Timeline



Jul 27, 2010:

11:28 PM Changeset [2097] by ivalkov
WebKit?: Начало на превод. Името на файла ме притеснява, тъй като не …
3:47 PM Changeset [2096] by yavorescu
(devhelp): Обновяване. Книга -> Ръководство.

Jul 26, 2010:

11:55 AM Changeset [2095] by Александър Шопов
gnucash: преводи от Роси Димова

Jul 25, 2010:

6:45 PM Changeset [2094] by Александър Шопов
gcalctool, epiphany, brasero, gnome-shell, caribou, pitivi: подадени в …
12:07 AM Changeset [2093] by ivalkov
epiphany: Обновен превод до master

Jul 22, 2010:

1:33 AM Changeset [2092] by ivalkov
gcalctool: Пълен превод обновен до master

Jul 20, 2010:

9:04 PM Changeset [2091] by ivalkov
gcalctool: Частично обновен.
2:49 PM Changeset [2090] by ivalkov
caribou: Първи превод. Предполагам, че gnome3 е правилният раздел.
2:05 PM Changeset [2089] by ivalkov
pitivi: Обновен превод до master.
1:56 PM Changeset [2088] by ivalkov
gnome-shell: Обновен превод до master. Има 6 fuzzy низа за формат на …
1:41 PM Changeset [2087] by ivalkov
brasero: Обновен превод до master

Jul 6, 2010:

6:11 PM Changeset [2086] by ivalkov
pitivi: Обновен превод до master
5:48 PM Changeset [2085] by ivalkov
brasero: Обновен превод до master
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.