1301msgid "Confirm new passphrase"
   1302msgstr "Потвърждаване на новата парола"
   1303
   1304#: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:5
   1305msgid "New _Passphrase:"
   1306msgstr "Нова _парола:"
   1307
   1308#: ../src/seahorse-delete.c:42
   1309#, c-format
   1310msgid ""
   1311"%s is a private key. Make sure you have a backup. Do you still want to "
   1312"delete it?"
   1313msgstr ""
   1314"%s частен ключ. Проверете дали сте направили резервно копие. Сигурни ли сте, "
   1315"че искате да го изтриете?"
   1316
   1317#: ../src/seahorse-delete.c:76
   1318#, c-format
   1319msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
   1320msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
   1321
   1322#: ../src/seahorse-delete.c:82
   1323#, c-format
   1324msgid "Are you sure you want to permanently delete %d key?"
   1325msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
   1326msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключ?"
   1327msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа?"
   1328
   1329#: ../src/seahorse-delete.c:126
   1330msgid "Couldn't delete key"
   1331msgstr "Неуспех при изтриването на ключ"
   1332
   1333#: ../src/seahorse-delete.c:141
   1334#, c-format
   1335msgid "Are you sure you want to permanently delete subkey %d of %s?"
   1336msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d подключ на „%s“?"
   1337
   1338#: ../src/seahorse-delete.c:164
   1339msgid "Couldn't delete subkey"
   1340msgstr "Неуспех при изтриването на подключ"
   1341
   1342#: ../src/seahorse-delete.c:183
   1343#, c-format
   1344msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
   1345msgstr ""
   1346"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете идентификатора на "
   1347"потребител „%s“?"
   1348
   1349#: ../src/seahorse-delete.c:208
   1350msgid "Couldn't delete user id"
   1351msgstr "Неуспех при изтриването на идентификатора на потребител"
   1352
   1353#: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:1
   1354msgid "Manage your passwords and encryption keys"
   1355msgstr "Управление на паролите и ключовете за шифриране"
   1356
   1357#: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:2 ../src/seahorse-key-manager.c:1359
   1358#, c-format
   1359msgid "Passwords and Encryption Keys"
   1360msgstr "Пароли и ключове за шифриране"
   1361
   1362#: ../src/seahorse-expires.c:71
   1363msgid "Couldn't change expiry date"
   1364msgstr "Неуспех при промяна на датата на изтичане"
   1365
   1366#: ../src/seahorse-expires.c:135
   1367#, c-format
   1368msgid "Expiry for Subkey %d of %s"
   1369msgstr "Изтичане на подключа %d на %s"
   1370
   1371#: ../src/seahorse-expires.c:137
   1372#, c-format
   1373msgid "Expiry for %s"
   1374msgstr "Изтичане за %s"
   1375
   1376#: ../src/seahorse-expires.glade.h:1
   1377msgid "C_hange"
   1378msgstr "_Промяна"
   1379
   1380#: ../src/seahorse-expires.glade.h:2 ../src/seahorse-revoke.glade.h:4
   1381msgid "Revoke key"
   1382msgstr "Анулиране на ключ"
   1383
   1384#: ../src/seahorse-expires.glade.h:3
   1385msgid "_Never expires"
   1386msgstr "_Не изтича никога"
   1387
   1388#: ../src/seahorse-generate-select.c:145
   1389msgid "Used to encrypt email and files"
   1390msgstr "Използва се за шифриране на поща и файлове"
   1391
   1392#: ../src/seahorse-generate-select.c:147
   1393#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:21 ../ssh/seahorse-ssh-key.c:96
   1394#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:100 ../ssh/seahorse-ssh-source.c:753
   1395msgid "Secure Shell Key"
   1396msgstr "Ключ за SSH"
   1397
   1398#: ../src/seahorse-generate-select.c:148
   1399msgid "Used to access other computers (eg: via a terminal)"
   1400msgstr "Използва се за достъп до други компютри (напр. чрез терминал)"
   1401
   1402#: ../src/seahorse-generate-select.glade.h:1
   1403msgid "<b>_Select the kind of key you wish to create:</b>"
   1404msgstr "<b>_Избор на вида ключ, който искате да създадете:</b>"
   1405
   1406#: ../src/seahorse-generate-select.glade.h:2
   1407msgid "C_ontinue"
   1408msgstr "_Продължаване"
   1409
   1410#: ../src/seahorse-generate-select.glade.h:3
   1411msgid "Create a New Key"
   1412msgstr "Създаване на нов ключ"
   1413
   1414#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:95
   1415msgid "Access a network share or resource"
   1416msgstr "Достъп до ресурс споделен по мрежата"
   1417
   1418#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:99
   1419msgid "Access a website"
   1420msgstr "Достъп до уеб сайт"
   1421
   1422#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:103
   1423msgid "Unlocks a PGP key"
   1424msgstr "Отключване на ключ за PGP"
   1425
   1426#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:106
   1427msgid "Unlocks a Secure Shell key"
   1428msgstr "Отключване на ключ за SSH"
   1429
   1430#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:109
   1431msgid "Saved password or login"
   1432msgstr "Запазени пароли и имена"
   1433
   1434#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:123
   1435msgid "Network Credentials"
   1436msgstr "Мрежово удостоверяване на самоличност"
   1437
   1438#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:184
   1439msgid "Couldn't change password."
   1440msgstr "Неуспех при промяна на паролата"
   1441
   1442#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:291
   1443msgid "Couldn't set description."
   1444msgstr "Неуспех при задаване на описание."
   1445
   1446#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:500
   1447msgid "Couldn't set application access."
   1448msgstr "Неуспех при задаване на достъпа на програма."
   1449
   1450#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:1
   1451msgid "<b>Password:</b>"
   1452msgstr "<b>Парола:</b>"
   1453
   1454#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:2
   1455msgid "<b>Path:</b>"
   1456msgstr "<b>Път:</b>"
   1457
   1458#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:3
   1459msgid "<b>Permissions:</b>"
   1460msgstr "<b>Права:</b>"
   1461
   1462#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:4
   1463#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:9
   1464#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:9
   1465msgid "<b>Technical Details:</b>"
   1466msgstr "<b>Технически детайли:</b>"
   1467
   1468#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:5
   1469msgid "Applications"
   1470msgstr "Програми"
   1471
   1472#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:6
   1473#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:23
   1474#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:20
   1475#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:17
   1476msgid "Details"
   1477msgstr "Подробности"
   1478
   1479#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:7
   1480#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:19
   1481msgid "Key"
   1482msgstr "Ключ"
   1483
   1484#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:8
   1485#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:30
   1486#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:30
   1487#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:20
   1488msgid "Key Properties"
   1489msgstr "Настройки на ключа"
   1490
   1491#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:9
   1492msgid "Login:"
   1493msgstr "Потребителско име:"
   1494
   1495#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:10
   1496msgid "Server:"
   1497msgstr "Сървър:"
   1498
   1499#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:11
   1500msgid "Show pass_word"
   1501msgstr "_Показване на пароли"
   1502
   1503#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:12
   1504#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:42
   1505#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:36
   1506msgid "Type:"
   1507msgstr "Вид:"
   1508
   1509#. To translators: This is the noun not the verb.
   1510#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:14
   1511msgid "Use:"
   1512msgstr "Употреба:"
   1513
   1514#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
   1515#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:16
   1516msgid "_Delete"
   1517msgstr "_Изтриване"
   1518
   1519#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:17
   1520#: ../src/seahorse-revoke.glade.h:5
   1521msgid "_Description:"
   1522msgstr "_Описание:"
   1523
   1524#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
   1525#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:19
   1526msgid "_Read"
   1527msgstr "Про_читане"
   1528
   1529#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
   1530#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:21
   1531msgid "_Write"
   1532msgstr "_Запазване"
   1533
   1534#: ../src/seahorse-key-manager.c:394 ../src/seahorse-key-manager.c:469
   1535#: ../src/seahorse-key-manager.c:492
   1536msgid "Couldn't import keys"
   1537msgstr "Ключовете не могат да бъдат внесени"
   1538
   1539#: ../src/seahorse-key-manager.c:403
   1540#, c-format
   1541msgid "Imported %d key"
   1542msgid_plural "Imported %d keys"
   1543msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
   1544msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
   1545
   1546#: ../src/seahorse-key-manager.c:447
   1547msgid "Couldn't read file"
   1548msgstr "Неуспех при прочитането на файл"
   1549
   1550#: ../src/seahorse-key-manager.c:492
   1551msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
   1552msgstr "Неразпознат вид ключ или данни в грешен формат"
   1553
   1554#: ../src/seahorse-key-manager.c:520 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1094
   1555msgid "Import Key"
   1556msgstr "Внасяне на ключ"
   1557
   1558#: ../src/seahorse-key-manager.c:566 ../src/seahorse-keyserver-results.c:226
   1559msgid "Couldn't retrieve data from key server"
   1560msgstr "Данните не бяха получени от сървъра с ключове"
   1561
   1562#: ../src/seahorse-key-manager.c:584 ../src/seahorse-keyserver-results.c:244
   1563#, c-format
   1564msgid "Copied %d key"
   1565msgid_plural "Copied %d keys"
   1566msgstr[0] "Копиран е %d ключ"
   1567msgstr[1] "Копирани са %d ключа"
   1568
   1569#: ../src/seahorse-key-manager.c:613 ../src/seahorse-keyserver-results.c:201
   1570#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:274
   1571msgid "Retrieving keys"
   1572msgstr "Получаване на ключове"
   1573
   1574#: ../src/seahorse-key-manager.c:639
   1575msgid "Couldn't export key"
   1576msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ"
   1577
   1578#: ../src/seahorse-key-manager.c:660
   1579msgid "Export public key"
   1580msgstr "Изнасяне на публичен"
   1581
   1582#: ../src/seahorse-key-manager.c:674 ../src/seahorse-key-properties.c:1055
   1583#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:244
   1584#, c-format
   1585msgid "Couldn't export key to \"%s\""
   1586msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ към „%s“"
   1587
   1588#: ../src/seahorse-key-manager.c:687
   1589msgid "Exporting keys"
   1590msgstr "Изнасяне на ключове"
   1591
   1592#: ../src/seahorse-key-manager.c:706
   1593msgid "Back up Key Rings to Archive"
   1594msgstr "Резервно копиране на ключодържателя"
   1595
   1596#: ../src/seahorse-key-manager.c:861
   1597msgid "Contributions:"
   1598msgstr "Сътрудници:"
   1599
   1600#: ../src/seahorse-key-manager.c:887
   1601msgid "seahorse"
   1602msgstr "seahorse"
   1603
   1604#: ../src/seahorse-key-manager.c:894
  13681605msgid "translator-credits"
  13691606msgstr ""
   
  13751612"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  13761613
  1377 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:319 ../src/seahorse-key-manager.c:877
   1614#: ../src/seahorse-key-manager.c:897
  13781615msgid "Seahorse Project Homepage"
  13791616msgstr "Страница на проекта Seahorse"
  13801617
  1381 #. Get the recipient list
  1382 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:375
  1383 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:251
  1384 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:332
  1385 msgid "Choose Recipient Keys"
  1386 msgstr "Избор на ключовете на получателите"
  1387 
  1388 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:394
  1389 msgid "Encrypted Text"
  1390 msgstr "Шифриран текст"
  1391 
  1392 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:396
  1393 msgid "Encryption Failed"
  1394 msgstr "Неуспешно шифриране"
  1395 
  1396 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:397
  1397 msgid "The clipboard could not be encrypted."
  1398 msgstr "Буферът за обмен не можа да бъде шифриран."
  1399 
  1400 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:431
  1401 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:296
  1402 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:611
  1403 msgid "Choose Key to Sign with"
  1404 msgstr "Избор на ключ, с който да се подписва"
  1405 
  1406 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:450
  1407 msgid "Signed Text"
  1408 msgstr "Подписан текст"
  1409 
  1410 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:452
  1411 msgid "Signing Failed"
  1412 msgstr "Неуспешно подписване"
  1413 
  1414 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:453
  1415 msgid "The clipboard could not be Signed."
  1416 msgstr "Буферът за обмен не беше подписан."
  1417 
  1418 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:496
  1419 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:340
  1420 msgid "Import Failed"
  1421 msgstr "Неуспешно внасяне"
  1422 
  1423 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:497
  1424 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:341
  1425 msgid "Keys were found but not imported."
  1426 msgstr "Бяха открити ключове, но не бяха внесени."
  1427 
  1428 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:528
  1429 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:374
  1430 msgid "Decrypting Failed"
  1431 msgstr "Неуспешно дешифриране"
  1432 
  1433 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:529
  1434 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:375
  1435 msgid "Text may be malformed."
  1436 msgstr "Текстът може да е формиран лошо."
  1437 
  1438 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:580
  1439 msgid "No PGP key or message was found on clipboard"
  1440 msgstr "В буфера за обмен не беше открито съобщение или ключ за PGP"
  1441 
  1442 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:581
  1443 msgid "No PGP data found."
  1444 msgstr "Не са открити данни за PGP."
  1445 
  1446 #. TRANSLATORS: This means 'The text that was decrypted'
  1447 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:616
  1448 msgid "Decrypted Text"
  1449 msgstr "Дешифриран текст"
  1450 
  1451 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:685
  1452 msgid "Could not display the help file"
  1453 msgstr "Помощта не може да бъде показана"
  1454 
  1455 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:748
  1456 msgid "_Encrypt Clipboard"
  1457 msgstr "_Шифриране на буфера за обмен"
  1458 
  1459 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:755
  1460 msgid "_Sign Clipboard"
  1461 msgstr "_Подписване на буфера за обмен"
  1462 
  1463 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:762
  1464 msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
  1465 msgstr "_Дешифриране/проверка на буфера за обмен"
  1466 
  1467 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:768
  1468 msgid "_Import Keys from Clipboard"
  1469 msgstr "_Внасяне на ключове от буфера за обмен"
  1470 
  1471 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:833
  1472 #: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:835
  1473 msgid "Encryption Applet"
  1474 msgstr "Аплет за шифрирането"
  1475 
  1476 #: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:1
  1477 msgid "<b>Display clipboard contents after:</b>"
  1478 msgstr "<b>Показването на съдържанието на буфера за обмен след:</b>"
  1479 
  1480 #: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:2
  1481 msgid "Clipboard Encryption Preferences"
  1482 msgstr "Настройки на шифрирането на буфера за обмен"
  1483 
  1484 #: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:3
  1485 msgid "_Decrypting or verifying the clipboard"
  1486 msgstr "_Дешифриране или проверка на буфера за обмен"
  1487 
  1488 #: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:4
  1489 msgid "_Encrypting or signing the clipboard"
  1490 msgstr "_Шифриране или подписване на буфера за обмен"
  1491 
  1492 #: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:5
  1493 msgid "_Show clipboard state in panel"
  1494 msgstr "_Показване на състоянието на буфера за обмен в панела"
  1495 
  1496 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:602
  1497 msgid "_Encrypt"
  1498 msgstr "_Шифриране..."
  1499 
  1500 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:609
  1501 #: ../src/seahorse-sign.glade.h:21
  1502 msgid "_Sign"
  1503 msgstr "_Подписване"
  1504 
  1505 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:616
  1506 msgid "_Decrypt/Verify"
  1507 msgstr "_Дешифриране/проверка"
  1508 
  1509 #: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:623
  1510 msgid "_Import Key"
  1511 msgstr "_Внасяне на ключ"
  1512 
  1513 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:265
  1514 msgid "Couldn't connect to seahorse-daemon"
  1515 msgstr "Неуспех при свързването към програмата „seahorse-daemon“"
  1516 
  1517 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:354
  1518 msgid "Encrypted text"
  1519 msgstr "Шифриран текст"
  1520 
  1521 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:357
  1522 msgid "Couldn't encrypt text"
  1523 msgstr "Текстът не може да бъде шифрирани"
  1524 
  1525 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:387 ../src/seahorse-key-manager.c:395
  1526 #: ../src/seahorse-key-manager.c:463 ../src/seahorse-key-manager.c:486
  1527 msgid "Couldn't import keys"
  1528 msgstr "Ключовете не могат да бъдат внесени"
  1529 
  1530 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:396
  1531 msgid "Keys found but not imported"
  1532 msgstr "Открити, но невнесени ключове"
  1533 
  1534 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:430
  1535 msgid "Couldn't decrypt text"
  1536 msgstr "Текстът не може да бъде дешифриран"
  1537 
  1538 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:462
  1539 msgid "Couldn't verify text"
  1540 msgstr "Текстът не може да бъде проверен"
  1541 
  1542 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:510
  1543 msgid "No encrypted or signed text is selected."
  1544 msgstr "Няма избран шифриран или подписан текст."
  1545 
  1546 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:540
  1547 msgid "Decrypted text"
  1548 msgstr "Дешифриран текст"
  1549 
  1550 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:547
  1551 msgid "Verified text"
  1552 msgstr "Проверен текст"
  1553 
  1554 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:582
  1555 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:374 ../src/seahorse-key-manager.c:404
  1556 #, c-format
  1557 msgid "Imported %d key"
  1558 msgid_plural "Imported %d keys"
  1559 msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
  1560 msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
  1561 
  1562 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:633
  1563 msgid "Signed text"
  1564 msgstr "Подписан текст"
  1565 
  1566 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:636
  1567 msgid "Couldn't sign text"
  1568 msgstr "Текстът не може да бъде подписан"
  1569 
  1570 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:133
  1571 msgid "_Encrypt..."
  1572 msgstr "_Шифриране..."
  1573 
  1574 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:134
  1575 msgid "Encrypt the selected text"
  1576 msgstr "Шифриране на избрания текст"
  1577 
  1578 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:135
  1579 msgid "Decr_ypt/Verify"
  1580 msgstr "_Дешифриране/проверка"
  1581 
  1582 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:136
  1583 msgid "Decrypt and/or Verify text"
  1584 msgstr "Дешифриране и/или проверка на текста"
  1585 
  1586 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:137
  1587 msgid "Sig_n..."
  1588 msgstr "Под_писване..."
  1589 
  1590 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:138
  1591 msgid "Sign the selected text"
  1592 msgstr "Подписване на избрания текст"
  1593 
  1594 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:1
  1595 msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
  1596 msgstr "Включване на приставката на Seahorse за gedit."
  1597 
  1598 #: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:2
  1599 msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
  1600 msgstr "Включване на приставката за работа с gedit"
  1601 
  1602 #: ../plugins/gedit/seahorse-pgp.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  1603 msgid "Text Encryption"
  1604 msgstr "Шифриране на текст"
  1605 
  1606 #: ../plugins/gedit/seahorse-pgp.gedit-plugin.desktop.in.h:2
  1607 msgid "This plugin performs encryption operations on text."
  1608 msgstr "Тази приставка осигурява шифриране на текстове."
  1609 
  1610 #: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:161
  1611 msgid "Encrypt..."
  1612 msgstr "Шифриране..."
  1613 
  1614 #: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:162
  1615 msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
  1616 msgid_plural "Encrypt the selected files"
  1617 msgstr[0] "Шифриране (евентуално и подписване) на избрания файл"
  1618 msgstr[1] "Шифриране на избраните файлове"
  1619 
  1620 #: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:168
  1621 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:38
  1622 msgid "Sign"
  1623 msgstr "Подписване"
  1624 
  1625 #: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:169
  1626 msgid "Sign the selected file"
  1627 msgid_plural "Sign the selected files"
  1628 msgstr[0] "Подписване на избрания файл"
  1629 msgstr[1] "Подписване на избраните файлове"
  1630 
  1631 #: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.c:43
  1632 #: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.c:47
  1633 msgid "For internal use"
  1634 msgstr "За вътрешно ползване"
  1635 
  1636 #: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:1
  1637 msgid "Configure key servers and other encryption settings"
  1638 msgstr "Настройване на сървърите с ключове и др."
  1639 
  1640 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:52
  1641 msgid "Import keys from the file"
  1642 msgstr "Внасяне на ключове от файл"
  1643 
  1644 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:54
  1645 msgid "Encrypt file"
  1646 msgstr "Шифриране на файл"
  1647 
  1648 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:56
  1649 msgid "Sign file with default key"
  1650 msgstr "Подписване на файл с ключа по подразбиране"
  1651 
  1652 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:58
  1653 msgid "Encrypt and sign file with default key"
  1654 msgstr "Шифриране и подписване с ключа по подразбиране"
  1655 
  1656 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:60
  1657 msgid "Decrypt encrypted file"
  1658 msgstr "Дешифриране на файл"
  1659 
  1660 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:62
  1661 msgid "Verify signature file"
  1662 msgstr "Проверка на файл с подписи"
  1663 
  1664 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:64
  1665 msgid "Read list of URIs on standard in"
  1666 msgstr "Прочитане на списъка с адреси от стандартния вход"
  1667 
  1668 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:66
  1669 msgid "file..."
  1670 msgstr "файл..."
  1671 
  1672 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:128
  1673 msgid "Choose Recipients"
  1674 msgstr "Изберете получатели"
  1675 
  1676 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:190
  1677 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:272
  1678 msgid "Couldn't load keys"
  1679 msgstr "Неуспех при зареждането а ключовете"
  1680 
  1681 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:206
  1682 #, c-format
  1683 msgid "Choose Encrypted File Name for '%s'"
  1684 msgstr "Избор на файлово име за шифрирания вариант на „%s“"
  1685 
  1686 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:256
  1687 msgid "Choose Signer"
  1688 msgstr "Избор на подписващ"
  1689 
  1690 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:291
  1691 #, c-format
  1692 msgid "Choose Signature File Name for '%s'"
  1693 msgstr "Избор на файлово име за подписания вариант на „%s“"
  1694 
  1695 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:372
  1696 msgid "Imported key"
  1697 msgstr "Внесен ключ"
  1698 
  1699 #. File to decrypt to
  1700 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:396
  1701 #, c-format
  1702 msgid "Choose Decrypted File Name for '%s'"
  1703 msgstr "Избор на файлово име за дешифриран вариант на „%s“"
  1704 
  1705 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:452
  1706 #, c-format
  1707 msgid "Choose Original File for '%s'"
  1708 msgstr "Избор на файлово име за първоначалния вариант на „%s“"
  1709 
  1710 #.
  1711 #. * TODO: What should happen with multiple files at this point.
  1712 #. * The last thing we want to do is cascade a big pile of error
  1713 #. * dialogs at the user.
  1714 #.
  1715 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:524
  1716 msgid "No valid signatures found"
  1717 msgstr "Не са открити валидни подписи"
  1718 
  1719 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:591
  1720 msgid "File Encryption Tool"
  1721 msgstr "Инструмент за шифриране на файлове"
  1722 
  1723 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:614
  1724 msgid "Encrypting"
  1725 msgstr "Шифриране"
  1726 
  1727 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:615
  1728 #, c-format
  1729 msgid "Couldn't encrypt file: %s"
  1730 msgstr "Файлът „%s“ не може да се шифрира"
  1731 
  1732 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:623
  1733 msgid "Signing"
  1734 msgstr "Подписване"
  1735 
  1736 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:624
  1737 #, c-format
  1738 msgid "Couldn't sign file: %s"
  1739 msgstr "Файлът „%s“ не може да се подпише"
  1740 
  1741 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:629
  1742 msgid "Importing"
  1743 msgstr "Внасяне"
  1744 
  1745 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:630
  1746 #, c-format
  1747 msgid "Couldn't import keys from file: %s"
  1748 msgstr "Неуспех при внасяне на ключове от файла „%s“"
  1749 
  1750 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:636
  1751 msgid "Decrypting"
  1752 msgstr "Дешифриране"
  1753 
  1754 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:637
  1755 #, c-format
  1756 msgid "Couldn't decrypt file: %s"
  1757 msgstr "Файлът „%s“ не може да се дешифрира"
  1758 
  1759 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:642
  1760 msgid "Verifying"
  1761 msgstr "Проверка"
  1762 
  1763 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:643
  1764 #, c-format
  1765 msgid "Couldn't verify file: %s"
  1766 msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде проверен"
  1767 
  1768 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:114
  1769 msgid "Ace (.ace)"
  1770 msgstr "Ace (.ace)"
  1771 
  1772 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:115
  1773 msgid "Ar (.ar)"
  1774 msgstr "Ar (.ar)"
  1775 
  1776 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:116
  1777 msgid "Arj (.arj)"
  1778 msgstr "Arj (.arj)"
  1779 
  1780 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:123
  1781 msgid "Ear (.ear)"
  1782 msgstr "Ear (.ear)"
  1783 
  1784 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:124
  1785 msgid "Self-extracting zip (.exe)"
  1786 msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
  1787 
  1788 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:126
  1789 msgid "Jar (.jar)"
  1790 msgstr "Jar (.jar)"
  1791 
  1792 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:127
  1793 msgid "Lha (.lzh)"
  1794 msgstr "Lha (.lzh)"
  1795 
  1796 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:129
  1797 msgid "Rar (.rar)"
  1798 msgstr "Rar (.rar)"
  1799 
  1800 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:131
  1801 msgid "Tar uncompressed (.tar)"
  1802 msgstr "Некомпресиран tar (.tar)"
  1803 
  1804 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:132
  1805 msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
  1806 msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
  1807 
  1808 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:133
  1809 msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
  1810 msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
  1811 
  1812 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:134
  1813 msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
  1814 msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
  1815 
  1816 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:135
  1817 msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
  1818 msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
  1819 
  1820 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:136
  1821 msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
  1822 msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
  1823 
  1824 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:138
  1825 msgid "War (.war)"
  1826 msgstr "War (.war)"
  1827 
  1828 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:139
  1829 msgid "Zip (.zip)"
  1830 msgstr "Zip (.zip)"
  1831 
  1832 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:140
  1833 msgid "Zoo (.zoo)"
  1834 msgstr "Zoo (.zoo)"
  1835 
  1836 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:141
  1837 msgid "7-Zip (.7z)"
  1838 msgstr "7-Zip (.7z)"
  1839 
  1840 #. TRANSLATOR: This string will become
  1841 #. * "You have selected %d files and %d folders"
  1842 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:318
  1843 #, c-format
  1844 msgid "You have selected %d file "
  1845 msgid_plural "You have selected %d files "
  1846 msgstr[0] "Избрали сте %d файл "
  1847 msgstr[1] "Избрали сте %d файла "
  1848 
  1849 #. TRANSLATOR: This string will become
  1850 #. * "You have selected %d files and %d folders"
  1851 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:323
  1852 #, c-format
  1853 msgid "and %d folder"
  1854 msgid_plural "and %d folders"
  1855 msgstr[0] "и %d папка"
  1856 msgstr[1] "и %d папки"
  1857 
  1858 #. TRANSLATOR: "%s%s" are "You have selected %d files and %d folders"
  1859 #. * Swap order with "%2$s%1$s" if needed
  1860 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:328
  1861 #, c-format
  1862 msgid "<b>%s%s</b>"
  1863 msgstr "<b>%s%s</b>"
  1864 
  1865 #. should never be called for just one file
  1866 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:337
  1867 #, c-format
  1868 msgid "You have selected %d files"
  1869 msgstr "Избрали сте %d файла"
  1870 
  1871 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:342
  1872 #, c-format
  1873 msgid "You have selected %d folder"
  1874 msgid_plural "You have selected %d folders"
  1875 msgstr[0] "Избрали сте %d папка"
  1876 msgstr[1] "Избрали сте %d папки"
  1877 
  1878 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:812
  1879 msgid "Preparing..."
  1880 msgstr "Подготвяне..."
  1881 
  1882 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:821
  1883 #: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:844
  1884 msgid "Couldn't list files"
  1885 msgstr "Неуспех при изброяването на файлове"
  1886 
  1887 #: ../src/main.c:75 ../src/seahorse-key-manager.c:869
  1888 msgid "Encryption Key Manager"
  1889 msgstr "Управление на ключове"
  1890 
  1891 #: ../src/seahorse-add-subkey.c:134
  1892 msgid "Couldn't add subkey"
  1893 msgstr "Неуспех при добавянето на подключ"
  1894 
  1895 #: ../src/seahorse-add-subkey.c:154
  1896 #, c-format
  1897 msgid "Add subkey to %s"
  1898 msgstr "Добавяне на подключ към %s"
  1899 
  1900 #: ../src/seahorse-add-subkey.c:171 ../src/seahorse-pgp-generate.c:44
  1901 msgid "DSA (sign only)"
  1902 msgstr "DSA (само подписване)"
  1903 
  1904 #: ../src/seahorse-add-subkey.c:179
  1905 msgid "ElGamal (encrypt only)"
  1906 msgstr "ElGamal (само шифриране)"
  1907 
  1908 #: ../src/seahorse-add-subkey.c:185 ../src/seahorse-pgp-generate.c:45
  1909 msgid "RSA (sign only)"
  1910 msgstr "RSA (само подписване)"
  1911 
  1912 #: ../src/seahorse-add-subkey.c:191
  1913 msgid "RSA (encrypt only)"
  1914 msgstr "RSA (само шифриране)"
  1915 
  1916 #: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:1
  1917 msgid "Expiration Date:"
  1918 msgstr "Дата на изтичане:"
  1919 
  1920 #: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:2
  1921 msgid "Generate a new subkey"
  1922 msgstr "Създаване на нов подключ"
  1923 
  1924 #: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:3
  1925 msgid "If key never expires"
  1926 msgstr "Ако ключът никога не изтича"
  1927 
  1928 #: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:4
  1929 msgid "Key _Length:"
  1930 msgstr "_Дължина на ключа:"
  1931 
  1932 #: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:5
  1933 msgid "Key _Type:"
  1934 msgstr "_Вид на ключа:"
  1935 
  1936 #: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:6
  1937 msgid "Length of Key"
  1938 msgstr "Дължина на ключа"
  1939 
  1940 #: ../src/seahorse-add-subkey.glade.h:7
  1941 msgid "Never E_xpires"
   1618#: ../src/seahorse-key-manager.c:970 ../src/seahorse-keyserver-results.c:315
   1619#, c-format
   1620msgid "Selected %d key"
   1621msgid_plural "Selected %d keys"
   1622msgstr[0] "Избран е %d ключ"
   1623msgstr[1] "Избрани са %d ключа"
   1624
   1625#. Top menu items
   1626#: ../src/seahorse-key-manager.c:1237 ../src/seahorse-keyserver-results.c:394
   1627msgid "_Key"
   1628msgstr "_Ключ"
   1629
   1630#: ../src/seahorse-key-manager.c:1238 ../src/seahorse-keyserver-results.c:395
   1631msgid "_Edit"
   1632msgstr "_Редактиране"
   1633
   1634#: ../src/seahorse-key-manager.c:1239
   1635msgid "_View"
   1636msgstr "Ко_лони"
   1637
   1638#: ../src/seahorse-key-manager.c:1240 ../src/seahorse-keyserver-results.c:396
   1639msgid "_Help"
   1640msgstr "_Помощ"
   1641
   1642#. Key Actions
   1643#: ../src/seahorse-key-manager.c:1243
   1644msgid "_Create New Key..."
   1645msgstr "_Създаване нов ключ…"
   1646
   1647#: ../src/seahorse-key-manager.c:1244
   1648msgid "Create a new personal key"
   1649msgstr "Създаване на нов личен ключ"
   1650
   1651#: ../src/seahorse-key-manager.c:1245
   1652msgid "_Import..."
   1653msgstr "_Внасяне…"
   1654
   1655#: ../src/seahorse-key-manager.c:1246
   1656msgid "Import keys into your key ring from a file"
   1657msgstr "Внасяне на ключове от файл в ключодържателя ви"
   1658
   1659#: ../src/seahorse-key-manager.c:1247
   1660msgid "_Back up Key Rings..."
   1661msgstr "Ре_зервно копиране на ключодържател…"
   1662
   1663#: ../src/seahorse-key-manager.c:1248
   1664msgid "Back up all keys"
   1665msgstr "Резервно копиране на всички ключове"
   1666
   1667#: ../src/seahorse-key-manager.c:1249
   1668msgid "Paste _Keys"
   1669msgstr "_Поставяне на ключ"
   1670
   1671#: ../src/seahorse-key-manager.c:1250
   1672msgid "Import keys from the clipboard"
   1673msgstr "Внасяне на ключове от буфера за обмен"
   1674
   1675#: ../src/seahorse-key-manager.c:1252
   1676msgid "_Quit"
   1677msgstr "_Спиране на програмата"
   1678
   1679#: ../src/seahorse-key-manager.c:1253
   1680msgid "Close this program"
   1681msgstr "Затваряне на тази програма"
   1682
   1683#: ../src/seahorse-key-manager.c:1254
   1684msgid "Prefere_nces"
   1685msgstr "_Настройки"
   1686
   1687#: ../src/seahorse-key-manager.c:1255
   1688msgid "Change preferences for this program"
   1689msgstr "Промяна на настройките на програмата"
   1690
   1691#: ../src/seahorse-key-manager.c:1256
   1692msgid "_About"
   1693msgstr "_Относно"
   1694
   1695#: ../src/seahorse-key-manager.c:1257
   1696msgid "About this program"
   1697msgstr "Относно тази програма"
   1698
   1699#: ../src/seahorse-key-manager.c:1259
   1700msgid "_Remote"
   1701msgstr "_SSH"
   1702
   1703#: ../src/seahorse-key-manager.c:1261 ../src/seahorse-keyserver-results.c:400
   1704msgid "_Contents"
   1705msgstr "_Съдържание"
   1706
   1707#: ../src/seahorse-key-manager.c:1262 ../src/seahorse-keyserver-results.c:401
   1708msgid "Show Seahorse help"
   1709msgstr "Показване на ръководството на Seahorse"
   1710
   1711#: ../src/seahorse-key-manager.c:1266
   1712msgid "T_ypes"
   1713msgstr "_Вид"
   1714
   1715#: ../src/seahorse-key-manager.c:1267
   1716msgid "Show type column"
   1717msgstr "Показване колоната за вида"
   1718
   1719#: ../src/seahorse-key-manager.c:1268
   1720msgid "_Expiry"
   1721msgstr "Дата на и_зтичане"
   1722
   1723#: ../src/seahorse-key-manager.c:1269
   1724msgid "Show expiry column"
   1725msgstr "Показване колоната за изтичане"
   1726
   1727#: ../src/seahorse-key-manager.c:1270
   1728msgid "_Trust"
   1729msgstr "_Доверие"
   1730
   1731#: ../src/seahorse-key-manager.c:1271
   1732msgid "Show owner trust column"
   1733msgstr "Показване колоната за доверие на притежателя"
   1734
   1735#: ../src/seahorse-key-manager.c:1272
   1736msgid "_Validity"
   1737msgstr "_Валидност"
   1738
   1739#: ../src/seahorse-key-manager.c:1273
   1740msgid "Show validity column"
   1741msgstr "Показване колоната за валидност"
   1742
   1743#: ../src/seahorse-key-manager.c:1277 ../src/seahorse-keyserver-results.c:412
   1744msgid "P_roperties"
   1745msgstr "_Настройки"
   1746
   1747#: ../src/seahorse-key-manager.c:1278 ../src/seahorse-keyserver-results.c:413
   1748msgid "Show key properties"
   1749msgstr "Показване на настройките на ключа"
   1750
   1751#: ../src/seahorse-key-manager.c:1279
   1752msgid "E_xport Public Key..."
   1753msgstr "_Изнасяне на публичен ключ…"
   1754
   1755#: ../src/seahorse-key-manager.c:1280
   1756msgid "Export public part of key to a file"
   1757msgstr "Изнасяне на публичен ключ във файл"
   1758
   1759#: ../src/seahorse-key-manager.c:1281
   1760msgid "_Copy Public Key"
   1761msgstr "_Копиране на публичен ключ"
   1762
   1763#: ../src/seahorse-key-manager.c:1282
   1764msgid "Copy public part of selected keys to the clipboard"
   1765msgstr "Копиране на публичния ключ в буфера за обмен"
   1766
   1767#: ../src/seahorse-key-manager.c:1283
   1768msgid "_Delete Key"
   1769msgstr "_Изтриване на ключ"
   1770
   1771#: ../src/seahorse-key-manager.c:1284
   1772msgid "Delete selected keys"
   1773msgstr "Изтриване на избраните ключове"
   1774
   1775#: ../src/seahorse-key-manager.c:1288
   1776msgid "_Sign..."
   1777msgstr "Под_писване…"
   1778
   1779#: ../src/seahorse-key-manager.c:1289
   1780msgid "Sign public key"
   1781msgstr "Подписване на публичен ключ"
   1782
   1783#: ../src/seahorse-key-manager.c:1293
   1784msgid "Set Up Computer for _Secure Shell..."
   1785msgstr "Настройване на компютъра за _SSH…"
   1786
   1787#: ../src/seahorse-key-manager.c:1294
   1788msgid ""
   1789"Send public Secure Shell key to another machine, and enable logins using "
   1790"that key."
   1791msgstr ""
   1792"Изпращане на ключа за SSH до друга машина и позволяване на влизането чрез "
   1793"същия ключ."
   1794
   1795#: ../src/seahorse-key-manager.c:1298 ../src/seahorse-keyserver-results.c:421
   1796msgid "_Find Remote Keys..."
   1797msgstr "_Търсене на отдалечени ключове…"
   1798
   1799#: ../src/seahorse-key-manager.c:1299 ../src/seahorse-keyserver-results.c:422
   1800msgid "Search for keys on a key server"
   1801msgstr "Търсене на ключове в сървър с ключове"
   1802
   1803#: ../src/seahorse-key-manager.c:1300
   1804msgid "_Sync and Publish Keys..."
   1805msgstr "_Сверяване/публикуване на ключове…"
   1806
   1807#: ../src/seahorse-key-manager.c:1301
   1808msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
   1809msgstr "Публикуване/сверяване на вашите ключове с тези на сървър."
   1810
   1811#: ../src/seahorse-key-manager.c:1472
   1812msgid "Filter:"
   1813msgstr "Филтър:"
   1814
   1815#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:1
   1816msgid "<big><b>First time options:</b></big>"
   1817msgstr "<big><b>Първоначални настройки:</b></big>"
   1818
   1819#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:2
   1820msgid "Generate a new key of your own: "
   1821msgstr "Създаване на нов ключ:"
   1822
   1823#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:3
   1824msgid "Import existing keys from a file:"
   1825msgstr "Внасяне на налични ключове от файл:"
   1826
   1827#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:4
   1828msgid "My _Personal Keys"
   1829msgstr "_Лични ключове"
   1830
   1831#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:5
   1832msgid "Other _Collected Keys"
   1833msgstr "_Събрани ключове"
   1834
   1835#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:6
   1836msgid "To get started with encryption you will need keys."
   1837msgstr "Трябват ви ключове, за да шифрирате."
   1838
   1839#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:7
   1840#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:410
   1841msgid "_Import"
   1842msgstr "_Внасяне"
   1843
   1844#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:8
   1845msgid "_Passwords"
   1846msgstr "_Пароли"
   1847
   1848#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:9
   1849msgid "_Trusted Keys"
   1850msgstr "_Доверени ключове"
   1851
   1852#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:323
   1853#: ../src/seahorse-key-properties.c:1323
   1854msgid "Expired"
   1855msgstr "Изтекъл"
   1856
   1857#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:376
   1858msgid "User ID"
   1859msgstr "Добавяне на потребителски идентификатор"
   1860
   1861#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:852
   1862msgid "Couldn't export keys"
   1863msgstr "Неуспех при изнасянето на ключове"
   1864
   1865#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:1090
   1866msgid "Validity"
   1867msgstr "Валидност"
   1868
   1869#. Trust column
   1870#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:1097
   1871#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:35
   1872msgid "Trust"
   1873msgstr "Доверие"
   1874
   1875#. The key type column
   1876#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:1103
   1877#: ../src/seahorse-key-properties.c:1301
   1878msgid "Type"
   1879msgstr "Вид"
   1880
   1881#. Expiry date column
   1882#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:1109
   1883msgid "Expiration Date"
   1884msgstr "Дата на изтичане"
   1885
   1886#: ../src/seahorse-key-properties.c:222
   1887msgid "Couldn't change primary user ID"
   1888msgstr "Неуспех при промяната на основния идентификатор на потребител"
   1889
   1890#: ../src/seahorse-key-properties.c:318 ../src/seahorse-key-properties.c:1434
   1891msgid "[Unknown]"
   1892msgstr "[Неизвестно]"
   1893
   1894#: ../src/seahorse-key-properties.c:416 ../src/seahorse-key-properties.c:1711
   1895msgid "Name/Email"
   1896msgstr "Име/е-поща"
   1897
   1898#: ../src/seahorse-key-properties.c:421
   1899msgid "Signature ID"
   1900msgstr "Идентификатор на подпис"
   1901
   1902#: ../src/seahorse-key-properties.c:572
   1903msgid "Couldn't change primary photo"
   1904msgstr "Неуспех при промяната на основното изображение"
   1905
   1906#: ../src/seahorse-key-properties.c:820
   1907msgid "(unknown)"
   1908msgstr "(неизвестно)"
   1909
   1910#: ../src/seahorse-key-properties.c:823
   1911#, c-format
   1912msgid "This key expired on: %s"
   1913msgstr "Този ключ следва изтече на: %s"
   1914
   1915#: ../src/seahorse-key-properties.c:1006 ../src/seahorse-key-properties.c:1403
   1916msgid "Unable to change trust"
   1917msgstr "Доверието не може да се промени"
   1918
   1919#: ../src/seahorse-key-properties.c:1028
   1920#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:217
   1921msgid "Export Complete Key"
   1922msgstr "Изнасяне на пълен ключ"
   1923
   1924#: ../src/seahorse-key-properties.c:1298
   1925msgid "ID"
   1926msgstr "Идентификатор"
   1927
   1928#: ../src/seahorse-key-properties.c:1304
   1929msgid "Created"
   1930msgstr "Създаден"
   1931
   1932#: ../src/seahorse-key-properties.c:1307
   1933msgid "Expires"
   1934msgstr "Изтича на"
   1935
   1936#: ../src/seahorse-key-properties.c:1310
   1937msgid "Status"
   1938msgstr "Състояние:"
   1939
   1940#: ../src/seahorse-key-properties.c:1313
   1941msgid "Strength"
   1942msgstr "Сила"
   1943
   1944#: ../src/seahorse-key-properties.c:1322 ../src/seahorse-key-properties.c:1323
   1945msgid "Good"
   1946msgstr "Добро"
   1947
   1948#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:109
   1949msgid "Couldn't import keys into key ring"
   1950msgstr "Неуспех при внасяне на ключове в ключодържателя"
   1951
   1952#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:130
   1953msgid "Importing keys from key servers"
   1954msgstr "Внасяне на ключове от сървъри с ключове"
   1955
   1956#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:149
   1957#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:188
   1958#, c-format
   1959msgid "Couldn't write keys to file: %s"
   1960msgstr "Неуспех при запазването на ключовете във файл: %s"
   1961
   1962#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:173
   1963msgid "Save Remote Keys"
   1964msgstr "Запазване на отдалечените ключове"
   1965
   1966#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:368
   1967msgid "No matching keys found"
   1968msgstr "Не са открити съвпадащи ключове."
   1969
   1970#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:398
   1971msgid "_Close"
   1972msgstr "_Затваряне"
   1973
   1974#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:399
   1975msgid "Close this window"
   1976msgstr "Затваряне на този прозорец"
   1977
   1978#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:403
   1979msgid "_Expand All"
   1980msgstr "Разширяване на _всички"
   1981
   1982#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:404
   1983msgid "Expand all listings"
   1984msgstr "Разширяване на всички списъци"
   1985
   1986#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:405
   1987msgid "_Collapse All"
   1988msgstr "_Свиване на всички"
   1989
   1990#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:406
   1991msgid "Collapse all listings"
   1992msgstr "Свиване на всички списъци"
   1993
   1994#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:411
   1995msgid "Import selected keys to local key ring"
   1996msgstr "Внасяне на избраните ключове в локалния ключодържател"
   1997
   1998#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:414
   1999msgid "Save Key As..."
   2000msgstr "Запазване на ключа като…"
   2001
   2002#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:415
   2003msgid "Save selected keys as a file"
   2004msgstr "Запазване на избраните ключове във файл"
   2005
   2006#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:416
   2007msgid "_Copy Key"
   2008msgstr "_Копиране на ключ"
   2009
   2010#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:417
   2011msgid "Copy selected keys to the clipboard"
   2012msgstr "Копиране на избрания ключ към буфера за обмен"
   2013
   2014#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:479
   2015msgid "Remote Keys"
   2016msgstr "Отдалечени ключове"
   2017
   2018#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:481
   2019#, c-format
   2020msgid "Remote Keys Containing '%s'"
   2021msgstr "Отдалечени ключове, съдържащи „%s“"
   2022
   2023#: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:1
   2024msgid "<b>Key Servers:</b>"
   2025msgstr "<b>Сървъри с ключове:</b>"
   2026
   2027#: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:2
   2028msgid "<b>Shared Keys Near Me:</b>"
   2029msgstr "<b>Споделени ключове наблизо:</b>"
   2030
   2031#: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:3
   2032msgid "Find Remote Keys"
   2033msgstr "Откриване на отдалечени ключове"
   2034
   2035#: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:4
   2036msgid ""
   2037"This will find keys for others on the Internet. These keys can then be "
   2038"imported into your local key ring."
   2039msgstr ""
   2040"Ще се търсят чужд ключове по Интернет. След това ще можете да ги внесете в "
   2041"ключодържателя си."
   2042
   2043#: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:5
   2044msgid "Where to search:"
   2045msgstr "Къде да се търси:"
   2046
   2047#: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:6
   2048msgid "_Search"
   2049msgstr "_Търсене на"
   2050
   2051#: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:7
   2052msgid "_Search for keys containing: "
   2053msgstr "_Търсене на ключове, съдържащи: "
   2054
   2055#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:45
   2056#, c-format
   2057msgid "Couldn't publish keys to server: %s"
   2058msgstr "Неуспех при публикуването на ключовете до сървъра: %s"
   2059
   2060#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:60
   2061#, c-format
   2062msgid "Couldn't retrieve keys from server: %s"
   2063msgstr "Неуспех при получаването на ключовете от сървър: %s"
   2064
   2065#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:148
   2066#, c-format
   2067msgid "<b>%d key is selected for synchronizing</b>"
   2068msgid_plural "<b>%d keys are selected for synchronizing</b>"
   2069msgstr[0] "<b>За сверяване е избран %d ключ</b>"
   2070msgstr[1] "<b>За сверяване са избрани %d ключа</b>"
   2071
   2072#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:215
   2073msgid "Synchronizing keys"
   2074msgstr "Сверяване на ключове"
   2075
   2076#. Show the progress window if necessary
   2077#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:247
   2078msgid "Synchronizing keys..."
   2079msgstr "Сверяване на ключове…"
   2080
   2081#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:1
   2082msgid "<b>X keys are selected for synchronizing</b>"
   2083msgstr "<b>За сверяване са избрани X ключа</b>"
   2084
   2085#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:2
   2086msgid "Sync Keys"
   2087msgstr "Сверяване"
   2088
   2089#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:3
   2090msgid ""
   2091"This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
   2092"to use. You'll also get any changes others have made since you received "
   2093"their keys."
   2094msgstr ""
   2095"Публикуване на ключовете от ключодържателя ви, за да са достъпни за другите "
   2096"хора. Ще получите и промените, които са правени по чуждите ключове откакто "
   2097"сте ги получили."
   2098
   2099#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:4
   2100msgid ""
   2101"This will retrieve any changes others have made since you received their "
   2102"keys. No key server has been chosen for publishing, so your keys will not be "
   2103"made available to others."
   2104msgstr ""
   2105"Ще получите промените, които са правени по чуждите ключове откакто сте ги "
   2106"получили. Не сте избрали сървър за публикуване и вашите ключове няма да са "
   2107"достъпни за другите хора."
   2108
   2109#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:5
   2110msgid "_Key Servers"
   2111msgstr "_Сървъри с ключове"
   2112
   2113#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:6
   2114msgid "_Sync"
   2115msgstr "_Сверяване"
   2116
   2117#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:1
   2118msgid "<b>You have selected multiple files or folders</b>"
   2119msgstr "<b>Избрали сте множество файлове или папки</b>"
   2120
   2121#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:2
   2122msgid ""
   2123"Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
   2124"separately."
   2125msgstr ""
   2126"Понеже файловете са отдалечени, всеки от тях ще бъде шифриран поотделно."
   2127
   2128#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:3
   2129msgid "Encrypt Multiple Files"
   2130msgstr "Шифриране на множество файлове"
   2131
   2132#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:4
   2133msgid "Encrypt each file separately"
   2134msgstr "Шифриране на всеки файл поотделно"
   2135
   2136#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:5
   2137msgid "Encrypt packed together in a package"
   2138msgstr "Шифриране на файловете в пакет"
   2139
   2140#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:6
   2141msgid "Package Name:"
   2142msgstr "Име на пакета:"
   2143
   2144#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:7
   2145msgid "Packaging:"
   2146msgstr "Пакетиране:"
   2147
   2148#: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:8
   2149msgid "encrypted-package"
   2150msgstr "shifriran-paket"
   2151
   2152#: ../src/seahorse-pgp-generate.c:51
   2153msgid "DSA Elgamal"
   2154msgstr "DSA ElGamal"
   2155
   2156#: ../src/seahorse-pgp-generate.c:62
   2157msgid "Couldn't generate PGP key"
   2158msgstr "Неуспех при създаването на ключ за PGP"
   2159
   2160#: ../src/seahorse-pgp-generate.c:168
   2161msgid "Passphrase for New PGP Key"
   2162msgstr "Парола за новия ключ за PGP"
   2163
   2164#: ../src/seahorse-pgp-generate.c:169
   2165msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
   2166msgstr "Въведете двукратно паролата за новия си ключ."
   2167
   2168#: ../src/seahorse-pgp-generate.c:178
   2169msgid "Couldn't generate key"
   2170msgstr "Неуспех при създаването на ключ"
   2171
   2172#: ../src/seahorse-pgp-generate.c:180
   2173msgid "Generating key"
   2174msgstr "Създаване на ключ"
   2175
   2176#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:1
   2177#: ../src/seahorse-ssh-generate.glade.h:1
   2178msgid "<b>_Advanced key options</b>"
   2179msgstr "<b>_Допълнителни настройки на ключ</b>"
   2180
   2181#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:2
   2182msgid "A PGP key allows you to encrypt email or files to other people."
   2183msgstr ""
   2184"Ключ за PGP ви позволява да шифрирате е-пощата или файловете до други хора."
   2185
   2186#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:3
   2187msgid "Algorithms here"
   2188msgstr "Тук — алгоритми"
   2189
   2190#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:4
   2191msgid "C_reate"
   2192msgstr "_Създаване"
   2193
   2194#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:5
   2195msgid "Create a PGP Key"
   2196msgstr "Създаване на ключ за PGP"
   2197
   2198#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:6
   2199msgid "E_xpiration Date:"
   2200msgstr "Дата на и_зтичане:"
   2201
   2202#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:7
   2203#: ../src/seahorse-ssh-generate.glade.h:7
   2204msgid "Encryption _Type:"
   2205msgstr "_Вид шифриране:"
   2206
   2207#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:9
   2208msgid "Generate a new key"
   2209msgstr "Създаване на нов ключ"
   2210
   2211#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:10
   2212#: ../src/seahorse-ssh-generate.glade.h:10
   2213msgid "Key _Strength (bits):"
   2214msgstr "Си_ла на ключа (битове):"
   2215
   2216#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:11
   2217msgid "Ne_ver Expires"
  19422218msgstr "Не изтича _никога"
  19432219
  1944 #: ../src/seahorse-add-uid.c:82
  1945 msgid "Couldn't add user id"
  1946 msgstr "Неуспех при добавяне на идентификатор на потребител"
  1947 
  1948 #: ../src/seahorse-add-uid.c:104
  1949 #, c-format
  1950 msgid "Add user ID to %s"
  1951 msgstr "Добавяне на идентификатор на потребител към %s"
  1952 
  1953 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:1
  1954 msgid "Add User ID"
  1955 msgstr "Добавяне на идентификатор на потребител"
  1956 
  1957 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:2
  1958 msgid "Create the new user ID"
  1959 msgstr "Създаване на нов идентификатор на потребител"
  1960 
  1961 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:3 ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:8
  1962 msgid "Full _Name:"
  1963 msgstr "Пълно _име:"
  1964 
  1965 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:4
  1966 msgid "Key Co_mment:"
  1967 msgstr "Ко_ментар към ключа:"
  1968 
  1969 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:5
  1970 msgid "Must be at least 5 characters long"
  1971 msgstr "Трябва да бъде с дължина поне 5 знака"
  1972 
  1973 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:6
  1974 msgid "Optional comment describing key"
  1975 msgstr "Незадължително описание на ключа"
  1976 
  1977 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:7
  1978 msgid "Optional email address"
  1979 msgstr "Незадължителен адрес на е-поща"
  1980 
  1981 #: ../src/seahorse-add-uid.glade.h:8 ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:14
  1982 msgid "_Email Address:"
  1983 msgstr "_Адрес на е-поща:"
  1984 
  1985 #: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:1
  1986 msgid "Change Passphrase"
  1987 msgstr "Смяна на паролата"
  1988 
  1989 #: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:2
  1990 msgid "Con_firm Passphrase:"
  1991 msgstr "_Потвърждаване на паролата:"
  1992 
  1993 #: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:3
  1994 msgid "Confirm new passphrase"
  1995 msgstr "Потвърждаване на новата парола"
  1996 
  1997 #: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:5
  1998 msgid "New _Passphrase:"
  1999 msgstr "Нова _парола:"
  2000 
  2001 #: ../src/seahorse-delete.c:40
  2002 #, c-format
  2003 msgid ""
  2004 "%s is a private key. Make sure you have a backup. Do you still want to "
  2005 "delete it?"
  2006 msgstr ""
  2007 "%s частен ключ. Проверете дали сте направили резервно копие. Сигурни ли сте, "
  2008 "че искате да го изтриете?"
  2009 
  2010 #: ../src/seahorse-delete.c:74
  2011 #, c-format
  2012 msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
  2013 msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
  2014 
  2015 #: ../src/seahorse-delete.c:80
  2016 #, c-format
  2017 msgid "Are you sure you want to permanently delete %d key?"
  2018 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
  2019 msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключ?"
  2020 msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d ключа?"
  2021 
  2022 #: ../src/seahorse-delete.c:124
  2023 msgid "Couldn't delete key"
  2024 msgstr "Неуспех при изтриването на ключ"
  2025 
  2026 #: ../src/seahorse-delete.c:139
  2027 #, c-format
  2028 msgid "Are you sure you want to permanently delete subkey %d of %s?"
  2029 msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %d подключ на „%s“?"
  2030 
  2031 #: ../src/seahorse-delete.c:162
  2032 msgid "Couldn't delete subkey"
  2033 msgstr "Неуспех при изтриването на подключ"
  2034 
  2035 #: ../src/seahorse-delete.c:181
  2036 #, c-format
  2037 msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
  2038 msgstr ""
  2039 "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете идентификатора на "
  2040 "потребител „%s“?"
  2041 
  2042 #: ../src/seahorse-delete.c:206
  2043 msgid "Couldn't delete user id"
  2044 msgstr "Неуспех при изтриването на идентификатора на потребител"
  2045 
  2046 #: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:1
  2047 msgid "Manage your passwords and encryption keys"
  2048 msgstr "Управление на паролите и ключовете за шифриране"
  2049 
  2050 #: ../src/seahorse.desktop.in.in.h:2 ../src/seahorse-key-manager.glade.h:7
  2051 msgid "Passwords and Encryption Keys"
  2052 msgstr "Пароли и ключове за шифриране"
  2053 
  2054 #: ../src/seahorse-expires.c:67
  2055 msgid "Couldn't change expiry date"
  2056 msgstr "Неуспех при промяна на датата на изтичане"
  2057 
  2058 #: ../src/seahorse-expires.c:131
  2059 #, c-format
  2060 msgid "Expiry for Subkey %d of %s"
  2061 msgstr "Изтичане на подключа %d на %s"
  2062 
  2063 #: ../src/seahorse-expires.c:133
  2064 #, c-format
  2065 msgid "Expiry for %s"
  2066 msgstr "Изтичане за %s"
  2067 
  2068 #: ../src/seahorse-expires.glade.h:1
  2069 msgid "C_hange"
  2070 msgstr "_Промяна"
  2071 
  2072 #: ../src/seahorse-expires.glade.h:2
  2073 msgid "Never Expires"
  2074 msgstr "Не изтича никога"
  2075 
  2076 #: ../src/seahorse-expires.glade.h:3 ../src/seahorse-revoke.glade.h:4
  2077 msgid "Revoke key"
  2078 msgstr "Анулиране на ключ"
  2079 
  2080 #: ../src/seahorse-generate-select.c:143
  2081 msgid "Used to encrypt email and files"
  2082 msgstr "Използва се за шифриране на поща и файлове"
  2083 
  2084 #: ../src/seahorse-generate-select.c:146
  2085 msgid "Used to access other computers (eg: via a terminal)"
  2086 msgstr "Използва се за достъп до други компютри (напр. чрез терминал)"
  2087 
  2088 #: ../src/seahorse-generate-select.glade.h:1
  2089 msgid "<b>_Select the kind of key you wish to create:</b>"
  2090 msgstr "<b>_Избор на вида ключ, който искате да създадете:</b>"
  2091 
  2092 #: ../src/seahorse-generate-select.glade.h:2
  2093 msgid "C_ontinue"
  2094 msgstr "_Продължаване"
  2095 
  2096 #: ../src/seahorse-generate-select.glade.h:3
  2097 msgid "Create a New Key"
  2098 msgstr "Създаване на нов ключ"
  2099 
  2100 #: ../src/seahorse-gkeyring-item.c:248
  2101 msgid "Web Password"
  2102 msgstr "Парола за уеб"
  2103 
  2104 #: ../src/seahorse-gkeyring-item.c:250
  2105 msgid "Network Password"
  2106 msgstr "Парола за мрежата"
  2107 
  2108 #: ../src/seahorse-gkeyring-item.c:252
  2109 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:116
  2110 #: ../src/seahorse-gkeyring-source.c:525
  2111 msgid "Password"
  2112 msgstr "Парола"
  2113 
  2114 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:90
  2115 msgid "Access a network share or resource"
  2116 msgstr "Достъп до ресурс споделен по мрежата"
  2117 
  2118 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:94
  2119 msgid "Access a website"
  2120 msgstr "Достъп до уеб сайт"
  2121 
  2122 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:98
  2123 msgid "Unlocks a PGP key"
  2124 msgstr "Отключване на ключ за PGP"
  2125 
  2126 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:101
  2127 msgid "Unlocks a Secure Shell key"
  2128 msgstr "Отключване на ключ за SSH"
  2129 
  2130 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:104
  2131 msgid "Saved password or login"
  2132 msgstr "Запазени пароли и имена"
  2133 
  2134 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:116
  2135 msgid "Network Credentials"
  2136 msgstr "Мрежово удостоверяване на самоличност"
  2137 
  2138 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:177
  2139 msgid "Couldn't change password."
  2140 msgstr "Неуспех при промяна на паролата"
  2141 
  2142 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.c:284
  2143 msgid "Couldn't set description."
  2144 msgstr "Неуспех при задаване на описание."
  2145 
  2146 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:1
  2147 msgid "<b>Description:</b>"
  2148 msgstr "<b>Описание:</b>"
  2149 
  2150 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:2
  2151 msgid "<b>Login:</b>"
   2220#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:12
   2221msgid "New PGP Key"
   2222msgstr "Нов ключ за PGP"
   2223
   2224#: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:13
   2225msgid "_Comment:"
   2226msgstr "_Коментар:"
   2227
   2228#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:1
   2229msgid "<b>Actions</b>"
   2230msgstr "<b>Действия</b>"
   2231
   2232#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:2
   2233#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:1
   2234msgid "<b>Comment:</b>"
   2235msgstr "<b>Коментар:</b>"
   2236
   2237#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:3
   2238msgid "<b>Dates</b>"
   2239msgstr "<b>Дати</b>"
   2240
   2241#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:4
   2242#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:3
   2243msgid "<b>Email:</b>"
   2244msgstr "<b>Е-поща</b>"
   2245
   2246#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:5
   2247msgid "<b>Fingerprint</b>"
   2248msgstr "<b>Извадка</b>"
   2249
   2250#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:6
   2251#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:6
   2252msgid "<b>Key ID:</b>"
   2253msgstr "<b>Идентификатор на ключ:</b>"
   2254
   2255#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:7
   2256msgid "<b>Key Names and Signatures</b>"
   2257msgstr "<b>Имена на ключовете и подписи</b>"
   2258
   2259#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:8
   2260#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:7
   2261#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:7
   2262msgid "<b>Name:</b>"
  21522263msgstr "<b>Име:</b>"
  21532264
  2154 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:3
  2155 msgid "<b>Password:</b>"
  2156 msgstr "<b>Парола:</b>"
  2157 
  2158 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:4
  2159 msgid "<b>Server:</b>"
  2160 msgstr "<b>Сървър:</b>"
  2161 
  2162 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:5
  2163 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:9
  2164 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:9
  2165 msgid "<b>Technical Details:</b>"
  2166 msgstr "<b>Технически детайли:</b>"
  2167 
  2168 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:6
   2265#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:9
   2266#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:8
   2267msgid "<b>Photo </b>"
   2268msgstr "<b>Изображение </b>"
   2269
   2270#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:10
   2271msgid "<b>Technical Details</b>"
   2272msgstr "<b>Технически детайли</b>"
   2273
   2274#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:11
   2275#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:10
   2276msgid "<b>This key has been revoked</b>"
   2277msgstr "<b>Този ключ е бил анулиран</b>"
   2278
   2279#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:12
   2280#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:11
   2281msgid "<b>This key has expired</b>"
   2282msgstr "<b>Този ключ е изтекъл</b>"
   2283
  21692284#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:13
  21702285#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:12
   
  21732288msgstr "<b>Вид:</b>"
  21742289
  2175 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:7
  2176 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:14
  2177 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:13
  2178 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:12
   2290#. To translators: This is the noun not the verb.
   2291#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:15
   2292#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:14
   2293#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:13
  21792294msgid "<b>Use:</b>"
  21802295msgstr "<b>Употреба:</b>"
  21812296
  2182 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:8
  2183 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:22
  2184 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:19
  2185 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:16
  2186 msgid "Details"
  2187 msgstr "Подробности"
  2188 
  2189 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:9
  2190 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:18
  2191 msgid "Key"
  2192 msgstr "Ключ"
  2193 
  2194 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:10
  2195 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:29
  2196 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:28
  2197 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:19
  2198 msgid "Key Properties"
  2199 msgstr "Настройки на ключа"
  2200 
  2201 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:11
  2202 msgid "Show pass_word"
  2203 msgstr "_Показване на пароли"
  2204 
  2205 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:12
  2206 msgid "[details]\n"
  2207 msgstr "[ПОДРОБНОСТИ]\n"
  2208 
  2209 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:14
  2210 msgid "[login]"
  2211 msgstr "[ИМЕ]"
  2212 
  2213 #: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:15
  2214 msgid "[server]"
  2215 msgstr "[СЪРВЪР]"
  2216 
  2217 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:206
  2218 msgid "Access to the key ring was denied"
  2219 msgstr "Достъпът до ключодържателя бе отказан"
  2220 
  2221 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:209
  2222 msgid "The gnome-keyring daemon is not running"
  2223 msgstr "Програмата-демон gnome-keyring не е стартирана"
  2224 
  2225 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:212
  2226 msgid "The key ring has already been unlocked"
  2227 msgstr "Ключодържателят вече е отключен"
  2228 
  2229 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:215
  2230 msgid "No such key ring exists"
  2231 msgstr "Не съществува такъв ключодържател"
  2232 
  2233 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:218
  2234 msgid "Couldn't communicate with key ring daemon"
  2235 msgstr "Неуспех при връзка към програмата за ключодържатели"
  2236 
  2237 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:221
  2238 msgid "The item already exists"
  2239 msgstr "Елементът вече съществува"
  2240 
  2241 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:227
  2242 msgid "Internal error accessing gnome-keyring"
  2243 msgstr "Вътрешна грешка при достъпа до gnome-keyring"
  2244 
  2245 #: ../src/seahorse-gkeyring-operation.c:286
  2246 msgid "Saving item..."
  2247 msgstr "Запазване на елемента..."
  2248 
  2249 #: ../src/seahorse-gkeyring-source.c:358
  2250 msgid "Retrieving key"
  2251 msgstr "Получаване на ключ"
  2252 
  2253 #. Start listing of ids
  2254 #: ../src/seahorse-gkeyring-source.c:372
  2255 msgid "Listing passwords"
  2256 msgstr "Списък с пароли"
  2257 
  2258 #: ../src/seahorse-key-manager.c:443
  2259 msgid "Couldn't read file"
  2260 msgstr "Неуспех при прочитането на файл"
  2261 
  2262 #: ../src/seahorse-key-manager.c:486
  2263 msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
  2264 msgstr "Неразпознат вид ключ или данни в грешен формат"
  2265 
  2266 #: ../src/seahorse-key-manager.c:560 ../src/seahorse-keyserver-results.c:218
  2267 msgid "Couldn't retrieve data from key server"
  2268 msgstr "Данните не бяха получени от сървъра с ключове"
  2269 
  2270 #: ../src/seahorse-key-manager.c:576 ../src/seahorse-keyserver-results.c:234
  2271 #, c-format
  2272 msgid "Copied %d key"
  2273 msgid_plural "Copied %d keys"
  2274 msgstr[0] "Копиран е %d ключ"
  2275 msgstr[1] "Копирани са %d ключа"
  2276 
  2277 #: ../src/seahorse-key-manager.c:600 ../src/seahorse-keyserver-results.c:194
  2278 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:259
  2279 msgid "Retrieving keys"
  2280 msgstr "Получаване на ключове"
  2281 
  2282 #: ../src/seahorse-key-manager.c:626
  2283 msgid "Couldn't export key"
  2284 msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ"
  2285 
  2286 #: ../src/seahorse-key-manager.c:646
  2287 msgid "Export public key"
  2288 msgstr "Изнасяне на публичен"
  2289 
  2290 #: ../src/seahorse-key-manager.c:656 ../src/seahorse-key-properties.c:1038
  2291 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:240
  2292 #, c-format
  2293 msgid "Couldn't export key to \"%s\""
  2294 msgstr "Неуспех при изнасянето на ключ към „%s“"
  2295 
  2296 #: ../src/seahorse-key-manager.c:668
  2297 msgid "Exporting keys"
  2298 msgstr "Изнасяне на ключове"
  2299 
  2300 #: ../src/seahorse-key-manager.c:687
  2301 msgid "Back up Key Rings to Archive"
  2302 msgstr "Резервно копиране на ключодържателя"
  2303 
  2304 #: ../src/seahorse-key-manager.c:841
  2305 msgid "Contributions:"
  2306 msgstr "Сътрудници:"
  2307 
  2308 #: ../src/seahorse-key-manager.c:867
  2309 msgid "seahorse"
  2310 msgstr "seahorse"
  2311 
  2312 #: ../src/seahorse-key-manager.c:950 ../src/seahorse-keyserver-results.c:300
  2313 #, c-format
  2314 msgid "Selected %d key"
  2315 msgid_plural "Selected %d keys"
  2316 msgstr[0] "Избран е %d ключ"
  2317 msgstr[1] "Избрани са %d ключа"
  2318 
  2319 #. Top menu items
  2320 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1189 ../src/seahorse-keyserver-results.c:379
  2321 msgid "_Key"
  2322 msgstr "_Ключ"
  2323 
  2324 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1190 ../src/seahorse-keyserver-results.c:380
  2325 msgid "_Edit"
  2326 msgstr "_Редактиране"
  2327 
  2328 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1191
  2329 msgid "_View"
  2330 msgstr "Ко_лони"
  2331 
  2332 #. Key Actions
  2333 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1195
  2334 msgid "_Create New Key..."
  2335 msgstr "_Създаване нов ключ..."
  2336 
  2337 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1196
  2338 msgid "Create a new personal key"
  2339 msgstr "Създаване на нов личен ключ"
  2340 
  2341 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1197
  2342 msgid "_Import..."
  2343 msgstr "_Внасяне..."
  2344 
  2345 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1198
  2346 msgid "Import keys into your key ring from a file"
  2347 msgstr "Внасяне на ключове от файл в ключодържателя ви"
  2348 
  2349 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1199
  2350 msgid "_Back up Key Rings..."
  2351 msgstr "Ре_зервно копиране на ключодържател..."
  2352 
  2353 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1200
  2354 msgid "Back up all keys"
  2355 msgstr "Резервно копиране на всички ключове"
  2356 
  2357 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1201
  2358 msgid "Paste _Keys"
  2359 msgstr "_Поставяне на ключ"
  2360 
  2361 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1202
  2362 msgid "Import keys from the clipboard"
  2363 msgstr "Внасяне на ключове от буфера за обмен"
  2364 
  2365 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1204
  2366 msgid "_Quit"
  2367 msgstr "_Спиране на програмата"
  2368 
  2369 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1205
  2370 msgid "Close this program"
  2371 msgstr "Затваряне на тази програма"
  2372 
  2373 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1206
  2374 msgid "Prefere_nces"
  2375 msgstr "_Настройки"
  2376 
  2377 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1207
  2378 msgid "Change preferences for this program"
  2379 msgstr "Промяна на настройките на програмата"
  2380 
  2381 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1209
  2382 msgid "About this program"
  2383 msgstr "Относно тази програма"
  2384 
  2385 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1211
  2386 msgid "_Remote"
  2387 msgstr "_SSH"
  2388 
  2389 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1213 ../src/seahorse-keyserver-results.c:385
  2390 msgid "_Contents"
  2391 msgstr "_Съдържание"
  2392 
  2393 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1214 ../src/seahorse-keyserver-results.c:386
  2394 msgid "Show Seahorse help"
  2395 msgstr "Показване на ръководството на Seahorse"
  2396 
  2397 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1218
  2398 msgid "T_ypes"
  2399 msgstr "_Вид"
  2400 
  2401 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1219
  2402 msgid "Show type column"
  2403 msgstr "Показване колоната за вида"
  2404 
  2405 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1220
  2406 msgid "_Expiry"
  2407 msgstr "Дата на и_зтичане"
  2408 
  2409 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1221
  2410 msgid "Show expiry column"
  2411 msgstr "Показване колоната за изтичане"
  2412 
  2413 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1222
  2414 msgid "_Trust"
  2415 msgstr "_Доверие"
  2416 
  2417 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1223
  2418 msgid "Show owner trust column"
  2419 msgstr "Показване колоната за доверие на притежателя"
  2420 
  2421 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1224
  2422 msgid "_Validity"
  2423 msgstr "_Валидност"
  2424 
  2425 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1225
  2426 msgid "Show validity column"
  2427 msgstr "Показване колоната за валидност"
  2428 
  2429 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1229 ../src/seahorse-keyserver-results.c:397
  2430 msgid "P_roperties"
  2431 msgstr "_Настройки"
  2432 
  2433 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1230 ../src/seahorse-keyserver-results.c:398
  2434 msgid "Show key properties"
  2435 msgstr "Показване на настройките на ключа"
  2436 
  2437 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1231
  2438 msgid "E_xport Public Key..."
  2439 msgstr "_Изнасяне на публичен ключ..."
  2440 
  2441 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1232
  2442 msgid "Export public part of key to a file"
  2443 msgstr "Изнасяне на публичен ключ във файл"
  2444 
  2445 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1233
  2446 msgid "_Copy Public Key"
  2447 msgstr "_Копиране на публичен ключ"
  2448 
  2449 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1234
  2450 msgid "Copy public part of selected keys to the clipboard"
  2451 msgstr "Копиране на публичния ключ в буфера за обмен"
  2452 
  2453 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1235
  2454 msgid "_Delete Key"
  2455 msgstr "_Изтриване на ключ"
  2456 
  2457 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1236
  2458 msgid "Delete selected keys"
  2459 msgstr "Изтриване на избраните ключове"
  2460 
  2461 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1240
  2462 msgid "_Sign..."
  2463 msgstr "Под_писване..."
  2464 
  2465 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1241
  2466 msgid "Sign public key"
  2467 msgstr "Подписване на публичен ключ"
  2468 
  2469 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1245
  2470 msgid "Set Up Computer for _Secure Shell..."
  2471 msgstr "Настройване на компютъра за _SSH..."
  2472 
  2473 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1246
  2474 msgid ""
  2475 "Send public Secure Shell key to another machine, and enable logins using "
  2476 "that key."
  2477 msgstr ""
  2478 "Изпращане на ключа за SSH до друга машина и позволяване на влизането чрез "
  2479 "същия ключ."
  2480 
  2481 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1250 ../src/seahorse-keyserver-results.c:406
  2482 msgid "_Find Remote Keys..."
  2483 msgstr "_Търсене на отдалечени ключове..."
  2484 
  2485 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1251 ../src/seahorse-keyserver-results.c:407
  2486 msgid "Search for keys on a key server"
  2487 msgstr "Търсене на ключове в сървър с ключове"
  2488 
  2489 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1252
  2490 msgid "_Sync and Publish Keys..."
  2491 msgstr "_Сверяване/публикуване на ключове..."
  2492 
  2493 #: ../src/seahorse-key-manager.c:1253
  2494 msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
  2495 msgstr "Публикуване/сверяване на вашите ключове с тези на сървър."
  2496 
  2497 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:1
  2498 msgid "<big><b>First time options:</b></big>"
  2499 msgstr "<big><b>Първоначални настройки:</b></big>"
  2500 
  2501 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:2
  2502 msgid "Filter:"
  2503 msgstr "Филтър:"
  2504 
  2505 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:3
  2506 msgid "Generate a new key of your own: "
  2507 msgstr "Създаване на нов ключ:"
  2508 
  2509 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:4
  2510 msgid "Import existing keys from a file:"
  2511 msgstr "Внасяне на налични ключове от файл:"
  2512 
  2513 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:5
  2514 msgid "My _Personal Keys"
  2515 msgstr "_Лични ключове"
  2516 
  2517 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:6
  2518 msgid "Other _Collected Keys"
  2519 msgstr "_Събрани ключове"
  2520 
  2521 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:8
  2522 msgid "To get started with encryption you will need keys."
  2523 msgstr "Трябват ви ключове, за да шифрирате."
  2524 
  2525 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:9
  2526 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:395
  2527 msgid "_Import"
  2528 msgstr "_Внасяне"
  2529 
  2530 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:10
  2531 msgid "_Passwords"
  2532 msgstr "_Пароли"
  2533 
  2534 #: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:11
  2535 msgid "_Trusted Keys"
  2536 msgstr "_Доверени ключове"
  2537 
  2538 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:311
  2539 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1306
  2540 msgid "Expired"
  2541 msgstr "Изтекъл"
  2542 
  2543 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:364
  2544 msgid "User ID"
  2545 msgstr "Добавяне на потребителски идентификатор"
  2546 
  2547 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:697
  2548 msgid "Couldn't retrieve key data"
  2549 msgstr "Данните за ключа не бяха получени"
  2550 
  2551 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:729
  2552 msgid "Couldn't write key to file"
  2553 msgstr "Неуспех при запазването на ключа във файл"
  2554 
  2555 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:972
  2556 msgid "Validity"
  2557 msgstr "Валидност"
  2558 
  2559 #. Trust column
  2560 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:979
  2561 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:34
  2562 msgid "Trust"
  2563 msgstr "Доверие"
  2564 
  2565 #. The key type column
  2566 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:985
  2567 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1284
  2568 msgid "Type"
  2569 msgstr "Вид"
  2570 
  2571 #. Expiry date column
  2572 #: ../src/seahorse-key-manager-store.c:991
  2573 msgid "Expiration Date"
  2574 msgstr "Дата на изтичане"
  2575 
  2576 #: ../src/seahorse-key-properties.c:208
  2577 msgid "Couldn't change primary user ID"
  2578 msgstr "Неуспех при промяната на основния идентификатор на потребител"
  2579 
  2580 #: ../src/seahorse-key-properties.c:304 ../src/seahorse-key-properties.c:1436
  2581 msgid "[Unknown]"
  2582 msgstr "[Неизвестно]"
  2583 
  2584 #: ../src/seahorse-key-properties.c:402 ../src/seahorse-key-properties.c:1722
  2585 msgid "Name/Email"
  2586 msgstr "Име/е-поща"
  2587 
  2588 #: ../src/seahorse-key-properties.c:407
  2589 msgid "Signature ID"
  2590 msgstr "Идентификатор на подпис"
  2591 
  2592 #: ../src/seahorse-key-properties.c:558
  2593 msgid "Couldn't change primary photo"
  2594 msgstr "Неуспех при промяната на основното изображение"
  2595 
  2596 #: ../src/seahorse-key-properties.c:806
  2597 msgid "(unknown)"
  2598 msgstr "(неизвестно)"
  2599 
  2600 #: ../src/seahorse-key-properties.c:809
  2601 #, c-format
  2602 msgid "This key expired on: %s"
  2603 msgstr "Този ключ следва изтече на: %s"
  2604 
  2605 #: ../src/seahorse-key-properties.c:992 ../src/seahorse-key-properties.c:1386
  2606 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1405
  2607 msgid "Unable to change trust"
  2608 msgstr "Доверието не може да се промени"
  2609 
  2610 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1013
  2611 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:215
  2612 msgid "Export Complete Key"
  2613 msgstr "Изнасяне на пълен ключ"
  2614 
  2615 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1281
  2616 msgid "ID"
  2617 msgstr "Идентификатор"
  2618 
  2619 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1287
  2620 msgid "Created"
  2621 msgstr "Създаден"
  2622 
  2623 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1290
  2624 msgid "Expires"
  2625 msgstr "Изтича на"
  2626 
  2627 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1293
  2628 msgid "Status"
  2629 msgstr "Състояние:"
  2630 
  2631 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1296
  2632 msgid "Strength"
  2633 msgstr "Сила"
  2634 
  2635 #: ../src/seahorse-key-properties.c:1305 ../src/seahorse-key-properties.c:1306
  2636 msgid "Good"
  2637 msgstr "Добро"
  2638 
  2639 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:107
  2640 msgid "Couldn't import keys into key ring"
  2641 msgstr "Неуспех при внасяне на ключове в ключодържателя"
  2642 
  2643 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:128
  2644 msgid "Importing keys from key servers"
  2645 msgstr "Внасяне на ключове от сървъри с ключове"
  2646 
  2647 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:147
  2648 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:181
  2649 #, c-format
  2650 msgid "Couldn't write keys to file: %s"
  2651 msgstr "Неуспех при запазването на ключовете във файл: %s"
  2652 
  2653 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:170
  2654 msgid "Save Remote Keys"
  2655 msgstr "Запазване на отдалечените ключове"
  2656 
  2657 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:353
  2658 msgid "No matching keys found"
  2659 msgstr "Не са открити съвпадащи ключове."
  2660 
  2661 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:383
  2662 msgid "_Close"
  2663 msgstr "_Затваряне"
  2664 
  2665 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:384
  2666 msgid "Close this window"
  2667 msgstr "Затваряне на този прозорец"
  2668 
  2669 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:388
  2670 msgid "_Expand All"
  2671 msgstr "Разширяване на _всички"
  2672 
  2673 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:389
  2674 msgid "Expand all listings"
  2675 msgstr "Разширяване на всички списъци"
  2676 
  2677 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:390
  2678 msgid "_Collapse All"
  2679 msgstr "_Свиване на всички"
  2680 
  2681 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:391
  2682 msgid "Collapse all listings"
  2683 msgstr "Свиване на всички списъци"
  2684 
  2685 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:396
  2686 msgid "Import selected keys to local key ring"
  2687 msgstr "Внасяне на избраните ключове в локалния ключодържател"
  2688 
  2689 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:399
  2690 msgid "Save Key As..."
  2691 msgstr "Запазване на ключа като..."
  2692 
  2693 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:400
  2694 msgid "Save selected keys as a file"
  2695 msgstr "Запазване на избраните ключове във файл"
  2696 
  2697 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:401
  2698 msgid "_Copy Key"
  2699 msgstr "_Копиране на ключ"
  2700 
  2701 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:402
  2702 msgid "Copy selected keys to the clipboard"
  2703 msgstr "Копиране на избрания ключ към буфера за обмен"
  2704 
  2705 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:464
  2706 msgid "Remote Keys"
  2707 msgstr "Отдалечени ключове"
  2708 
  2709 #: ../src/seahorse-keyserver-results.c:466
  2710 #, c-format
  2711 msgid "Remote Keys Containing '%s'"
  2712 msgstr "Отдалечени ключове, съдържащи „%s“"
  2713 
  2714 #: ../src/seahorse-keyserver-results.glade.h:1
  2715 msgid "Remote Encryption Keys"
  2716 msgstr "Отдалечени ключове за шифриране"
  2717 
  2718 #: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:1
  2719 msgid "<b>Key Servers:</b>"
  2720 msgstr "<b>Сървъри с ключове:</b>"
  2721 
  2722 #: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:2
  2723 msgid "<b>Shared Keys Near Me:</b>"
  2724 msgstr "<b>Споделени ключове наблизо:</b>"
  2725 
  2726 #: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:3
  2727 msgid "Find Remote Keys"
  2728 msgstr "Откриване на отдалечени ключове"
  2729 
  2730 #: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:4
  2731 msgid ""
  2732 "This will find keys for others on the Internet. These keys can then be "
  2733 "imported into your local key ring."
  2734 msgstr ""
  2735 "Ще се търсят чужд ключове по Интернет. След това ще можете да ги внесете в "
  2736 "ключодържателя си."
  2737 
  2738 #: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:5
  2739 msgid "Where to search:"
  2740 msgstr "Къде да се търси:"
  2741 
  2742 #: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:6
  2743 msgid "_Search"
  2744 msgstr "_Търсене на"
  2745 
  2746 #: ../src/seahorse-keyserver-search.glade.h:7
  2747 msgid "_Search for keys containing: "
  2748 msgstr "_Търсене на ключове, съдържащи: "
  2749 
  2750 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:44
  2751 #, c-format
  2752 msgid "Couldn't publish keys to server: %s"
  2753 msgstr "Неуспех при публикуването на ключовете до сървъра: %s"
  2754 
  2755 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:59
  2756 #, c-format
  2757 msgid "Couldn't retrieve keys from server: %s"
  2758 msgstr "Неуспех при получаването на ключовете от сървър: %s"
  2759 
  2760 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:147
  2761 #, c-format
  2762 msgid "<b>%d key is selected for synchronizing</b>"
  2763 msgid_plural "<b>%d keys are selected for synchronizing</b>"
  2764 msgstr[0] "<b>За сверяване е избран %d ключ</b>"
  2765 msgstr[1] "<b>За сверяване са избрани %d ключа</b>"
  2766 
  2767 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:214
  2768 msgid "Synchronizing keys"
  2769 msgstr "Сверяване на ключове"
  2770 
  2771 #. Show the progress window if necessary
  2772 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:246
  2773 msgid "Synchronizing keys..."
  2774 msgstr "Сверяване на ключове..."
  2775 
  2776 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:1
  2777 msgid "<b>X keys are selected for synchronizing</b>"
  2778 msgstr "<b>За сверяване са избрани X ключа</b>"
  2779 
  2780 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:2
  2781 msgid "Sync Keys"
  2782 msgstr "Сверяване"
  2783 
  2784 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:3
  2785 msgid ""
  2786 "This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
  2787 "to use. You'll also get any changes others have made since you received "
  2788 "their keys."
  2789 msgstr ""
  2790 "Публикуване на ключовете от ключодържателя ви, за да са достъпни за другите "
  2791 "хора. Ще получите и промените, които са правени по чуждите ключове откакто "
  2792 "сте ги получили."
  2793 
  2794 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:4
  2795 msgid ""
  2796 "This will retrieve any changes others have made since you received their "
  2797 "keys. No key server has been chosen for publishing, so your keys will not be "
  2798 "made available to others."
  2799 msgstr ""
  2800 "Ще получите промените, които са правени по чуждите ключове откакто сте ги "
  2801 "получили. Не сте избрали сървър за публикуване и вашите ключове няма да са "
  2802 "достъпни за другите хора."
  2803 
  2804 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:5
  2805 msgid "_Key Servers"
  2806 msgstr "_Сървъри с ключове"
  2807 
  2808 #: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:6
  2809 msgid "_Sync"
  2810 msgstr "_Сверяване"
  2811 
  2812 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:1
  2813 msgid "<b>You have selected multiple files or folders</b>"
  2814 msgstr "<b>Избрали сте множество файлове или папки</b>"
  2815 
  2816 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:2
  2817 msgid ""
  2818 "Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
  2819 "separately."
  2820 msgstr ""
  2821 "Понеже файловете са отдалечени, всеки от тях ще бъде шифриран поотделно."
  2822 
  2823 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:3
  2824 msgid "Encrypt Multiple Files"
  2825 msgstr "Шифриране на множество файлове"
  2826 
  2827 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:4
  2828 msgid "Encrypt each file separately"
  2829 msgstr "Шифриране на всеки файл поотделно"
  2830 
  2831 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:5
  2832 msgid "Encrypt packed together in a package"
  2833 msgstr "Шифриране на файловете в пакет"
  2834 
  2835 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:6
  2836 msgid "Package Name:"
  2837 msgstr "Име на пакета:"
  2838 
  2839 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:7
  2840 msgid "Packaging:"
  2841 msgstr "Пакетиране:"
  2842 
  2843 #: ../src/seahorse-multi-encrypt.glade.h:8
  2844 msgid "encrypted-package"
  2845 msgstr "shifriran-paket"
  2846 
  2847 #: ../src/seahorse-pgp-encrypted.desktop.in.in.h:1
  2848 msgid "Decrypt File"
  2849 msgstr "Дешифриране на файл"
  2850 
  2851 #: ../src/seahorse-pgp-generate.c:43
  2852 msgid "DSA Elgamal"
  2853 msgstr "DSA ElGamal"
  2854 
  2855 #: ../src/seahorse-pgp-generate.c:54
  2856 msgid "Couldn't generate PGP key"
  2857 msgstr "Неуспех при създаването на ключ за PGP"
  2858 
  2859 #: ../src/seahorse-pgp-generate.c:139
  2860 msgid "Passphrase for New PGP Key"
  2861 msgstr "Парола за новия ключ за PGP"
  2862 
  2863 #: ../src/seahorse-pgp-generate.c:140
  2864 msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
  2865 msgstr "Въведете двукратно паролата за новия си ключ."
  2866 
  2867 #: ../src/seahorse-pgp-generate.c:149
  2868 msgid "Couldn't generate key"
  2869 msgstr "Неуспех при създаването на ключ"
  2870 
  2871 #: ../src/seahorse-pgp-generate.c:151
  2872 msgid "Generating key"
  2873 msgstr "Създаване на ключ"
  2874 
  2875 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:1
  2876 #: ../src/seahorse-ssh-generate.glade.h:1
  2877 msgid "<b>_Advanced key options</b>"
  2878 msgstr "<b>_Допълнителни настройки на ключ</b>"
  2879 
  2880 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:2
  2881 msgid "A PGP key allows you to encrypt email or files to other people."
  2882 msgstr ""
  2883 "Ключ за PGP ви позволява да шифрирате е-пощата или файловете до други хора."
  2884 
  2885 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:3
  2886 msgid "Algorithms here"
  2887 msgstr "Тук - алгоритми"
  2888 
  2889 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:4
  2890 msgid "C_reate"
  2891 msgstr "_Създаване"
  2892 
  2893 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:5
  2894 msgid "Create a PGP Key"
  2895 msgstr "Създаване на ключ за PGP"
  2896 
  2897 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:6
  2898 msgid "E_xpiration Date:"
  2899 msgstr "Дата на и_зтичане:"
  2900 
  2901 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:7
  2902 #: ../src/seahorse-ssh-generate.glade.h:7
  2903 msgid "Encryption _Type:"
  2904 msgstr "_Вид шифриране:"
  2905 
  2906 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:9
  2907 msgid "Generate a new key"
  2908 msgstr "Създаване на нов ключ"
  2909 
  2910 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:10
  2911 #: ../src/seahorse-ssh-generate.glade.h:10
  2912 msgid "Key _Strength (bits):"
  2913 msgstr "Си_ла на ключа (битове):"
  2914 
  2915 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:11
  2916 msgid "Ne_ver Expires"
  2917 msgstr "Не изтича _никога"
  2918 
  2919 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:12
  2920 msgid "New PGP Key"
  2921 msgstr "Нов ключ за PGP"
  2922 
  2923 #: ../src/seahorse-pgp-generate.glade.h:13
  2924 msgid "_Comment:"
  2925 msgstr "_Коментар:"
  2926 
  2927 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:1
  2928 msgid "<b>Actions</b>"
  2929 msgstr "<b>Действия</b>"
  2930 
  2931 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:2
  2932 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:1
  2933 msgid "<b>Comment:</b>"
  2934 msgstr "<b>Коментар:</b>"
  2935 
  2936 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:3
  2937 msgid "<b>Dates</b>"
  2938 msgstr "<b>Дати</b>"
  2939 
  2940 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:4
  2941 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:3
  2942 msgid "<b>Email:</b>"
  2943 msgstr "<b>Е-поща</b>"
  2944 
  2945 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:5
  2946 msgid "<b>Fingerprint</b>"
  2947 msgstr "<b>Извадка</b>"
  2948 
  2949 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:6
  2950 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:6
  2951 msgid "<b>Key ID:</b>"
  2952 msgstr "<b>Идентификатор на ключ:</b>"
  2953 
  2954 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:7
  2955 msgid "<b>Key Names and Signatures</b>"
  2956 msgstr "<b>Имена на ключовете и подписи</b>"
  2957 
  2958 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:8
  2959 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:7
  2960 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:7
  2961 msgid "<b>Name:</b>"
  2962 msgstr "<b>Име:</b>"
  2963 
  2964 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:9
  2965 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:8
  2966 msgid "<b>Photo </b>"
  2967 msgstr "<b>Изображение </b>"
  2968 
  2969 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:10
  2970 msgid "<b>Technical Details</b>"
  2971 msgstr "<b>Технически детайли</b>"
  2972 
  2973 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:11
  2974 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:10
  2975 msgid "<b>This key has been revoked</b>"
  2976 msgstr "<b>Този ключ е бил анулиран</b>"
  2977 
  2978 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:12
  2979 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:11
  2980 msgid "<b>This key has expired</b>"
  2981 msgstr "<b>Този ключ е изтекъл</b>"
  2982 
  2983 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:15
  2984 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:17
   2297#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:16
   2298#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:18
  29852299msgid "<b>_Subkeys</b>"
  29862300msgstr "<b>_Подключове</b>"
  29872301
  2988 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:16
   2302#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:17
  29892303msgid "Add"
  29902304msgstr "Прикачане"
  29912305
  2992 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:17
   2306#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:18
  29932307msgid "Add a photo to this key"
  29942308msgstr "Прикачане на изображение към този ключ"
  29952309
  2996 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:18
  2997 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:15
   2310#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:19
   2311#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:16
  29982312msgid "Change _Passphrase"
  29992313msgstr "Смяна на _паролата"
  30002314
  3001 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:19
  3002 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:18
   2315#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:20
   2316#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:19
  30032317msgid "Created:"
  30042318msgstr "Създаден:"
  30052319
  3006 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:20
   2320#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:21
  30072321msgid "Decrypt files and email sent to you."
  30082322msgstr "Дешифриране на файловете и е-пощата, които ви пращат."
  30092323
  3010 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:21
   2324#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:22
  30112325msgid "Delete"
  30122326msgstr "Изтриване"
  30132327
  3014 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:23
   2328#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:24
  30152329msgid "Expire"
  30162330msgstr "Изтекъл"
  30172331
  3018 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:24
  3019 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:21
   2332#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:25
   2333#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:22
  30202334msgid "Expires:"
  30212335msgstr "Изтича на:"
  30222336
  3023 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:25
   2337#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:26
  30242338msgid "Export"
  30252339msgstr "Изнасяне"
  30262340
  3027 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:26
   2341#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:27
  30282342msgid "Go to next photo"
  30292343msgstr "Към следващото изображение"
  30302344
  3031 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:27
   2345#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:28
  30322346msgid "Go to previous photo"
  30332347msgstr "Към предишното изображение"
  30342348
  3035 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:28
  3036 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:27
   2349#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:29
   2350#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:29
  30372351msgid "Key ID:"
  30382352msgstr "Идентификатор на ключ:"
  30392353
  3040 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:30
   2354#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:31
  30412355msgid "Make this photo the primary photo"
  30422356msgstr "Това изображение да е основното"
  30432357
  3044 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:31
   2358#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:32
  30452359msgid "Names and Signatures"
  30462360msgstr "Имена и подписи"
  30472361
  3048 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:32
   2362#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:33
  30492363msgid "Override Owner _Trust:"
  30502364msgstr "_Преодоляване на доверието на притежателя"
  30512365
  3052 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:33
  3053 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:29
   2366#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:34
   2367#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:31
  30542368msgid "Owner"
  30552369msgstr "Притежателя"
  30562370
  3057 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:34
   2371#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:35
  30582372msgid "Primary"
  30592373msgstr "Основно"
  30602374
  3061 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:36
   2375#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:37
  30622376msgid "Remove this photo from this key"
  30632377msgstr "Изтриване на изображението от ключа"
  30642378
  3065 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:37
   2379#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:38
  30662380msgid "Revoke"
  30672381msgstr "Анулиране"
  30682382
  30692383#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:39
  3070 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:31
   2384msgid "Sign"
   2385msgstr "Подписване"
   2386
   2387#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:40
   2388#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:33
  30712389msgid "Strength:"
  30722390msgstr "Сила:"
  30732391
  3074 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:40
  3075 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:32
   2392#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:41
   2393#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:34
  30762394msgid "The owner of the key revoked the key. It can no longer be used."
  30772395msgstr ""
  30782396"Притежателят на ключа го е анулирал. Ключът повече не може да бъде ползван."
  30792397
  3080 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:41
  3081 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:35
  3082 msgid "Type:"
  3083 msgstr "Вид:"
  3084 
  3085 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:42
   2398#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:43
  30862399msgid ""
  30872400"Unknown\n"
   
  30972410"Най-пълно"
  30982411
  3099 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:47
   2412#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:48
  31002413msgid "_Add Name"
  31012414msgstr "_Добавяне на име"
  31022415
  3103 #: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:48
   2416#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:49
  31042417msgid "_Export Complete Key:"
  31052418msgstr "Изнасяне на _пълен ключ"
   
  31182431msgstr "<b>Указване на доверие</b>"
  31192432
  3120 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:14
   2433#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:15
  31212434msgid "<b>Your trust of this key</b>"
  31222435msgstr "<b>Доверието ви в този ключ</b>"
  31232436
  3124 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:15
   2437#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:16
  31252438msgid "<b>_Other Names:</b>"
  31262439msgstr "<b>_Други имена:</b>"
  31272440
  3128 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:16
   2441#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:17
  31292442msgid "<b>_People who have signed this key:</b>"
  31302443msgstr "<b>_Хората, които са подписали този ключ:</b>"
  31312444
  3132 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:20
   2445#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:21
  31332446msgid "Encrypt files and email to the key's owner "
  31342447msgstr "Шифриране на файлове и е-поща до притежателя на ключа"
  31352448
  3136 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:23
  3137 #, no-c-format
  3138 msgid "I have checked that this key belongs to '%s'"
  3139 msgstr "Проверил съм, че този ключ принадлежи на „%s“"
  3140 
  3141 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:25
  3142 #, no-c-format
  3143 msgid "I trust signatures from '%s' on other keys "
   2449#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:24
   2450#, fuzzy, no-c-format
   2451msgid "I trust signatures from '%s' on other keys"
  31442452msgstr "Имам доверие на подписаните от „%s“ други ключове"
  31452453
  31462454#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:26
  3147 msgid ""
  3148 "If you no longer trust this person's identity, <i>revoke</i> your signature:"
   2455#, fuzzy, no-c-format
   2456msgid ""
   2457"If you believe that the person that owns this key is '%s', <i>sign</i> this "
   2458"key:"
   2459msgstr ""
   2460"За да укажете доверието си към този ключ на другите, <i>подпишете</i> ключа:"
   2461
   2462#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:28
   2463#, fuzzy, no-c-format
   2464msgid ""
   2465"If you no longer trust that '%s' owns this key, <i>revoke</i> your signature:"
  31492466msgstr ""
  31502467"Ако вече нямате доверие на идентичността на този човек, <i>анулирайте</i> "
  31512468"подписа си:"
  31522469
  3153 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:33
  3154 msgid "To indicate your trust of this key to others, <i>sign</i> this key:"
  3155 msgstr ""
  3156 "За да укажете доверието си към този ключ на другите, <i>подпишете</i> ключа:"
  3157 
  3158 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:36
   2470#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:37
  31592471msgid ""
  31602472"Unknown\n"
   
  31702482"Най-пълно"
  31712483
  3172 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:41
   2484#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:42
  31732485msgid "You _Trust the Owner:"
  31742486msgstr "Имам _доверие на притежателя:"
  31752487
  3176 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:42
   2488#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:43
  31772489msgid "Your trust is manually specified on the <i>Details</i> tab."
  31782490msgstr "Доверието се указва ръчно в подпрозореца <i>Подробности</i>."
  31792491
  3180 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:43
   2492#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:44
  31812493msgid "_Only display the signatures of people I trust"
  31822494msgstr "Да се показват подписите _само на хората, на които се доверявам"
  31832495
  3184 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:44
   2496#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:45
  31852497msgid "_Revoke Signature"
  31862498msgstr "_Анулиране на подпис"
  31872499
  3188 #: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:45
   2500#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:46
  31892501msgid "_Sign this Key"
  31902502msgstr "Подписване на _този ключ"
  31912503
  3192 #: ../src/seahorse-pgp-signature.desktop.in.in.h:1
  3193 msgid "Verify Signature"
  3194 msgstr "Проверка на подпис"
  3195 
  3196 #: ../src/seahorse-photos.c:70
   2504#: ../src/seahorse-photos.c:74
  31972505#, c-format
  31982506msgid ""
   
  32032511"Препоръчителният размер на изображение за ключа ви е %d×%d пиксела."
  32042512
  3205 #: ../src/seahorse-photos.c:75
   2513#: ../src/seahorse-photos.c:79
  32062514msgid "_Don't Resize"
  32072515msgstr "_Без преоразмеряване"
  32082516
  3209 #: ../src/seahorse-photos.c:76
   2517#: ../src/seahorse-photos.c:80
  32102518msgid "_Resize"
  32112519msgstr "_Преоразмеряване"
  32122520
  3213 #: ../src/seahorse-photos.c:125
   2521#: ../src/seahorse-photos.c:129
   2522#, c-format
  32142523msgid ""
  32152524"This is not a image file, or an unrecognized kind of image file. Try to use "
   
  32182527"Това не е файл с изображение или е от неразпознат вид. Пробвайте с JPEG."
  32192528
  3220 #: ../src/seahorse-photos.c:221
   2529#: ../src/seahorse-photos.c:225
  32212530msgid "All image files"
  32222531msgstr "Всички файлове с изображения"
  32232532
  3224 #: ../src/seahorse-photos.c:234
   2533#: ../src/seahorse-photos.c:238
  32252534msgid "All JPEG files"
  32262535msgstr "Всички файлове, формат JPEG"
  32272536
  3228 #: ../src/seahorse-photos.c:258
   2537#: ../src/seahorse-photos.c:262
  32292538msgid "Choose Photo to Add to Key"
  32302539msgstr "Изберете изображение, което да прикачите към ключа"
  32312540
  3232 #: ../src/seahorse-photos.c:285 ../src/seahorse-photos.c:289
   2541#: ../src/seahorse-photos.c:289 ../src/seahorse-photos.c:293
  32332542msgid "Couldn't add photo"
  32342543msgstr "Неуспех при прикачането на изображение"
  32352544
  3236 #: ../src/seahorse-photos.c:286
   2545#: ../src/seahorse-photos.c:290
  32372546msgid "The file could not be loaded. It may be in an invalid format"
  32382547msgstr "Файлът не бе зареден. Може да е в грешен формат"
  32392548
  3240 #: ../src/seahorse-photos.c:316
   2549#: ../src/seahorse-photos.c:320
  32412550msgid "Are you sure you want to remove the current photo from your key?"
  32422551msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете изображението от ключа си?"
  32432552
  3244 #: ../src/seahorse-photos.c:329
   2553#: ../src/seahorse-photos.c:333
  32452554msgid "Couldn't delete photo"
  32462555msgstr "Неуспех при изтриването на изображение"
  32472556
  3248 #: ../src/seahorse-revoke.c:54
   2557#: ../src/seahorse-revoke.c:76
  32492558msgid "Couldn't revoke subkey"
  32502559msgstr "Неуспех при анулирането на подключ"
  32512560
  3252 #: ../src/seahorse-revoke.c:77
   2561#: ../src/seahorse-revoke.c:103
  32532562#, c-format
  32542563msgid "Revoke Subkey %d of %s"
  32552564msgstr "Анулиране на подключ %d от %s"
  32562565
  3257 #: ../src/seahorse-revoke.c:79
   2566#: ../src/seahorse-revoke.c:105
  32582567#, c-format
  32592568msgid "Revoke %s"
  32602569msgstr "Анулиране на %s"
  32612570
  3262 #: ../src/seahorse-revoke.c:107
   2571#: ../src/seahorse-revoke.c:116
   2572msgid "No reason"
   2573msgstr "Причина липсва"
   2574
   2575#: ../src/seahorse-revoke.c:117
   2576msgid "No reason for revoking key"
   2577msgstr "Липсва причина за анулиране на ключа"
   2578
   2579#: ../src/seahorse-revoke.c:123
   2580msgid "Compromised"
   2581msgstr "Компрометиран"
   2582
   2583#: ../src/seahorse-revoke.c:124
   2584msgid "Key has been compromised"
   2585msgstr "Ключът е компрометиран"
   2586
   2587#: ../src/seahorse-revoke.c:130
   2588msgid "Superseded"
   2589msgstr "Заменен"
   2590
   2591#: ../src/seahorse-revoke.c:131
   2592msgid "Key has been superseded"
   2593msgstr "Ключът е заменен"
   2594
   2595#: ../src/seahorse-revoke.c:137
   2596msgid "Not Used"
   2597msgstr "Не се ползва"
   2598
   2599#: ../src/seahorse-revoke.c:138
   2600msgid "Key is no longer used"
   2601msgstr "Ключът вече не се ползва"
   2602
   2603#: ../src/seahorse-revoke.c:177
  32632604#, c-format
  32642605msgid ""
   
  32692610"че искате да го направите?"
  32702611
  3271 #: ../src/seahorse-revoke.c:122
   2612#: ../src/seahorse-revoke.c:192
  32722613msgid "Couldn't add revoker"
  32732614msgstr "Неуспех при добавянето на анулиращ"
   
  32852626msgstr "Причина за анулиране на ключа"
  32862627
  3287 #: ../src/seahorse-revoke.glade.h:5
  3288 msgid "_Description:"
  3289 msgstr "_Описание:"
  3290 
  32912628#: ../src/seahorse-revoke.glade.h:6
  32922629msgid "_Reason:"
  32932630msgstr "_Причина:"
  32942631
  3295 #: ../src/seahorse-sign.c:97
   2632#: ../src/seahorse-sign.c:101
  32962633msgid "Couldn't sign key"
  32972634msgstr "Неуспех при подписването на ключа"
  32982635
  3299 #: ../src/seahorse-sign.c:160
   2636#: ../src/seahorse-sign.c:164
  33002637msgid ""
  33012638"You have no personal PGP keys that can be used to indicate your trust of "
   
  33792716msgstr "Другите _могат и да не видят този подпис"
  33802717
   2718#: ../src/seahorse-sign.glade.h:21
   2719msgid "_Sign"
   2720msgstr "_Подписване"
   2721
  33812722#: ../src/seahorse-sign.glade.h:22
  33822723msgid "_Signer:"
   
  33872728msgstr "_Много внимателно"
  33882729
  3389 #: ../src/seahorse-ssh-generate.c:43
   2730#: ../src/seahorse-ssh-generate.c:47
  33902731msgid "Couldn't generate Secure Shell key"
  33912732msgstr "Неуспех при създаването на ключ за SSH"
  33922733
  3393 #: ../src/seahorse-ssh-generate.c:149
   2734#: ../src/seahorse-ssh-generate.c:153
  33942735msgid "Creating Secure Shell Key"
  33952736msgstr "Създаване на ключ за SSH"
   
  34372778msgstr "_Описание на ключа:"
  34382779
  3439 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:117
   2780#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:118
  34402781msgid "Couldn't rename key."
  34412782msgstr "Неуспех при преименуването на ключ."
  34422783
  3443 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:157
   2784#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:158
  34442785msgid "Couldn't change authorization for key."
  34452786msgstr "Неуспех при промяната на упълномощаването за ключа."
  34462787
  3447 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:171
   2788#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.c:172
  34482789msgid "Couldn't change passhrase for key."
  34492790msgstr "Неуспех при промяната на паролата за ключа."
   
  34772818msgstr "<b>Доверие</b>"
  34782819
  3479 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:14
   2820#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:15
  34802821#, no-c-format
  34812822msgid "<i>This only applies to the '%s'</i> account."
  34822823msgstr "<i>Това се отнася само до потребителя „%s“</i>."
  34832824
  3484 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:17
   2825#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:18
  34852826msgid "E_xport Complete Key"
  34862827msgstr "_Изнасяне на пълен ключ"
  34872828
  3488 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:21
   2829#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:22
  34892830msgid "The owner of this key is _authorized to connect to this computer"
  34902831msgstr "Притежателят на този ключ е _упълномощен да се свърже с този компютър"
  34912832
  3492 #: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:22
   2833#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:23
  34932834msgid "Used to connect to other computers."
  34942835msgstr "Използват се за връзка към други компютри."
  34952836
  3496 #: ../src/seahorse-ssh-upload.c:42
   2837#: ../src/seahorse-ssh-upload.c:46
  34972838msgid "Couldn't configure Secure Shell keys on remote computer."
  34982839msgstr "Ключовете за SSH до отдалечения компютър не можаха да бъдат настроени."
  34992840
  35002841#. Show the progress window if necessary
  3501 #: ../src/seahorse-ssh-upload.c:177
   2842#: ../src/seahorse-ssh-upload.c:181
  35022843msgid "Configuring Secure Shell Keys..."
  3503 msgstr "Настройване на ключовете за SSH..."
   2844msgstr "Настройване на ключовете за SSH"
  35042845
  35052846#: ../src/seahorse-ssh-upload.glade.h:1
   
  35182859msgstr ""
  35192860"За да използвате ключа си за SSH с друг компютър,\n"
  3520 "трябва да имате достъп до другата машина - валидно\n"
   2861"трябва да имате достъп до другата машина валидно\n"
  35212862"потребителско име."
  35222863
   
  35322873msgid "_Set Up"
  35332874msgstr "_Настройка"
   2875
   2876#: ../ssh/seahorse-ssh-askpass.c:101
   2877msgid "Enter your Secure Shell passphrase:"
   2878msgstr "Въведете паролата за SSH:"
   2879
   2880#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:92
   2881msgid "(Unreadable Secure Shell Key)"
   2882msgstr "(Ключът за SSH не може да бъде прочетен)"
   2883
   2884#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:128
   2885msgid "Private Secure Shell Key"
   2886msgstr "Частен ключ за SSH"
   2887
   2888#: ../ssh/seahorse-ssh-key.c:131
   2889msgid "Public Secure Shell Key"
   2890msgstr "Публичен ключ за SSH"
   2891
   2892#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:138 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:700
   2893#, c-format
   2894msgid "The SSH command was terminated unexpectedly."
   2895msgstr "Командата за SSH завърши неочаквано."
   2896
   2897#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:146 ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:707
   2898msgid "The SSH command failed."
   2899msgstr "Командата за SSH бе неуспешна."
   2900
   2901#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:444
   2902msgid "Secure Shell key"
   2903msgstr "Ключ за SSH"
   2904
   2905#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:448
   2906msgid "Passphrase:"
   2907msgstr "Парола:"
   2908
   2909#. Just prompt over and over again
   2910#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:730
   2911msgid "Secure Shell Passphrase"
   2912msgstr "Парола за SSH"
   2913
   2914#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:818
   2915msgid "Old Key Passphrase"
   2916msgstr "Парола на стария ключ"
   2917
   2918#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:819
   2919#, c-format
   2920msgid "Enter the old passphrase for: %s"
   2921msgstr "Въведете старата парола за %s"
   2922
   2923#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:823
   2924msgid "New Key Passphrase"
   2925msgstr "Нова парола за ключ"
   2926
   2927#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:824
   2928#, c-format
   2929msgid "Enter the new passphrase for: %s"
   2930msgstr "Въведете нова парола за: %s"
   2931
   2932#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:832
   2933msgid "Enter Key Passphrase"
   2934msgstr "Въведете паролата за ключа"
   2935
   2936#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:900
   2937msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
   2938msgstr "Парола за новия ключ за SSH"
   2939
   2940#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:901
   2941msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
   2942msgstr "Въведете парола за новия ключ за SSH."
   2943
   2944#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1036
   2945msgid "Secure Shell Key Passphrase"
   2946msgstr "Парола за ключа за SSH"
   2947
   2948#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1036
   2949#, c-format
   2950msgid "Enter the passphrase for: %s"
   2951msgstr "Въведете паролата за %s"
   2952
   2953#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1037
   2954msgid "Save this passphrase in my keyring"
   2955msgstr "Запомняне на паролата в ключодържателя"
   2956
   2957#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1090
   2958#, c-format
   2959msgid "Importing key: %s"
   2960msgstr "Внасяне на ключа: %s"
   2961
   2962#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1092
   2963msgid "Importing key. Enter passphrase"
   2964msgstr "Внасяне на ключ. Въведете парола"
   2965
   2966#~ msgid "Please enter a passphrase to use."
   2967#~ msgstr "Въведете парола."
   2968
   2969#~ msgid "couldn't read gpg configuration, will try to create"
   2970#~ msgstr ""
   2971#~ "настройките на gpg не можаха да бъдат прочетени, следва опит за "
   2972#~ "пресъздаването им"
   2973
   2974#~ msgid "couldn't modify gpg configuration: %s"
   2975#~ msgstr "настройките на gpg не можаха да бъдат променени: %s"
   2976
   2977#~ msgid "Unparseable Key ID"
   2978#~ msgstr "Грешен идентификатор на ключ"
   2979
   2980#~ msgid "Unknown/Invalid Key"
   2981#~ msgstr "Неизвестен или грешен ключ"
   2982
   2983#~ msgid "PGP Key: %s"
   2984#~ msgstr "Ключ за PGP: %s"
   2985
   2986#~ msgid ""
   2987#~ "<b>Warning</b>: Your system is not configured to cache passphrases in "
   2988#~ "secure memory."
   2989#~ msgstr ""
   2990#~ "<b>Предупреждение</b>: Системата ви не е настроена да запомня паролите в "
   2991#~ "сигурна памет."
   2992
   2993#~ msgid "Cache _Preferences"
   2994#~ msgstr "Настройки на _запомнянето"
   2995
   2996#~ msgid "Cached Encryption Keys"
   2997#~ msgstr "Запомнени ключове"
   2998
   2999#~ msgid "Change passphrase cache settings."
   3000#~ msgstr "Настройка на запомнянето на пароли."
   3001
   3002#~ msgid "Clear passphrase cache"
   3003#~ msgstr "Забравяне на запомнените пароли"
   3004
   3005#~ msgid "_Clear Cache"
   3006#~ msgstr "_Забравяне"
   3007
   3008#~ msgid "_Show Window"
   3009#~ msgstr "_Показване на прозореца"
   3010
   3011#~ msgid "Do not daemonize seahorse-agent"
   3012#~ msgstr "Да не се зарежда seahorse-agent като самостоятелен процес."
   3013
   3014#~ msgid "Print variables in for a C type shell"
   3015#~ msgstr "Разпечатване на променливите като за обвивка тип „C“"
   3016
   3017#~ msgid ""
   3018#~ "Display variables instead of editing conf files (gpg.conf, SSH agent "
   3019#~ "socket)"
   3020#~ msgstr ""
   3021#~ "Показване на променливите вместо редактиране на конфигурационните файлове "
   3022#~ "(gpg.conf, гнездото на агента за SSH)"
   3023
   3024#~ msgid "Execute other arguments on the command line"
   3025#~ msgstr "Изпълнение на другите аргументи на командния ред"
   3026
   3027#~ msgid "Allow GPG agent request from any display"
   3028#~ msgstr "Позволяване на заявка за агента за GPG от всеки дисплей"
   3029
   3030#~ msgid "command..."
   3031#~ msgstr "команда…"
   3032
   3033#~ msgid "couldn't drop privileges properly"
   3034#~ msgstr "неуспех при махането на привилегиите"
   3035
   3036#~ msgid "Encryption Key Agent (Seahorse)"
   3037#~ msgstr "Агент за ключовете за шифриране (Seahorse)"
   3038
   3039#~ msgid "no command specified to execute"
   3040#~ msgstr "не е указана команда за изпълнение"
   3041
   3042#~ msgid "Authorize Passphrase Access"
   3043#~ msgstr "Упълномощаване на достъпа до паролите"
   3044
   3045#~ msgid "The passphrase is cached in memory."
   3046#~ msgstr "Паролата е запомнена."
   3047
   3048#~ msgid "Always ask me before using a cached passphrase"
   3049#~ msgstr "Искане на потвърждение при използване на запомнена парола"
   3050
   3051#~ msgid "_Authorize"
   3052#~ msgstr "_Упълномощаване"
   3053
   3054#~ msgid ""
   3055#~ "After performing an decrypt or verify operation from the applet, display "
   3056#~ "the resulting text in a window."
   3057#~ msgstr ""
   3058#~ "След дешифриране или проверка започнати от аплета, резултатът от "
   3059#~ "операцията да се покаже в прозорец."
   3060
   3061#~ msgid ""
   3062#~ "After performing an encrypt or signing operation from the applet, display "
   3063#~ "the resulting text in a window."
   3064#~ msgstr ""
   3065#~ "След шифриране или подписване започнати от аплета, резултатът от "
   3066#~ "операцията да се покаже в прозорец."
   3067
   3068#~ msgid "Display cache reminder in the notification area"
   3069#~ msgstr ""
   3070#~ "Показване на напомняне за запомнянето на паролите в областта за "
   3071#~ "уведомяване"
   3072
   3073#~ msgid "Display clipboard after decrypting"
   3074#~ msgstr "Показване на буфера за обмен след дешифриране"
   3075
   3076#~ msgid "Display clipboard after encrypting"
   3077#~ msgstr "Показване на буфера за обмен след шифриране"
   3078
   3079#~ msgid "Expire passwords in the cache"
   3080#~ msgstr "Принуждаване на запомнените пароли да изтекат"
   3081
   3082#~ msgid ""
   3083#~ "If set to 'gnome' uses gnome-keyring to cache passwords. When set to "
   3084#~ "'internal' uses internal cache."
   3085#~ msgstr ""
   3086#~ "Ако е „gnome“ за запомнянето на паролите се използва gnome-keyring. "
   3087#~ "Когато е „internal“ се използва вътрешното запомняне."
   3088
   3089#~ msgid "Prompt before using GPG passwords in cache"
   3090#~ msgstr "Предупреждаване преди използване на запомнени пароли за GPG"
   3091
   3092#~ msgid ""
   3093#~ "Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) "
   3094#~ "in the panel applet icon."
   3095#~ msgstr ""
   3096#~ "Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, "
   3097#~ "подписано и т.н.…) в иконата на аплета в панела."
   3098
   3099#~ msgid ""
   3100#~ "Set to 'true' to enable display of the cache reminder in the notification "
   3101#~ "area of your panel."
   3102#~ msgstr ""
   3103#~ "Задаването на ключа да е „true“ включва напомнянето за запомнените пароли "
   3104#~ "в областта за уведомяване в панела."
   3105
   3106#~ msgid ""
   3107#~ "Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords "
   3108#~ "it has cached."
   3109#~ msgstr ""
   3110#~ "Задаването на ключа да е „true“ означава, че програмата seahorse-agent ще "
   3111#~ "предупреждава преди да дава паролите, които е запомнила."
   3112
   3113#~ msgid "Show clipboard state in panel"
   3114#~ msgstr "Показването на състоянието на буфера за обмен в панела"
   3115
   3116#~ msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
   3117#~ msgstr "Време (в минути) за запомняне на паролите за GPG"
   3118
   3119#~ msgid ""
   3120#~ "This is the amount of time, specified in minutes, to cache GPG passwords "
   3121#~ "in seahorse-agent."
   3122#~ msgstr ""
   3123#~ "Това е времето в минути за запомняне на пароли за GPG в услугата seahorse-"
   3124#~ "agent."
   3125
   3126#~ msgid ""
   3127#~ "This option enables the GPG password cache in the seahorse-agent program. "
   3128#~ "The 'use-agent' setting in gpg.conf affects this setting."
   3129#~ msgstr ""
   3130#~ "Включване на запомнянето на паролите за GPG от услугата seahorse-agent. "
   3131#~ "Настройката „use-agent“ в gpg.conf взаимодейства с тази настройка."
   3132
   3133#~ msgid ""
   3134#~ "When set seahorse-agent will try to automatically load the users SSH keys "
   3135#~ "when needed. This is equivalent to using the ssh-add utility."
   3136#~ msgstr ""
   3137#~ "Когато е зададено, seahorse-agent ще се опита автоматично да зарежда "
   3138#~ "ключовете за SSH на потребителите при нужда. Това е аналог на ssh-add."
   3139
   3140#~ msgid ""
   3141#~ "When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a "
   3142#~ "period of time."
   3143#~ msgstr ""
   3144#~ "Когато е зададено, seahorse-agent забравя запомнените пароли за GPG след "
   3145#~ "известно време."
   3146
   3147#~ msgid "Where to store cached passwords."
   3148#~ msgstr "Къде да се съхраняват запомнените паролите за GPG"
   3149
   3150#~ msgid "Whether the GPG password cache is enabled"
   3151#~ msgstr "Дали запомнянето на паролите за GPG е включено"
   3152
   3153#~ msgid "Whether to automatically load SSH keys on demand."
   3154#~ msgstr "Дали автоматично да се зареждат ключовете за SSH при нужда."
   3155
   3156#~ msgid "None. Prompt for a key."
   3157#~ msgstr "Няма: да се запитва за ключ."
   3158
   3159#~ msgid "Couldn't open the Session Properties"
   3160#~ msgstr "Неуспех при отваряне на настройките на сесията"
   3161
   3162#~ msgid "Couldn't start the 'seahorse-agent' program"
   3163#~ msgstr "Неуспех при стартирането на програмата „seahorse-agent“"
   3164
   3165#~ msgid "The 'seahorse-agent' program exited unsuccessfully."
   3166#~ msgstr "Програмата „seahorse-agent“ завърши с грешка."
   3167
   3168#~ msgid ""
   3169#~ "<b>Note:</b> The 'seahorse-agent' program has been started. This program "
   3170#~ "is necessary in order to cache passphrases. "
   3171#~ msgstr ""
   3172#~ "<b>Бележка:</b> Програмата „seahorse-agent“ е стартирана. Тя е необходима "
   3173#~ "за запомняне на паролите. "
   3174
   3175#~ msgid "<b>Remember PGP Passphrases</b>"
   3176#~ msgstr "<b>Запомняне на паролите за PGP</b>"
   3177
   3178#~ msgid "<b>Secure Shell Keys</b>"
   3179#~ msgstr "<b>Ключове за SSH</b>"
   3180
   3181#~ msgid ""
   3182#~ "<b>Warning:</b> The 'seahorse-agent' program is not running. This program "
   3183#~ "is necessary in order to cache passphrases. "
   3184#~ msgstr ""
   3185#~ "<b>Предупреждение:</b> Програмата „seahorse-agent“ не работи. Тя е "
   3186#~ "необходима за запомняне на паролите. "
   3187
   3188#~ msgid "<i>A non-supported PGP passphrase caching agent is running.</i>"
   3189#~ msgstr "<i>Работи друга програма за запомняне на пароли за PGP.</i>"
   3190
   3191#~ msgid ""
   3192#~ "<i>No SSH caching agent is running. Cannot load Secure Shell keys.</i>"
   3193#~ msgstr ""
   3194#~ "<i>Не е стартирана програма за запомняне на паролите за SSH. Ключовете за "
   3195#~ "SSH не могат да бъдат заредени.</i>"
   3196
   3197#~ msgid "<i>This key is used to sign messages when no other key is chosen</i>"
   3198#~ msgstr ""
   3199#~ "<i>Този ключ се използва за подписване на съобщения, когато не е избран "
   3200#~ "друг ключ</i>"
   3201
   3202#~ msgid "Automatically load _Secure Shell keys"
   3203#~ msgstr "Автоматично зареждане на _ключове за SSH"
   3204
   3205#~ msgid ""
   3206#~ "Changing the master password failed.  Make certain that you entered the "
   3207#~ "correct original master password."
   3208#~ msgstr ""
   3209#~ "Неуспешна смяна на главната парола. Проверете дали сте въвели правилно "
   3210#~ "първоначалната главна парола."
   3211
   3212#~ msgid "Confirm Master Password:"
   3213#~ msgstr "Потвърждаване на главната парола:"
   3214
   3215#~ msgid "Encryption Preferences"
   3216#~ msgstr "Настройки на шифрирането"
   3217
   3218#~ msgid "Encryption Settings"
   3219#~ msgstr "Настройки на шифрирането"
   3220
   3221#~ msgid ""
   3222#~ "GNOME Keyring stores passwords, network keys, passphrases and other "
   3223#~ "secrets required for authentication.  A <b>master password</b> is used to "
   3224#~ "protect these secrets.  The <b>master password</b> can be changed below."
   3225#~ msgstr ""
   3226#~ "Ключодържателят на GNOME съхранява пароли, ключове за мрежите, силни "
   3227#~ "пароли и други тайни, които са необходими за идентификация.  <b>Главната "
   3228#~ "парола</b> се използва за защитата на тези тайни. Тя може да бъде "
   3229#~ "променена по-долу."
   3230
   3231#~ msgid "New Master Password:"
   3232#~ msgstr "Нова главна парола:"
   3233
   3234#~ msgid "Original Master Password:"
   3235#~ msgstr "Първоначална главна парола:"
   3236
   3237#~ msgid "Passphrase Cache"
   3238#~ msgstr "Запомняне на пароли"
   3239
   3240#~ msgid "Session Properties"
   3241#~ msgstr "Настройки на сесията"
   3242
   3243#~ msgid "Start seahorse-agent"
   3244#~ msgstr "Стартиране на seahorse-agent"
   3245
   3246#~ msgid "The master password was successfully changed."
   3247#~ msgstr "Успешна смяна на главната парола."
   3248
   3249#~ msgid ""
   3250#~ "To avoid manually starting the 'seahorse-agent' in the future\n"
   3251#~ "add it to the Session Manager. "
   3252#~ msgstr ""
   3253#~ "За да избегнете ръчното стартиране на „seahorse-agent“ в бъдеше, "
   3254#~ "прибавете програмата в управлението на сесиите."
   3255
   3256#~ msgid "When _encrypting, always include myself as a recipient"
   3257#~ msgstr "При _шифриране, аз също да съм получател."
   3258
   3259#~ msgid "_Always remember passphrases whenever logged in"
   3260#~ msgstr "Паролите _винаги да се помнят при влизане в системата"
   3261
   3262#~ msgid "_Ask me before using a cached passphrase"
   3263#~ msgstr "По_твърждение при използване на запомнена парола"
   3264
   3265#~ msgid "_Default Key:"
   3266#~ msgstr "Стандартен _ключ:"
   3267
   3268#~ msgid "_Never remember passphrases"
   3269#~ msgstr "Паролите _никога да не се помнят"
   3270
   3271#~ msgid "_Remember passphrases for"
   3272#~ msgstr "_Запомняне на пароли за"
   3273
   3274#~ msgid "<b>Progress Message</b>"
   3275#~ msgstr "<b>Съобщение за напредъка</b>"
   3276
   3277#~ msgid "Progress Status"
   3278#~ msgstr "Състояние на напредъка"
   3279
   3280#~ msgid "Couldn't set permissions on backup file."
   3281#~ msgstr "Не могат да бъдат зададени правата за достъп на резервния архив."
   3282
   3283#~ msgid "Clipboard Text Encryption"
   3284#~ msgstr "Шифриране на текста в буфера за обмен"
   3285
   3286#~ msgid "Encrypt, decrypt or sign the clipboard (uses PGP type encryption)."
   3287#~ msgstr ""
   3288#~ "Шифриране, дешифриране или подписване на буфера за обмен (чрез шифриране "
   3289#~ "по PGP)."
   3290
   3291#~ msgid "Seahorse Applet Factory"
   3292#~ msgstr "Фабрика за аплети на Seahorse"
   3293
   3294#~ msgid "_Preferences"
   3295#~ msgstr "_Настройки"
   3296
   3297#~ msgid "seahorse-applet"
   3298#~ msgstr "аплет-seahorse"
   3299
   3300#~ msgid "Use PGP/GPG to encrypt/decrypt/sign/verify/import the clipboard."
   3301#~ msgstr ""
   3302#~ "Използване на PGP/GPG за шифриране/дешифриране/подписване/проверка/"
   3303#~ "внасяне на буфера за обмен."
   3304
   3305#~ msgid "Choose Recipient Keys"
   3306#~ msgstr "Избор на ключовете на получателите"
   3307
   3308#~ msgid "Encrypted Text"
   3309#~ msgstr "Шифриран текст"
   3310
   3311#~ msgid "Encryption Failed"
   3312#~ msgstr "Неуспешно шифриране"
   3313
   3314#~ msgid "The clipboard could not be encrypted."
   3315#~ msgstr "Буферът за обмен не можа да бъде шифриран."
   3316
   3317#~ msgid "Choose Key to Sign with"
   3318#~ msgstr "Избор на ключ, с който да се подписва"
   3319
   3320#~ msgid "Signed Text"
   3321#~ msgstr "Подписан текст"
   3322
   3323#~ msgid "Signing Failed"
   3324#~ msgstr "Неуспешно подписване"
   3325
   3326#~ msgid "The clipboard could not be Signed."
   3327#~ msgstr "Буферът за обмен не беше подписан."
   3328
   3329#~ msgid "Import Failed"
   3330#~ msgstr "Неуспешно внасяне"
   3331
   3332#~ msgid "Keys were found but not imported."
   3333#~ msgstr "Бяха открити ключове, но не бяха внесени."
   3334
   3335#~ msgid "Decrypting Failed"
   3336#~ msgstr "Неуспешно дешифриране"
   3337
   3338#~ msgid "Text may be malformed."
   3339#~ msgstr "Текстът може да е формиран лошо."
   3340
   3341#~ msgid "No PGP key or message was found on clipboard"
   3342#~ msgstr "В буфера за обмен не беше открито съобщение или ключ за PGP"
   3343
   3344#~ msgid "No PGP data found."
   3345#~ msgstr "Не са открити данни за PGP."
   3346
   3347#~ msgid "Decrypted Text"
   3348#~ msgstr "Дешифриран текст"
   3349
   3350#~ msgid "Could not display the help file"
   3351#~ msgstr "Помощта не може да бъде показана"
   3352
   3353#~ msgid "_Encrypt Clipboard"
   3354#~ msgstr "_Шифриране на буфера за обмен"
   3355
   3356#~ msgid "_Sign Clipboard"
   3357#~ msgstr "_Подписване на буфера за обмен"
   3358
   3359#~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
   3360#~ msgstr "_Дешифриране/проверка на буфера за обмен"
   3361
   3362#~ msgid "_Import Keys from Clipboard"
   3363#~ msgstr "_Внасяне на ключове от буфера за обмен"
   3364
   3365#~ msgid "Encryption Applet"
   3366#~ msgstr "Аплет за шифрирането"
   3367
   3368#~ msgid "<b>Display clipboard contents after:</b>"
   3369#~ msgstr "<b>Показването на съдържанието на буфера за обмен след:</b>"
   3370
   3371#~ msgid "Clipboard Encryption Preferences"
   3372#~ msgstr "Настройки на шифрирането на буфера за обмен"
   3373
   3374#~ msgid "_Decrypting or verifying the clipboard"
   3375#~ msgstr "_Дешифриране или проверка на буфера за обмен"
   3376
   3377#~ msgid "_Encrypting or signing the clipboard"
   3378#~ msgstr "_Шифриране или подписване на буфера за обмен"
   3379
   3380#~ msgid "_Show clipboard state in panel"
   3381#~ msgstr "_Показване на състоянието на буфера за обмен в панела"
   3382
   3383#~ msgid "_Encrypt"
   3384#~ msgstr "_Шифриране..."
   3385
   3386#~ msgid "_Decrypt/Verify"
   3387#~ msgstr "_Дешифриране/проверка"
   3388
   3389#~ msgid "_Import Key"
   3390#~ msgstr "_Внасяне на ключ"
   3391
   3392#~ msgid "Couldn't connect to seahorse-daemon"
   3393#~ msgstr "Неуспех при свързването към програмата „seahorse-daemon“"
   3394
   3395#~ msgid "Encrypted text"
   3396#~ msgstr "Шифриран текст"
   3397
   3398#~ msgid "Couldn't encrypt text"
   3399#~ msgstr "Текстът не може да бъде шифрирани"
   3400
   3401#~ msgid "Keys found but not imported"
   3402#~ msgstr "Открити, но невнесени ключове"
   3403
   3404#~ msgid "Couldn't decrypt text"
   3405#~ msgstr "Текстът не може да бъде дешифриран"
   3406
   3407#~ msgid "Couldn't verify text"
   3408#~ msgstr "Текстът не може да бъде проверен"
   3409
   3410#~ msgid "No encrypted or signed text is selected."
   3411#~ msgstr "Няма избран шифриран или подписан текст."
   3412
   3413#~ msgid "Decrypted text"
   3414#~ msgstr "Дешифриран текст"
   3415
   3416#~ msgid "Verified text"
   3417#~ msgstr "Проверен текст"
   3418
   3419#~ msgid "Signed text"
   3420#~ msgstr "Подписан текст"
   3421
   3422#~ msgid "Couldn't sign text"
   3423#~ msgstr "Текстът не може да бъде подписан"
   3424
   3425#~ msgid "_Encrypt..."
   3426#~ msgstr "_Шифриране…"
   3427
   3428#~ msgid "Encrypt the selected text"
   3429#~ msgstr "Шифриране на избрания текст"
   3430
   3431#~ msgid "Decr_ypt/Verify"
   3432#~ msgstr "_Дешифриране/проверка"
   3433
   3434#~ msgid "Decrypt and/or Verify text"
   3435#~ msgstr "Дешифриране и/или проверка на текста"
   3436
   3437#~ msgid "Sig_n..."
   3438#~ msgstr "Под_писване…"
   3439
   3440#~ msgid "Sign the selected text"
   3441#~ msgstr "Подписване на избрания текст"
   3442
   3443#~ msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
   3444#~ msgstr "Включване на приставката на Seahorse за gedit."
   3445
   3446#~ msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
   3447#~ msgstr "Включване на приставката за работа с gedit"
   3448
   3449#~ msgid "Text Encryption"
   3450#~ msgstr "Шифриране на текст"
   3451
   3452#~ msgid "This plugin performs encryption operations on text."
   3453#~ msgstr "Тази приставка осигурява шифриране на текстове."
   3454
   3455#~ msgid "Encrypt..."
   3456#~ msgstr "Шифриране…"
   3457
   3458#~ msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
   3459#~ msgid_plural "Encrypt the selected files"
   3460#~ msgstr[0] "Шифриране (евентуално и подписване) на избрания файл"
   3461#~ msgstr[1] "Шифриране на избраните файлове"
   3462
   3463#~ msgid "Sign the selected file"
   3464#~ msgid_plural "Sign the selected files"
   3465#~ msgstr[0] "Подписване на избрания файл"
   3466#~ msgstr[1] "Подписване на избраните файлове"
   3467
   3468#~ msgid "For internal use"
   3469#~ msgstr "За вътрешно ползване"
   3470
   3471#~ msgid "Configure key servers and other encryption settings"
   3472#~ msgstr "Настройване на сървърите с ключове и др."
   3473
   3474#~ msgid "Import keys from the file"
   3475#~ msgstr "Внасяне на ключове от файл"
   3476
   3477#~ msgid "Encrypt file"
   3478#~ msgstr "Шифриране на файл"
   3479
   3480#~ msgid "Sign file with default key"
   3481#~ msgstr "Подписване на файл със стандартния ключ"
   3482
   3483#~ msgid "Encrypt and sign file with default key"
   3484#~ msgstr "Шифриране и подписване със стандартния ключ"
   3485
   3486#~ msgid "Decrypt encrypted file"
   3487#~ msgstr "Дешифриране на файл"
   3488
   3489#~ msgid "Verify signature file"
   3490#~ msgstr "Проверка на файл с подписи"
   3491
   3492#~ msgid "Read list of URIs on standard in"
   3493#~ msgstr "Прочитане на списъка с адреси от стандартния вход"
   3494
   3495#~ msgid "file..."
   3496#~ msgstr "файл…"
   3497
   3498#~ msgid "Choose Recipients"
   3499#~ msgstr "Изберете получатели"
   3500
   3501#~ msgid "Choose Encrypted File Name for '%s'"
   3502#~ msgstr "Избор на файлово име за шифрирания вариант на „%s“"
   3503
   3504#~ msgid "Choose Signer"
   3505#~ msgstr "Избор на подписващ"
   3506
   3507#~ msgid "Choose Signature File Name for '%s'"
   3508#~ msgstr "Избор на файлово име за подписания вариант на „%s“"
   3509
   3510#~ msgid "Imported key"
   3511#~ msgstr "Внесен ключ"
   3512
   3513#~ msgid "Choose Decrypted File Name for '%s'"
   3514#~ msgstr "Избор на файлово име за дешифриран вариант на „%s“"
   3515
   3516#~ msgid "Choose Original File for '%s'"
   3517#~ msgstr "Избор на файлово име за първоначалния вариант на „%s“"
   3518
   3519#~ msgid "No valid signatures found"
   3520#~ msgstr "Не са открити валидни подписи"
   3521
   3522#~ msgid "File Encryption Tool"
   3523#~ msgstr "Инструмент за шифриране на файлове"
   3524
   3525#~ msgid "Encrypting"
   3526#~ msgstr "Шифриране"
   3527
   3528#~ msgid "Couldn't encrypt file: %s"
   3529#~ msgstr "Файлът „%s“ не може да се шифрира"
   3530
   3531#~ msgid "Signing"
   3532#~ msgstr "Подписване"
   3533
   3534#~ msgid "Couldn't sign file: %s"
   3535#~ msgstr "Файлът „%s“ не може да се подпише"
   3536
   3537#~ msgid "Importing"
   3538#~ msgstr "Внасяне"
   3539
   3540#~ msgid "Couldn't import keys from file: %s"
   3541#~ msgstr "Неуспех при внасяне на ключове от файла „%s“"
   3542
   3543#~ msgid "Decrypting"
   3544#~ msgstr "Дешифриране"
   3545
   3546#~ msgid "Couldn't decrypt file: %s"
   3547#~ msgstr "Файлът „%s“ не може да се дешифрира"
   3548
   3549#~ msgid "Verifying"
   3550#~ msgstr "Проверка"
   3551
   3552#~ msgid "Couldn't verify file: %s"
   3553#~ msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде проверен"
   3554
   3555#~ msgid "Ace (.ace)"
   3556#~ msgstr "Ace (.ace)"
   3557
   3558#~ msgid "Ar (.ar)"
   3559#~ msgstr "Ar (.ar)"
   3560
   3561#~ msgid "Arj (.arj)"
   3562#~ msgstr "Arj (.arj)"
   3563
   3564#~ msgid "Ear (.ear)"
   3565#~ msgstr "Ear (.ear)"
   3566
   3567#~ msgid "Self-extracting zip (.exe)"
   3568#~ msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
   3569
   3570#~ msgid "Jar (.jar)"
   3571#~ msgstr "Jar (.jar)"
   3572
   3573#~ msgid "Lha (.lzh)"
   3574#~ msgstr "Lha (.lzh)"
   3575
   3576#~ msgid "Rar (.rar)"
   3577#~ msgstr "Rar (.rar)"
   3578
   3579#~ msgid "Tar uncompressed (.tar)"
   3580#~ msgstr "Некомпресиран tar (.tar)"
   3581
   3582#~ msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
   3583#~ msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
   3584
   3585#~ msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
   3586#~ msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
   3587
   3588#~ msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
   3589#~ msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
   3590
   3591#~ msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
   3592#~ msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
   3593
   3594#~ msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
   3595#~ msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
   3596
   3597#~ msgid "War (.war)"
   3598#~ msgstr "War (.war)"
   3599
   3600#~ msgid "Zip (.zip)"
   3601#~ msgstr "Zip (.zip)"
   3602
   3603#~ msgid "Zoo (.zoo)"
   3604#~ msgstr "Zoo (.zoo)"
   3605
   3606#~ msgid "7-Zip (.7z)"
   3607#~ msgstr "7-Zip (.7z)"
   3608
   3609#~ msgid "You have selected %d file "
   3610#~ msgid_plural "You have selected %d files "
   3611#~ msgstr[0] "Избрали сте %d файл "
   3612#~ msgstr[1] "Избрали сте %d файла "
   3613
   3614#~ msgid "and %d folder"
   3615#~ msgid_plural "and %d folders"
   3616#~ msgstr[0] "и %d папка"
   3617#~ msgstr[1] "и %d папки"
   3618
   3619#~ msgid "<b>%s%s</b>"
   3620#~ msgstr "<b>%s%s</b>"
   3621
   3622#~ msgid "You have selected %d files"
   3623#~ msgstr "Избрали сте %d файла"
   3624
   3625#~ msgid "You have selected %d folder"
   3626#~ msgid_plural "You have selected %d folders"
   3627#~ msgstr[0] "Избрали сте %d папка"
   3628#~ msgstr[1] "Избрали сте %d папки"
   3629
   3630#~ msgid "Preparing..."
   3631#~ msgstr "Подготвяне…"
   3632
   3633#~ msgid "Couldn't list files"
   3634#~ msgstr "Неуспех при изброяването на файлове"
   3635
   3636#~ msgid "<b>Login:</b>"
   3637#~ msgstr "<b>Име:</b>"
   3638
   3639#~ msgid "<b>Server:</b>"
   3640#~ msgstr "<b>Сървър:</b>"
   3641
   3642#~ msgid "[details]\n"
   3643#~ msgstr "[ПОДРОБНОСТИ]\n"
   3644
   3645#~ msgid "[login]"
   3646#~ msgstr "[ИМЕ]"
   3647
   3648#~ msgid "[server]"
   3649#~ msgstr "[СЪРВЪР]"
   3650
   3651#~ msgid "Couldn't retrieve key data"
   3652#~ msgstr "Данните за ключа не бяха получени"
   3653
   3654#~ msgid "Couldn't write key to file"
   3655#~ msgstr "Неуспех при запазването на ключа във файл"
   3656
   3657#~ msgid "Remote Encryption Keys"
   3658#~ msgstr "Отдалечени ключове за шифриране"
   3659
   3660#~ msgid "Decrypt File"
   3661#~ msgstr "Дешифриране на файл"
   3662
   3663#~ msgid "I have checked that this key belongs to '%s'"
   3664#~ msgstr "Проверил съм, че този ключ принадлежи на „%s“"
   3665
   3666#~ msgid "Verify Signature"
   3667#~ msgstr "Проверка на подпис"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.