Changeset 1528


Ignore:
Timestamp:
Jun 16, 2008, 11:04:11 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

metacity: подаден в trunk и gnome-2-22

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/metacity.gnome-2-22.bg.po

  r1527 r1528  
  1 # Bulgarian translation for metacity po-file.
   1# Bulgarian translation of metacity po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
   
  1111"Project-Id-Version: metacity gnome-2-22\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-06-16 17:51+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-06-16 23:01+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2008-06-16 17:51+0300\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  202202#, c-format
  203203msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  204 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
   204msgstr "Ключът на GConf „%s“ е от невалиден вид\n"
  205205
  206206#: ../src/core/prefs.c:1103
   
  216216#, c-format
  217217msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  218 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
   218msgstr "Ключът на GConf „%s“ е с невалидна стойност\n"
  219219
  220220#: ../src/core/prefs.c:1277
   
  224224"range 1..128\n"
  225225msgstr ""
  226 "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
   226"Стойността %d записана в клавиша на GConf %s, е неподходяща за размер на "
  227227"показалеца на мишката (cursor_size). Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
  228228
   
  231231msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
  232232msgstr ""
  233 "Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
   233"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf %s, не може да бъде "
  234234"анализирано\n"
  235235
   
  240240"maximum is %d\n"
  241241msgstr ""
  242 "Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
   242"Стойността %d записана в клавиша на GConf %s, е неподходяща за брой на "
  243243"работните места. Текущият максимум е %d\n"
  244244
   
  254254#, c-format
  255255msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
  256 msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
   256msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
  257257
  258258#: ../src/core/prefs.c:1881
   
  548548"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
  549549"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
  550 "прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
   550"прозореца, а със „,“ имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
  551551"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
  552552"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
   
  694694"преоразмеряване на прозорец) обикновено издигат прозореца като страничен "
  695695"ефект. Задаването на тази настройка като „лъжа“ (което никак не се "
  696 "препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя, и ще "
   696"препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя и ще "
  697697"доведе до игнориране на заявки за издигане, генерирани от приложения. Вж. "
  698698"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   
  23012301msgstr ""
  23022302"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
  2303 "стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
  2304 "и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
   2303"стойности са две: „smart“ (хитър) нормалният начин за получаване на фокус "
   2304"и „strict“ (стриктен) прозорците стартирани през терминал не получават "
  23052305"фокуса."
  23062306
 • gnome/trunk/metacity.trunk.bg.po

  r1527 r1528  
  1 # Bulgarian translation for metacity po-file.
   1# Bulgarian translation of metacity po-file.
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
   
  1111"Project-Id-Version: metacity trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-06-16 18:03+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-06-16 23:03+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2008-06-16 18:03+0300\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  196196#, c-format
  197197msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  198 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
   198msgstr "Ключът на GConf „%s“ е с невалидна стойност\n"
  199199
  200200#: ../src/core/prefs.c:577 ../src/core/prefs.c:817
   
  202202msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
  203203msgstr ""
  204 "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
   204"Стойността %d записана в ключа на GConf %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
  205205
  206206#: ../src/core/prefs.c:621 ../src/core/prefs.c:695 ../src/core/prefs.c:743
   
  210210#, c-format
  211211msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  212 msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
   212msgstr "Ключът на GConf „%s“ е от невалиден вид\n"
  213213
  214214#: ../src/core/prefs.c:1255
   
  224224msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
  225225msgstr ""
  226 "Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
   226"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf %s, не може да бъде "
  227227"анализирано\n"
  228228
   
  530530"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
  531531"„menu:minimize,maximize,spacer,close“. С „:“ се разделят левия от десния "
  532 "ъгъл на прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени "
   532"ъгъл на прозореца, а със „,“ имената на бутоните. Не са позволени "
  533533"повторения на бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи "
  534 "версии на Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на "
  535 "старите версии.  Може да се използва специален етикет „spacer“ за вмъкване "
  536 "на шпация между два съседни бутона."
   534"версии на Metacity да могат да се добавят нови бутони, без да се пречи на "
   535"старите версии. Може да се използва специален етикет „spacer“ за вмъкване на "
   536"шпация между два съседни бутона."
  537537
  538538#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
   
  677677"преоразмеряване на прозорец) обикновено издигат прозореца като страничен "
  678678"ефект. Задаването на тази настройка като „лъжа“ (което никак не се "
  679 "препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя, и ще "
   679"препоръчва) ще отдели издигането от другите действия на потребителя и ще "
  680680"доведе до игнориране на заявки за издигане, генерирани от приложения. Вж. "
  681681"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   
  23022302msgstr ""
  23032303"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
  2304 "стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
  2305 "и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
   2304"стойности са две: „smart“ (хитър) нормалният начин за получаване на фокус "
   2305"и „strict“ (стриктен) прозорците стартирани през терминал не получават "
  23062306"фокуса."
  23072307
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.