Changeset 2233


Ignore:
Timestamp:
Nov 6, 2010, 1:43:47 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Firebug: 100%, подаден през Babelzila, корекция на: #736

Location:
non-gtk/firebug/firebug1.7/bg
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/firebug1.7/bg/firebug-amo.properties

  r2232 r2233  
  77# Note that firebug.amo.summary must not exceed 250 characters (limitation by AMO site)
  88
  9 firebug.amo.summary1.6=Firebug integrates with Firefox to put a wealth of development tools at your fingertips while you browse. You can edit, debug, and monitor CSS, HTML, and JavaScript live in any web page...\n\nFirebug 1.6 requires Firefox 3.6 or higher.
  10 firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта на документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
  11 firebug.amo.developer.comments=Ако срещнете проблеми, прочетете отговорите на често задаваните въпроси за FireBug.\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
   9firebug.amo.summary1.6=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nFirebug 1.6 изисква Firefox 3.6 или по-висока версия.
   10firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта за документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
   11firebug.amo.developer.comments=Ако имате проблеми, прочетете отговорите на често задаваните въпроси за FireBug.\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
 • non-gtk/firebug/firebug1.7/bg/firebug-tracing.properties

  r2232 r2233  
  88
  99title.Tracing=Трасиране
  10 tracing.Show_Scope_Variables=Показване на променливите от обхвата
  11 tracing.Show_Time=Показване на времената
   10tracing.Show_Scope_Variables=Променливи от обхвата
   11tracing.Show_Time=Времена
  1212tracing.tab.Stack=Стек
  1313tracing.tab.Exception=Изключение
   
  3535tracing.cmd.Expand_All=Разширяване на всички
  3636tracing.cmd.Collapse_All=Затваряне на всички
  37 tracing.cmd.Tools=Tools
  38 tracing.cmd.tip.Tools=Tools
  39 tracing.cmd.Clear_Browser_Cache=Clear Browser Cache
  40 tracing.cmd.tip.Clear_Browser_Cache=Clear Browser Cache
  41 tracing.cmd.Force_Garbage_Collector=Force Garbage Collector
  42 tracing.cmd.tip.Force_Garbage_Collector=Force Garbage Collector
  43 tracing.cmd.Open_Profile_Directory=Open Profile Directory
  44 tracing.cmd.tip.Open_Profile_Directory=Open Profile Directory
   37tracing.cmd.Tools=Инструменти
   38tracing.cmd.tip.Tools=Инструменти
   39tracing.cmd.Clear_Browser_Cache=Изчистване на кеша
   40tracing.cmd.tip.Clear_Browser_Cache=Изчистване на кеша
   41tracing.cmd.Force_Garbage_Collector=Изчистване на паметта (GC)
   42tracing.cmd.tip.Force_Garbage_Collector=Изчистване на паметта (GC)
   43tracing.cmd.Open_Profile_Directory=Отваряне на папката на профила
   44tracing.cmd.tip.Open_Profile_Directory=Отваряне на папката на профила
 • non-gtk/firebug/firebug1.7/bg/firebug.properties

  r2232 r2233  
  6262firebug.menu.Clear_Activation_List=Изчистване на списъка за задействане
  6363firebug_options=Настройки на Firebug
  64 firebug_options_showQuickInfoBox=Показване на полето за бърза информация
   64firebug_options_showQuickInfoBox=Поле за бърза информация
  6565# message, etc. within a source of a web page.
  6666
  6767# #1 File name, #2 Line number
  6868
  69 firebug.Show_All_Panels=Показване на всички панели
   69firebug.Show_All_Panels=Всички панели
  7070# examples: somePage.htm (line 64)
  7171
  72 ShowJavaScriptErrors=Показване на грешките в JavaScript
  73 ShowJavaScriptWarnings=Показване на предупрежденията в JavaScript
  74 ShowCSSErrors=Показване на грешките в CSS
  75 ShowXMLErrors=Показване на грешките в XML
  76 ShowStackTrace=Показване на стека със грешки
  77 ShowXULErrors=Показване на грешките от XUL
  78 ShowXULMessages=Показване на съобщенията от XUL
  79 ShowXMLHttpRequests=Показване на заявките XMLHttpRequest
  80 ShowChromeErrors=Показване на грешките в Chrome
  81 ShowChromeMessages=Показване на съобщенията от Chrome
  82 ShowExternalErrors=Показване на външните грешки
  83 ShowNetworkErrors=Показване на мрежовите грешки
  84 JavascriptOptionsStrict=Строги предупреждения (намалява производителността)
   72ShowJavaScriptErrors=Грешки в JavaScript
   73ShowJavaScriptWarnings=Предупреждения в JavaScript
   74ShowCSSErrors=Грешки в CSS
   75ShowXMLErrors=Грешки в XML
   76ShowStackTrace=Стек със грешки
   77ShowXULErrors=Грешки от XUL
   78ShowXULMessages=Съобщения от XUL
   79ShowXMLHttpRequests=Заявки XMLHttpRequest
   80ShowChromeErrors=Грешки в Chrome
   81ShowChromeMessages=Съобщения от Chrome
   82ShowExternalErrors=Външни грешки
   83ShowNetworkErrors=Мрежови грешки
   84JavascriptOptionsStrict=Строги предупреждения (забавя)
  8585LargeCommandLine=По-голям команден ред
  86 commandLineShowCompleterPopup=Show Completion List Popup
   86commandLineShowCompleterPopup=Предложения за автоматично дописване
  8787console_command_line=конзолен команден ред
  8888Assertion=Грешно предположение
   
  120120# JS execution when DOM of the current page is modified.
  121121
  122 ShowFullText=Показване на пълния текст
  123 ShowWhitespace=Показване на междините с интервали
  124 ShowTextNodesWithEntities=Показване на основните последователности за заместване
  125 ShowComments=Показване на коментарите
   122ShowFullText=Пълен текст
   123ShowWhitespace=Междини с интервали
   124ShowTextNodesWithEntities=Основни последователности за заместване
   125ShowComments=Коментари
  126126HighlightMutations=Открояване на промените
  127127ExpandMutations=Разширяване на промените
   
  135135EditNode=Редактиране на HTML…
  136136DeleteNode=Изтриване на възел
  137 ShowQuickInfoBox=Показване на полето за бърза информация
   137ShowQuickInfoBox=Поле за бърза информация
  138138ShadeBoxModel=Открояване на модела на кутиите
  139139# LOCALIZATION NOTE (EditAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
   
  160160# #1 Name of the clicked attribute.
  161161
  162 html.label.Expand_All=Expand All
   162html.label.Expand_All=Разширяване на всички
  163163dom.label.DOM_Breakpoints=Прекъсвания за DOM
  164164# examples: Delete Attribute "onclick"...
   
  186186# %S Name of the clicked property
  187187
  188 InheritedFrom=Наседено от
   188InheritedFrom=Наследено от
  189189SothinkWarning=Разширението „Sothink SWF Catcher“ пречи на Firebug да работи нормално.<br><br>За помощ прочетете <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#Sothink" target="_new">това в ЧЗВ на Firebug</a>.
  190190EmptyStyleSheet=Липсват правила в този набор от стилове.
   
  226226DisableBreakOnNext=Изключване на прекъсването при последващо
  227227DecompileEvals=Декомпилиране на кода към eval()
  228 ShowAllSourceFiles=Показване на изходния код на chrome
   228ShowAllSourceFiles=Изходен код на chrome
  229229TrackThrowCatch=Проследяване на throw/catch
  230230UseLastLineForEvalName=Използване на последния ред в кода за име на eval()
   
  262262StepOut=Стъпка извън функция
  263263RunUntil=Изпълнение до този ред
  264 ScriptsFilterStatic=Показване на статичните скриптове
  265 ScriptsFilterEval=Показване на статичните скриптове и тези в eval
  266 ScriptsFilterEvent=Показване на статичните скриптове и тези за обработка на събития
  267 ScriptsFilterAll=Показване на статичните скриптове, тези в eval и за обработка на събития
   264ScriptsFilterStatic=Статични скриптове
   265ScriptsFilterEval=Статични скриптове и тези в eval
   266ScriptsFilterEvent=Статични скриптове и тези за обработка на събития
   267ScriptsFilterAll=Статични скриптове, тези в eval и за обработка на събития
  268268ScriptsFilterStaticShort=статични
  269269ScriptsFilterEvalShort=в eval
  270270ScriptsFilterEventShort=за събития
  271271ScriptsFilterAllShort=всички
  272 ShowUserProps=Показване на свойствата дефинирани от потребител
  273 ShowUserFuncs=Показване на функциите дефинирани от потребител
  274 ShowDOMProps=Показване на свойствата от DOM
  275 ShowDOMFuncs=Показване на функциите от DOM
  276 ShowDOMConstants=Показване на константите на DOM
   272ShowUserProps=Свойства дефинирани от потребител
   273ShowUserFuncs=Функции дефинирани от потребител
   274ShowDOMProps=Свойства от DOM
   275ShowDOMFuncs=Функции от DOM
   276ShowDOMConstants=Константи от DOM
  277277NoMembersWarning=Няма свойства, които да бъдат показани за този обект.
  278278NewWatch=Нов израз за следене…
   
  293293EditBreakpointCondition=Редактиране на условието за прекъсване…
  294294NoBreakpointsWarning=В тази страница няма зададени прекъсвания.
  295 Show_User_Agent_CSS=Показване на CSS от потребителския агент
   295Show_User_Agent_CSS=CSS от потребителския агент
  296296Expand_Shorthand_Properties=Разширяване на съкратените свойства
  297 script.Type_any_key_to_filter_list=Type any key to filter list
   297script.Type_any_key_to_filter_list=Натиснете клавиш за конкретизиране на списъка
  298298# LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel's context
  299299
   
  312312# for a button that switches the view between "show raw source code" and "pretty formated header
  313313
  314 ShowRulers=Показване на линеала
   314ShowRulers=Линеал
  315315# values".
  316316
   
  358358# example: Firebug's log limit has been reached. 150 entries not shown.
  359359
  360 net.filter.Media=Media
   360net.filter.Media=Медия
  361361# LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limit
  362362
   
  384384# Used as a caption for reported profile info (result of javascript profiler tool).
  385385
  386 jsonviewer.sort=Sort by key
  387 jsonviewer.do_not_sort=Do not sort
   386jsonviewer.sort=Подреждане по ключ
   387jsonviewer.do_not_sort=Без подреждане
  388388# #1 number of milliseconds
  389389
   
  440440AvgHeaderTooltip=Средно време, включително извикванията на функции.
  441441MinHeaderTooltip=Минимално време, включително извикванията на функции.
  442 MaxHeaderTooltip=Максималко време, включително извикванията на функции.
   442MaxHeaderTooltip=Максимално време, включително извикванията на функции.
  443443ProfileButton.Enabled.Tooltip=Отчитане на времето за изпълнение на JavaScript.
  444444ProfileButton.Disabled.Tooltip=Отчитане на времето за изпълнение на JavaScript. (Панелът за скриптове трябва да е включен.)
   
  496496# posted data reached Firebug's size limit and only part of it is displayed in the UI.
  497497
  498 panel.tooltip.Show_Command_Line=Show Command Line
   498panel.tooltip.Show_Command_Line=Команден ред
  499499# LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):
  500500
   
  522522# example: 111 Errors
  523523
  524 console.Use_TAB_and_arrow_keys=Use TAB and arrow keys
   524console.Use_TAB_and_arrow_keys=Използвайте табулатора и стрелките
  525525# LOCALIZATION NOTE names of kinds of scopes. Probably best left in English.
  526526
   
  558558
  559559net.option.Disable_Browser_Cache=Изключване на кеша на браузъра
  560 net.option.Show_Paint_Events=Показване на събитията за изобразяване
   560net.option.Show_Paint_Events=Събития за изобразяване
  561561# LOCALIZATION NOTE (a11y.labels.overridden):
  562562
   
  565565# indicates style property is overridden by selector with higher specificity
  566566
  567 net.option.Show_BF_Cache_Responses=Show BF Cache Responses
  568 net.option.tip.Show_BF_Cache_Responses=The Net panel can show also responses coming from BF Cache.
   567net.option.Show_BF_Cache_Responses=Отговори от кеша от историята
   568net.option.tip.Show_BF_Cache_Responses=Панелът за мрежата може да показва и отговорите от кеша от историята
  569569script.Break_On_Next=Прекъсване при следващо
  570 ShowHttpHeaders=Показване на заглавните части на HTTP
   570ShowHttpHeaders=Заглавни части на HTTP
  571571# LOCALIZATION NOTE (a11y.hasConditionalBreakpoint, a11y.hasDisabledBreakpoint):
  572572
   
  581581StopLoading=Спиране на зареждането
  582582LargeData=(Голям обем данни)
  583 ShowComputedStyle=Показване на изчисления стил
   583ShowComputedStyle=Изчислен стил
  584584StyleGroup-text=Текст
  585585StyleGroup-background=Фон
   
  592592OpenImageInNewTab=Отваряне на изображението в нов подпрозорец
  593593OmitObjectPathStack=Пропускане на стека на лентата с инструменти
  594 Copy_Rule_Declaration=Copy Rule Declaration
   594Copy_Rule_Declaration=Копиране на декларацията на правилото
  595595Copy_Style_Declaration=Копиране на декларацията на стила
  596596# visible in the UI, intended for screen readers.
   
  605605moduleManager.title=Панелът за „%S“ е изключен
  606606moduleManager.desc3=Включвайте/изключвайте всички панели на Firebug чрез иконата в лентата за състояние. За контрол на отделните панели използвайте малките менюта към подпрозорците им.
  607 moduleManager.Enable=Enable
   607moduleManager.Enable=Включване
  608608Suspend_Firebug=Спиране на Firebug
  609609Resume_Firebug=Включване на Firebug
   
  652652firebug.console.Persist=Запазване
  653653firebug.console.Do_Not_Clear_On_Reload=Без изчистване при презареждане
  654 firebug.console.Show_All_Log_Entries=Show All Log Entries
  655 firebug.console.Errors=Errors
  656 firebug.console.Filter_by_Errors=Filter by Errors
  657 firebug.console.Warnings=Warnings
  658 firebug.console.Filter_by_Warnings=Filter by Warnings
  659 firebug.console.Info=Info
  660 firebug.console.Filter_by_Info=Filter by Info
  661 firebug.console.Debug_Info=Debug Info
  662 firebug.console.Filter_by_Debug_Info=Filter by Debug Info
   654firebug.console.Show_All_Log_Entries=Всички журнални записи
   655firebug.console.Errors=Грешки
   656firebug.console.Filter_by_Errors=Само съобщения за грешки
   657firebug.console.Warnings=Предупреждения
   658firebug.console.Filter_by_Warnings=Само съобщения за предупреждения
   659firebug.console.Info=Информация
   660firebug.console.Filter_by_Info=Само съобщения за информация
   661firebug.console.Debug_Info=Изчистване на грешки
   662firebug.console.Filter_by_Debug_Info=Само съобщения за изчистване на грешки
  663663firebug.menu.Clear_Console=Изчистване на конзолата
  664664firebug.menu.Reset_All_Options=Стандартни стойности за всички настройки
   
  708708a11y.labels.log_rows=редове на журнала
  709709a11y.labels.call_stack=стек на извикванията
  710 a11y.labels.document_structure=document structure
  711 a11y.labels.title_panel= панел %S
  712 a11y.labels.title_side_panel= страничен панел %S
   710a11y.labels.document_structure=структура на документа
   711a11y.labels.title_panel=панел %S
   712a11y.labels.title_side_panel=страничен панел %S
  713713a11y.labels.cached=кеширани
  714714aria.labels.stack_trace=стек за трасиране
   
  798798# examples: Match found for "Firebug Rocks!" in h2 element at /html/body/h2[2]
  799799
  800 a11y.updates.match_found_in_logrows==открито е съвпадение за „%S“ в %S реда на журналите
   800a11y.updates.match_found_in_logrows=открито е съвпадение за „%S“ в %S реда на журналите
  801801# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_selector): Used by a11y. Not directly
  802802
   
  809809# examples: Match found for "main" in #mainContent h2 {
  810810
  811 a11y.updates.match_found_for_on_line==открито е съвпадение за „%S“ на ред %S в %S
   811a11y.updates.match_found_for_on_line=открито е съвпадение за „%S“ на ред %S в %S
  812812# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_style_property): Used by a11y. Not directly
  813813
   
  820820# examples: Match found for background in style declaration background-repeat: "repeat-x"; in selector #mainContent {
  821821
  822 a11y.updates.match_found_in_element==открито е съвпадение за „%S“ в елемента %S, с път %S
   822a11y.updates.match_found_in_element=открито е съвпадение за „%S“ в елемента %S, с път %S
  823823# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_dom_property): Used by a11y. Not directly
  824824
   
  833833# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_row): Used by a11y. Not directly
  834834
  835 a11y.updates.match_found_in_attribute==открито е съвпадение за „%S“ в атрибута %S=%S на елемента %S, с път %S
   835a11y.updates.match_found_in_attribute=открито е съвпадение за „%S“ в атрибута %S=%S на елемента %S, с път %S
  836836# visible in the UI, intended for screen readers.
  837837
   
  846846# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_summary_row): Used by a11y. Not directly
  847847
  848 a11y.updates.match_found_in_text_content==открито е съвпадение за „%S“ в текста: %S на елемента %S, с път %S
   848a11y.updates.match_found_in_text_content=открито е съвпадение за „%S“ в текста: %S на елемента %S, с път %S
  849849# visible in the UI, intended for screen readers.
  850850
   
  857857# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.no_matches_found): Used by a11y. Not directly
  858858
  859 a11y.updates.match_found_in_selector==открито е съвпадение за „%S“ в селектора %S
   859a11y.updates.match_found_in_selector=открито е съвпадение за „%S“ в селектора %S
  860860# visible in the UI, intended for screen readers.
  861861
   
  868868# Console messages.
  869869
  870 a11y.updates.match_found_in_style_declaration==открито е съвпадение за „%S“ в декларацията на стила %S, в селектора %S
   870a11y.updates.match_found_in_style_declaration=открито е съвпадение за „%S“ в декларацията на стила %S, в селектора %S
  871871# LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):
  872872
   
  879879# LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
  880880
  881 a11y.updates.match_found_in_dom_property==открито е съвпадение за „%S“ за свойството в DOM %S
   881a11y.updates.match_found_in_dom_property=открито е съвпадение за „%S“ за свойството в DOM %S
  882882# An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
  883883
   
  920920# a link to known issues (with Firefox 4.0) page.
  921921# examples: See Firefox 4.0 known issues page: http://getfirebug.com/knownissues
  922 message.knownIssues40=Issues with trunk Firefox for Firebug:
   922message.knownIssues40=Проблеми с Firefox, засягащи Firebug:
  923923# LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):
  924924# If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for the
   
  945945# This message is displayed within the Script panel if debugger is inactive during page load.
  946946# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  947 script.warning.inactive_during_page_load=Script Panel was inactive during page load
  948 script.suggestion.inactive_during_page_load=Reload to see all sources
   947script.warning.inactive_during_page_load=Панелът за скриптове не е бил включен при зареждане на страницата
   948script.suggestion.inactive_during_page_load=За да видите всички скриптове, презаредете страницата
  949949# LOCALIZATION NOTE (script.warning.javascript_not_enabled, script.suggestion.javascript_not_enabled):
  950950# This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled.
  951951# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  952 script.warning.javascript_not_enabled=Javascript is not enabled
  953 script.suggestion.javascript_not_enabled=See Firefox > Tools > Options > Content > Enable Javascript
   952script.warning.javascript_not_enabled=Javascript е изключен
   953script.suggestion.javascript_not_enabled=Проверете Firefox > Инструменти/Редактиране > Настройки > Съдържание > Включване на Javascript
  954954# LOCALIZATION NOTE (script.button.enable_javascript): Title for a button that is displayed on
  955955# the Script panel if Javascript is disabled. This button allows to enable it.
  956 script.button.enable_javascript=Enable JavaScript and Refresh
   956script.button.enable_javascript=Включете JavaScript и презаредете страницата
  957957# LOCALIZATION NOTE (script.warning.all_scripts_filtered, script.suggestion.all_scripts_filtered):
  958958# This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled for the current page.
  959959# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  960 script.warning.all_scripts_filtered=All scripts were filtered
  961 script.suggestion.all_scripts_filtered=See Script Filter setting on tool bar or "Show Chrome Sources Option"
   960script.warning.all_scripts_filtered=Всички скриптове са били филтрирани
   961script.suggestion.all_scripts_filtered=Проверете в лентата с инструменти кои скриптове се показват или настройката „Изходен код на chrome“
  962962# LOCALIZATION NOTE (script.warning.no_javascript, script.suggestion.no_javascript):
  963963# This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled for the current page.
  964964# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  965 script.warning.no_javascript=No Javascript on this page
  966 script.suggestion.no_javascript=If <script> tags have a "type" attribute it should equal "text/javascript" or "application/javascript"
  967 script.warning.debugger_active=Debugger is already active
  968 script.suggestion.debugger_active=The debugger is currently halted at a breakpoint on another page.
  969 script.button.Go_to_that_page=Go to that page
   965script.warning.no_javascript=На страницата няма Javascript
   966script.suggestion.no_javascript=Ако елементите <script> имат атрибут „type“, стойността му трябва да е „text/javascript“ или „application/javascript“
   967script.warning.debugger_active=Изчистването на грешки вече е включено
   968script.suggestion.debugger_active=Изчистването на грешки е спряно на точка на прекъсване на друга страница.
   969script.button.Go_to_that_page=Към другата страница
  970970#firebug.dtd
  971971firebug.Firebug=Firebug
   
  979979firebug.Options=Настройки
  980980firebug.TextSize=Размер на шрифта
  981 firebug.IncreaseTextSize=Увеличаване на размера на шрифта
  982 firebug.DecreaseTextSize=Намаляване на размера на шрифта
  983 firebug.NormalTextSize=Стандартен размер на шрифта
  984 firebug.ShowTooltips=Показване на подсказки
   981firebug.IncreaseTextSize=Увеличаване
   982firebug.DecreaseTextSize=Намаляване
   983firebug.NormalTextSize=Стандартен
   984firebug.ShowTooltips=Подсказки
  985985firebug.ShadeBoxModel=Оцветяване на модела на разполагането
  986986firebug.Website=Сайт на Firebug…
   
  988988firebug.KeyShortcuts=Клавишни комбинации…
  989989firebug.Forums=Група за дискусии…
  990 firebug.Issues=Система за проследяване на грешки…
   990firebug.Issues=Проследяване на грешки…
  991991firebug.Donate=Допринасяне…
  992992firebug.About=Относно…
   
  10161016firebug.ClearTooltip=Изчистване на конзолата
  10171017firebug.All=Всички
  1018 firebug.Images=Изображенията
   1018firebug.Images=Изображения
  10191019firebug.Flash=Flash
  10201020#editors.dtd
   
  10311031changeEditor.Executable=Изпълним файл:
  10321032changeEditor.CmdLine=Аргументи:
  1033 changeEditor.Invalid_Application_Path=Invalid Application Path
  1034 changeEditor.Application_does_not_exist=The specified application doesn't exist!
   1033changeEditor.Invalid_Application_Path=Неправилен път до приложение
   1034changeEditor.Application_does_not_exist=Указаното приложение не съществува
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.