Changeset 2346


Ignore:
Timestamp:
Sep 18, 2011, 12:36:48 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

xkeyboard-config: подаден през робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • freedesktop/xkeyboard-config-2.3.99.bg.po

  r2338 r2346  
  4242# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
  4343# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
  44 # в рамките на едно съобщение цитирането да се прав с еднакви кавички.
   44# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
  4545#
  4646# = Правила за пунктуация =
   
  4949msgid ""
  5050msgstr ""
  51 "Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.1.99\n"
   51"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.3.99\n"
  5252"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
  53 "POT-Creation-Date: 2011-05-08 08:04+0300\n"
  54 "PO-Revision-Date: 2011-05-08 08:40+0300\n"
   53"POT-Creation-Date: 2011-09-15 21:25+0100\n"
   54"PO-Revision-Date: 2011-09-18 12:09+0300\n"
  5555"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  5656"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  145145
  146146#: ../rules/base.xml.in.h:18
  147 msgid "Afg"
  148 msgstr "Афг"
  149 
  150 #: ../rules/base.xml.in.h:19
  151147msgid "Afghani"
  152148msgstr "афганистанска"
  153149
  154 #: ../rules/base.xml.in.h:20
   150#: ../rules/base.xml.in.h:19
  155151msgid "Akan"
  156152msgstr "аканска"
  157153
  158 #: ../rules/base.xml.in.h:21
   154#: ../rules/base.xml.in.h:20
  159155msgid "Albanian"
  160156msgstr "албанска"
  161157
  162 #: ../rules/base.xml.in.h:22
   158#: ../rules/base.xml.in.h:21
  163159msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
  164160msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
  165161
  166 #: ../rules/base.xml.in.h:23
   162#: ../rules/base.xml.in.h:22
  167163msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
  168164msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
  169165
  170 #: ../rules/base.xml.in.h:24
   166#: ../rules/base.xml.in.h:23
  171167msgid "Alt+Caps Lock"
  172168msgstr "Alt+Caps Lock"
  173169
  174 #: ../rules/base.xml.in.h:25
   170#: ../rules/base.xml.in.h:24
  175171msgid "Alt+Ctrl"
  176172msgstr "Alt+Ctrl"
  177173
  178 #: ../rules/base.xml.in.h:26
   174#: ../rules/base.xml.in.h:25
  179175msgid "Alt+Shift"
  180176msgstr "Alt+Shift"
  181177
  182 #: ../rules/base.xml.in.h:27
   178#: ../rules/base.xml.in.h:26
  183179msgid "Alt+Space"
  184180msgstr "Alt+Space"
  185181
  186 #: ../rules/base.xml.in.h:28
   182#: ../rules/base.xml.in.h:27
  187183msgid "Alt/Win key behavior"
  188184msgstr "Поведение на Alt/Win"
  189185
  190 #: ../rules/base.xml.in.h:29
   186#: ../rules/base.xml.in.h:28
  191187msgid "Amharic"
  192188msgstr "амхарска"
  193189
  194 #: ../rules/base.xml.in.h:30
   190#: ../rules/base.xml.in.h:29
  195191msgid "Any Alt key"
  196192msgstr "Всеки Alt"
  197193
  198 #: ../rules/base.xml.in.h:31
   194#: ../rules/base.xml.in.h:30
  199195msgid "Any Win key"
  200196msgstr "Всеки Win"
  201197
  202 #: ../rules/base.xml.in.h:32
   198#: ../rules/base.xml.in.h:31
  203199msgid "Any Win key (while pressed)"
  204200msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
  205201
  206 #: ../rules/base.xml.in.h:33
   202#: ../rules/base.xml.in.h:32
  207203msgid "Apple"
  208204msgstr "Apple"
  209205
  210 #: ../rules/base.xml.in.h:34
   206#: ../rules/base.xml.in.h:33
  211207msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
  212208msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ANSI"
  213209
  214 #: ../rules/base.xml.in.h:35
   210#: ../rules/base.xml.in.h:34
  215211msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
  216212msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ISO"
  217213
  218 #: ../rules/base.xml.in.h:36
   214#: ../rules/base.xml.in.h:35
  219215msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
  220216msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт JIS"
  221217
  222 #: ../rules/base.xml.in.h:37
   218#: ../rules/base.xml.in.h:36
  223219msgid ""
  224220"Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num "
   
  228224"Pause, Num Lock)"
  229225
  230 #: ../rules/base.xml.in.h:38
   226#: ../rules/base.xml.in.h:37
  231227msgid "Apple Laptop"
  232228msgstr "Apple, за мобилен компютър"
  233229
  234 #: ../rules/base.xml.in.h:39
   230#: ../rules/base.xml.in.h:38
  235231msgid "Arabic"
  236232msgstr "арабска"
  237233
  238 #: ../rules/base.xml.in.h:40
   234#: ../rules/base.xml.in.h:39
  239235msgid "Arabic (Buckwalter)"
  240236msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
  241237
  242 #: ../rules/base.xml.in.h:41
   238#: ../rules/base.xml.in.h:40
  243239msgid "Arabic (Morocco)"
  244240msgstr "арабска — мароканска"
  245241
  246 #: ../rules/base.xml.in.h:42
   242#: ../rules/base.xml.in.h:41
  247243msgid "Arabic (Pakistan)"
  248244msgstr "арабска — пакистанска"
  249245
  250 #: ../rules/base.xml.in.h:43
   246#: ../rules/base.xml.in.h:42
  251247msgid "Arabic (Syria)"
  252248msgstr "арабска — сирийска"
  253249
  254 #: ../rules/base.xml.in.h:44
   250#: ../rules/base.xml.in.h:43
  255251msgid "Arabic (azerty)"
  256252msgstr "арабска — azerty"
  257253
  258 #: ../rules/base.xml.in.h:45
   254#: ../rules/base.xml.in.h:44
  259255msgid "Arabic (azerty/digits)"
  260256msgstr "арабска — azerty/цифри"
  261257
  262 #: ../rules/base.xml.in.h:46
   258#: ../rules/base.xml.in.h:45
  263259msgid "Arabic (digits)"
  264260msgstr "арабска — цифри"
  265261
  266 #: ../rules/base.xml.in.h:47
   262#: ../rules/base.xml.in.h:46
  267263msgid "Arabic (qwerty)"
  268264msgstr "арабска — qwerty"
  269265
  270 #: ../rules/base.xml.in.h:48
   266#: ../rules/base.xml.in.h:47
  271267msgid "Arabic (qwerty/digits)"
  272268msgstr "арабска — querty/цифри"
  273269
  274 #: ../rules/base.xml.in.h:49
   270#: ../rules/base.xml.in.h:48 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
  275271msgid "Armenian"
  276272msgstr "арменска"
  277273
  278 #: ../rules/base.xml.in.h:50
   274#: ../rules/base.xml.in.h:49
  279275msgid "Armenian (alternative eastern)"
  280276msgstr "арменска — източна, алтернативна"
  281277
  282 #: ../rules/base.xml.in.h:51
   278#: ../rules/base.xml.in.h:50
  283279msgid "Armenian (alternative phonetic)"
  284280msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
  285281
  286 #: ../rules/base.xml.in.h:52
   282#: ../rules/base.xml.in.h:51
  287283msgid "Armenian (eastern)"
  288284msgstr "арменска — източна"
  289285
  290 #: ../rules/base.xml.in.h:53
   286#: ../rules/base.xml.in.h:52
  291287msgid "Armenian (phonetic)"
  292288msgstr "арменска — фонетична"
  293289
  294 #: ../rules/base.xml.in.h:54
   290#: ../rules/base.xml.in.h:53
  295291msgid "Armenian (western)"
  296292msgstr "арменска — западна"
   293
   294#: ../rules/base.xml.in.h:54
   295msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
   296msgstr "астурска — испанска с „Ḥ“ и „Ḷ“"
  297297
  298298#: ../rules/base.xml.in.h:55
   
  313313
  314314#: ../rules/base.xml.in.h:59
  315 msgid "Azerbaijan (Cyrillic)"
  316 msgstr "азърбейджанска — кирилица"
  317 
  318 #: ../rules/base.xml.in.h:60
  319315msgid "Azerbaijani"
  320316msgstr "азърбейджанска"
   317
   318#: ../rules/base.xml.in.h:60
   319msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
   320msgstr "азърбейджанска — кирилица"
  321321
  322322#: ../rules/base.xml.in.h:61
   
  367367#: ../rules/base.xml.in.h:72
  368368msgid ""
  369 "Backslash chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
   369"Backslash (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
  370370"level-chooser)"
  371371msgstr ""
   
  378378
  379379#: ../rules/base.xml.in.h:74
   380msgid "Bashkirian"
   381msgstr "башкирска"
   382
   383#: ../rules/base.xml.in.h:75
  380384msgid "Belarusian"
  381385msgstr "беларуска"
  382386
  383 #: ../rules/base.xml.in.h:75
   387#: ../rules/base.xml.in.h:76
  384388msgid "Belarusian (Latin)"
  385389msgstr "беларуска — латиница"
  386390
  387 #: ../rules/base.xml.in.h:76
   391#: ../rules/base.xml.in.h:77
  388392msgid "Belarusian (legacy)"
  389393msgstr "беларуска — остаряла"
  390394
  391 #: ../rules/base.xml.in.h:77
   395#: ../rules/base.xml.in.h:78
  392396msgid "Belgian"
  393397msgstr "белгийска"
  394398
  395 #: ../rules/base.xml.in.h:78
   399#: ../rules/base.xml.in.h:79
  396400msgid "Belgian (ISO alternate)"
  397401msgstr "белгийска — алтернативна по ISO"
  398402
  399 #: ../rules/base.xml.in.h:79
   403#: ../rules/base.xml.in.h:80
  400404msgid "Belgian (Sun dead keys)"
  401405msgstr "белгийска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  402406
  403 #: ../rules/base.xml.in.h:80
   407#: ../rules/base.xml.in.h:81
  404408msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
  405409msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
  406410
  407 #: ../rules/base.xml.in.h:81
   411#: ../rules/base.xml.in.h:82
  408412msgid "Belgian (alternative)"
  409413msgstr "белгийска — алтернативна"
  410414
  411 #: ../rules/base.xml.in.h:82
   415#: ../rules/base.xml.in.h:83
  412416msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
  413417msgstr "белгийска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  414418
  415 #: ../rules/base.xml.in.h:83
   419#: ../rules/base.xml.in.h:84
  416420msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
  417421msgstr "белгийска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
  418422
  419 #: ../rules/base.xml.in.h:84
   423#: ../rules/base.xml.in.h:85
  420424msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
  421425msgstr "белгийска — без „мъртви“ клавиши"
  422426
  423 #: ../rules/base.xml.in.h:85
   427#: ../rules/base.xml.in.h:86
  424428msgid "BenQ X-Touch"
  425429msgstr "BenQ X-Touch"
  426430
  427 #: ../rules/base.xml.in.h:86
   431#: ../rules/base.xml.in.h:87
  428432msgid "BenQ X-Touch 730"
  429433msgstr "BenQ X-Touch 730"
  430434
  431 #: ../rules/base.xml.in.h:87
   435#: ../rules/base.xml.in.h:88
  432436msgid "BenQ X-Touch 800"
  433437msgstr "BenQ X-Touch 800"
  434438
  435 #: ../rules/base.xml.in.h:88
   439#: ../rules/base.xml.in.h:89
  436440msgid "Bengali"
  437441msgstr "бенгалска"
  438442
  439 #: ../rules/base.xml.in.h:89
   443#: ../rules/base.xml.in.h:90
   444msgid "Bengali (Baishakhi Inscript)"
   445msgstr "бенгалска — байшаки, индийска"
   446
   447#: ../rules/base.xml.in.h:91
   448msgid "Bengali (Baishakhi)"
   449msgstr "бенгалска — байшаки"
   450
   451#: ../rules/base.xml.in.h:92
   452msgid "Bengali (Bornona)"
   453msgstr "бенгалска — борона"
   454
   455#: ../rules/base.xml.in.h:93
  440456msgid "Bengali (Probhat)"
  441457msgstr "бенгалска — пробхат"
  442458
  443 #: ../rules/base.xml.in.h:90
   459#: ../rules/base.xml.in.h:94
   460msgid "Bengali (Uni Gitanjali)"
   461msgstr "бенгалска — уни гитанжали"
   462
   463#: ../rules/base.xml.in.h:95
  444464msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
  445465msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
  446466
  447 #: ../rules/base.xml.in.h:91
   467#: ../rules/base.xml.in.h:96
  448468msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
  449469msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
  450470
  451 #: ../rules/base.xml.in.h:92
   471#: ../rules/base.xml.in.h:97
  452472msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
  453473msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
  454474
  455 #: ../rules/base.xml.in.h:93
   475#: ../rules/base.xml.in.h:98
  456476msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
  457477msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
  458478
  459 #: ../rules/base.xml.in.h:94
   479#: ../rules/base.xml.in.h:99
  460480msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
  461481msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
  462482
  463 #: ../rules/base.xml.in.h:95
   483#: ../rules/base.xml.in.h:100
  464484msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
  465485msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
  466486
  467 #: ../rules/base.xml.in.h:96
   487#: ../rules/base.xml.in.h:101
  468488msgid "Bosnian"
  469489msgstr "босненска"
  470490
  471 #: ../rules/base.xml.in.h:97
   491#: ../rules/base.xml.in.h:102
  472492msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
  473493msgstr "босненска — американска с босненски диграфи"
  474494
  475 #: ../rules/base.xml.in.h:98
   495#: ../rules/base.xml.in.h:103
  476496msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
  477497msgstr "босненска — американска с босненски букви"
  478498
  479 #: ../rules/base.xml.in.h:99
   499#: ../rules/base.xml.in.h:104
  480500msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
  481501msgstr "босненска — с босненски диграфи"
  482502
  483 #: ../rules/base.xml.in.h:100
   503#: ../rules/base.xml.in.h:105
  484504msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
  485505msgstr "босненска — с „«»“"
  486506
  487 #: ../rules/base.xml.in.h:101
   507#: ../rules/base.xml.in.h:106
  488508msgid "Both Alt keys together"
  489509msgstr "Двата Alt-а заедно"
  490510
  491 #: ../rules/base.xml.in.h:102
   511#: ../rules/base.xml.in.h:107
  492512msgid "Both Ctrl keys together"
  493513msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
  494514
  495 #: ../rules/base.xml.in.h:103
   515#: ../rules/base.xml.in.h:108
  496516msgid "Both Shift keys together"
  497517msgstr "Двата Shift-а заедно"
  498518
  499 #: ../rules/base.xml.in.h:104
   519#: ../rules/base.xml.in.h:109
  500520msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
  501521msgstr ""
  502522"Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
  503523
  504 #: ../rules/base.xml.in.h:105
   524#: ../rules/base.xml.in.h:110
  505525msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
  506526msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
  507527
  508 #: ../rules/base.xml.in.h:106
   528#: ../rules/base.xml.in.h:111
  509529msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
  510530msgstr "Двата Shift-а заедно превключват ShiftLock"
  511531
  512 #: ../rules/base.xml.in.h:107
   532#: ../rules/base.xml.in.h:112
  513533msgid "Braille"
  514534msgstr "брайл"
  515535
  516 #: ../rules/base.xml.in.h:108
   536#: ../rules/base.xml.in.h:113
  517537msgid "Braille (left hand)"
  518538msgstr "брайл за левичари"
  519539
  520 #: ../rules/base.xml.in.h:109
   540#: ../rules/base.xml.in.h:114
  521541msgid "Braille (right hand)"
  522542msgstr "брайл за десничари"
  523543
  524 #: ../rules/base.xml.in.h:110
   544#: ../rules/base.xml.in.h:115
  525545msgid "Brother Internet Keyboard"
  526546msgstr "Brother Internet Keyboard — за Интернет"
  527547
  528 #: ../rules/base.xml.in.h:111
   548#: ../rules/base.xml.in.h:116
  529549msgid "Bulgarian"
  530550msgstr "българска"
  531551
  532 #: ../rules/base.xml.in.h:112
   552#: ../rules/base.xml.in.h:117
  533553msgid "Bulgarian (new phonetic)"
  534554msgstr "българска — нова фонетична"
  535555
  536 #: ../rules/base.xml.in.h:113
   556#: ../rules/base.xml.in.h:118
  537557msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
  538558msgstr "българска — традиционна фонетична"
  539559
  540 #: ../rules/base.xml.in.h:114
   560#: ../rules/base.xml.in.h:119
  541561msgid "Burmese"
  542562msgstr "бурманска"
  543563
  544 #: ../rules/base.xml.in.h:115
   564#: ../rules/base.xml.in.h:120
   565msgid "Cameroon Multilingual (azerty)"
   566msgstr "камерунска — многоезична, azerty"
   567
   568#: ../rules/base.xml.in.h:121
   569msgid "Cameroon Multilingual (qwerty)"
   570msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
   571
   572#: ../rules/base.xml.in.h:122
  545573msgid "Canadian Multilingual"
  546574msgstr "канадска — многоезична"
  547575
  548 #: ../rules/base.xml.in.h:116
   576#: ../rules/base.xml.in.h:123
  549577msgid "Canadian Multilingual (first part)"
  550578msgstr "канадска — многоезична, първа част"
  551579
  552 #: ../rules/base.xml.in.h:117
   580#: ../rules/base.xml.in.h:124
  553581msgid "Canadian Multilingual (second part)"
  554582msgstr "канадска — многоезична, втора част"
  555583
  556 #: ../rules/base.xml.in.h:118
   584#: ../rules/base.xml.in.h:125
  557585msgid "Caps Lock"
  558586msgstr "Caps Lock"
  559587
  560 #: ../rules/base.xml.in.h:119
   588#: ../rules/base.xml.in.h:126
  561589msgid ""
  562590"Caps Lock (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
   
  566594"ниво"
  567595
  568 #: ../rules/base.xml.in.h:120
   596#: ../rules/base.xml.in.h:127
  569597msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
  570598msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
  571599
  572 #: ../rules/base.xml.in.h:121
   600#: ../rules/base.xml.in.h:128
  573601msgid ""
  574602"Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
  575603msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
  576604
  577 #: ../rules/base.xml.in.h:122
   605#: ../rules/base.xml.in.h:129
  578606msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
  579607msgstr ""
  580608"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
  581609
  582 #: ../rules/base.xml.in.h:123
   610#: ../rules/base.xml.in.h:130
  583611msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
  584612msgstr ""
  585613"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
  586614
  587 #: ../rules/base.xml.in.h:124
   615#: ../rules/base.xml.in.h:131
   616msgid "Caps Lock as Ctrl"
   617msgstr "Caps Lock е Ctrl"
   618
   619#: ../rules/base.xml.in.h:132
  588620msgid "Caps Lock is disabled"
  589621msgstr "Caps Lock е изключен"
  590622
  591 #: ../rules/base.xml.in.h:125
   623#: ../rules/base.xml.in.h:133
  592624msgid "Caps Lock key behavior"
  593625msgstr "Поведение на Caps Lock"
  594626
  595 #: ../rules/base.xml.in.h:126
   627#: ../rules/base.xml.in.h:134
  596628msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
  597629msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
  598630
  599 #: ../rules/base.xml.in.h:127
   631#: ../rules/base.xml.in.h:135
  600632msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
  601633msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
  602634
  603 #: ../rules/base.xml.in.h:128
   635#: ../rules/base.xml.in.h:136
  604636msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
  605637msgstr ""
   
  607639"Lock"
  608640
  609 #: ../rules/base.xml.in.h:129
   641#: ../rules/base.xml.in.h:137
  610642msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
  611643msgstr ""
  612644"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
  613645
  614 #: ../rules/base.xml.in.h:130
   646#: ../rules/base.xml.in.h:138
  615647msgid "Catalan"
  616648msgstr "каталунска"
  617649
  618 #: ../rules/base.xml.in.h:131
   650#: ../rules/base.xml.in.h:139
   651msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
   652msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
   653
   654#: ../rules/base.xml.in.h:140
  619655msgid "Cherokee"
  620656msgstr "черокска"
  621657
  622 #: ../rules/base.xml.in.h:132
   658#: ../rules/base.xml.in.h:141
  623659msgid "Cherry B.UNLIMITED"
  624660msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
  625661
  626 #: ../rules/base.xml.in.h:133
   662#: ../rules/base.xml.in.h:142
  627663msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
  628664msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
  629665
  630 #: ../rules/base.xml.in.h:134
   666#: ../rules/base.xml.in.h:143
  631667msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
  632668msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативен вариант"
  633669
  634 #: ../rules/base.xml.in.h:135
   670#: ../rules/base.xml.in.h:144
  635671msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
  636672msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
  637673
  638 #: ../rules/base.xml.in.h:136
   674#: ../rules/base.xml.in.h:145
  639675msgid "Cherry CyMotion Expert"
  640676msgstr "Cherry CyMotion Expert"
  641677
  642 #: ../rules/base.xml.in.h:137
   678#: ../rules/base.xml.in.h:146
  643679msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
  644680msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
  645681
  646 #: ../rules/base.xml.in.h:138
   682#: ../rules/base.xml.in.h:147
  647683msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
  648684msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
  649685
  650 #: ../rules/base.xml.in.h:139
   686#: ../rules/base.xml.in.h:148
  651687msgid "Chicony Internet Keyboard"
  652688msgstr "Chicony Internet Keyboard — за Интернет"
  653689
  654 #: ../rules/base.xml.in.h:140
   690#: ../rules/base.xml.in.h:149
  655691msgid "Chicony KB-9885"
  656692msgstr "Chicony KB-9885"
  657693
  658 #: ../rules/base.xml.in.h:141
   694#: ../rules/base.xml.in.h:150
  659695msgid "Chicony KU-0108"
  660696msgstr "Chicony KU-0108"
  661697
  662 #: ../rules/base.xml.in.h:142
   698#: ../rules/base.xml.in.h:151
  663699msgid "Chicony KU-0420"
  664700msgstr "Chicony KU-0420"
  665701
  666 #: ../rules/base.xml.in.h:143
   702#: ../rules/base.xml.in.h:152
  667703msgid "Chinese"
  668704msgstr "китайска"
  669705
  670 #: ../rules/base.xml.in.h:144
  671 msgid "Chinese (Tibetan with ASCII numerals)"
  672 msgstr "китайска — тибетска с цифри от ASCII"
  673 
  674 #: ../rules/base.xml.in.h:145
  675 msgid "Chinese (Tibetan)"
  676 msgstr "китайска — тибетска"
  677 
  678 #: ../rules/base.xml.in.h:146
  679 msgid "Chinese (Uyghur)"
  680 msgstr "китайска — уйгурска"
  681 
  682 #: ../rules/base.xml.in.h:147
   706#: ../rules/base.xml.in.h:153
   707msgid "Chuvash"
   708msgstr "чувашка"
   709
   710#: ../rules/base.xml.in.h:154
   711msgid "Chuvash (Latin)"
   712msgstr "чувашка — латиница"
   713
   714#: ../rules/base.xml.in.h:155
  683715msgid "Classmate PC"
  684716msgstr "Classmate PC"
  685717
  686 #: ../rules/base.xml.in.h:148
   718#: ../rules/base.xml.in.h:156
   719msgid "CloGaelach"
   720msgstr "келтска латиница"
   721
   722#: ../rules/base.xml.in.h:157
  687723msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
  688724msgstr "Compaq Easy Access Keyboard — за лесен достъп"
  689725
  690 #: ../rules/base.xml.in.h:149
   726#: ../rules/base.xml.in.h:158
  691727msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
  692728msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
  693729
  694 #: ../rules/base.xml.in.h:150
   730#: ../rules/base.xml.in.h:159
  695731msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
  696732msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
  697733
  698 #: ../rules/base.xml.in.h:151
   734#: ../rules/base.xml.in.h:160
  699735msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
  700736msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
  701737
  702 #: ../rules/base.xml.in.h:152
   738#: ../rules/base.xml.in.h:161
  703739msgid "Compaq iPaq Keyboard"
  704740msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
  705741
  706 #: ../rules/base.xml.in.h:153
   742#: ../rules/base.xml.in.h:162
  707743msgid "Compose key position"
  708744msgstr "Положение на Compose"
  709745
  710 #: ../rules/base.xml.in.h:154
   746#: ../rules/base.xml.in.h:163
  711747msgid "Control + Alt + Backspace"
  712748msgstr "Control+Alt+Backspace"
  713749
  714 #: ../rules/base.xml.in.h:155
   750#: ../rules/base.xml.in.h:164
  715751msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
  716752msgstr "И двата Alt-а са Control, Win е Alt"
  717753
  718 #: ../rules/base.xml.in.h:156
   754#: ../rules/base.xml.in.h:165
  719755msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
  720756msgstr "И двата Win-а са Control (както и клавишите Ctrl)"
  721757
  722 #: ../rules/base.xml.in.h:157
   758#: ../rules/base.xml.in.h:166
  723759msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
  724760msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
  725761
  726 #: ../rules/base.xml.in.h:158
   762#: ../rules/base.xml.in.h:167
   763msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
   764msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
   765
   766#: ../rules/base.xml.in.h:168
   767msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
   768msgstr "кримски татарски — турска, „F“ горе-вляво"
   769
   770#: ../rules/base.xml.in.h:169
   771msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
   772msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво"
   773
   774#: ../rules/base.xml.in.h:170
  727775msgid "Croatian"
  728776msgstr "хърватска"
  729777
  730 #: ../rules/base.xml.in.h:159
   778#: ../rules/base.xml.in.h:171
  731779msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
  732780msgstr "хърватска — американска с хърватски диграфи"
  733781
  734 #: ../rules/base.xml.in.h:160
   782#: ../rules/base.xml.in.h:172
  735783msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
  736784msgstr "хърватска — американска с хърватски букви"
  737785
  738 #: ../rules/base.xml.in.h:161
  739 msgid "Croatian (Use Croatian digraphs)"
   786#: ../rules/base.xml.in.h:173
   787msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
  740788msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
  741789
  742 #: ../rules/base.xml.in.h:162
  743 msgid "Croatian (Use guillemets for quotes)"
   790#: ../rules/base.xml.in.h:174
   791msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
  744792msgstr "хърватска — с „«»“"
  745793
  746 #: ../rules/base.xml.in.h:163
   794#: ../rules/base.xml.in.h:175
  747795msgid "Ctrl key position"
  748796msgstr "Положение на Ctrl"
  749797
  750 #: ../rules/base.xml.in.h:164
   798#: ../rules/base.xml.in.h:176
  751799msgid "Ctrl+Shift"
  752800msgstr "Ctrl+Shift"
  753801
  754 #: ../rules/base.xml.in.h:165
   802#: ../rules/base.xml.in.h:177
  755803msgid "Czech"
  756804msgstr "чешка"
  757805
  758 #: ../rules/base.xml.in.h:166
  759 msgid "Czech (UCW layout accented letters only)"
  760 msgstr "чешка — само ударени букви от UCW"
  761 
  762 #: ../rules/base.xml.in.h:167
   806#: ../rules/base.xml.in.h:178
   807msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
   808msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
   809
   810#: ../rules/base.xml.in.h:179
  763811msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
  764 msgstr "чешка — американски Дворак с поддръжка на CZ UCW"
  765 
  766 #: ../rules/base.xml.in.h:168
  767 msgid "Czech (With &lt;\\|&gt; key)"
  768 msgstr "чешка — с „\\|“"
  769 
  770 #: ../rules/base.xml.in.h:169
   812msgstr "чешка — американски Дворак с поддръжка на UCW"
   813
   814#: ../rules/base.xml.in.h:180
  771815msgid "Czech (qwerty)"
  772816msgstr "чешка — qwerty"
  773817
  774 #: ../rules/base.xml.in.h:170
   818#: ../rules/base.xml.in.h:181
  775819msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
  776820msgstr "чешка — qwerty с „\\“"
  777821
  778 #: ../rules/base.xml.in.h:171
   822#: ../rules/base.xml.in.h:182
   823msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
   824msgstr "чешка — с „\\|“"
   825
   826#: ../rules/base.xml.in.h:183
  779827msgid "DTK2000"
  780828msgstr "DTK2000"
  781829
  782 #: ../rules/base.xml.in.h:172
   830#: ../rules/base.xml.in.h:184
  783831msgid "Danish"
  784832msgstr "датска"
  785833
  786 #: ../rules/base.xml.in.h:173
   834#: ../rules/base.xml.in.h:185
  787835msgid "Danish (Dvorak)"
  788836msgstr "датска — Дворак"
  789837
  790 #: ../rules/base.xml.in.h:174
  791 msgid "Danish (Mac)"
  792 msgstr "датска — за Мак"
  793 
  794 #: ../rules/base.xml.in.h:175
  795 msgid "Danish (Mac, eliminate dead keys)"
  796 msgstr "датска — за Мак, без „мъртви“ клавиши"
  797 
  798 #: ../rules/base.xml.in.h:176
   838#: ../rules/base.xml.in.h:186
   839msgid "Danish (Macintosh)"
   840msgstr "датска — за Макинтош"
   841
   842#: ../rules/base.xml.in.h:187
   843msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
   844msgstr "датска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
   845
   846#: ../rules/base.xml.in.h:188
  799847msgid "Danish (eliminate dead keys)"
  800848msgstr "датска — без „мъртви“ клавиши"
  801849
  802 #: ../rules/base.xml.in.h:177
   850#: ../rules/base.xml.in.h:189
  803851msgid "Default numeric keypad keys"
  804852msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
  805853
  806 #: ../rules/base.xml.in.h:178
   854#: ../rules/base.xml.in.h:190
  807855msgid "Dell"
  808856msgstr "Dell"
  809857
  810 #: ../rules/base.xml.in.h:179
   858#: ../rules/base.xml.in.h:191
  811859msgid "Dell 101-key PC"
  812860msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
  813861
  814 #: ../rules/base.xml.in.h:180
   862#: ../rules/base.xml.in.h:192
  815863msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
  816864msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx — за мобилен компютър"
  817865
  818 #: ../rules/base.xml.in.h:181
   866#: ../rules/base.xml.in.h:193
  819867msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
  820868msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series — за мобилен компютър"
  821869
  822 #: ../rules/base.xml.in.h:182
   870#: ../rules/base.xml.in.h:194
  823871msgid "Dell Latitude series laptop"
  824872msgstr "За преносим компютър Dell Latitude"
  825873
  826 #: ../rules/base.xml.in.h:183
   874#: ../rules/base.xml.in.h:195
  827875msgid "Dell Precision M65"
  828876msgstr "Dell Precision M65"
  829877
  830 #: ../rules/base.xml.in.h:184
   878#: ../rules/base.xml.in.h:196
  831879msgid "Dell SK-8125"
  832880msgstr "Dell SK-8125"
  833881
  834 #: ../rules/base.xml.in.h:185
   882#: ../rules/base.xml.in.h:197
  835883msgid "Dell SK-8135"
  836884msgstr "Dell SK-8135"
  837885
  838 #: ../rules/base.xml.in.h:186
   886#: ../rules/base.xml.in.h:198
  839887msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
  840888msgstr "Dell USB Multimedia Keybard — за мултимедия"
  841889
  842 #: ../rules/base.xml.in.h:187
   890#: ../rules/base.xml.in.h:199
  843891msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
  844892msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard — безжична"
  845893
  846 #: ../rules/base.xml.in.h:188
   894#: ../rules/base.xml.in.h:200
  847895msgid "Dhivehi"
  848896msgstr "дивеи"
  849897
  850 #: ../rules/base.xml.in.h:189
   898#: ../rules/base.xml.in.h:201
  851899msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
  852900msgstr "Diamond 9801/9802 series"
  853901
  854 #: ../rules/base.xml.in.h:190
   902#: ../rules/base.xml.in.h:202
  855903msgid "Dutch"
  856904msgstr "холандска"
  857905
  858 #: ../rules/base.xml.in.h:191
  859 msgid "Dutch (Mac)"
  860 msgstr "холандска — за Мак"
  861 
  862 #: ../rules/base.xml.in.h:192
   906#: ../rules/base.xml.in.h:203
   907msgid "Dutch (Macintosh)"
   908msgstr "холандска — за Макинтош"
   909
   910#: ../rules/base.xml.in.h:204
  863911msgid "Dutch (Sun dead keys)"
  864912msgstr "холандска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  865913
  866 #: ../rules/base.xml.in.h:193
   914#: ../rules/base.xml.in.h:205
  867915msgid "Dutch (standard)"
  868916msgstr "холандска — стандартна"
  869917
  870 #: ../rules/base.xml.in.h:194
   918#: ../rules/base.xml.in.h:206
  871919msgid "Dzongkha"
  872920msgstr "дзонка"
  873921
  874 #: ../rules/base.xml.in.h:195
   922#: ../rules/base.xml.in.h:207
  875923msgid "Enable extra typographic characters"
  876924msgstr "Допълнителни типографски знаци"
  877925
  878 #: ../rules/base.xml.in.h:196
   926#: ../rules/base.xml.in.h:208
   927msgid "English (Cameroon Dvorak)"
   928msgstr "английска — камерунска, Дворак"
   929
   930#: ../rules/base.xml.in.h:209
   931msgid "English (Cameroon)"
   932msgstr "английска — камерунска"
   933
   934#: ../rules/base.xml.in.h:210
  879935msgid "English (Canada)"
  880936msgstr "английска — канадска"
  881937
  882 #: ../rules/base.xml.in.h:197
   938#: ../rules/base.xml.in.h:211
  883939msgid "English (Colemak)"
  884940msgstr "английска — Коулмак"
  885941
  886942# FIXME алтернативна да е след международна
  887 #: ../rules/base.xml.in.h:198
   943#: ../rules/base.xml.in.h:212
  888944msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
  889945msgstr "английска — Дворак, международна, алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
  890946
  891 #: ../rules/base.xml.in.h:199
   947#: ../rules/base.xml.in.h:213
  892948msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
  893949msgstr "английска — Дворак, международна, с „мъртви“ клавиши"
  894950
  895 #: ../rules/base.xml.in.h:200
   951#: ../rules/base.xml.in.h:214
  896952msgid "English (Dvorak)"
  897953msgstr "английска — Дворак"
  898954
  899 #: ../rules/base.xml.in.h:201
   955#: ../rules/base.xml.in.h:215
  900956msgid "English (Ghana)"
  901957msgstr "английска — ганайска"
  902958
  903 #: ../rules/base.xml.in.h:202
   959#: ../rules/base.xml.in.h:216
  904960msgid "English (Ghana, GILLBT)"
  905961msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
  906962
  907 #: ../rules/base.xml.in.h:203
   963#: ../rules/base.xml.in.h:217
  908964msgid "English (Ghana, multilingual)"
  909965msgstr "английска — ганайска, международна"
  910966
  911 #: ../rules/base.xml.in.h:204
   967#: ../rules/base.xml.in.h:218
  912968msgid "English (India, with RupeeSign)"
  913969msgstr "английска — индийска, с „₨“"
  914970
  915 #: ../rules/base.xml.in.h:205
   971#: ../rules/base.xml.in.h:219
  916972msgid "English (Macintosh)"
  917973msgstr "английска — за Макинтош"
  918974
  919 #: ../rules/base.xml.in.h:206
  920 msgid "English (Mali, USA Mac)"
   975#: ../rules/base.xml.in.h:220
   976msgid "English (Mali, US Macintosh)"
  921977msgstr "английска — малийска, американска за Макинтош"
  922978
  923 #: ../rules/base.xml.in.h:207
  924 msgid "English (Mali, USA international)"
   979#: ../rules/base.xml.in.h:221
   980msgid "English (Mali, US international)"
  925981msgstr "английска — малийска, американска международна"
  926982
  927 #: ../rules/base.xml.in.h:208
   983#: ../rules/base.xml.in.h:222
  928984msgid "English (Nigeria)"
  929985msgstr "английска — нигерийска"
  930986
  931 #: ../rules/base.xml.in.h:209
   987#: ../rules/base.xml.in.h:223
  932988msgid "English (South Africa)"
  933989msgstr "английска — южноафриканска"
  934990
  935 #: ../rules/base.xml.in.h:210
   991#: ../rules/base.xml.in.h:224
  936992msgid "English (UK)"
  937993msgstr "английска — великобританска"
  938994
  939 #: ../rules/base.xml.in.h:211
   995#: ../rules/base.xml.in.h:225
  940996msgid "English (UK, Colemak)"
  941997msgstr "английска — великобританска, Коулмак"
  942998
  943 #: ../rules/base.xml.in.h:212
  944 msgid "English (UK, Dvorak UK punctuation)"
   999#: ../rules/base.xml.in.h:226
   1000msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
  9451001msgstr ""
  9461002"английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, Дворак"
  9471003
  948 #: ../rules/base.xml.in.h:213
   1004#: ../rules/base.xml.in.h:227
  9491005msgid "English (UK, Dvorak)"
  9501006msgstr "английска — великобританска, Дворак"
  9511007
  952 #: ../rules/base.xml.in.h:214
  953 msgid "English (UK, Mac international)"
  954 msgstr "английска  — великобританска, за Мак, международна"
  955 
  956 #: ../rules/base.xml.in.h:215
  957 msgid "English (UK, Mac)"
  958 msgstr "английска  — великобританска, за Мак"
  959 
  960 #: ../rules/base.xml.in.h:216
  961 msgid "English (UK, extended, WinKeys)"
   1008#: ../rules/base.xml.in.h:228
   1009msgid "English (UK, Macintosh international)"
   1010msgstr "английска  — великобританска, за Макинтош, международна"
   1011
   1012#: ../rules/base.xml.in.h:229
   1013msgid "English (UK, Macintosh)"
   1014msgstr "английска — великобританска, за Макинтош"
   1015
   1016#: ../rules/base.xml.in.h:230
   1017msgid "English (UK, extended WinKeys)"
  9621018msgstr "английска  — великобританска, разширена, с клавиши на Windows"
  9631019
  964 #: ../rules/base.xml.in.h:217
   1020#: ../rules/base.xml.in.h:231
  9651021msgid "English (UK, international with dead keys)"
  9661022msgstr "английска  — великобританска, международна, с „мъртви“ клавиши"
  9671023
  968 #: ../rules/base.xml.in.h:218
   1024#: ../rules/base.xml.in.h:232 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
  9691025msgid "English (US)"
  9701026msgstr "английска — американска"
  9711027
  972 #: ../rules/base.xml.in.h:219
   1028#: ../rules/base.xml.in.h:233
  9731029msgid "English (US, alternative international)"
  9741030msgstr "английска — американска, международна, алтернативна"
  9751031
  976 #: ../rules/base.xml.in.h:220
   1032#: ../rules/base.xml.in.h:234
  9771033msgid "English (US, international with dead keys)"
  9781034msgstr "английска — американска, международна, с „мъртви“ клавиши"
  9791035
  980 #: ../rules/base.xml.in.h:221
   1036#: ../rules/base.xml.in.h:235
  9811037msgid "English (US, with euro on 5)"
  9821038msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
  9831039
  984 #: ../rules/base.xml.in.h:222
   1040#: ../rules/base.xml.in.h:236
  9851041msgid "English (classic Dvorak)"
  9861042msgstr "английска — класически Дворак"
  9871043
  988 #: ../rules/base.xml.in.h:223
   1044#: ../rules/base.xml.in.h:237
  9891045msgid "English (international AltGr dead keys)"
  9901046msgstr "английска — международна, с „мъртви“ клавиши чрез AltGr"
  9911047
  992 #: ../rules/base.xml.in.h:224
   1048#: ../rules/base.xml.in.h:238
  9931049msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
  9941050msgstr "английска — смяна на подредбата при натискане на „*“ и „/“"
  9951051
  996 #: ../rules/base.xml.in.h:225
   1052#: ../rules/base.xml.in.h:239
  9971053msgid "English (left handed Dvorak)"
  9981054msgstr "английска — Дворак за левичари"
  9991055
  1000 #: ../rules/base.xml.in.h:226
   1056#: ../rules/base.xml.in.h:240
  10011057msgid "English (programmer Dvorak)"
  10021058msgstr "английска — Дворак за програмисти"
  10031059
  1004 #: ../rules/base.xml.in.h:227
   1060#: ../rules/base.xml.in.h:241
  10051061msgid "English (right handed Dvorak)"
  10061062msgstr "английска — Дворак за десничари"
  10071063
  1008 #: ../rules/base.xml.in.h:228
   1064#: ../rules/base.xml.in.h:242
  10091065msgid "Ennyah DKB-1008"
  10101066msgstr "Ennyah DKB-1008"
  10111067
  1012 #: ../rules/base.xml.in.h:229
   1068#: ../rules/base.xml.in.h:243
  10131069msgid "Enter on keypad"
  10141070msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
  10151071
  1016 #: ../rules/base.xml.in.h:230
   1072#: ../rules/base.xml.in.h:244
  10171073msgid "Esperanto"
  10181074msgstr "есперантска"
  10191075
  1020 #: ../rules/base.xml.in.h:231
   1076#: ../rules/base.xml.in.h:245
   1077msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
   1078msgstr "есперантска — португалска, нативна"
   1079
   1080#: ../rules/base.xml.in.h:246
  10211081msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
  10221082msgstr "есперантска — разменени „;“ и „\"“, остаряла"
  10231083
  1024 #: ../rules/base.xml.in.h:232
   1084#: ../rules/base.xml.in.h:247
  10251085msgid "Estonian"
  10261086msgstr "естонска"
  10271087
  1028 #: ../rules/base.xml.in.h:233
   1088#: ../rules/base.xml.in.h:248
  10291089msgid "Estonian (Dvorak)"
  10301090msgstr "естонска — Дворак"
  10311091
  1032 #: ../rules/base.xml.in.h:234
   1092#: ../rules/base.xml.in.h:249
  10331093msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
  10341094msgstr "естонска — американска с естонски букви"
  10351095
  1036 #: ../rules/base.xml.in.h:235
   1096#: ../rules/base.xml.in.h:250
  10371097msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
  10381098msgstr "естонска — без „мъртви“ клавиши"
  10391099
  1040 #: ../rules/base.xml.in.h:236
   1100#: ../rules/base.xml.in.h:251
  10411101msgid "Euro on 2"
  10421102msgstr "„€“ при „2“"
  10431103
  1044 #: ../rules/base.xml.in.h:237
   1104#: ../rules/base.xml.in.h:252
  10451105msgid "Euro on 4"
  10461106msgstr "„€“ при „4“"
  10471107
  1048 #: ../rules/base.xml.in.h:238
   1108#: ../rules/base.xml.in.h:253
  10491109msgid "Euro on 5"
  10501110msgstr "„€“ при „5“"
  10511111
  1052 #: ../rules/base.xml.in.h:239
   1112#: ../rules/base.xml.in.h:254
  10531113msgid "Euro on E"
  10541114msgstr "„€“ при „E“"
  10551115
  1056 #: ../rules/base.xml.in.h:240
   1116#: ../rules/base.xml.in.h:255
  10571117msgid "Everex STEPnote"
  10581118msgstr "Everex STEPnote"
  10591119
  1060 #: ../rules/base.xml.in.h:241
   1120#: ../rules/base.xml.in.h:256
  10611121msgid "Ewe"
  10621122msgstr "еве"
  10631123
  1064 #: ../rules/base.xml.in.h:242
   1124#: ../rules/base.xml.in.h:257
  10651125msgid "FL90"
  10661126msgstr "FL90"
  10671127
  1068 #: ../rules/base.xml.in.h:243
   1128#: ../rules/base.xml.in.h:258
  10691129msgid "Faroese"
  10701130msgstr "фарьорска"
  10711131
  1072 #: ../rules/base.xml.in.h:244
   1132#: ../rules/base.xml.in.h:259
  10731133msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
  10741134msgstr "фарьорска — без „мъртви“ клавиши"
  10751135
  1076 #: ../rules/base.xml.in.h:245
   1136#: ../rules/base.xml.in.h:260
  10771137msgid "Filipino"
  10781138msgstr "филипинска"
  10791139
  1080 #: ../rules/base.xml.in.h:246
   1140#: ../rules/base.xml.in.h:261
  10811141msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
  10821142msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за байбаин"
  10831143
  1084 #: ../rules/base.xml.in.h:247
   1144#: ../rules/base.xml.in.h:262
  10851145msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
  10861146msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за латиница"
  10871147
  1088 #: ../rules/base.xml.in.h:248
   1148#: ../rules/base.xml.in.h:263
  10891149msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
  10901150msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за байбаин"
  10911151
  1092 #: ../rules/base.xml.in.h:249
   1152#: ../rules/base.xml.in.h:264
  10931153msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
  10941154msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за латиница"
  10951155
  1096 #: ../rules/base.xml.in.h:250
   1156#: ../rules/base.xml.in.h:265
  10971157msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
  10981158msgstr "филипинска — Коулмак за байбаин"
  10991159
  1100 #: ../rules/base.xml.in.h:251
   1160#: ../rules/base.xml.in.h:266
  11011161msgid "Filipino (Colemak Latin)"
  11021162msgstr "филипинска — Коулмак за латиница"
  11031163
  1104 #: ../rules/base.xml.in.h:252
   1164#: ../rules/base.xml.in.h:267
   1165msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
   1166msgstr "филипинска — Дворак за байбаин"
   1167
   1168#: ../rules/base.xml.in.h:268
  11051169msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
  11061170msgstr "филипинска — Дворак за латиница"
  11071171
  1108 #: ../rules/base.xml.in.h:253
   1172#: ../rules/base.xml.in.h:269
  11091173msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
  11101174msgstr "филипинска — QWERTY за байбаин"
  11111175
  1112 #: ../rules/base.xml.in.h:254
   1176#: ../rules/base.xml.in.h:270
  11131177msgid "Finnish"
  11141178msgstr "финландска"
  11151179
  1116 #: ../rules/base.xml.in.h:255
  1117 msgid "Finnish (Mac)"
  1118 msgstr "финландска — за Мак"
  1119 
  1120 #: ../rules/base.xml.in.h:256
   1180#: ../rules/base.xml.in.h:271
   1181msgid "Finnish (Macintosh)"
   1182msgstr "финландска — за Макинтош"
   1183
   1184#: ../rules/base.xml.in.h:272
  11211185msgid "Finnish (classic)"
  11221186msgstr "финландска — класическа"
  11231187
  1124 #: ../rules/base.xml.in.h:257
   1188#: ../rules/base.xml.in.h:273
  11251189msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
  11261190msgstr "финландска — класическа, без „мъртви“ клавиши"
  11271191
  1128 #: ../rules/base.xml.in.h:258
  1129 msgid "Finnish (northern Saami)"
  1130 msgstr "финландска — северносамска"
  1131 
  11321192#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
  11331193#. The description needs to be rewritten
  1134 #: ../rules/base.xml.in.h:261
   1194#: ../rules/base.xml.in.h:276
  11351195msgid "Four-level key with abstract separators"
  11361196msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
  11371197
  1138 #: ../rules/base.xml.in.h:262
   1198#: ../rules/base.xml.in.h:277
  11391199msgid "Four-level key with comma"
  11401200msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
  11411201
  1142 #: ../rules/base.xml.in.h:263
   1202#: ../rules/base.xml.in.h:278
  11431203msgid "Four-level key with dot"
  11441204msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
  11451205
  1146 #: ../rules/base.xml.in.h:264
   1206#: ../rules/base.xml.in.h:279
  11471207msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
  11481208msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по ISO-8859-9"
  11491209
  1150 #: ../rules/base.xml.in.h:265
   1210#: ../rules/base.xml.in.h:280
  11511211msgid "Four-level key with momayyez"
  11521212msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
  11531213
  1154 #: ../rules/base.xml.in.h:266
   1214#: ../rules/base.xml.in.h:281
  11551215msgid "French"
  11561216msgstr "френска"
  11571217
  1158 #: ../rules/base.xml.in.h:267
   1218#: ../rules/base.xml.in.h:282
  11591219msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
  11601220msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична"
  11611221
  1162 #: ../rules/base.xml.in.h:268
   1222#: ../rules/base.xml.in.h:283
  11631223msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
  11641224msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична, само латиница по ISO 8859-9"
  11651225
  1166 #: ../rules/base.xml.in.h:269
   1226#: ../rules/base.xml.in.h:284
  11671227msgid "French (Breton)"
  11681228msgstr "френска — бретонска"
  11691229
  1170 #: ../rules/base.xml.in.h:270
   1230#: ../rules/base.xml.in.h:285
   1231msgid "French (Cameroon)"
   1232msgstr "френска — камерунска"
   1233
   1234#: ../rules/base.xml.in.h:286 ../rules/base.extras.xml.in.h:11
   1235msgid "French (Canada)"
   1236msgstr "френска — канадска"
   1237
   1238#: ../rules/base.xml.in.h:287
  11711239msgid "French (Canada, Dvorak)"
  11721240msgstr "френска — канадска, Дворак"
  11731241
  1174 #: ../rules/base.xml.in.h:271
   1242#: ../rules/base.xml.in.h:288
  11751243msgid "French (Canada, legacy)"
  11761244msgstr "френска — канадска, остаряла"
  11771245
  1178 #: ../rules/base.xml.in.h:272
   1246#: ../rules/base.xml.in.h:289
  11791247msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
  11801248msgstr "френска — конгоанска"
  11811249
  1182 #: ../rules/base.xml.in.h:273
   1250#: ../rules/base.xml.in.h:290
  11831251msgid "French (Dvorak)"
  11841252msgstr "френска — Дворак"
  11851253
  1186 #: ../rules/base.xml.in.h:274
  1187 msgid "French (Georgian AZERTY Tskapo)"
  1188 msgstr "френска — грузинска, azerty на Цкапо"
  1189 
  1190 #: ../rules/base.xml.in.h:275
   1254#: ../rules/base.xml.in.h:291
  11911255msgid "French (Guinea)"
  11921256msgstr "френска — гвинейска"
  11931257
  1194 #: ../rules/base.xml.in.h:276
  1195 msgid "French (Mac)"
  1196 msgstr "френска — за Мак"
  1197 
  1198 #: ../rules/base.xml.in.h:277
   1258#: ../rules/base.xml.in.h:292
   1259msgid "French (Macintosh)"
   1260msgstr "френска — за Макинтош"
   1261
   1262#: ../rules/base.xml.in.h:293
  11991263msgid "French (Mali, alternative)"
  12001264msgstr "френска — малийска, алтернативна"
  12011265
  1202 #: ../rules/base.xml.in.h:278
   1266#: ../rules/base.xml.in.h:294
  12031267msgid "French (Morocco)"
  12041268msgstr "френска — мароканска"
  12051269
  1206 #: ../rules/base.xml.in.h:279
  1207 msgid "French (Occitan)"
  1208 msgstr "френска — провансалска"
  1209 
  1210 #: ../rules/base.xml.in.h:280
   1270#: ../rules/base.xml.in.h:295
  12111271msgid "French (Sun dead keys)"
  12121272msgstr "френска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  12131273
  1214 #: ../rules/base.xml.in.h:281
   1274#: ../rules/base.xml.in.h:296
  12151275msgid "French (Switzerland)"
  12161276msgstr "френска — швейцарска"
  12171277
  1218 #: ../rules/base.xml.in.h:282
  1219 msgid "French (Switzerland, Mac)"
  1220 msgstr "френска — швейцарска, за Мак"
  1221 
  1222 #: ../rules/base.xml.in.h:283
   1278#: ../rules/base.xml.in.h:297
   1279msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
   1280msgstr "френска — швейцарска, за Макинтош"
   1281
   1282#: ../rules/base.xml.in.h:298
  12231283msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
  12241284msgstr "френска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  12251285
  1226 #: ../rules/base.xml.in.h:284
   1286#: ../rules/base.xml.in.h:299
  12271287msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
  12281288msgstr "френска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
  12291289
  1230 #: ../rules/base.xml.in.h:285
   1290#: ../rules/base.xml.in.h:300
  12311291msgid "French (alternative)"
  12321292msgstr "френска — алтернативна"
  12331293
  1234 #: ../rules/base.xml.in.h:286
   1294#: ../rules/base.xml.in.h:301
  12351295msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
  12361296msgstr "френска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  12371297
  1238 #: ../rules/base.xml.in.h:287
   1298#: ../rules/base.xml.in.h:302
  12391299msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
  12401300msgstr "френска — алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
  12411301
  1242 #: ../rules/base.xml.in.h:288
   1302#: ../rules/base.xml.in.h:303
  12431303msgid "French (alternative, latin-9 only)"
  12441304msgstr "френска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
  12451305
  1246 #: ../rules/base.xml.in.h:289
   1306#: ../rules/base.xml.in.h:304
  12471307msgid "French (eliminate dead keys)"
  12481308msgstr "френска — без „мъртви“ клавиши"
  12491309
  1250 #: ../rules/base.xml.in.h:290
  1251 msgid "French (legacy alternative)"
   1310#: ../rules/base.xml.in.h:305
   1311msgid "French (legacy, alternative)"
  12521312msgstr "френска — алтернативна, остаряла"
  12531313
  1254 #: ../rules/base.xml.in.h:291
   1314#: ../rules/base.xml.in.h:306
  12551315msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
  12561316msgstr "френска — алтернативна, остаряла, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  12571317
  1258 #: ../rules/base.xml.in.h:292
   1318#: ../rules/base.xml.in.h:307
  12591319msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
  12601320msgstr "френска — алтернативна, остаряла, без „мъртви“ клавиши"
  12611321
  1262 #: ../rules/base.xml.in.h:293
   1322#: ../rules/base.xml.in.h:308
  12631323msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
  12641324msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop — за мобилен компютър"
  12651325
  1266 #: ../rules/base.xml.in.h:294
   1326#: ../rules/base.xml.in.h:309
  12671327msgid "Fula"
  12681328msgstr "фула"
  12691329
  1270 #: ../rules/base.xml.in.h:295
  1271 msgid "GBr"
  1272 msgstr "ВБр"
  1273 
  1274 #: ../rules/base.xml.in.h:296
   1330#: ../rules/base.xml.in.h:310
  12751331msgid "Ga"
  12761332msgstr "га"
  12771333
  1278 #: ../rules/base.xml.in.h:297
   1334#: ../rules/base.xml.in.h:311
  12791335msgid "Generic 101-key PC"
  12801336msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
  12811337
  1282 #: ../rules/base.xml.in.h:298
   1338#: ../rules/base.xml.in.h:312
  12831339msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
  12841340msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша — международна"
  12851341
  1286 #: ../rules/base.xml.in.h:299
   1342#: ../rules/base.xml.in.h:313
  12871343msgid "Generic 104-key PC"
  12881344msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
  12891345
  1290 #: ../rules/base.xml.in.h:300
   1346#: ../rules/base.xml.in.h:314
  12911347msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
  12921348msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша — международна"
  12931349
  1294 #: ../rules/base.xml.in.h:301
   1350#: ../rules/base.xml.in.h:315
  12951351msgid "Genius Comfy KB-12e"
  12961352msgstr "Genius Comfy KB-12e"
  12971353
  1298 #: ../rules/base.xml.in.h:302
   1354#: ../rules/base.xml.in.h:316
  12991355msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
  13001356msgstr "Genius Comfy KB-16M/Genius MM Keyboard KWD-910"
  13011357
  1302 #: ../rules/base.xml.in.h:303
   1358#: ../rules/base.xml.in.h:317
  13031359msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
  13041360msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
  13051361
  1306 #: ../rules/base.xml.in.h:304
   1362#: ../rules/base.xml.in.h:318
  13071363msgid "Genius KB-19e NB"
  13081364msgstr "Genius KB-19e NB"
  13091365
  1310 #: ../rules/base.xml.in.h:305
   1366#: ../rules/base.xml.in.h:319
  13111367msgid "Genius KKB-2050HS"
  13121368msgstr "Genius KKB-2050HS"
  13131369
  1314 #: ../rules/base.xml.in.h:306
   1370#: ../rules/base.xml.in.h:320
  13151371msgid "Georgian"
  13161372msgstr "грузинска"
  13171373
  1318 #: ../rules/base.xml.in.h:307
   1374#: ../rules/base.xml.in.h:321
   1375msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
   1376msgstr "грузинска — azerty на Цкапо"
   1377
   1378#: ../rules/base.xml.in.h:322
   1379msgid "Georgian (Italy)"
   1380msgstr "грузинска — италианска"
   1381
   1382#: ../rules/base.xml.in.h:323
  13191383msgid "Georgian (MESS)"
  13201384msgstr "грузинска — MESS"
  13211385
  1322 #: ../rules/base.xml.in.h:308
  1323 msgid "Georgian (Ossetian)"
  1324 msgstr "грузинска — осетинска"
  1325 
  1326 #: ../rules/base.xml.in.h:309
   1386#: ../rules/base.xml.in.h:324
  13271387msgid "Georgian (ergonomic)"
  13281388msgstr "грузинска — ергономична"
  13291389
  1330 #: ../rules/base.xml.in.h:310
   1390#: ../rules/base.xml.in.h:325 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
  13311391msgid "German"
  13321392msgstr "немска"
  13331393
  1334 #: ../rules/base.xml.in.h:311
   1394#: ../rules/base.xml.in.h:326
  13351395msgid "German (Austria)"
  13361396msgstr "немска — австрийска"
  13371397
  1338 #: ../rules/base.xml.in.h:312
  1339 msgid "German (Austria, Mac)"
  1340 msgstr "немска — австрийска, за Мак"
  1341 
  1342 #: ../rules/base.xml.in.h:313
   1398#: ../rules/base.xml.in.h:327
   1399msgid "German (Austria, Macintosh)"
   1400msgstr "немска — австрийска, за Макинтош"
   1401
   1402#: ../rules/base.xml.in.h:328
  13431403msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
  13441404msgstr "немска — австрийска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  13451405
  1346 #: ../rules/base.xml.in.h:314
   1406#: ../rules/base.xml.in.h:329
  13471407msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
  13481408msgstr "немска, австрийска, без „мъртви“ клавиши"
  13491409
  1350 #: ../rules/base.xml.in.h:315
   1410#: ../rules/base.xml.in.h:330
  13511411msgid "German (Dvorak)"
  13521412msgstr "немска — Дворак"
  13531413
  1354 #: ../rules/base.xml.in.h:316
  1355 msgid "German (Mac)"
  1356 msgstr "немска — за Мак"
  1357 
  1358 #: ../rules/base.xml.in.h:317
  1359 msgid "German (Mac, eliminate dead keys)"
  1360 msgstr "немска, за Мак, без „мъртви“ клавиши"
  1361 
  1362 #: ../rules/base.xml.in.h:318
   1414#: ../rules/base.xml.in.h:331
   1415msgid "German (Macintosh)"
   1416msgstr "немска — за Макинтош"
   1417
   1418#: ../rules/base.xml.in.h:332
   1419msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
   1420msgstr "немска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
   1421
   1422#: ../rules/base.xml.in.h:333
  13631423msgid "German (Neo 2)"
  13641424msgstr "немска — Neo 2, добавени гръцки букви"
  13651425
  1366 #: ../rules/base.xml.in.h:319
  1367 msgid "German (Romanian keyboard with German letters)"
  1368 msgstr "немска — румънска клавиатура с немски букви"
  1369 
  1370 #: ../rules/base.xml.in.h:320
  1371 msgid "German (Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys)"
  1372 msgstr "немска — румънска клавиатура с немски букви, без „мъртви“ клавиши"
  1373 
  1374 #: ../rules/base.xml.in.h:321
   1426#: ../rules/base.xml.in.h:334
  13751427msgid "German (Sun dead keys)"
  13761428msgstr "немска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  13771429
  1378 #: ../rules/base.xml.in.h:322
  1379 msgid "German (Switzerland, Mac)"
  1380 msgstr "немска — швейцарска, за Мак"
  1381 
  1382 #: ../rules/base.xml.in.h:323
   1430#: ../rules/base.xml.in.h:335
   1431msgid "German (Switzerland)"
   1432msgstr "немска — швейцарска"
   1433
   1434#: ../rules/base.xml.in.h:336
   1435msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
   1436msgstr "немска — швейцарска, за Макинтош"
   1437
   1438#: ../rules/base.xml.in.h:337
  13831439msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
  13841440msgstr "немска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  13851441
  1386 #: ../rules/base.xml.in.h:324
   1442#: ../rules/base.xml.in.h:338
  13871443msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
  13881444msgstr "немска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
  13891445
  1390 #: ../rules/base.xml.in.h:325
   1446#: ../rules/base.xml.in.h:339
   1447msgid "German (Switzerland, legacy)"
   1448msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
   1449
   1450#: ../rules/base.xml.in.h:340
  13911451msgid "German (dead acute)"
  13921452msgstr "немска — с „мъртво“ ударение"
  13931453
  1394 #: ../rules/base.xml.in.h:326
   1454#: ../rules/base.xml.in.h:341
  13951455msgid "German (dead grave acute)"
  13961456msgstr "немска — с „мъртво“ тежко ударение"
  13971457
  1398 #: ../rules/base.xml.in.h:327
   1458#: ../rules/base.xml.in.h:342
  13991459msgid "German (eliminate dead keys)"
  14001460msgstr "немска — без „мъртви“ клавиши"
  14011461
  1402 #: ../rules/base.xml.in.h:328
  1403 msgid "German (lower Sorbian qwertz)"
  1404 msgstr "немска — долно сорбска, qwertz"
  1405 
  1406 #: ../rules/base.xml.in.h:329
  1407 msgid "German (lower Sorbian)"
  1408 msgstr "немска — долно сорбска"
  1409 
  1410 #: ../rules/base.xml.in.h:330
  1411 msgid "German (qwerty)"
  1412 msgstr "немска — qwerty"
  1413 
  1414 #: ../rules/base.xml.in.h:331
   1462#: ../rules/base.xml.in.h:343
  14151463msgid "Greek"
  14161464msgstr "гръцка"
  14171465
  1418 #: ../rules/base.xml.in.h:332
   1466#: ../rules/base.xml.in.h:344
  14191467msgid "Greek (eliminate dead keys)"
  14201468msgstr "гръцка — без „мъртви“ клавиши"
  14211469
  1422 #: ../rules/base.xml.in.h:333
   1470#: ../rules/base.xml.in.h:345
  14231471msgid "Greek (extended)"
  14241472msgstr "гръцка — разширена"
  14251473
  1426 #: ../rules/base.xml.in.h:334
   1474#: ../rules/base.xml.in.h:346
  14271475msgid "Greek (polytonic)"
  14281476msgstr "гръцка — политонална"
  14291477
  1430 #: ../rules/base.xml.in.h:335
   1478#: ../rules/base.xml.in.h:347
  14311479msgid "Greek (simple)"
  14321480msgstr "гръцка — опростена"
  14331481
  1434 #: ../rules/base.xml.in.h:336
   1482#: ../rules/base.xml.in.h:348
  14351483msgid "Gujarati"
  14361484msgstr "гуджарати"
  14371485
  1438 #: ../rules/base.xml.in.h:337
   1486#: ../rules/base.xml.in.h:349
  14391487msgid "Gyration"
  14401488msgstr "Gyration"
  14411489
  1442 #: ../rules/base.xml.in.h:338
   1490#: ../rules/base.xml.in.h:350
  14431491msgid "HTC Dream"
  14441492msgstr "HTC Dream"
  14451493
  1446 #: ../rules/base.xml.in.h:339
   1494#: ../rules/base.xml.in.h:351
  14471495msgid "Happy Hacking Keyboard"
  14481496msgstr "Happy Hacking Keyboard — за весело хакерстване"
  14491497
  1450 #: ../rules/base.xml.in.h:340
   1498#: ../rules/base.xml.in.h:352
  14511499msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
  14521500msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac — за весело хакерстване"
  14531501
  1454 #: ../rules/base.xml.in.h:341
   1502#: ../rules/base.xml.in.h:353
  14551503msgid "Hausa"
  14561504msgstr "хауска"
  14571505
  1458 #: ../rules/base.xml.in.h:342
   1506#: ../rules/base.xml.in.h:354
  14591507msgid "Hebrew"
  14601508msgstr "иврит"
  14611509
  1462 #: ../rules/base.xml.in.h:343
  1463 msgid "Hebrew (Phonetic)"
  1464 msgstr "иврит — фонетична"
  1465 
  1466 #: ../rules/base.xml.in.h:344
  1467 msgid "Hebrew (Tiro)"
   1510#: ../rules/base.xml.in.h:355
   1511msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
  14681512msgstr "иврит — библейска, Тиро"
  14691513
  1470 #: ../rules/base.xml.in.h:345
   1514#: ../rules/base.xml.in.h:356
  14711515msgid "Hebrew (lyx)"
  14721516msgstr "иврит — LyX"
  14731517
  1474 #: ../rules/base.xml.in.h:346
   1518#: ../rules/base.xml.in.h:357
   1519msgid "Hebrew (phonetic)"
   1520msgstr "иврит — фонетична"
   1521
   1522#: ../rules/base.xml.in.h:358
  14751523msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
  14761524msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard — за Интернет"
  14771525
  1478 #: ../rules/base.xml.in.h:347
   1526#: ../rules/base.xml.in.h:359
  14791527msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
  14801528msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook — за мобилен компютър"
  14811529
  1482 #: ../rules/base.xml.in.h:348
   1530#: ../rules/base.xml.in.h:360
  14831531msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
  14841532msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
  14851533
  1486 #: ../rules/base.xml.in.h:349
   1534#: ../rules/base.xml.in.h:361
  14871535msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
  14881536msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
  14891537
  1490 #: ../rules/base.xml.in.h:350
   1538#: ../rules/base.xml.in.h:362
  14911539msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
  14921540msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
  14931541
  1494 #: ../rules/base.xml.in.h:351
   1542#: ../rules/base.xml.in.h:363
  14951543msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
  14961544msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
  14971545
  1498 #: ../rules/base.xml.in.h:352
   1546#: ../rules/base.xml.in.h:364
  14991547msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
  15001548msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
  15011549
  1502 #: ../rules/base.xml.in.h:353
   1550#: ../rules/base.xml.in.h:365
  15031551msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
  15041552msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
  15051553
  1506 #: ../rules/base.xml.in.h:354
   1554#: ../rules/base.xml.in.h:366
  15071555msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
  15081556msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
  15091557
  1510 #: ../rules/base.xml.in.h:355
   1558#: ../rules/base.xml.in.h:367
  15111559msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
  15121560msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
  15131561
  1514 #: ../rules/base.xml.in.h:356
   1562#: ../rules/base.xml.in.h:368
  15151563msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
  15161564msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard — за мултимедия"
  15171565
  1518 #: ../rules/base.xml.in.h:357
   1566#: ../rules/base.xml.in.h:369
  15191567msgid "Hewlett-Packard nx9020"
  15201568msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
  15211569
  1522 #: ../rules/base.xml.in.h:358
   1570#: ../rules/base.xml.in.h:370
  15231571msgid "Hexadecimal"
  15241572msgstr "шестнадесетична"
  15251573
  1526 #: ../rules/base.xml.in.h:359
   1574#: ../rules/base.xml.in.h:371
  15271575msgid "Hindi (Bolnagri)"
  15281576msgstr "хинди — Болнагри"
  15291577
  1530 #: ../rules/base.xml.in.h:360
   1578#: ../rules/base.xml.in.h:372
  15311579msgid "Hindi (Wx)"
  15321580msgstr "хинди — Wx"
  15331581
  1534 #: ../rules/base.xml.in.h:361
   1582#: ../rules/base.xml.in.h:373
  15351583msgid "Honeywell Euroboard"
  15361584msgstr "Honeywell Euroboard"
  15371585
  1538 #: ../rules/base.xml.in.h:362
   1586#: ../rules/base.xml.in.h:374
  15391587msgid "Htc Dream phone"
  15401588msgstr "Телефон HTC Dream"
  15411589
  1542 #: ../rules/base.xml.in.h:363
   1590#: ../rules/base.xml.in.h:375
  15431591msgid "Hungarian"
  15441592msgstr "унгарска"
  15451593
  1546 #: ../rules/base.xml.in.h:364
   1594#: ../rules/base.xml.in.h:376
  15471595msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
  15481596msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
  15491597
  1550 #: ../rules/base.xml.in.h:365
   1598#: ../rules/base.xml.in.h:377
  15511599msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
  15521600msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
  15531601
  1554 #: ../rules/base.xml.in.h:366
   1602#: ../rules/base.xml.in.h:378
  15551603msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
  15561604msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
  15571605
  1558 #: ../rules/base.xml.in.h:367
   1606#: ../rules/base.xml.in.h:379
  15591607msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
  15601608msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
  15611609
  1562 #: ../rules/base.xml.in.h:368
   1610#: ../rules/base.xml.in.h:380
  15631611msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
  15641612msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
  15651613
  1566 #: ../rules/base.xml.in.h:369
   1614#: ../rules/base.xml.in.h:381
  15671615msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
  15681616msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
  15691617
  1570 #: ../rules/base.xml.in.h:370
   1618#: ../rules/base.xml.in.h:382
  15711619msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
  15721620msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
  15731621
  1574 #: ../rules/base.xml.in.h:371
   1622#: ../rules/base.xml.in.h:383
  15751623msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
  15761624msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
  15771625
  1578 #: ../rules/base.xml.in.h:372
   1626#: ../rules/base.xml.in.h:384
  15791627msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
  15801628msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
  15811629
  1582 #: ../rules/base.xml.in.h:373
   1630#: ../rules/base.xml.in.h:385
  15831631msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
  15841632msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
  15851633
  1586 #: ../rules/base.xml.in.h:374
   1634#: ../rules/base.xml.in.h:386
  15871635msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
  15881636msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
  15891637
  1590 #: ../rules/base.xml.in.h:375
   1638#: ../rules/base.xml.in.h:387
  15911639msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
  15921640msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
  15931641
  1594 #: ../rules/base.xml.in.h:376
   1642#: ../rules/base.xml.in.h:388
  15951643msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
  15961644msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
  15971645
  1598 #: ../rules/base.xml.in.h:377
   1646#: ../rules/base.xml.in.h:389
  15991647msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
  16001648msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
  16011649
  1602 #: ../rules/base.xml.in.h:378
   1650#: ../rules/base.xml.in.h:390
  16031651msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
  16041652msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
  16051653
  1606 #: ../rules/base.xml.in.h:379
   1654#: ../rules/base.xml.in.h:391
  16071655msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
  16081656msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
  16091657
  1610 #: ../rules/base.xml.in.h:380
   1658#: ../rules/base.xml.in.h:392
  16111659msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
  16121660msgstr "унгарска — без „мъртви“ клавиши"
  16131661
  1614 #: ../rules/base.xml.in.h:381
   1662#: ../rules/base.xml.in.h:393
  16151663msgid "Hungarian (qwerty)"
  16161664msgstr "унгарска — qwerty"
  16171665
  1618 #: ../rules/base.xml.in.h:382
   1666#: ../rules/base.xml.in.h:394
  16191667msgid "Hungarian (standard)"
  16201668msgstr "унгарска — стандартна"
  16211669
  1622 #: ../rules/base.xml.in.h:383
   1670#: ../rules/base.xml.in.h:395
  16231671msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
  16241672msgstr "И двата Win-а са Hyper"
  16251673
  1626 #: ../rules/base.xml.in.h:384
   1674#: ../rules/base.xml.in.h:396
  16271675msgid "IBM Rapid Access"
  16281676msgstr "IBM Rapid Access"
  16291677
  1630 #: ../rules/base.xml.in.h:385
   1678#: ../rules/base.xml.in.h:397
  16311679msgid "IBM Rapid Access II"
  16321680msgstr "IBM Rapid Access II"
  16331681
  1634 #: ../rules/base.xml.in.h:386
   1682#: ../rules/base.xml.in.h:398
  16351683msgid "IBM Space Saver"
  16361684msgstr "IBM Space Saver"
  16371685
  1638 #: ../rules/base.xml.in.h:387
   1686#: ../rules/base.xml.in.h:399
  16391687msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
  16401688msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
  16411689
  1642 #: ../rules/base.xml.in.h:388
   1690#: ../rules/base.xml.in.h:400
  16431691msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
  16441692msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
  16451693
  1646 #: ../rules/base.xml.in.h:389
   1694#: ../rules/base.xml.in.h:401
  16471695msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
  16481696msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
  16491697
  1650 #: ../rules/base.xml.in.h:390
   1698#: ../rules/base.xml.in.h:402
  16511699msgid "Icelandic"
  16521700msgstr "исландска"
  16531701
  1654 #: ../rules/base.xml.in.h:391
   1702#: ../rules/base.xml.in.h:403
  16551703msgid "Icelandic (Dvorak)"
  16561704msgstr "исландска — Дворак"
  16571705
  1658 #: ../rules/base.xml.in.h:392
  1659 msgid "Icelandic (Mac)"
  1660 msgstr "исландска — за Мак"
  1661 
  1662 #: ../rules/base.xml.in.h:393
   1706#: ../rules/base.xml.in.h:404
   1707msgid "Icelandic (Macintosh)"
   1708msgstr "исландска — за Макинтош"
   1709
   1710#: ../rules/base.xml.in.h:405
  16631711msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
  16641712msgstr "исландска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  16651713
  1666 #: ../rules/base.xml.in.h:394
   1714#: ../rules/base.xml.in.h:406
  16671715msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
  16681716msgstr "исландска — без „мъртви“ клавиши"
  16691717
  1670 #: ../rules/base.xml.in.h:395
   1718#: ../rules/base.xml.in.h:407
  16711719msgid "Igbo"
  16721720msgstr "игбо"
  16731721
  1674 #: ../rules/base.xml.in.h:396
   1722#: ../rules/base.xml.in.h:408
  16751723msgid "Indian"
  16761724msgstr "индийска"
  16771725
  1678 #: ../rules/base.xml.in.h:397
   1726#: ../rules/base.xml.in.h:409
  16791727msgid "Inuktitut"
  16801728msgstr "ескимоска"
  16811729
  1682 #: ../rules/base.xml.in.h:398
   1730#: ../rules/base.xml.in.h:410
  16831731msgid "Iraqi"
  16841732msgstr "иракска"
  16851733
  1686 #: ../rules/base.xml.in.h:399
   1734#: ../rules/base.xml.in.h:411
  16871735msgid "Irish"
  16881736msgstr "ирландска"
  16891737
  1690 #: ../rules/base.xml.in.h:400
  1691 msgid "Irish (CloGaelach)"
  1692 msgstr "ирландска — Cló Gaelach"
  1693 
  1694 #: ../rules/base.xml.in.h:401
  1695 msgid "Irish (Ogham IS434)"
  1696 msgstr "ирландска — огам IS434"
  1697 
  1698 #: ../rules/base.xml.in.h:402
  1699 msgid "Irish (Ogham)"
  1700 msgstr "ирландска — огам"
  1701 
  1702 #: ../rules/base.xml.in.h:403
   1738#: ../rules/base.xml.in.h:412
  17031739msgid "Irish (UnicodeExpert)"
  17041740msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
  17051741
  1706 #: ../rules/base.xml.in.h:404
   1742#: ../rules/base.xml.in.h:413
  17071743msgid "Italian"
  17081744msgstr "италианска"
  17091745
  1710 #: ../rules/base.xml.in.h:405
  1711 msgid "Italian (Georgian)"
  1712 msgstr "италианска — грузинска"
  1713 
  1714 #: ../rules/base.xml.in.h:406
  1715 msgid "Italian (Mac)"
  1716 msgstr "италианска — за Мак"
  1717 
  1718 #: ../rules/base.xml.in.h:407
   1746#: ../rules/base.xml.in.h:414
   1747msgid "Italian (Macintosh)"
   1748msgstr "италианска — за Макинтош"
   1749
   1750#: ../rules/base.xml.in.h:415
  17191751msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
  17201752msgstr "италианска — американска с италиански букви"
  17211753
  1722 #: ../rules/base.xml.in.h:408
   1754#: ../rules/base.xml.in.h:416
  17231755msgid "Italian (eliminate dead keys)"
  17241756msgstr "италианска — без „мъртви“ клавиши"
  17251757
  1726 #: ../rules/base.xml.in.h:409
   1758#: ../rules/base.xml.in.h:417
  17271759msgid "Japanese"
  17281760msgstr "японска"
  17291761
  1730 #: ../rules/base.xml.in.h:410
   1762#: ../rules/base.xml.in.h:418
  17311763msgid "Japanese (Kana 86)"
  17321764msgstr "японска — кана 86"
  17331765
  1734 #: ../rules/base.xml.in.h:411
   1766#: ../rules/base.xml.in.h:419
  17351767msgid "Japanese (Kana)"
  17361768msgstr "японска — кана"
  17371769
  1738 #: ../rules/base.xml.in.h:412
  1739 msgid "Japanese (Mac)"
  1740 msgstr "японска — за Мак"
  1741 
  1742 #: ../rules/base.xml.in.h:413
   1770#: ../rules/base.xml.in.h:420
   1771msgid "Japanese (Macintosh)"
   1772msgstr "японска — за Макинтош"
   1773
   1774#: ../rules/base.xml.in.h:421
  17431775msgid "Japanese (OADG 109A)"
  17441776msgstr "японска — OADG 109A"
  17451777
  1746 #: ../rules/base.xml.in.h:414
   1778#: ../rules/base.xml.in.h:422
  17471779msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
  17481780msgstr "японска — серии PC-98xx"
  17491781
  1750 #: ../rules/base.xml.in.h:415
   1782#: ../rules/base.xml.in.h:423
  17511783msgid "Japanese keyboard options"
  17521784msgstr "Настройки за японска клавиатура"
  17531785
  1754 #: ../rules/base.xml.in.h:416
   1786#: ../rules/base.xml.in.h:424
   1787msgid "Kalmyk"
   1788msgstr "калмикска"
   1789
   1790#: ../rules/base.xml.in.h:425
  17551791msgid "Kana Lock key is locking"
  17561792msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
  17571793
  1758 #: ../rules/base.xml.in.h:417
   1794#: ../rules/base.xml.in.h:426
  17591795msgid "Kannada"
  17601796msgstr "канареска"
  17611797
  1762 #: ../rules/base.xml.in.h:418
   1798#: ../rules/base.xml.in.h:427
   1799msgid "Kashubian"
   1800msgstr "кашубска"
   1801
   1802#: ../rules/base.xml.in.h:428
  17631803msgid "Kazakh"
  17641804msgstr "казахска"
  17651805
  1766 #: ../rules/base.xml.in.h:419
   1806#: ../rules/base.xml.in.h:429
  17671807msgid "Kazakh (with Russian)"
  17681808msgstr "казахска с руски букви"
  17691809
  1770 #: ../rules/base.xml.in.h:420
   1810#: ../rules/base.xml.in.h:430
  17711811msgid "Key sequence to kill the X server"
  17721812msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
  17731813
  1774 #: ../rules/base.xml.in.h:421
   1814#: ../rules/base.xml.in.h:431
  17751815msgid "Key to choose 3rd level"
  17761816msgstr "Клавиш за избор третото ниво"
  17771817
  1778 #: ../rules/base.xml.in.h:422
   1818#: ../rules/base.xml.in.h:432
  17791819msgid "Key to choose 5th level"
  17801820msgstr "Клавиш за избор петото ниво"
  17811821
  1782 #: ../rules/base.xml.in.h:423
   1822#: ../rules/base.xml.in.h:433
  17831823msgid "Key(s) to change layout"
  17841824msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
  17851825
  1786 #: ../rules/base.xml.in.h:424
   1826#: ../rules/base.xml.in.h:434
  17871827msgid "Keytronic FlexPro"
  17881828msgstr "Keytronic FlexPro"
  17891829
  1790 #: ../rules/base.xml.in.h:425
  1791 msgid "Khmer (Cambodian)"
   1830#: ../rules/base.xml.in.h:435
   1831msgid "Khmer (Cambodia)"
  17921832msgstr "кхмерска — камбоджанска"
  17931833
  1794 #: ../rules/base.xml.in.h:426
   1834#: ../rules/base.xml.in.h:436
  17951835msgid "Kikuyu"
  17961836msgstr "кикуйска"
  17971837
  1798 #: ../rules/base.xml.in.h:427
   1838#: ../rules/base.xml.in.h:437
  17991839msgid "Kinesis"
  18001840msgstr "Кинезис"
  18011841
  1802 #: ../rules/base.xml.in.h:428
   1842#: ../rules/base.xml.in.h:438
   1843msgid "Komi"
   1844msgstr "комска"
   1845
   1846#: ../rules/base.xml.in.h:439
  18031847msgid "Korean"
  18041848msgstr "корейска"
  18051849
  1806 #: ../rules/base.xml.in.h:429
   1850#: ../rules/base.xml.in.h:440
  18071851msgid "Korean (101/104 key compatible)"
  18081852msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
  18091853
  1810 #: ../rules/base.xml.in.h:430
   1854#: ../rules/base.xml.in.h:441
  18111855msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
  18121856msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
  18131857
  1814 #: ../rules/base.xml.in.h:431
   1858#: ../rules/base.xml.in.h:442
  18151859msgid "Kurdish (Iran, F)"
  18161860msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
  18171861
  1818 #: ../rules/base.xml.in.h:432
   1862#: ../rules/base.xml.in.h:443
   1863msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
   1864msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
   1865
   1866#: ../rules/base.xml.in.h:444
  18191867msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
  18201868msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
  18211869
  1822 #: ../rules/base.xml.in.h:433
  1823 msgid "Kurdish (Iran, latin alt-Q)"
  1824 msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  1825 
  1826 #: ../rules/base.xml.in.h:434
   1870#: ../rules/base.xml.in.h:445
  18271871msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
  18281872msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
  18291873
  1830 #: ../rules/base.xml.in.h:435
   1874#: ../rules/base.xml.in.h:446
  18311875msgid "Kurdish (Iraq, F)"
  18321876msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
  18331877
  1834 #: ../rules/base.xml.in.h:436
   1878#: ../rules/base.xml.in.h:447
  18351879msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
  18361880msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  18371881
  1838 #: ../rules/base.xml.in.h:437
   1882#: ../rules/base.xml.in.h:448
  18391883msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
  18401884msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
  18411885
  1842 #: ../rules/base.xml.in.h:438
   1886#: ../rules/base.xml.in.h:449
  18431887msgid "Kurdish (Syria, F)"
  18441888msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
  18451889
  1846 #: ../rules/base.xml.in.h:439
   1890#: ../rules/base.xml.in.h:450
  18471891msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
  18481892msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  18491893
  1850 #: ../rules/base.xml.in.h:440
   1894#: ../rules/base.xml.in.h:451
  18511895msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
  18521896msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
  18531897
  1854 #: ../rules/base.xml.in.h:441
   1898#: ../rules/base.xml.in.h:452
  18551899msgid "Kurdish (Turkey, F)"
  18561900msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
  18571901
  1858 #: ../rules/base.xml.in.h:442
   1902#: ../rules/base.xml.in.h:453
  18591903msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
  18601904msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  18611905
  1862 #: ../rules/base.xml.in.h:443
   1906#: ../rules/base.xml.in.h:454
  18631907msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
  18641908msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
  18651909
  1866 #: ../rules/base.xml.in.h:444
  1867 msgid "Kutenai"
  1868 msgstr "кутенейска"
  1869 
  1870 #: ../rules/base.xml.in.h:445
   1910#: ../rules/base.xml.in.h:455
  18711911msgid "Kyrgyz"
  18721912msgstr "киргистанска"
  18731913
  1874 #: ../rules/base.xml.in.h:446
   1914#: ../rules/base.xml.in.h:456
  18751915msgid "Kyrgyz (phonetic)"
  18761916msgstr "киргистанска — фонетична"
  18771917
  1878 #: ../rules/base.xml.in.h:447
   1918#: ../rules/base.xml.in.h:457
  18791919msgid "Lao"
  18801920msgstr "лаоска"
  18811921
  1882 #: ../rules/base.xml.in.h:448
   1922#: ../rules/base.xml.in.h:458
  18831923msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
  18841924msgstr "лаоска — стандартна подредба по STEA"
  18851925
  1886 #: ../rules/base.xml.in.h:449
   1926#: ../rules/base.xml.in.h:459
  18871927msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
  18881928msgstr ""
  18891929"Laptop/notebook Compaq Laptop Keyboard — за мобилен компютър, напр. Armada"
  18901930
  1891 #: ../rules/base.xml.in.h:450
   1931#: ../rules/base.xml.in.h:460
  18921932msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
  18931933msgstr ""
   
  18951935"Presario, и Интернет"
  18961936
  1897 #: ../rules/base.xml.in.h:451
   1937#: ../rules/base.xml.in.h:461
  18981938msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
  18991939msgstr "Laptop/notebook eMachines m68xx — за мобилен компютър"
  19001940
  1901 #: ../rules/base.xml.in.h:452
   1941#: ../rules/base.xml.in.h:462 ../rules/base.extras.xml.in.h:16
  19021942msgid "Latvian"
  19031943msgstr "латвийска"
  19041944
  1905 #: ../rules/base.xml.in.h:453
  1906 msgid "Latvian (Apostrophe ' variant)"
  1907 msgstr "латвийска — с „'“"
  1908 
  1909 #: ../rules/base.xml.in.h:454
   1945#: ../rules/base.xml.in.h:463
  19101946msgid "Latvian (F variant)"
  19111947msgstr "латвийска — с „F“"
  19121948
  1913 #: ../rules/base.xml.in.h:455
  1914 msgid "Latvian (Tilde ~ variant)"
   1949#: ../rules/base.xml.in.h:464
   1950msgid "Latvian (adapted)"
   1951msgstr "латвийска — адаптирана"
   1952
   1953#: ../rules/base.xml.in.h:465
   1954msgid "Latvian (apostrophe variant)"
   1955msgstr "латвийска — с „'“"
   1956
   1957#: ../rules/base.xml.in.h:466
   1958msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
   1959msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
   1960
   1961#: ../rules/base.xml.in.h:467
   1962msgid "Latvian (modern)"
   1963msgstr "латвийска — модерна"
   1964
   1965#: ../rules/base.xml.in.h:468
   1966msgid "Latvian (tilde variant)"
  19151967msgstr "латвийска — с „~“"
  19161968
  1917 #: ../rules/base.xml.in.h:456
   1969#: ../rules/base.xml.in.h:469
  19181970msgid "Left Alt"
  19191971msgstr "Левият Alt"
  19201972
  1921 #: ../rules/base.xml.in.h:457
   1973#: ../rules/base.xml.in.h:470
  19221974msgid "Left Alt (while pressed)"
  19231975msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
  19241976
  1925 #: ../rules/base.xml.in.h:458
   1977#: ../rules/base.xml.in.h:471
  19261978msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
  19271979msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
  19281980
  1929 #: ../rules/base.xml.in.h:459
   1981#: ../rules/base.xml.in.h:472
  19301982msgid "Left Ctrl"
  19311983msgstr "Левият Ctrl"
  19321984
  1933 #: ../rules/base.xml.in.h:460
   1985#: ../rules/base.xml.in.h:473
  19341986msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
  19351987msgstr "Левият Ctrl (към първата подредба), десният Ctrl (към последната)"
  19361988
  1937 #: ../rules/base.xml.in.h:461
   1989#: ../rules/base.xml.in.h:474
   1990msgid "Left Ctrl as Meta"
   1991msgstr "Левият Ctrl е Meta"
   1992
   1993#: ../rules/base.xml.in.h:475
  19381994msgid "Left Ctrl+Left Shift"
  19391995msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
  19401996
  1941 #: ../rules/base.xml.in.h:462
   1997#: ../rules/base.xml.in.h:476
  19421998msgid "Left Shift"
  19431999msgstr "Левият Shift"
  19442000
  1945 #: ../rules/base.xml.in.h:463
   2001#: ../rules/base.xml.in.h:477
  19462002msgid "Left Win"
  19472003msgstr "Левият Win"
  19482004
  1949 #: ../rules/base.xml.in.h:464
   2005#: ../rules/base.xml.in.h:478
  19502006msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
  19512007msgstr "Левият Win (към първата подредба), десният Win/Menu (към последната)"
  19522008
  1953 #: ../rules/base.xml.in.h:465
   2009#: ../rules/base.xml.in.h:479
  19542010msgid "Left Win (while pressed)"
  19552011msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
  19562012
  1957 #: ../rules/base.xml.in.h:466
   2013#: ../rules/base.xml.in.h:480
  19582014msgid ""
  19592015"Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
   
  19622018"Левият Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
  19632019
  1964 #: ../rules/base.xml.in.h:467
   2020#: ../rules/base.xml.in.h:481
  19652021msgid ""
  19662022"Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
   
  19702026"и го отключва при единично натискане"
  19712027
  1972 #: ../rules/base.xml.in.h:468
   2028#: ../rules/base.xml.in.h:482
  19732029msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
  19742030msgstr ""
   
  19762032"последната)"
  19772033
  1978 #: ../rules/base.xml.in.h:469
   2034#: ../rules/base.xml.in.h:483
  19792035msgid "Legacy"
  19802036msgstr "остаряла"
  19812037
  1982 #: ../rules/base.xml.in.h:470
   2038#: ../rules/base.xml.in.h:484
  19832039msgid "Legacy Wang 724"
  19842040msgstr "Остаряла Wang 724"
  19852041
  19862042#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
  1987 #: ../rules/base.xml.in.h:472
   2043#: ../rules/base.xml.in.h:486
  19882044msgid "Legacy key with comma"
  19892045msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
  19902046
  1991 #: ../rules/base.xml.in.h:473
   2047#: ../rules/base.xml.in.h:487
  19922048msgid "Legacy key with dot"
  19932049msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
  19942050
  1995 #: ../rules/base.xml.in.h:474
   2051#: ../rules/base.xml.in.h:488 ../rules/base.extras.xml.in.h:25
  19962052msgid "Lithuanian"
  19972053msgstr "литовска"
  19982054
  1999 #: ../rules/base.xml.in.h:475
   2055#: ../rules/base.xml.in.h:489
  20002056msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
  20012057msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
  20022058
  2003 #: ../rules/base.xml.in.h:476
   2059#: ../rules/base.xml.in.h:490
  20042060msgid "Lithuanian (LEKP)"
  20052061msgstr "литовска — LEKP"
  20062062
  2007 #: ../rules/base.xml.in.h:477
   2063#: ../rules/base.xml.in.h:491
  20082064msgid "Lithuanian (LEKPa)"
  20092065msgstr "литовска — LEKPa"
  20102066
  2011 #: ../rules/base.xml.in.h:478
   2067#: ../rules/base.xml.in.h:492
  20122068msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
  20132069msgstr "литовска — американска с литовски букви"
  20142070
  2015 #: ../rules/base.xml.in.h:479
   2071#: ../rules/base.xml.in.h:493
  20162072msgid "Lithuanian (standard)"
  20172073msgstr "литовска — стандартна"
  20182074
  2019 #: ../rules/base.xml.in.h:480
   2075#: ../rules/base.xml.in.h:494
  20202076msgid "Logitech Access Keyboard"
  20212077msgstr "Logitech Access Keyboard"
  20222078
  2023 #: ../rules/base.xml.in.h:481
   2079#: ../rules/base.xml.in.h:495
  20242080msgid "Logitech Cordless Desktop"
  20252081msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
  20262082
  2027 #: ../rules/base.xml.in.h:482
   2083#: ../rules/base.xml.in.h:496
  20282084msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
  20292085msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативен вариант"
  20302086
  2031 #: ../rules/base.xml.in.h:483
   2087#: ../rules/base.xml.in.h:497
  20322088msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
  20332089msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
  20342090
  2035 #: ../rules/base.xml.in.h:484
   2091#: ../rules/base.xml.in.h:498
  20362092msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
  20372093msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
  20382094
  2039 #: ../rules/base.xml.in.h:485
   2095#: ../rules/base.xml.in.h:499
  20402096msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
  20412097msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
  20422098
  2043 #: ../rules/base.xml.in.h:486
   2099#: ../rules/base.xml.in.h:500
  20442100msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
  20452101msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
  20462102
  2047 #: ../rules/base.xml.in.h:487
   2103#: ../rules/base.xml.in.h:501
  20482104msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
  20492105msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативен вариант 2"
  20502106
  2051 #: ../rules/base.xml.in.h:488
   2107#: ../rules/base.xml.in.h:502
  20522108msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
  20532109msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
  20542110
  2055 #: ../rules/base.xml.in.h:489
   2111#: ../rules/base.xml.in.h:503
  20562112msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
  20572113msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
  20582114
  2059 #: ../rules/base.xml.in.h:490
   2115#: ../rules/base.xml.in.h:504
  20602116msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
  20612117msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
  20622118
  2063 #: ../rules/base.xml.in.h:491
   2119#: ../rules/base.xml.in.h:505
  20642120msgid "Logitech Generic Keyboard"
  20652121msgstr "Logitech Generic Keyboard — стандартна"
  20662122
  2067 #: ../rules/base.xml.in.h:492
   2123#: ../rules/base.xml.in.h:506
  20682124msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
  20692125msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard — за Интернет"
  20702126
  2071 #: ../rules/base.xml.in.h:493
   2127#: ../rules/base.xml.in.h:507
  20722128msgid "Logitech Internet Keyboard"
  20732129msgstr "Logitech Internet Keyboard — за Интернет"
  20742130
  2075 #: ../rules/base.xml.in.h:494
   2131#: ../rules/base.xml.in.h:508
  20762132msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
  20772133msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard — за Интернет"
  20782134
  2079 #: ../rules/base.xml.in.h:495
   2135#: ../rules/base.xml.in.h:509
  20802136msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
  20812137msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
  20822138
  2083 #: ../rules/base.xml.in.h:496
   2139#: ../rules/base.xml.in.h:510
  20842140msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
  20852141msgstr ""
  20862142"Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard — безжична, за мултимедия"
  20872143
  2088 #: ../rules/base.xml.in.h:497
   2144#: ../rules/base.xml.in.h:511
  20892145msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
  20902146msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
  20912147
  2092 #: ../rules/base.xml.in.h:498
   2148#: ../rules/base.xml.in.h:512
  20932149msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
  20942150msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
  20952151
  2096 #: ../rules/base.xml.in.h:499
   2152#: ../rules/base.xml.in.h:513
  20972153msgid "Logitech diNovo Keyboard"
  20982154msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
  20992155
  2100 #: ../rules/base.xml.in.h:500
   2156#: ../rules/base.xml.in.h:514
  21012157msgid "Logitech iTouch"
  21022158msgstr "Logitech iTouch"
  21032159
  2104 #: ../rules/base.xml.in.h:501
   2160#: ../rules/base.xml.in.h:515
  21052161msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
  21062162msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard — model Y-RB6, безжична"
  21072163
  2108 #: ../rules/base.xml.in.h:502
   2164#: ../rules/base.xml.in.h:516
  21092165msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
  21102166msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — за Интернет"
  21112167
  2112 #: ../rules/base.xml.in.h:503
   2168#: ../rules/base.xml.in.h:517
  21132169msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
  21142170msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — USB, за Интернет"
  21152171
  2116 #: ../rules/base.xml.in.h:504
   2172#: ../rules/base.xml.in.h:518
   2173msgid "Lower Sorbian"
   2174msgstr "долно сорбска"
   2175
   2176#: ../rules/base.xml.in.h:519
   2177msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
   2178msgstr "долно сорбска — qwertz"
   2179
   2180#: ../rules/base.xml.in.h:520
  21172181msgid "MacBook/MacBook Pro"
  21182182msgstr "MacBook/MacBook Pro"
  21192183
  2120 #: ../rules/base.xml.in.h:505
   2184#: ../rules/base.xml.in.h:521
  21212185msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
  21222186msgstr "MacBook/MacBook Pro — международна"
  21232187
  2124 #: ../rules/base.xml.in.h:506
   2188#: ../rules/base.xml.in.h:522
  21252189msgid "Macedonian"
  21262190msgstr "македонска"
  21272191
  2128 #: ../rules/base.xml.in.h:507
   2192#: ../rules/base.xml.in.h:523
  21292193msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
  21302194msgstr "македонска — без „мъртви“ клавиши"
  21312195
  2132 #: ../rules/base.xml.in.h:508
   2196#: ../rules/base.xml.in.h:524
  21332197msgid "Macintosh"
  21342198msgstr "Macintosh"
  21352199
  2136 #: ../rules/base.xml.in.h:509
   2200#: ../rules/base.xml.in.h:525
  21372201msgid "Macintosh Old"
  21382202msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
  21392203
  2140 #: ../rules/base.xml.in.h:510
   2204#: ../rules/base.xml.in.h:526
  21412205msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
  21422206msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
  21432207
  2144 #: ../rules/base.xml.in.h:511
   2208#: ../rules/base.xml.in.h:527
  21452209msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
  21462210msgstr ""
  21472211"Caps Lock е допълнителен Control, запазване на клавишния символ Caps_Lock"
  21482212
  2149 #: ../rules/base.xml.in.h:512
  2150 msgid "Make Caps Lock an additional Ctrl"
  2151 msgstr "Caps Lock е допълнителен Ctrl"
  2152 
  2153 #: ../rules/base.xml.in.h:513
   2213#: ../rules/base.xml.in.h:528
  21542214msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
  21552215msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
  21562216
  2157 #: ../rules/base.xml.in.h:514
   2217#: ../rules/base.xml.in.h:529
  21582218msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
  21592219msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
  21602220
  2161 #: ../rules/base.xml.in.h:515
   2221#: ../rules/base.xml.in.h:530
  21622222msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
  21632223msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
  21642224
  2165 #: ../rules/base.xml.in.h:516
   2225#: ../rules/base.xml.in.h:531
  21662226msgid "Make Caps Lock an additional Super"
  21672227msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
  21682228
  2169 #: ../rules/base.xml.in.h:517
   2229#: ../rules/base.xml.in.h:532
  21702230msgid "Malayalam"
  21712231msgstr "малаяламска"
  21722232
  2173 #: ../rules/base.xml.in.h:518
   2233#: ../rules/base.xml.in.h:533
  21742234msgid "Malayalam (Lalitha)"
  21752235msgstr "малаяламска — лалита"
  21762236
  2177 #: ../rules/base.xml.in.h:519
   2237#: ../rules/base.xml.in.h:534
  21782238msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
  2179 msgstr "малаяламска — разширена писменост с „₨“"
  2180 
  2181 #: ../rules/base.xml.in.h:520
   2239msgstr "малаяламска — разширена индийска с „₨“"
   2240
   2241#: ../rules/base.xml.in.h:535
  21822242msgid "Maltese"
  21832243msgstr "малтийска"
  21842244
  2185 #: ../rules/base.xml.in.h:521
   2245#: ../rules/base.xml.in.h:536
  21862246msgid "Maltese (with US layout)"
  21872247msgstr "малтийска — американска подредба"
  21882248
  2189 #: ../rules/base.xml.in.h:522
   2249#: ../rules/base.xml.in.h:537
   2250msgid "Maori"
   2251msgstr "маорска"
   2252
   2253#: ../rules/base.xml.in.h:538
   2254msgid "Mari"
   2255msgstr "марийска"
   2256
   2257#: ../rules/base.xml.in.h:539
  21902258msgid "Memorex MX1998"
  21912259msgstr "Memorex MX1998"
  21922260
  2193 #: ../rules/base.xml.in.h:523
   2261#: ../rules/base.xml.in.h:540
  21942262msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
  21952263msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard — за лесен достъп"
  21962264
  2197 #: ../rules/base.xml.in.h:524
   2265#: ../rules/base.xml.in.h:541
  21982266msgid "Memorex MX2750"
  21992267msgstr "Memorex MX2750"
  22002268
  2201 #: ../rules/base.xml.in.h:525
   2269#: ../rules/base.xml.in.h:542
  22022270msgid "Menu"
  22032271msgstr "Menu"
  22042272
  2205 #: ../rules/base.xml.in.h:526
   2273#: ../rules/base.xml.in.h:543
   2274msgid "Menu as Right Ctrl"
   2275msgstr "Menu е десният Ctrl"
   2276
   2277#: ../rules/base.xml.in.h:544
  22062278msgid "Meta is mapped to Left Win"
  22072279msgstr "Левият Win е Meta"
  22082280
  2209 #: ../rules/base.xml.in.h:527
   2281#: ../rules/base.xml.in.h:545
  22102282msgid "Meta is mapped to Win keys"
  22112283msgstr "И двата Win-а са Meta"
  22122284
  2213 #: ../rules/base.xml.in.h:528
  2214 msgid "Meta on Left Ctrl"
  2215 msgstr "Левият Ctrl отговаря на Meta"
  2216 
  2217 #: ../rules/base.xml.in.h:529
   2285#: ../rules/base.xml.in.h:546
  22182286msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
  22192287msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
  22202288
  2221 #: ../rules/base.xml.in.h:530
   2289#: ../rules/base.xml.in.h:547
  22222290msgid "Microsoft Internet Keyboard"
  22232291msgstr "Microsoft Internet Keyboard — за Интернет"
  22242292
  2225 #: ../rules/base.xml.in.h:531
   2293#: ../rules/base.xml.in.h:548
  22262294msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
  22272295msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish — за Интернет, шведска"
  22282296
  2229 #: ../rules/base.xml.in.h:532
   2297#: ../rules/base.xml.in.h:549
  22302298msgid "Microsoft Natural"
  22312299msgstr "Microsoft Natural"
  22322300
  2233 #: ../rules/base.xml.in.h:533
   2301#: ../rules/base.xml.in.h:550
  22342302msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
  22352303msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
  22362304
  2237 #: ../rules/base.xml.in.h:534
   2305#: ../rules/base.xml.in.h:551
  22382306msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
  22392307msgstr ""
  22402308"Microsoft Natural Keyboard Pro/Microsoft Internet Keyboard Pro — за Интернет"
  22412309
  2242 #: ../rules/base.xml.in.h:535
   2310#: ../rules/base.xml.in.h:552
  22432311msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
  22442312msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
  22452313
  2246 #: ../rules/base.xml.in.h:536
   2314#: ../rules/base.xml.in.h:553
  22472315msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
  22482316msgstr ""
   
  22502318"Интернет"
  22512319
  2252 #: ../rules/base.xml.in.h:537
   2320#: ../rules/base.xml.in.h:554
  22532321msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
  22542322msgstr ""
  22552323"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000 — безжична, ергономична"
  22562324
  2257 #: ../rules/base.xml.in.h:538
   2325#: ../rules/base.xml.in.h:555
  22582326msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
  22592327msgstr ""
  22602328"Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000 — безжична, ергономична"
  22612329
  2262 #: ../rules/base.xml.in.h:539
   2330#: ../rules/base.xml.in.h:556
  22632331msgid "Microsoft Office Keyboard"
  22642332msgstr "Microsoft Office Keyboard — за офиса"
  22652333
  2266 #: ../rules/base.xml.in.h:540
   2334#: ../rules/base.xml.in.h:557
  22672335msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
  22682336msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A — безжична, за мултимедия"
  22692337
  2270 #: ../rules/base.xml.in.h:541
   2338#: ../rules/base.xml.in.h:558
  22712339msgid "Miscellaneous compatibility options"
  22722340msgstr "Разни настройки за съвместимост"
  22732341
  2274 #: ../rules/base.xml.in.h:542
   2342#: ../rules/base.xml.in.h:559
  22752343msgid "Mongolian"
  22762344msgstr "монголска"
  22772345
  2278 #: ../rules/base.xml.in.h:543
   2346#: ../rules/base.xml.in.h:560
  22792347msgid "Montenegrin"
  22802348msgstr "черногорска"
  22812349
  2282 #: ../rules/base.xml.in.h:544
   2350#: ../rules/base.xml.in.h:561
  22832351msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
  22842352msgstr "черногорска — кирилица с „«»“"
  22852353
  2286 #: ../rules/base.xml.in.h:545
   2354#: ../rules/base.xml.in.h:562
  22872355msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
  22882356msgstr "черногорска — кирилица"
  22892357
  2290 #: ../rules/base.xml.in.h:546
   2358#: ../rules/base.xml.in.h:563
  22912359msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
  22922360msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
  22932361
  2294 #: ../rules/base.xml.in.h:547
   2362#: ../rules/base.xml.in.h:564
   2363msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
   2364msgstr "черногорска — латиница за Уникод, qwerty"
   2365
   2366#: ../rules/base.xml.in.h:565
   2367msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
   2368msgstr "черногорска — латиница за Уникод"
   2369
   2370#: ../rules/base.xml.in.h:566
  22952371msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
  22962372msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
  22972373
  2298 #: ../rules/base.xml.in.h:548
  2299 msgid "Montenegrin (Latin unicode qwerty)"
  2300 msgstr "черногорска — латиница за Уникод, qwerty"
  2301 
  2302 #: ../rules/base.xml.in.h:549
  2303 msgid "Montenegrin (Latin unicode)"
  2304 msgstr "черногорска — латиница за Уникод"
  2305 
  2306 #: ../rules/base.xml.in.h:550
   2374#: ../rules/base.xml.in.h:567
  23072375msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
  23082376msgstr "черногорска — латиница с „«»“"
  23092377
  2310 #: ../rules/base.xml.in.h:551
  2311 msgid "Māori"
  2312 msgstr "маорска"
  2313 
  2314 #: ../rules/base.xml.in.h:552
   2378#: ../rules/base.xml.in.h:568
  23152379msgid "NICOLA-F style Backspace"
  23162380msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
  23172381
  2318 #: ../rules/base.xml.in.h:553
   2382#: ../rules/base.xml.in.h:569
  23192383msgid "Nepali"
  23202384msgstr "непалска"
  23212385
  2322 #: ../rules/base.xml.in.h:554
   2386#: ../rules/base.xml.in.h:570
  23232387msgid "Non-breakable space character at fourth level"
  23242388msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво"
  23252389
  2326 #: ../rules/base.xml.in.h:555
   2390#: ../rules/base.xml.in.h:571
  23272391msgid ""
  23282392"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
   
  23322396"шесто ниво"
  23332397
  2334 #: ../rules/base.xml.in.h:556
   2398#: ../rules/base.xml.in.h:572
  23352399msgid ""
  23362400"Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space "
   
  23402404"шесто ниво (с Ctrl+Shift)"
  23412405
  2342 #: ../rules/base.xml.in.h:557
   2406#: ../rules/base.xml.in.h:573
  23432407msgid "Non-breakable space character at second level"
  23442408msgstr "Интервал без разделяне на второ ниво"
  23452409
  2346 #: ../rules/base.xml.in.h:558
   2410#: ../rules/base.xml.in.h:574
  23472411msgid "Non-breakable space character at third level"
  23482412msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво"
  23492413
  2350 #: ../rules/base.xml.in.h:559
   2414#: ../rules/base.xml.in.h:575
  23512415msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
  23522416msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
  23532417
  2354 #: ../rules/base.xml.in.h:560
   2418#: ../rules/base.xml.in.h:576
  23552419msgid ""
  23562420"Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space "
   
  23602424"четвърто ниво"
  23612425
  2362 #: ../rules/base.xml.in.h:561
   2426#: ../rules/base.xml.in.h:577
   2427msgid "Northern Saami (Finland)"
   2428msgstr "северносамска — финландска"
   2429
   2430#: ../rules/base.xml.in.h:578
   2431msgid "Northern Saami (Norway)"
   2432msgstr "северносамска — норвежка"
   2433
   2434#: ../rules/base.xml.in.h:579
   2435msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
   2436msgstr "северносамска — норвежка, без „мъртви“ клавиши"
   2437
   2438#: ../rules/base.xml.in.h:580
   2439msgid "Northern Saami (Sweden)"
   2440msgstr "северносамска — шведска"
   2441
   2442#: ../rules/base.xml.in.h:581
  23632443msgid "Northgate OmniKey 101"
  23642444msgstr "Northgate OmniKey 101"
  23652445
  2366 #: ../rules/base.xml.in.h:562
   2446#: ../rules/base.xml.in.h:582
  23672447msgid "Norwegian"
  23682448msgstr "норвежка"
  23692449
  2370 #: ../rules/base.xml.in.h:563
   2450#: ../rules/base.xml.in.h:583
  23712451msgid "Norwegian (Dvorak)"
  23722452msgstr "норвежка — Дворак"
  23732453
  2374 #: ../rules/base.xml.in.h:564
  2375 msgid "Norwegian (Mac)"
  2376 msgstr "норвежка — за Мак"
  2377 
  2378 #: ../rules/base.xml.in.h:565
  2379 msgid "Norwegian (Mac, eliminate dead keys)"
  2380 msgstr "норвежка — за Мак, без „мъртви“ клавиши"
  2381 
  2382 #: ../rules/base.xml.in.h:566
  2383 msgid "Norwegian (Northern Saami"
  2384 msgstr "норвежка — северносамска"
  2385 
  2386 #: ../rules/base.xml.in.h:567
   2454#: ../rules/base.xml.in.h:584
   2455msgid "Norwegian (Macintosh)"
   2456msgstr "норвежка — за Макинтош"
   2457
   2458#: ../rules/base.xml.in.h:585
   2459msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
   2460msgstr "норвежка — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
   2461
   2462#: ../rules/base.xml.in.h:586
  23872463msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
  23882464msgstr "норвежка — без „мъртви“ клавиши"
  23892465
  2390 #: ../rules/base.xml.in.h:568
  2391 msgid "Norwegian (northern Saami, eliminate dead keys)"
  2392 msgstr "норвежка — северносамска, без „мъртви“ клавиши"
  2393 
  2394 #: ../rules/base.xml.in.h:569
   2466#: ../rules/base.xml.in.h:587
  23952467msgid "Num Lock"
  23962468msgstr "Num Lock"
  23972469
  2398 #: ../rules/base.xml.in.h:570
   2470#: ../rules/base.xml.in.h:588
  23992471msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
  24002472msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
  24012473
  2402 #: ../rules/base.xml.in.h:571
  2403 msgid "Numeric keypad keys work as with Mac"
  2404 msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Macintosh"
  2405 
  2406 #: ../rules/base.xml.in.h:572
   2474#: ../rules/base.xml.in.h:589
   2475msgid "Numeric keypad keys work as with Macintosh"
   2476msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Макинтош"
   2477
   2478#: ../rules/base.xml.in.h:590
  24072479msgid "Numeric keypad layout selection"
  24082480msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
  24092481
  2410 #: ../rules/base.xml.in.h:573
   2482#: ../rules/base.xml.in.h:591
  24112483msgid "OLPC"
  24122484msgstr "OLPC"
  24132485
  2414 #: ../rules/base.xml.in.h:574
   2486#: ../rules/base.xml.in.h:592
   2487msgid "Occitan"
   2488msgstr "провансалска"
   2489
   2490#: ../rules/base.xml.in.h:593
   2491msgid "Ogham"
   2492msgstr "огамска"
   2493
   2494#: ../rules/base.xml.in.h:594
   2495msgid "Ogham (IS434)"
   2496msgstr "огамска — IS434"
   2497
   2498#: ../rules/base.xml.in.h:595
  24152499msgid "Oriya"
  24162500msgstr "орийска"
  24172501
  2418 #: ../rules/base.xml.in.h:575
   2502#: ../rules/base.xml.in.h:596
  24192503msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
  24202504msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard — за Интернет"
  24212505
  2422 #: ../rules/base.xml.in.h:576
   2506#: ../rules/base.xml.in.h:597
   2507msgid "Ossetian (Georgia)"
   2508msgstr "осетинска — грузинска"
   2509
   2510#: ../rules/base.xml.in.h:598
   2511msgid "Ossetian (WinKeys)"
   2512msgstr "осетинска — с клавиши на Windows"
   2513
   2514#: ../rules/base.xml.in.h:599
   2515msgid "Ossetian (legacy)"
   2516msgstr "осетинска — остаряла"
   2517
   2518#: ../rules/base.xml.in.h:600
  24232519msgid "PC-98xx Series"
  24242520msgstr "Серии PC-98xx"
  24252521
  2426 #: ../rules/base.xml.in.h:577
   2522#: ../rules/base.xml.in.h:601
   2523msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
   2524msgstr "панонска русинска — еднозвучна"
   2525
   2526#: ../rules/base.xml.in.h:602
  24272527msgid "Pashto"
  24282528msgstr "пащунска"
  24292529
  2430 #: ../rules/base.xml.in.h:578
   2530#: ../rules/base.xml.in.h:603
  24312531msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
  24322532msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
  24332533
  2434 #: ../rules/base.xml.in.h:579
   2534#: ../rules/base.xml.in.h:604
  24352535msgid "Pause"
  24362536msgstr "Pause"
  24372537
  2438 #: ../rules/base.xml.in.h:580
   2538#: ../rules/base.xml.in.h:605 ../rules/base.extras.xml.in.h:27
  24392539msgid "Persian"
  24402540msgstr "персийска"
  24412541
  2442 #: ../rules/base.xml.in.h:581
   2542#: ../rules/base.xml.in.h:606
  24432543msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
  24442544msgstr "персийска — афганистанска, дарийски OLPC"
  24452545
  2446 #: ../rules/base.xml.in.h:582
   2546#: ../rules/base.xml.in.h:607
  24472547msgid "Persian (with Persian Keypad)"
  24482548msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
  24492549
  2450 #: ../rules/base.xml.in.h:583
  2451 msgid "Philippines - Dvorak (Baybayin)"
  2452 msgstr "филипинска — Дворак за байбаин"
  2453 
  2454 #: ../rules/base.xml.in.h:584
   2550#: ../rules/base.xml.in.h:608 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
  24552551msgid "Polish"
  24562552msgstr "палска"
  24572553
  2458 #: ../rules/base.xml.in.h:585
   2554#: ../rules/base.xml.in.h:609
  24592555msgid "Polish (Dvorak)"
  24602556msgstr "полска — Дворак"
  24612557
  2462 #: ../rules/base.xml.in.h:586
  2463 msgid "Polish (Dvorak, polish quotes on key 1)"
  2464 msgstr "полска — Дворак, «„”» на клавиша «1»"
  2465 
  2466 #: ../rules/base.xml.in.h:587
  2467 msgid "Polish (Dvorak, polish quotes on quotemark key)"
  2468 msgstr "полска — Дворак, «„”» на клавиша «'\"»"
  2469 
  2470 #: ../rules/base.xml.in.h:588
  2471 msgid "Polish (Kashubian)"
  2472 msgstr "полска — кашубска"
  2473 
  2474 #: ../rules/base.xml.in.h:589
   2558#: ../rules/base.xml.in.h:610
   2559msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
   2560msgstr "полска — Дворак, «„”» при «1»"
   2561
   2562#: ../rules/base.xml.in.h:611
   2563msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
   2564msgstr "полска — Дворак, «„”» при «'\"»"
   2565
   2566#: ../rules/base.xml.in.h:612
  24752567msgid "Polish (programmer Dvorak)"
  24762568msgstr "полска — Дворак за програмисти"
  24772569
  2478 #: ../rules/base.xml.in.h:590
   2570#: ../rules/base.xml.in.h:613
  24792571msgid "Polish (qwertz)"
  24802572msgstr "полска — qwertz"
  24812573
  2482 #: ../rules/base.xml.in.h:591
   2574#: ../rules/base.xml.in.h:614
  24832575msgid "Portuguese"
  24842576msgstr "португалска"
  24852577
  2486 #: ../rules/base.xml.in.h:592
   2578#: ../rules/base.xml.in.h:615
  24872579msgid "Portuguese (Brazil)"
  24882580msgstr "португалска — бразилска"
  24892581
  2490 #: ../rules/base.xml.in.h:593
   2582#: ../rules/base.xml.in.h:616
  24912583msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
  24922584msgstr "португалска — бразилска, Дворак"
  24932585
  2494 #: ../rules/base.xml.in.h:594
   2586#: ../rules/base.xml.in.h:617
  24952587msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
  24962588msgstr "португалска — бразилска, без „мъртви“ клавиши"
  24972589
  2498 #: ../rules/base.xml.in.h:595
   2590#: ../rules/base.xml.in.h:618
  24992591msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
  25002592msgstr "португалска — бразилска, нативна за есперанто"
  25012593
  2502 #: ../rules/base.xml.in.h:596
   2594#: ../rules/base.xml.in.h:619
  25032595msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
  25042596msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
  25052597
  2506 #: ../rules/base.xml.in.h:597
   2598#: ../rules/base.xml.in.h:620
  25072599msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
  25082600msgstr "португалска — бразилска, нативна"
  25092601
  2510 #: ../rules/base.xml.in.h:598
  2511 msgid "Portuguese (Mac)"
  2512 msgstr "португалска — за Мак"
  2513 
  2514 #: ../rules/base.xml.in.h:599
  2515 msgid "Portuguese (Mac, Sun dead keys)"
  2516 msgstr "португалска — за Мак, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  2517 
  2518 #: ../rules/base.xml.in.h:600
  2519 msgid "Portuguese (Mac, eliminate dead keys)"
  2520 msgstr "португалска — за Мак, без „мъртви“ клавиши"
  2521 
  2522 #: ../rules/base.xml.in.h:601
  2523 msgid "Portuguese (Nativo for Esperanto)"
  2524 msgstr "португалска — нативна за есперанто"
  2525 
  2526 #: ../rules/base.xml.in.h:602
   2602#: ../rules/base.xml.in.h:621
   2603msgid "Portuguese (Macintosh)"
   2604msgstr "португалска — за Макинтош"
   2605
   2606#: ../rules/base.xml.in.h:622
   2607msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
   2608msgstr "португалска — за Макинтош, с „мъртви“ клавиши на Sun"
   2609
   2610#: ../rules/base.xml.in.h:623
   2611msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
   2612msgstr "португалска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
   2613
   2614#: ../rules/base.xml.in.h:624
  25272615msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
  25282616msgstr "португалска — нативна за САЩ"
  25292617
  2530 #: ../rules/base.xml.in.h:603
   2618#: ../rules/base.xml.in.h:625
  25312619msgid "Portuguese (Nativo)"
  25322620msgstr "португалска — нативна"
  25332621
  2534 #: ../rules/base.xml.in.h:604
   2622#: ../rules/base.xml.in.h:626
  25352623msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
  25362624msgstr "португалска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  25372625
  2538 #: ../rules/base.xml.in.h:605
   2626#: ../rules/base.xml.in.h:627
  25392627msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
  25402628msgstr "португалска — без „мъртви“ клавиши"
  25412629
  2542 #: ../rules/base.xml.in.h:606
   2630#: ../rules/base.xml.in.h:628
  25432631msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
  25442632msgstr "Propeller Voyager — KTEZ-1000"
  25452633
  2546 #: ../rules/base.xml.in.h:607
   2634#: ../rules/base.xml.in.h:629
  25472635msgid "PrtSc"
  25482636msgstr "PrtSc"
  25492637
  2550 #: ../rules/base.xml.in.h:608
   2638#: ../rules/base.xml.in.h:630
  25512639msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
  25522640msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
  25532641
  2554 #: ../rules/base.xml.in.h:609
   2642#: ../rules/base.xml.in.h:631
  25552643msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
  25562644msgstr "панджаби — гурмуки"
  25572645
  2558 #: ../rules/base.xml.in.h:610
   2646#: ../rules/base.xml.in.h:632
  25592647msgid "QTronix Scorpius 98N+"
  25602648msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
  25612649
  2562 #: ../rules/base.xml.in.h:611
   2650#: ../rules/base.xml.in.h:633
  25632651msgid "Right Alt"
  25642652msgstr "Десният Alt"
  25652653
  2566 #: ../rules/base.xml.in.h:612
   2654#: ../rules/base.xml.in.h:634
  25672655msgid "Right Alt (while pressed)"
  25682656msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
  25692657
  2570 #: ../rules/base.xml.in.h:613
   2658#: ../rules/base.xml.in.h:635
   2659msgid "Right Alt as Right Ctrl"
   2660msgstr "Десният Alt е десен Ctrl"
   2661
   2662#: ../rules/base.xml.in.h:636
  25712663msgid ""
  25722664"Right Alt chooses 5th level and activates level5-Lock when pressed together "
   
  25762668"ниво и го отключва при единично натискане"
  25772669
  2578 #: ../rules/base.xml.in.h:614
   2670#: ../rules/base.xml.in.h:637
  25792671msgid ""
  25802672"Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
   
  25842676"ниво"
  25852677
  2586 #: ../rules/base.xml.in.h:615
   2678#: ../rules/base.xml.in.h:638
  25872679msgid ""
  25882680"Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
   
  25922684"ниво и го отключва при единично натискане"
  25932685
  2594 #: ../rules/base.xml.in.h:616
   2686#: ../rules/base.xml.in.h:639
  25952687msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
  25962688msgstr "Десният Alt никога не избира третото ниво"
  25972689
  2598 #: ../rules/base.xml.in.h:617
   2690#: ../rules/base.xml.in.h:640
  25992691msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
  26002692msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Multi"
  26012693
  2602 #: ../rules/base.xml.in.h:618
   2694#: ../rules/base.xml.in.h:641
  26032695msgid "Right Ctrl"
  26042696msgstr "Десният Ctrl"
  26052697
  2606 #: ../rules/base.xml.in.h:619
   2698#: ../rules/base.xml.in.h:642
  26072699msgid "Right Ctrl (while pressed)"
  26082700msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
  26092701
  2610 #: ../rules/base.xml.in.h:620
   2702#: ../rules/base.xml.in.h:643
  26112703msgid "Right Ctrl as Right Alt"
  26122704msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
  26132705
  2614 #: ../rules/base.xml.in.h:621
  2615 msgid "Right Ctrl is mapped to Menu"
  2616 msgstr "Десният Ctrl е Meta"
  2617 
  2618 #: ../rules/base.xml.in.h:622
   2706#: ../rules/base.xml.in.h:644
  26192707msgid "Right Ctrl+Right Shift"
  26202708msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
  26212709
  2622 #: ../rules/base.xml.in.h:623
   2710#: ../rules/base.xml.in.h:645
  26232711msgid "Right Shift"
  26242712msgstr "Десният Shift"
  26252713
  2626 #: ../rules/base.xml.in.h:624
   2714#: ../rules/base.xml.in.h:646
  26272715msgid "Right Win"
  26282716msgstr "Десният Win"
  26292717
  2630 #: ../rules/base.xml.in.h:625
   2718#: ../rules/base.xml.in.h:647
  26312719msgid "Right Win (while pressed)"
  26322720msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
  26332721
  2634 #: ../rules/base.xml.in.h:626
   2722#: ../rules/base.xml.in.h:648
  26352723msgid ""
  26362724"Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
   
  26402728"ниво"
  26412729
  2642 #: ../rules/base.xml.in.h:627
   2730#: ../rules/base.xml.in.h:649
  26432731msgid ""
  26442732"Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-"
   
  26482736"ниво и го отключва при единично натискане"
  26492737
  2650 #: ../rules/base.xml.in.h:628
   2738#: ../rules/base.xml.in.h:650 ../rules/base.extras.xml.in.h:30
  26512739msgid "Romanian"
  26522740msgstr "румънска"
  26532741
  2654 #: ../rules/base.xml.in.h:629
  2655 msgid "Romanian (Crimean Tatar Dobruca-1 Q)"
  2656 msgstr "румънска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво, Добруджа-1"
  2657 
  2658 #: ../rules/base.xml.in.h:630
  2659 msgid "Romanian (Crimean Tatar Dobruca-2 Q)"
  2660 msgstr "румънска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво, Добруджа-2"
  2661 
  2662 #: ../rules/base.xml.in.h:631
  2663 msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
  2664 msgstr "румънска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  2665 
  2666 #: ../rules/base.xml.in.h:632
  2667 msgid "Romanian (Crimean Tatar Turkish F)"
  2668 msgstr "румънска — кримски татарски турска, „F“ горе-вляво"
  2669 
  2670 #: ../rules/base.xml.in.h:633
   2742#: ../rules/base.xml.in.h:651
   2743msgid "Romanian (Germany)"
   2744msgstr "румънска — немска"
   2745
   2746#: ../rules/base.xml.in.h:652
   2747msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
   2748msgstr "немска — немска, без „мъртви“ клавиши"
   2749
   2750#: ../rules/base.xml.in.h:653
  26712751msgid "Romanian (WinKeys)"
  26722752msgstr "румънска — с клавиши на Windows"
  26732753
  2674 #: ../rules/base.xml.in.h:634
   2754#: ../rules/base.xml.in.h:654
  26752755msgid "Romanian (cedilla)"
  26762756msgstr "румънска — букви с „¸“"
  26772757
  2678 #: ../rules/base.xml.in.h:635
   2758#: ../rules/base.xml.in.h:655
  26792759msgid "Romanian (standard cedilla)"
  26802760msgstr "румънска — стандартна, букви с „¸“"
  26812761
  2682 #: ../rules/base.xml.in.h:636
   2762#: ../rules/base.xml.in.h:656
  26832763msgid "Romanian (standard)"
  26842764msgstr "румънска — стандартна"
  26852765
  2686 #: ../rules/base.xml.in.h:637
   2766#: ../rules/base.xml.in.h:657
  26872767msgid "Rupee on 4"
  26882768msgstr "„₨“ при „4“"
  26892769
  2690 #: ../rules/base.xml.in.h:638
   2770#: ../rules/base.xml.in.h:658 ../rules/base.extras.xml.in.h:32
  26912771msgid "Russian"
  26922772msgstr "руска"
  26932773
  2694 #: ../rules/base.xml.in.h:639
  2695 msgid "Russian (Bashkirian)"
  2696 msgstr "руска — башкирска"
  2697 
  2698 #: ../rules/base.xml.in.h:640
  2699 msgid "Russian (Chuvash Latin)"
  2700 msgstr "руска — чувашка, латиница"
  2701 
  2702 #: ../rules/base.xml.in.h:641
  2703 msgid "Russian (Chuvash)"
  2704 msgstr "руска — чувашка"
  2705 
  2706 #: ../rules/base.xml.in.h:642
   2774#: ../rules/base.xml.in.h:659
  27072775msgid "Russian (DOS)"
  27082776msgstr "руска — DOS"
  27092777
  2710 #: ../rules/base.xml.in.h:643
   2778#: ../rules/base.xml.in.h:660
  27112779msgid "Russian (Georgia)"
  27122780msgstr "руска — грузинска"
  27132781
  2714 #: ../rules/base.xml.in.h:644
   2782#: ../rules/base.xml.in.h:661
  27152783msgid "Russian (Germany, phonetic)"
  27162784msgstr "руска — германска, фонетична"
  27172785
  2718 #: ../rules/base.xml.in.h:645
  2719 msgid "Russian (Kalmyk)"
  2720 msgstr "руска — калмикска"
  2721 
  2722 #: ../rules/base.xml.in.h:646
   2786#: ../rules/base.xml.in.h:662
  27232787msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
  27242788msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
  27252789
  2726 #: ../rules/base.xml.in.h:647
  2727 msgid "Russian (Komi)"
  2728 msgstr "руска — комска"
  2729 
  2730 #: ../rules/base.xml.in.h:648
  2731 msgid "Russian (Mari)"
  2732 msgstr "руска — марийска"
  2733 
  2734 #: ../rules/base.xml.in.h:649
  2735 msgid "Russian (Ossetian, WinKeys)"
  2736 msgstr "руска — осетинска, с клавиши на Windows"
  2737 
  2738 #: ../rules/base.xml.in.h:650
  2739 msgid "Russian (Ossetian, legacy)"
  2740 msgstr "руска — осетинска, остаряла"
  2741 
  2742 #: ../rules/base.xml.in.h:651
   2790#: ../rules/base.xml.in.h:663
  27432791msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
  27442792msgstr "руска — полска, фонетична, Дворак"
  27452793
  2746 #: ../rules/base.xml.in.h:652
  2747 msgid "Russian (Serbian)"
  2748 msgstr "руска — сръбска"
  2749 
  2750 #: ../rules/base.xml.in.h:653
   2794#: ../rules/base.xml.in.h:664
  27512795msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
  27522796msgstr "руска — шведска, фонетична"
  27532797
  2754 #: ../rules/base.xml.in.h:654
   2798#: ../rules/base.xml.in.h:665
  27552799msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
  27562800msgstr "руска — шведска, фонетична, без „мъртви“ клавиши"
  27572801
  2758 #: ../rules/base.xml.in.h:655
  2759 msgid "Russian (Tatar)"
  2760 msgstr "руска — татарска"
  2761 
  2762 #: ../rules/base.xml.in.h:656
   2802#: ../rules/base.xml.in.h:666
  27632803msgid "Russian (US, phonetic)"
  27642804msgstr "руска — американска, фонетична"
  27652805
  2766 #: ../rules/base.xml.in.h:657
  2767 msgid "Russian (Udmurt)"
  2768 msgstr "руска — удмуртска"
  2769 
  2770 #: ../rules/base.xml.in.h:658
  2771 msgid "Russian (Yakut)"
  2772 msgstr "руска — якутска"
  2773 
  2774 #: ../rules/base.xml.in.h:659
   2806#: ../rules/base.xml.in.h:667
   2807msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
   2808msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
   2809
   2810#: ../rules/base.xml.in.h:668
  27752811msgid "Russian (legacy)"
  27762812msgstr "руска — остаряла"
  27772813
  2778 #: ../rules/base.xml.in.h:660
   2814#: ../rules/base.xml.in.h:669
  27792815msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
  27802816msgstr "руска — фонетична, с клавиши на Windows"
  27812817
  2782 #: ../rules/base.xml.in.h:661
   2818#: ../rules/base.xml.in.h:670
  27832819msgid "Russian (phonetic)"
  27842820msgstr "руска — фонетична"
  27852821
  2786 #: ../rules/base.xml.in.h:662
   2822#: ../rules/base.xml.in.h:671
  27872823msgid "Russian (typewriter)"
  27882824msgstr "руска — за пишеща машина"
  27892825
  2790 #: ../rules/base.xml.in.h:663
   2826#: ../rules/base.xml.in.h:672
  27912827msgid "Russian (typewriter, legacy)"
  27922828msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
  27932829
  2794 #: ../rules/base.xml.in.h:664
   2830#: ../rules/base.xml.in.h:673
  27952831msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
  27962832msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard — безжична, за мултимедия"
  27972833
  2798 #: ../rules/base.xml.in.h:665
   2834#: ../rules/base.xml.in.h:674
  27992835msgid "SK-1300"
  28002836msgstr "SK-1300"
  28012837
  2802 #: ../rules/base.xml.in.h:666
   2838#: ../rules/base.xml.in.h:675
  28032839msgid "SK-2500"
  28042840msgstr "SK-2500"
  28052841
  2806 #: ../rules/base.xml.in.h:667
   2842#: ../rules/base.xml.in.h:676
  28072843msgid "SK-6200"
  28082844msgstr "SK-6200"
  28092845
  2810 #: ../rules/base.xml.in.h:668
   2846#: ../rules/base.xml.in.h:677
  28112847msgid "SK-7100"
  28122848msgstr "SK-7100"
  28132849
  2814 #: ../rules/base.xml.in.h:669
   2850#: ../rules/base.xml.in.h:678
  28152851msgid "SVEN Ergonomic 2500"
  28162852msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
  28172853
  2818 #: ../rules/base.xml.in.h:670
   2854#: ../rules/base.xml.in.h:679
  28192855msgid "SVEN Slim 303"
  28202856msgstr "SVEN Slim 303"
  28212857
  2822 #: ../rules/base.xml.in.h:671
   2858#: ../rules/base.xml.in.h:680
  28232859msgid "Saisiyat (Taiwan)"
  28242860msgstr "сайсиятска — тайванска"
  28252861
  2826 #: ../rules/base.xml.in.h:672
   2862#: ../rules/base.xml.in.h:681
  28272863msgid "Samsung SDM 4500P"
  28282864msgstr "Samsung SDM 4500P"
  28292865
  2830 #: ../rules/base.xml.in.h:673
   2866#: ../rules/base.xml.in.h:682
  28312867msgid "Samsung SDM 4510P"
  28322868msgstr "Samsung SDM 4510P"
  28332869
  2834 #: ../rules/base.xml.in.h:674
   2870#: ../rules/base.xml.in.h:683
  28352871msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
  28362872msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
  28372873
  2838 #: ../rules/base.xml.in.h:675
   2874#: ../rules/base.xml.in.h:684
  28392875msgid "Scroll Lock"
  28402876msgstr "Scroll Lock"
  28412877
  2842 #: ../rules/base.xml.in.h:676
  2843 msgid "Secwepemctsin"
  2844 msgstr "шъкуъпмъктчин"
  2845 
  2846 #: ../rules/base.xml.in.h:677
   2878#: ../rules/base.xml.in.h:685
  28472879msgid "Semi-colon on third level"
  28482880msgstr "Точка и запетая на третото ниво"
  28492881
  2850 #: ../rules/base.xml.in.h:678
   2882#: ../rules/base.xml.in.h:686 ../rules/base.extras.xml.in.h:35
  28512883msgid "Serbian"
  28522884msgstr "сръбска"
  28532885
  2854 #: ../rules/base.xml.in.h:679
   2886#: ../rules/base.xml.in.h:687
  28552887msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
  28562888msgstr "сръбска — латиница за Уникод, qwerty"
  28572889
  2858 #: ../rules/base.xml.in.h:680
   2890#: ../rules/base.xml.in.h:688
  28592891msgid "Serbian (Latin Unicode)"
  28602892msgstr "сръбска — латиница за Уникод"
  28612893
  2862 #: ../rules/base.xml.in.h:681
   2894#: ../rules/base.xml.in.h:689
  28632895msgid "Serbian (Latin qwerty)"
  28642896msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
  28652897
  2866 #: ../rules/base.xml.in.h:682
   2898#: ../rules/base.xml.in.h:690
  28672899msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
  28682900msgstr "сръбска — латиница с „«»“"
  28692901
  2870 #: ../rules/base.xml.in.h:683
   2902#: ../rules/base.xml.in.h:691
  28712903msgid "Serbian (Latin)"
  28722904msgstr "сръбска — латиница"
  28732905
  2874 #: ../rules/base.xml.in.h:684
  2875 msgid "Serbian (Pannonian Rusyn Homophonic)"
  2876 msgstr "сръбска — панонска русинска, еднозвучна"
  2877 
  2878 #: ../rules/base.xml.in.h:685
   2906#: ../rules/base.xml.in.h:692
   2907msgid "Serbian (Russia)"
   2908msgstr "сръбска — руска"
   2909
   2910#: ../rules/base.xml.in.h:693
  28792911msgid "Serbian (Z and ZHE swapped)"
  28802912msgstr "сръбска — разменени „З“ и „Ж“"
  28812913
  2882 #: ../rules/base.xml.in.h:686
   2914#: ../rules/base.xml.in.h:694
  28832915msgid "Serbian (with guillemets)"
  28842916msgstr "сръбска — с „«»“"
  28852917
  2886 #: ../rules/base.xml.in.h:687
   2918#: ../rules/base.xml.in.h:695
  28872919msgid "Serbo-Croatian (US)"
  28882920msgstr "сърбохърватска — американска"
  28892921
  2890 #: ../rules/base.xml.in.h:688
   2922#: ../rules/base.xml.in.h:696
  28912923msgid "Shift cancels Caps Lock"
  28922924msgstr "Shift отменя Caps Lock"
  28932925
  2894 #: ../rules/base.xml.in.h:689
   2926#: ../rules/base.xml.in.h:697
  28952927msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
  28962928msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира третото ниво"
  28972929
  2898 #: ../rules/base.xml.in.h:690
   2930#: ../rules/base.xml.in.h:698
  28992931msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
  29002932msgstr "Shift за цифровата клавиатура както в MS Windows"
  29012933
  2902 #: ../rules/base.xml.in.h:691
   2934#: ../rules/base.xml.in.h:699
  29032935msgid "Shift+Caps Lock"
  29042936msgstr "Shift+Caps Lock"
  29052937
  2906 #: ../rules/base.xml.in.h:692
   2938#: ../rules/base.xml.in.h:700
  29072939msgid "Sindhi"
  29082940msgstr "синдхи"
  29092941
  2910 #: ../rules/base.xml.in.h:693
  2911 msgid "Sinhala"
  2912 msgstr "синхала"
  2913 
  2914 #: ../rules/base.xml.in.h:694
   2942#: ../rules/base.xml.in.h:701
   2943msgid "Sinhala (phonetic)"
   2944msgstr "синхала — фонетична"
   2945
   2946#: ../rules/base.xml.in.h:702
  29152947msgid "Slovak"
  29162948msgstr "словашка"
  29172949
  2918 #: ../rules/base.xml.in.h:695
   2950#: ../rules/base.xml.in.h:703
  29192951msgid "Slovak (extended Backslash)"
  29202952msgstr "словашка — с „\\“"
  29212953
  2922 #: ../rules/base.xml.in.h:696
   2954#: ../rules/base.xml.in.h:704
  29232955msgid "Slovak (qwerty)"
  29242956msgstr "словашка — qwerty"
  29252957
  2926 #: ../rules/base.xml.in.h:697
   2958#: ../rules/base.xml.in.h:705
  29272959msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
  29282960msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
  29292961
  2930 #: ../rules/base.xml.in.h:698
  2931 msgid "Slovene"
   2962#: ../rules/base.xml.in.h:706
   2963msgid "Slovenian"
  29322964msgstr "словенска"
  29332965
  2934 #: ../rules/base.xml.in.h:699
  2935 msgid "Slovene (US keyboard with Slovenian letters)"
   2966#: ../rules/base.xml.in.h:707
   2967msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
  29362968msgstr "словенска — американска със словенски букви"
  29372969
  2938 #: ../rules/base.xml.in.h:700
  2939 msgid "Slovene (use guillemets for quotes)"
   2970#: ../rules/base.xml.in.h:708
   2971msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
  29402972msgstr "словенска — с „«»“"
  29412973
  2942 #: ../rules/base.xml.in.h:701
   2974#: ../rules/base.xml.in.h:709
  29432975msgid "Spanish"
  29442976msgstr "испанска"
  29452977
  2946 #: ../rules/base.xml.in.h:702
  2947 msgid "Spanish (Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L)"
  2948 msgstr "испанска — астурска с „Ḥ“ и „Ḷ“"
  2949 
  2950 #: ../rules/base.xml.in.h:703
  2951 msgid "Spanish (Catalan variant with middle-dot L)"
  2952 msgstr "испанска — каталунска с „Ŀ“"
  2953 
  2954 #: ../rules/base.xml.in.h:704
   2978#: ../rules/base.xml.in.h:710
  29552979msgid "Spanish (Dvorak)"
  29562980msgstr "испанска — Дворак"
  29572981
  2958 #: ../rules/base.xml.in.h:705
   2982#: ../rules/base.xml.in.h:711
  29592983msgid "Spanish (Latin American)"
  29602984msgstr "испанска — латиноамериканска"
  29612985
  2962 #: ../rules/base.xml.in.h:706
   2986#: ../rules/base.xml.in.h:712
   2987msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
   2988msgstr "испанска — латиноамериканска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
   2989
   2990#: ../rules/base.xml.in.h:713
  29632991msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
  29642992msgstr "испанска — латиноамериканска, без „мъртви“ клавиши"
  29652993
  2966 #: ../rules/base.xml.in.h:707
   2994#: ../rules/base.xml.in.h:714
  29672995msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
  29682996msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
  29692997
  2970 #: ../rules/base.xml.in.h:708
  2971 msgid "Spanish (Latin American, sun dead keys)"
  2972 msgstr "испанска — латиноамериканска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
  2973 
  2974 #: ../rules/base.xml.in.h:709
  2975 msgid "Spanish (Mac)"
  2976 msgstr "испанска — латиноамериканска, за Мак"
  2977 
  2978 #: ../rules/base.xml.in.h:710
   2998#: ../rules/base.xml.in.h:715
   2999msgid "Spanish (Macintosh)"
   3000msgstr "испанска — за Макинтош"
   3001
   3002#: ../rules/base.xml.in.h:716
  29793003msgid "Spanish (Sun dead keys)"
  29803004msgstr "испанска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  29813005
  2982 #: ../rules/base.xml.in.h:711
   3006#: ../rules/base.xml.in.h:717
  29833007msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
  29843008msgstr "испанска — без „мъртви“ клавиши"
  29853009
  2986 #: ../rules/base.xml.in.h:712
   3010#: ../rules/base.xml.in.h:718
  29873011msgid "Spanish (include dead tilde)"
  29883012msgstr "испанска — с „мъртва“ тилда"
  29893013
  2990 #: ../rules/base.xml.in.h:713
   3014#: ../rules/base.xml.in.h:719
  29913015msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
  29923016msgstr ""
  29933017"Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
  29943018
  2995 #: ../rules/base.xml.in.h:714
   3019#: ../rules/base.xml.in.h:720
  29963020msgid "Sun Type 5/6"
  29973021msgstr "На Sun, вид 5/6"
  29983022
  2999 #: ../rules/base.xml.in.h:715
   3023#: ../rules/base.xml.in.h:721
  30003024msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
  30013025msgstr "Super Power Multimedia Keyboard — за мултимедия"
  30023026
  3003 #: ../rules/base.xml.in.h:716
   3027#: ../rules/base.xml.in.h:722
  30043028msgid "Swahili (Kenya)"
  30053029msgstr "суахили — кенийска"
  30063030
  3007 #: ../rules/base.xml.in.h:717
   3031#: ../rules/base.xml.in.h:723
  30083032msgid "Swahili (Tanzania)"
  30093033msgstr "суахили — танзанийска"
  30103034
  3011 #: ../rules/base.xml.in.h:718
   3035#: ../rules/base.xml.in.h:724
  30123036msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
  30133037msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
  30143038
  3015 #: ../rules/base.xml.in.h:719
   3039#: ../rules/base.xml.in.h:725
  30163040msgid "Swap ESC and Caps Lock"
  30173041msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
  30183042
  3019 #: ../rules/base.xml.in.h:720
   3043#: ../rules/base.xml.in.h:726
  30203044msgid "Swedish"
  30213045msgstr "шведска"
  30223046
  3023 #: ../rules/base.xml.in.h:721
   3047#: ../rules/base.xml.in.h:727
  30243048msgid "Swedish (Dvorak)"
  30253049msgstr "шведска — Дворак"
  30263050
  3027 #: ../rules/base.xml.in.h:722
  3028 msgid "Swedish (Mac)"
  3029 msgstr "шведска — за Мак"
  3030 
  3031 #: ../rules/base.xml.in.h:723
   3051#: ../rules/base.xml.in.h:728
   3052msgid "Swedish (Macintosh)"
   3053msgstr "шведска — за Макинтош"
   3054
   3055#: ../rules/base.xml.in.h:729
  30323056msgid "Swedish (Svdvorak)"
  30333057msgstr "шведска — шведски Дворак"
  30343058
  3035 #: ../rules/base.xml.in.h:724
   3059#: ../rules/base.xml.in.h:730
  30363060msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
  30373061msgstr "шведска — без „мъртви“ клавиши"
  30383062
  3039 #: ../rules/base.xml.in.h:725
  3040 msgid "Swedish (northern Saami)"
  3041 msgstr "шведска — северносамска"
  3042 
  3043 #: ../rules/base.xml.in.h:726
  3044 msgid "Swiss"
  3045 msgstr "швейцарска"
  3046 
  3047 #: ../rules/base.xml.in.h:727
  3048 msgid "Swiss (legacy)"
  3049 msgstr "швейцарска — остаряла"
  3050 
  3051 #: ../rules/base.xml.in.h:728
   3063#: ../rules/base.xml.in.h:731
   3064msgid "Swedish Sign Language"
   3065msgstr "шведска — жестомимична"
   3066
   3067#: ../rules/base.xml.in.h:732
  30523068msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
  30533069msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
  30543070
  3055 #: ../rules/base.xml.in.h:729
   3071#: ../rules/base.xml.in.h:733
  30563072msgid "Syriac"
  30573073msgstr "сириакска"
  30583074
  3059 #: ../rules/base.xml.in.h:730
   3075#: ../rules/base.xml.in.h:734
  30603076msgid "Syriac (phonetic)"
  30613077msgstr "сириакска — фонетична"
  30623078
  3063 #: ../rules/base.xml.in.h:731
   3079#: ../rules/base.xml.in.h:735
  30643080msgid "Taiwanese"
  30653081msgstr "тайванска"
  30663082
  3067 #: ../rules/base.xml.in.h:732
   3083#: ../rules/base.xml.in.h:736
  30683084msgid "Taiwanese (indigenous)"
  30693085msgstr "тайванска — туземна"
  30703086
  3071 #: ../rules/base.xml.in.h:733
   3087#: ../rules/base.xml.in.h:737
  30723088msgid "Tajik"
  30733089msgstr "таджикска"
  30743090
  3075 #: ../rules/base.xml.in.h:734
   3091#: ../rules/base.xml.in.h:738
  30763092msgid "Tajik (legacy)"
  30773093msgstr "таджикска — остаряла"
  30783094
  3079 #: ../rules/base.xml.in.h:735
   3095#: ../rules/base.xml.in.h:739
  30803096msgid "Tamil"
  30813097msgstr "тамилска"
  30823098
  3083 #: ../rules/base.xml.in.h:736
   3099#: ../rules/base.xml.in.h:740
  30843100msgid "Tamil (Sri Lanka, TAB Typewriter)"
  30853101msgstr "тамилска — шриланкска, за пишеща машина, кодиране TAB"
  30863102
  3087 #: ../rules/base.xml.in.h:737
   3103#: ../rules/base.xml.in.h:741
  30883104msgid "Tamil (Sri Lanka, Unicode)"
  30893105msgstr "тамилска — шриланкска, Уникод"
  30903106
  3091 #: ../rules/base.xml.in.h:738
   3107#: ../rules/base.xml.in.h:742
  30923108msgid "Tamil (TAB typewriter)"
  30933109msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TAB"
  30943110
  3095 #: ../rules/base.xml.in.h:739
   3111#: ../rules/base.xml.in.h:743
  30963112msgid "Tamil (TSCII typewriter)"
  30973113msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TSCII"
  30983114
  3099 #: ../rules/base.xml.in.h:740
   3115#: ../rules/base.xml.in.h:744
  31003116msgid "Tamil (Unicode)"
  31013117msgstr "тамилска — Уникод"
  31023118
  3103 #: ../rules/base.xml.in.h:741
   3119#: ../rules/base.xml.in.h:745
  31043120msgid "Tamil (keyboard with numerals)"
  31053121msgstr "тамилска — с таймилски цифри"
  31063122
  3107 #: ../rules/base.xml.in.h:742
   3123#: ../rules/base.xml.in.h:746
  31083124msgid "Targa Visionary 811"
  31093125msgstr "Targa Visionary 811"
  31103126
  3111 #: ../rules/base.xml.in.h:743
   3127#: ../rules/base.xml.in.h:747
   3128msgid "Tatar"
   3129msgstr "татарска"
   3130
   3131#: ../rules/base.xml.in.h:748
  31123132msgid "Telugu"
  31133133msgstr "телугу"
  31143134
  3115 #: ../rules/base.xml.in.h:744
   3135#: ../rules/base.xml.in.h:749
  31163136msgid "Thai"
  31173137msgstr "тайландска"
  31183138
  3119 #: ../rules/base.xml.in.h:745
   3139#: ../rules/base.xml.in.h:750
  31203140msgid "Thai (Pattachote)"
  31213141msgstr "тайландска — патачотска"
  31223142
  3123 #: ../rules/base.xml.in.h:746
   3143#: ../rules/base.xml.in.h:751
  31243144msgid "Thai (TIS-820.2538)"
  31253145msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
  31263146
  3127 #: ../rules/base.xml.in.h:747
   3147#: ../rules/base.xml.in.h:752
   3148msgid "Tibetan"
   3149msgstr "тибетска"
   3150
   3151#: ../rules/base.xml.in.h:753
   3152msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
   3153msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
   3154
   3155#: ../rules/base.xml.in.h:754
  31283156msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
  31293157msgstr "към съответния клавиш в Dvorak"
  31303158
  3131 #: ../rules/base.xml.in.h:748
   3159#: ../rules/base.xml.in.h:755
  31323160msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
  31333161msgstr "към съответния клавиш Qwerty"
  31343162
  3135 #: ../rules/base.xml.in.h:749
   3163#: ../rules/base.xml.in.h:756
  31363164msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
  31373165msgstr "Включване на клавиши за придвижване чрез Shift+Num Lock"
  31383166
  3139 #: ../rules/base.xml.in.h:750
   3167#: ../rules/base.xml.in.h:757
  31403168msgid "Toshiba Satellite S3000"
  31413169msgstr "Toshiba Satellite S3000"
  31423170
  3143 #: ../rules/base.xml.in.h:751
   3171#: ../rules/base.xml.in.h:758
  31443172msgid "Trust Direct Access Keyboard"
  31453173msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
  31463174
  3147 #: ../rules/base.xml.in.h:752
   3175#: ../rules/base.xml.in.h:759
  31483176msgid "Trust Slimline"
  31493177msgstr "Trust Slimline"
  31503178
  3151 #: ../rules/base.xml.in.h:753
   3179#: ../rules/base.xml.in.h:760
  31523180msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
  31533181msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic — безжична"
  31543182
  3155 #: ../rules/base.xml.in.h:754
   3183#: ../rules/base.xml.in.h:761
  31563184msgid "Tswana"
  31573185msgstr "тсуанска"
  31583186
  3159 #: ../rules/base.xml.in.h:755
   3187#: ../rules/base.xml.in.h:762
  31603188msgid "Turkish"
  31613189msgstr "турска"
  31623190
  3163 #: ../rules/base.xml.in.h:756
   3191#: ../rules/base.xml.in.h:763
  31643192msgid "Turkish (Alt-Q)"
  31653193msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  31663194
  3167 #: ../rules/base.xml.in.h:757
  3168 msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
  3169 msgstr "турска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  3170 
  3171 #: ../rules/base.xml.in.h:758
  3172 msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish F)"
  3173 msgstr "турска — кримски татарски турска, „F“ горе-вляво"
  3174 
  3175 #: ../rules/base.xml.in.h:759
  3176 msgid "Turkish (Crimean Tatar Turkish Q)"
  3177 msgstr "турска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво"
  3178 
  3179 #: ../rules/base.xml.in.h:760
   3195#: ../rules/base.xml.in.h:764
  31803196msgid "Turkish (F)"
  31813197msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
  31823198
  3183 #: ../rules/base.xml.in.h:761
   3199#: ../rules/base.xml.in.h:765
  31843200msgid "Turkish (Sun dead keys)"
  31853201msgstr "турска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
  31863202
  3187 #: ../rules/base.xml.in.h:762
   3203#: ../rules/base.xml.in.h:766
  31883204msgid "Turkish (international with dead keys)"
  31893205msgstr "турска — международна, с „мъртви“ клавиши"
  31903206
  3191 #: ../rules/base.xml.in.h:763
   3207#: ../rules/base.xml.in.h:767
  31923208msgid "Turkmen"
  31933209msgstr "тюркменска"
  31943210
  3195 #: ../rules/base.xml.in.h:764
   3211#: ../rules/base.xml.in.h:768
  31963212msgid "Turkmen (Alt-Q)"
  31973213msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  31983214
  3199 #: ../rules/base.xml.in.h:765
   3215#: ../rules/base.xml.in.h:769
  32003216msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
  32013217msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
  32023218
  3203 #: ../rules/base.xml.in.h:766
   3219#: ../rules/base.xml.in.h:770
  32043220msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
  32053221msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
  32063222
  3207 #: ../rules/base.xml.in.h:767
   3223#: ../rules/base.xml.in.h:771
  32083224msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
  32093225msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
  32103226
  3211 #: ../rules/base.xml.in.h:768
   3227#: ../rules/base.xml.in.h:772
  32123228msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
  32133229msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
  32143230
  3215 #: ../rules/base.xml.in.h:769
   3231#: ../rules/base.xml.in.h:773
  32163232msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
  32173233msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
  32183234
  3219 #: ../rules/base.xml.in.h:770
   3235#: ../rules/base.xml.in.h:774
   3236msgid "Udmurt"
   3237msgstr "удмуртска"
   3238
   3239#: ../rules/base.xml.in.h:775
  32203240msgid "Ukrainian"
  32213241msgstr "украинска"
  32223242
  3223 #: ../rules/base.xml.in.h:771
  3224 msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
  3225 msgstr "украинска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  3226 
  3227 #: ../rules/base.xml.in.h:772
  3228 msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish F)"
  3229 msgstr "украинска — кримски татарски турска, „F“ горе-вляво"
  3230 
  3231 #: ../rules/base.xml.in.h:773
  3232 msgid "Ukrainian (Crimean Tatar Turkish Q)"
  3233 msgstr "украинска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво"
  3234 
  3235 #: ../rules/base.xml.in.h:774
   3243#: ../rules/base.xml.in.h:776
  32363244msgid "Ukrainian (WinKeys)"
  32373245msgstr "украинска — с клавиши на Windows"
  32383246
  3239 #: ../rules/base.xml.in.h:775
   3247#: ../rules/base.xml.in.h:777
  32403248msgid "Ukrainian (homophonic)"
  32413249msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
  32423250
  3243 #: ../rules/base.xml.in.h:776
   3251#: ../rules/base.xml.in.h:778
  32443252msgid "Ukrainian (legacy)"
  32453253msgstr "украинска — остаряла"
  32463254
  3247 #: ../rules/base.xml.in.h:777
   3255#: ../rules/base.xml.in.h:779
  32483256msgid "Ukrainian (phonetic)"
  32493257msgstr "украинска — фонетична"
  32503258
  3251 #: ../rules/base.xml.in.h:778
  3252 msgid "Ukrainian (standard RSTU on Russian layout)"
  3253 msgstr "украинска — руска подредба, републикански стандарт"
  3254 
  3255 #: ../rules/base.xml.in.h:779
   3259#: ../rules/base.xml.in.h:780
  32563260msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
  32573261msgstr "украинска — републикански стандарт"
  32583262
  3259 #: ../rules/base.xml.in.h:780
   3263#: ../rules/base.xml.in.h:781
  32603264msgid "Ukrainian (typewriter)"
  32613265msgstr "украинска — за пишеща машина"
  32623266
  3263 #: ../rules/base.xml.in.h:781
   3267#: ../rules/base.xml.in.h:782
  32643268msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
  32653269msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
  32663270
  3267 #: ../rules/base.xml.in.h:782
   3271#: ../rules/base.xml.in.h:783
  32683272msgid ""
  32693273"Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default "
   
  32733277"стандартното ниво"
  32743278
  3275 #: ../rules/base.xml.in.h:783
   3279#: ../rules/base.xml.in.h:784
  32763280msgid "Unitek KB-1925"
  32773281msgstr "Unitek KB-1925"
  32783282
  3279 #: ../rules/base.xml.in.h:784
   3283#: ../rules/base.xml.in.h:785
  32803284msgid "Urdu (Pakistan)"
  32813285msgstr "урду — пакистанска"
  32823286
  3283 #: ../rules/base.xml.in.h:785
   3287#: ../rules/base.xml.in.h:786
  32843288msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
  32853289msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
  32863290
  3287 #: ../rules/base.xml.in.h:786
   3291#: ../rules/base.xml.in.h:787
  32883292msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
  32893293msgstr "урду — пакистанска, NLA"
  32903294
  3291 #: ../rules/base.xml.in.h:787
   3295#: ../rules/base.xml.in.h:788
  32923296msgid "Urdu (WinKeys)"
  32933297msgstr "урду — с клавиши на Windows"
  32943298
  3295 #: ../rules/base.xml.in.h:788
   3299#: ../rules/base.xml.in.h:789
  32963300msgid "Urdu (alternative phonetic)"
  32973301msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
  32983302
  3299 #: ../rules/base.xml.in.h:789
   3303#: ../rules/base.xml.in.h:790
  33003304msgid "Urdu (phonetic)"
  33013305msgstr "урду — фонетична"
  33023306
  3303 #: ../rules/base.xml.in.h:790
   3307#: ../rules/base.xml.in.h:791
  33043308msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
  33053309msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
  33063310
  3307 #: ../rules/base.xml.in.h:791
   3311#: ../rules/base.xml.in.h:792
  33083312msgid "Using space key to input non-breakable space character"
  33093313msgstr "Генериране на интервал без разделяне с клавишa за интервал"
  33103314
  3311 #: ../rules/base.xml.in.h:792
   3315#: ../rules/base.xml.in.h:793
  33123316msgid "Usual space at any level"
  33133317msgstr "Нормален интервал на всички нива"
  33143318
  3315 #: ../rules/base.xml.in.h:793
   3319#: ../rules/base.xml.in.h:794
   3320msgid "Uyghur"
   3321msgstr "уйгурска"
   3322
   3323#: ../rules/base.xml.in.h:795
  33163324msgid "Uzbek"
  33173325msgstr "узбекска"
  33183326
  3319 #: ../rules/base.xml.in.h:794
   3327#: ../rules/base.xml.in.h:796
  33203328msgid "Uzbek (Afghanistan)"
  33213329msgstr "узбекска — афганистанска"
  33223330
  3323 #: ../rules/base.xml.in.h:795
   3331#: ../rules/base.xml.in.h:797
  33243332msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
  3325 msgstr "узбекска — афганистанска, за OLPC"
  3326 
  3327 #: ../rules/base.xml.in.h:796
  3328 msgid "Uzbek (Crimean Tatar Turkish Alt-Q)"
  3329 msgstr "узбекска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
  3330 
  3331 #: ../rules/base.xml.in.h:797
  3332 msgid "Uzbek (Crimean Tatar Turkish F)"
  3333 msgstr "узбекска — кримски татарски турска, „F“ горе-вляво"
   3333msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
  33343334
  33353335#: ../rules/base.xml.in.h:798
  3336 msgid "Uzbek (Crimean Tatar Turkish Q)"
  3337 msgstr "узбекска — кримски татарски турска, „Q“ горе-вляво"
  3338 
  3339 #: ../rules/base.xml.in.h:799
  33403336msgid "Uzbek (Latin)"
  33413337msgstr "узбекска — латиница"
  33423338
  3343 #: ../rules/base.xml.in.h:800
   3339#: ../rules/base.xml.in.h:799
  33443340msgid "Vietnamese"
  33453341msgstr "виетнамска"
  33463342
  3347 #: ../rules/base.xml.in.h:801
   3343#: ../rules/base.xml.in.h:800
  33483344msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
  33493345msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard — за Интернет"
  33503346
  3351 #: ../rules/base.xml.in.h:802
  3352 msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
   3347#: ../rules/base.xml.in.h:801
   3348msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators)"
  33533349msgstr ""
  33543350"Цифрова клавиатура — Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и "
  33553351"математически операции)"
  33563352
  3357 #: ../rules/base.xml.in.h:803
   3353#: ../rules/base.xml.in.h:802
  33583354msgid ""
  3359 "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math "
   3355"Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators). Math "
  33603356"operators on default level"
  33613357msgstr ""
   
  33633359"математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
  33643360
  3365 #: ../rules/base.xml.in.h:804
   3361#: ../rules/base.xml.in.h:803
  33663362msgid "Winbook Model XP5"
  33673363msgstr "Winbook Model XP5"
  33683364
  3369 #: ../rules/base.xml.in.h:805
   3365#: ../rules/base.xml.in.h:804
  33703366msgid "Wolof"
  33713367msgstr "Уолоф"
  33723368
  3373 #: ../rules/base.xml.in.h:806
   3369#: ../rules/base.xml.in.h:805
  33743370msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
  33753371msgstr "Yahoo! Internet Keyboard — за Интернет"
   3372
   3373#: ../rules/base.xml.in.h:806
   3374msgid "Yakut"
   3375msgstr "якутска"
  33763376
  33773377#: ../rules/base.xml.in.h:807
   
  34923492
  34933493#: ../rules/base.xml.in.h:829
  3494 msgid "che"
  3495 msgstr "Швц"
  3496 
  3497 #: ../rules/base.xml.in.h:830
  34983494msgid "chr"
  34993495msgstr "Чрк"
  35003496
  3501 #: ../rules/base.xml.in.h:831
   3497#: ../rules/base.xml.in.h:830
   3498msgid "cm"
   3499msgstr "Кмр"
   3500
   3501#: ../rules/base.xml.in.h:831 ../rules/base.extras.xml.in.h:38
   3502msgid "crh"
   3503msgstr "Ттр"
   3504
   3505#: ../rules/base.xml.in.h:832
  35023506msgid "cs"
  35033507msgstr "Чшк"
  35043508
  3505 #: ../rules/base.xml.in.h:832
   3509#: ../rules/base.xml.in.h:833
  35063510msgid "da"
  35073511msgstr "Дтс"
  35083512
  3509 #: ../rules/base.xml.in.h:833
   3513#: ../rules/base.xml.in.h:834 ../rules/base.extras.xml.in.h:39
  35103514msgid "de"
  35113515msgstr "Нмс"
  35123516
  3513 #: ../rules/base.xml.in.h:834
   3517#: ../rules/base.xml.in.h:835
  35143518msgid "dv"
  35153519msgstr "Две"
  35163520
  3517 #: ../rules/base.xml.in.h:835
   3521#: ../rules/base.xml.in.h:836
  35183522msgid "dz"
  35193523msgstr "Дзн"
  35203524
  3521 #: ../rules/base.xml.in.h:836
   3525#: ../rules/base.xml.in.h:837
  35223526msgid "ee"
  35233527msgstr "Еве"
  35243528
  3525 #: ../rules/base.xml.in.h:837
   3529#: ../rules/base.xml.in.h:838 ../rules/base.extras.xml.in.h:40
  35263530msgid "en"
  35273531msgstr "Анг"
  35283532
  3529 #: ../rules/base.xml.in.h:838
   3533#: ../rules/base.xml.in.h:839
  35303534msgid "eo"
  35313535msgstr "Есп"
  35323536
  3533 #: ../rules/base.xml.in.h:839
   3537#: ../rules/base.xml.in.h:840
  35343538msgid "es"
  35353539msgstr "Исп"
  35363540
  3537 #: ../rules/base.xml.in.h:840
   3541#: ../rules/base.xml.in.h:841
  35383542msgid "et"
  35393543msgstr "Ест"
  35403544
  3541 #: ../rules/base.xml.in.h:841
   3545#: ../rules/base.xml.in.h:842 ../rules/base.extras.xml.in.h:41
  35423546msgid "fa"
  35433547msgstr "Прс"
  35443548
  3545 #: ../rules/base.xml.in.h:842
   3549#: ../rules/base.xml.in.h:843
  35463550msgid "ff"
  35473551msgstr "Фла"
  35483552
  3549 #: ../rules/base.xml.in.h:843
   3553#: ../rules/base.xml.in.h:844
  35503554msgid "fi"
  35513555msgstr "Фнл"
  35523556
  3553 #: ../rules/base.xml.in.h:844
   3557#: ../rules/base.xml.in.h:845
  35543558msgid "fo"
  35553559msgstr "Фрр"
  35563560
  3557 #: ../rules/base.xml.in.h:845
   3561#: ../rules/base.xml.in.h:846 ../rules/base.extras.xml.in.h:42
  35583562msgid "fr"
  35593563msgstr "Фрн"
  35603564
  3561 #: ../rules/base.xml.in.h:846
   3565#: ../rules/base.xml.in.h:847
  35623566msgid "gaa"
  35633567msgstr "Га "
  35643568
  3565 #: ../rules/base.xml.in.h:847
   3569#: ../rules/base.xml.in.h:848
  35663570msgid "gr"
  35673571msgstr "Грц"
  35683572
  3569 #: ../rules/base.xml.in.h:848
   3573#: ../rules/base.xml.in.h:849
  35703574msgid "gu"
  35713575msgstr "Гдж"
  35723576
  3573 #: ../rules/base.xml.in.h:849
   3577#: ../rules/base.xml.in.h:850
  35743578msgid "ha"
  35753579msgstr "Хск"
  35763580
  3577 #: ../rules/base.xml.in.h:850
   3581#: ../rules/base.xml.in.h:851
  35783582msgid "he"
  35793583msgstr "Ивр"
  35803584
  3581 #: ../rules/base.xml.in.h:851
   3585#: ../rules/base.xml.in.h:852
  35823586msgid "hi"
  35833587msgstr "Хнд"
  35843588
  3585 #: ../rules/base.xml.in.h:852
   3589#: ../rules/base.xml.in.h:853
  35863590msgid "hr"
  35873591msgstr "Хрв"
  35883592
  3589 #: ../rules/base.xml.in.h:853
   3593#: ../rules/base.xml.in.h:854
  35903594msgid "hu"
  35913595msgstr "Унг"
  35923596
  3593 #: ../rules/base.xml.in.h:854
   3597#: ../rules/base.xml.in.h:855 ../rules/base.extras.xml.in.h:43
  35943598msgid "hy"
  35953599msgstr "Арм"
  35963600
  3597 #: ../rules/base.xml.in.h:855
   3601#: ../rules/base.xml.in.h:856
  35983602msgid "ie"
  35993603msgstr "Ирл"
  36003604
  3601 #: ../rules/base.xml.in.h:856
   3605#: ../rules/base.xml.in.h:857
  36023606msgid "ig"
  36033607msgstr "Игб"
  36043608
  3605 #: ../rules/base.xml.in.h:857
   3609#: ../rules/base.xml.in.h:858
  36063610msgid "ike"
  36073611msgstr "Еск"
  36083612
  3609 #: ../rules/base.xml.in.h:858
   3613#: ../rules/base.xml.in.h:859
  36103614msgid "in"
  36113615msgstr "Инд"
  3612 
  3613 #: ../rules/base.xml.in.h:859
  3614 msgid "irq"
  3615 msgstr "Ирк"
  36163616
  36173617#: ../rules/base.xml.in.h:860
   
  36563656
  36573657#: ../rules/base.xml.in.h:870
   3658msgid "lo"
   3659msgstr "Лск"
   3660
   3661#: ../rules/base.xml.in.h:871 ../rules/base.extras.xml.in.h:45
   3662msgid "lt"
   3663msgstr "Лит"
   3664
   3665#: ../rules/base.xml.in.h:872 ../rules/base.extras.xml.in.h:46
   3666msgid "lv"
   3667msgstr "Лат"
   3668
   3669#: ../rules/base.xml.in.h:873
   3670msgid "mi"
   3671msgstr "Мрс"
   3672
   3673#: ../rules/base.xml.in.h:874
   3674msgid "mk"
   3675msgstr "Мкд"
   3676
   3677#: ../rules/base.xml.in.h:875
   3678msgid "ml"
   3679msgstr "Млл"
   3680
   3681#: ../rules/base.xml.in.h:876
   3682msgid "mn"
   3683msgstr "Мнг"
   3684
   3685#: ../rules/base.xml.in.h:877
   3686msgid "mt"
   3687msgstr "Млт"
   3688
   3689#: ../rules/base.xml.in.h:878
   3690msgid "my"
   3691msgstr "Брм"
   3692
   3693#: ../rules/base.xml.in.h:879
   3694msgid "ne"
   3695msgstr "Нпл"
   3696
   3697#: ../rules/base.xml.in.h:880
   3698msgid "nl"
   3699msgstr "Хлн"
   3700
   3701#: ../rules/base.xml.in.h:881
   3702msgid "no"
   3703msgstr "Нрв"
   3704
   3705#: ../rules/base.xml.in.h:882
   3706msgid "or"
   3707msgstr "Ори"
   3708
   3709#: ../rules/base.xml.in.h:883
   3710msgid "pa"
   3711msgstr "Пнд"
   3712
   3713#: ../rules/base.xml.in.h:884
   3714msgid "ph"
   3715msgstr "Флп"
   3716
   3717#: ../rules/base.xml.in.h:885 ../rules/base.extras.xml.in.h:47
   3718msgid "pl"
   3719msgstr "Плс"
   3720
   3721#: ../rules/base.xml.in.h:886
   3722msgid "ps"
   3723msgstr "Пщн"
   3724
   3725#: ../rules/base.xml.in.h:887
   3726msgid "pt"
   3727msgstr "Прт"
   3728
   3729#: ../rules/base.xml.in.h:888 ../rules/base.extras.xml.in.h:48
   3730msgid "ro"
   3731msgstr "Рмн"
   3732
   3733#: ../rules/base.xml.in.h:889 ../rules/base.extras.xml.in.h:49
   3734msgid "ru"
   3735msgstr "Рск"
   3736
   3737#: ../rules/base.xml.in.h:890
   3738msgid "sd"
   3739msgstr "Снд"
   3740
   3741#: ../rules/base.xml.in.h:891
   3742msgid "si"
   3743msgstr "Снх"
   3744
   3745# славашка
   3746#: ../rules/base.xml.in.h:892
   3747msgid "sk"
   3748msgstr "Слш"
   3749
   3750# славенска
   3751#: ../rules/base.xml.in.h:893
   3752msgid "sl"
   3753msgstr "Слн"
   3754
   3755#: ../rules/base.xml.in.h:894
   3756msgid "sq"
   3757msgstr "Алб"
   3758
   3759#: ../rules/base.xml.in.h:895 ../rules/base.extras.xml.in.h:51
   3760msgid "sr"
   3761msgstr "Срб"
   3762
   3763#: ../rules/base.xml.in.h:896
   3764msgid "sv"
   3765msgstr "Швд"
   3766
   3767#: ../rules/base.xml.in.h:897
   3768msgid "sw"
   3769msgstr "Схл"
   3770
   3771#: ../rules/base.xml.in.h:898
   3772msgid "syc"
   3773msgstr "Срк"
   3774
   3775#: ../rules/base.xml.in.h:899
   3776msgid "ta"
   3777msgstr "Тмл"
   3778
   3779#: ../rules/base.xml.in.h:900
   3780msgid "te"
   3781msgstr "Тлг"
   3782
   3783#: ../rules/base.xml.in.h:901
   3784msgid "tg"
   3785msgstr "Тдж"
   3786
   3787#: ../rules/base.xml.in.h:902
   3788msgid "th"
   3789msgstr "Тск"
   3790
   3791#: ../rules/base.xml.in.h:903
   3792msgid "tk"
   3793msgstr "Трк"
   3794
   3795#: ../rules/base.xml.in.h:904
   3796msgid "tn"
   3797msgstr "Тсн"
   3798
   3799#: ../rules/base.xml.in.h:905
   3800msgid "tr"
   3801msgstr "Трс"
   3802
   3803#: ../rules/base.xml.in.h:906
   3804msgid "uk"
   3805msgstr "Укр"
   3806
   3807#: ../rules/base.xml.in.h:907
   3808msgid "ur"
   3809msgstr "Урд"
   3810
   3811#: ../rules/base.xml.in.h:908
   3812msgid "uz"
   3813msgstr "Узб"
   3814
   3815#: ../rules/base.xml.in.h:909
   3816msgid "vi"
   3817msgstr "Втн"
   3818
   3819#: ../rules/base.xml.in.h:910
   3820msgid "wo"
   3821msgstr "Улф"
   3822
   3823#: ../rules/base.xml.in.h:911
   3824msgid "xsy"
   3825msgstr "Сст"
   3826
   3827#: ../rules/base.xml.in.h:912
   3828msgid "yo"
   3829msgstr "Йрб"
   3830
   3831#: ../rules/base.xml.in.h:913
   3832msgid "zh"
   3833msgstr "Ктс"
   3834
   3835#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
   3836msgid "APL Keyboard Symbols"
   3837msgstr "знаци на клавишите в APL"
   3838
   3839#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
   3840msgid "Armenian (OLPC phonetic)"
   3841msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
   3842
   3843#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
   3844msgid "Atsina"
   3845msgstr " ацинска"
   3846
   3847#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
   3848msgid "Avestan"
   3849msgstr "авестийска"
   3850
   3851#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
   3852msgid "Couer D'alene Salish"
   3853msgstr "селиш на кор дален"
   3854
   3855#: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
   3856msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
   3857msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
   3858
   3859#: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
   3860msgid "English (US, international AltGr Unicode combining)"
   3861msgstr "английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
   3862
   3863#: ../rules/base.extras.xml.in.h:10
   3864msgid "English (US, international AltGr Unicode combining, alternative)"
   3865msgstr ""
   3866"английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr, алтернативна"
   3867
   3868#: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
   3869msgid "German (US keyboard with German letters)"
   3870msgstr "немска — американска с немски букви"
   3871
   3872#: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
   3873msgid "German (with Hungarian letters and no dead keys)"
   3874msgstr "немска — унгарски букви, без „мъртви“ клавиши"
   3875
   3876#: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
   3877msgid "Kutenai"
   3878msgstr "кутенейска"
   3879
   3880#: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
   3881msgid "Latvian (US Colemak)"
   3882msgstr "латвийска — американска, Коулмак"
   3883
   3884#: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
   3885msgid "Latvian (US Colemak, apostrophe variant)"
   3886msgstr "латвийска — американска, Коулмак, с „'“"
   3887
   3888#: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
   3889msgid "Latvian (US Dvorak)"
   3890msgstr "латвийска — американска, Дворак"
   3891
   3892#: ../rules/base.extras.xml.in.h:20
   3893msgid "Latvian (US Dvorak, Y variant)"
   3894msgstr "латвийска — американска, Дворак, „Y“ при интервала"
   3895
   3896#: ../rules/base.extras.xml.in.h:21
   3897msgid "Latvian (US Dvorak, minus variant)"
   3898msgstr "латвийска — американска, Дворак, „-“ при интервала"
   3899
   3900#: ../rules/base.extras.xml.in.h:22
   3901msgid "Latvian (programmer US Dvorak)"
   3902msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти"
   3903
   3904#: ../rules/base.extras.xml.in.h:23
   3905msgid "Latvian (programmer US Dvorak, Y variant)"
   3906msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „Y“ при интервала"
   3907
   3908#: ../rules/base.extras.xml.in.h:24
   3909msgid "Latvian (programmer US Dvorak, minus variant)"
   3910msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „-“ при интервала"
   3911
   3912#: ../rules/base.extras.xml.in.h:26
   3913msgid "Lithuanian (US Dvorak with Lithuanian letters)"
   3914msgstr "литовска — американска, Дворак с литовски букви"
   3915
   3916#: ../rules/base.extras.xml.in.h:29
   3917msgid "Polish (international with dead keys)"
   3918msgstr "полска — международна, с „мъртви“ клавиши"
   3919
   3920#: ../rules/base.extras.xml.in.h:31
   3921msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
   3922msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
   3923
   3924#: ../rules/base.extras.xml.in.h:33
   3925msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
   3926msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
   3927
   3928#: ../rules/base.extras.xml.in.h:34
   3929msgid "Secwepemctsin"
   3930msgstr "шъкуъпмъктчин"
   3931
   3932#: ../rules/base.extras.xml.in.h:36
   3933msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
   3934msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
   3935
   3936#: ../rules/base.extras.xml.in.h:37
   3937msgid "apl"
   3938msgstr "APL"
   3939
   3940#: ../rules/base.extras.xml.in.h:44
  36583941msgid "kut"
  36593942msgstr "Ктн"
  36603943
  3661 #: ../rules/base.xml.in.h:871
  3662 msgid "lo"
  3663 msgstr "Лск"
  3664 
  3665 #: ../rules/base.xml.in.h:872
  3666 msgid "lt"
  3667 msgstr "Лит"
  3668 
  3669 #: ../rules/base.xml.in.h:873
  3670 msgid "lv"
  3671 msgstr "Лат"
  3672 
  3673 #: ../rules/base.xml.in.h:874
  3674 msgid "mi"
  3675 msgstr "Мрс"
  3676 
  3677 #: ../rules/base.xml.in.h:875
  3678 msgid "mk"
  3679 msgstr "Мкд"
  3680 
  3681 #: ../rules/base.xml.in.h:876
  3682 msgid "ml"
  3683 msgstr "Млл"
  3684 
  3685 #: ../rules/base.xml.in.h:877
  3686 msgid "mn"
  3687 msgstr "Мнг"
  3688 
  3689 #: ../rules/base.xml.in.h:878
  3690 msgid "mt"
  3691 msgstr "Млт"
  3692 
  3693 #: ../rules/base.xml.in.h:879
  3694 msgid "my"
  3695 msgstr "Брм"
  3696 
  3697 #: ../rules/base.xml.in.h:880
  3698 msgid "ne"
  3699 msgstr "Нпл"
  3700 
  3701 #: ../rules/base.xml.in.h:881
  3702 msgid "nl"
  3703 msgstr "Хлн"
  3704 
  3705 #: ../rules/base.xml.in.h:882
  3706 msgid "no"
  3707 msgstr "Нрв"
  3708 
  3709 #: ../rules/base.xml.in.h:883
  3710 msgid "or"
  3711 msgstr "Ори"
  3712 
  3713 #: ../rules/base.xml.in.h:884
  3714 msgid "pa"
  3715 msgstr "Пнд"
  3716 
  3717 #: ../rules/base.xml.in.h:885
  3718 msgid "ph"
  3719 msgstr "Флп"
  3720 
  3721 #: ../rules/base.xml.in.h:886
  3722 msgid "pl"
  3723 msgstr "Плс"
  3724 
  3725 #: ../rules/base.xml.in.h:887
  3726 msgid "ps"
  3727 msgstr "Пщн"
  3728 
  3729 #: ../rules/base.xml.in.h:888
  3730 msgid "pt"
  3731 msgstr "Прт"
  3732 
  3733 #: ../rules/base.xml.in.h:889
  3734 msgid "ro"
  3735 msgstr "Рмн"
  3736 
  3737 #: ../rules/base.xml.in.h:890
  3738 msgid "ru"
  3739 msgstr "Рск"
  3740 
  3741 #: ../rules/base.xml.in.h:891
  3742 msgid "sd"
  3743 msgstr "Снд"
  3744 
  3745 #: ../rules/base.xml.in.h:892
   3944#: ../rules/base.extras.xml.in.h:50
  37463945msgid "shs"
  37473946msgstr "Шкп"
  3748 
  3749 #: ../rules/base.xml.in.h:893
  3750 msgid "si"
  3751 msgstr "Снх"
  3752 
  3753 # славашка
  3754 #: ../rules/base.xml.in.h:894
  3755 msgid "sk"
  3756 msgstr "Слш"
  3757 
  3758 # славенска
  3759 #: ../rules/base.xml.in.h:895
  3760 msgid "sl"
  3761 msgstr "Слн"
  3762 
  3763 #: ../rules/base.xml.in.h:896
  3764 msgid "sq"
  3765 msgstr "Алб"
  3766 
  3767 #: ../rules/base.xml.in.h:897
  3768 msgid "sr"
  3769 msgstr "Срб"
  3770 
  3771 #: ../rules/base.xml.in.h:898
  3772 msgid "srp"
  3773 msgstr "Чрн"
  3774 
  3775 #: ../rules/base.xml.in.h:899
  3776 msgid "sv"
  3777 msgstr "Швд"
  3778 
  3779 #: ../rules/base.xml.in.h:900
  3780 msgid "sw"
  3781 msgstr "Схл"
  3782 
  3783 #: ../rules/base.xml.in.h:901
  3784 msgid "syc"
  3785 msgstr "Срк"
  3786 
  3787 #: ../rules/base.xml.in.h:902
  3788 msgid "ta"
  3789 msgstr "Тмл"
  3790 
  3791 #: ../rules/base.xml.in.h:903
  3792 msgid "te"
  3793 msgstr "Тлг"
  3794 
  3795 #: ../rules/base.xml.in.h:904
  3796 msgid "tg"
  3797 msgstr "Тдж"
  3798 
  3799 #: ../rules/base.xml.in.h:905
  3800 msgid "th"
  3801 msgstr "Тск"
  3802 
  3803 #: ../rules/base.xml.in.h:906
  3804 msgid "tk"
  3805 msgstr "Трк"
  3806 
  3807 #: ../rules/base.xml.in.h:907
  3808 msgid "tn"
  3809 msgstr "Тсн"
  3810 
  3811 #: ../rules/base.xml.in.h:908
  3812 msgid "tr"
  3813 msgstr "Трс"
  3814 
  3815 #: ../rules/base.xml.in.h:909
  3816 msgid "twn"
  3817 msgstr "Твн"
  3818 
  3819 #: ../rules/base.xml.in.h:910
  3820 msgid "uk"
  3821 msgstr "Укр"
  3822 
  3823 #: ../rules/base.xml.in.h:911
  3824 msgid "ur"
  3825 msgstr "Урд"
  3826 
  3827 #: ../rules/base.xml.in.h:912
  3828 msgid "uz"
  3829 msgstr "Узб"
  3830 
  3831 #: ../rules/base.xml.in.h:913
  3832 msgid "vi"
  3833 msgstr "Втн"
  3834 
  3835 #: ../rules/base.xml.in.h:914
  3836 msgid "wo"
  3837 msgstr "Улф"
  3838 
  3839 #: ../rules/base.xml.in.h:915
  3840 msgid "xsy"
  3841 msgstr "Сст"
  3842 
  3843 #: ../rules/base.xml.in.h:916
  3844 msgid "yo"
  3845 msgstr "Йрб"
  3846 
  3847 #: ../rules/base.xml.in.h:917
  3848 msgid "zh"
  3849 msgstr "Ктс"
  3850 
  3851 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
  3852 msgid "APL"
  3853 msgstr "APL"
  3854 
  3855 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:2
  3856 msgid "Iran"
  3857 msgstr "иранска"
  3858 
  3859 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
  3860 msgid "Iran - Avestan"
  3861 msgstr "иранска — авестийска"
  3862 
  3863 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
  3864 msgid "Lithuania"
  3865 msgstr "литовска"
  3866 
  3867 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
  3868 msgid "Lithuania - Dvorak"
  3869 msgstr "литовска — Дворак"
  3870 
  3871 # вид литовска
  3872 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
  3873 msgid "Ltu"
  3874 msgstr "Лио"
  3875 
  3876 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
  3877 msgid "Romania"
  3878 msgstr "румънска"
  3879 
  3880 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:8
  3881 msgid "Romania - Ergonomic Touchtype"
  3882 msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
  3883 
  3884 # румънска
  3885 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
  3886 msgid "Rou"
  3887 msgstr "Рмс"
  3888 
  3889 # руска
  3890 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:10
  3891 msgid "Rus"
  3892 msgstr "Рус"
  3893 
  3894 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:11
  3895 msgid "Russia"
  3896 msgstr "руска"
  3897 
  3898 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:12
  3899 msgid "Serbia"
  3900 msgstr "сръбска"
  3901 
  3902 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
  3903 msgid "Serbia - Combining accents instead of dead keys"
  3904 msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
  3905 
  3906 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
  3907 msgid "Srb"
  3908 msgstr "Сръ"
  3909 
  3910 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
  3911 msgid "USA"
  3912 msgstr "Аме"
  3913 
  3914 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:16
  3915 msgid "USA - Atsina"
  3916 msgstr "американска — ацинска"
  3917 
  3918 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
  3919 msgid "USA - Couer D'alene Salish"
  3920 msgstr "американска — селиш на кор дален"
  3921 
  3922 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
  3923 msgid "USA - International (AltGr Unicode combining)"
  3924 msgstr "американска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
  3925 
  3926 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
  3927 msgid "USA - International (AltGr Unicode combining, alternative)"
  3928 msgstr ""
  3929 "американска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr, алтернативна"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.